Het Hooghiem

Het HooghiemVindplaats informatie    |    Media    |    Alles

 • Naam Het Hooghiem 
  Adres Oebele Omwei
  Wartena 
  Vindplaats-ID REPO1 

 • Foto's
  1935 Het Hooghiem van voor 1967
  1935 Het Hooghiem van voor 1967
  Hierbij een foto van de boerderij zoals deze er stond voor de brand in 1967. Vanaf deze foto valt reeds te herkennen dat deze boerderij (type stelp) hooguit van het jaar 1900 dateert. De Kadastrale kaart (zie afbeelding .. ) van 1823(?) geeft duidelijk aan dat oorspronkelijk hier een kop-hals-romp boerderij stond. Frappant is ook dat het oorspronkelijke "Hooghiem" noord-zuid gericht was gebouwd. De twee latere boerderijen werden in west-oostelijke richting gebouwd. Omstreeks 1910 is de molen, die aan de westkant van de boerderij stond, afgebroken
  1990 Het Hooghiem nu nog een keer
  1990 Het Hooghiem nu nog een keer
  Nog een foto van het huidige "Hooghiem" maar net even anders.
  1990 Het Hooghiem
  1990 Het Hooghiem
  Deze foto toont de nieuw opgebouwde boerderij na het volledig afbranden van het Hooghiem in 1967. Toen ik in 1990 nog in Warga woonde boerde de fam. Peenstra op deze boerderij. De boerderij staat aan de Oebele Omwei en valt onder Wartena.

  Documenten
  1798 1e Pachtcontract uit 1798
  1798 1e Pachtcontract uit 1798
  Het eerste pachtcontract uit 1798 waarbij Johannes Botes, gesterkt door zijn vader Bote Abes, pachter (huurder) wordt van het Hooghiem. Johannes was toen 26 jaar oud. Ik neem aan dat Bote Abes garant moest staan voor Johannes Botes voor het betalen van de eerste huursom en daarvoor mede moest ondertekenen. Er wordt voor 160 florenen een Sathe met 39 pondematen (ongeveer 14,5 ha.) gehuurd voor een periode van 5 jaar van Arent Johannes van Sminia.
  Op 5 februari 1802 wordt het 2e pachtcontract getekend, dan niet in het bijzijn van Bote Abes, maar in het bijzijn van echtgenote Trijntje Tjerks. In dit pachtcontract wordt dan ook voor het eerst gerept en geschreven over "Tjallehem of doorgaans 't Hooghiem genoemd". Hij betaalt dan ineens aan pacht 500 gulden.
  In het pachtcontract van 22-08-1817 wordt gesproken over de huur van 70 pondematen (bijna 26 ha.) voor de huur van 580 gulden.
  Als ik die huurbedragen vergelijk neem ik aan dat die oppervlakte ook al in 1802 van toepassing was.
  1832 Pachtland kadastraal
  1832 Pachtland kadastraal
  Het pachtland bij het Hooghiem naar de situatie omstreeks 1832
  1832 De staat van eigendommen
  1832 De staat van eigendommen
  De kadastrale omschrijving van de percelen behorende bij het Hooghiem zoals ze bekend en in bezit waren bij de Van Heloma Stichting omstreeks 1832
  1836b Situatie pachtland Johannes Botes en eigendommen van zijn schoonvader Tjerk Hanzes van der Meer
  1836b Situatie pachtland Johannes Botes en eigendommen van zijn schoonvader Tjerk Hanzes van der Meer
  Een afdrukje van een oude kaart van Eekhoff omstreeks 1840. In het rood het pachtland van Johannes Botes Hooghiemstra. Het land van Tjerk Hanzes van der Meer is blauw ingekleurd. Eekhoff vermeldde destijds al de naam en plek van "Het Hooghiem" en de plek waar de schuilkerk stond. De RK schuilkerk stond naast en tegen de boerderij van Tjerk Hanzes van der Meer aan. Mooi is om te zien dat Eekhoff ook op details lette. Bij de poldersloot om de Jornahuisterpolder heeft Eekhoff 2 "Zetten" aangegeven. Een "zet" was een houten draaiplank over de sloot heen zodat voetgangers door de weilanden heen van het ene dorp Wartena naar het andere dorp Warga konden komen. Op een andere kaart van Eekhoff is bij "Het Hooghiem" een "Overzet" aangegeven. Dat was een plek waar men met een bootje naar de overkant kon worden gebracht. Alleen al op dit kaartje zijn een tiental molens terug te vinden. Johannes Botes werd op vrij jonge leeftijd boer en zal dus weinig ervaring hebben gehad. Waarschijnlijk heeft hij veel van zijn buurman en schoonvader kunnen leren.
  1967 Brand voormalige boerderij 'It Heechhiem'.
  1967 Brand voormalige boerderij "It Heechhiem".
  Het artikel van 12 juli 1967 over de brand op de voorpagina van de Leeuwarder Courant. Zoals het commentaar al aangeeft was de brand tegen de avond van 11 juli ontstaan.
  1990 Overzicht op hedendaagse luchtfoto
  1990 Overzicht op hedendaagse luchtfoto
  Een overzicht van hoe de pachtlanden qua gebruik tussen de jaren 1800 en 1840 bij het Hooghiem hebben gelegen. Frappant is dat het slotenpatroon, ondanks een ruilverkaveling, nog steeds bijna overeenkomt met de situatie in 1832. In 1832 was er echter nog geen directe verbindingsweg (zie luchtfoto) tussen Warga en Wartena. De weg is omstreeks 1870 aangelegd. Voor die tijd liep de verbinding destijds door de weilanden en over de kades naar het andere dorp

  Fotos woonomgeving familieleden
  2016 De nieuwe boerderij op de locatie van Het Hooghiem.
  2016 De nieuwe boerderij op de locatie van Het Hooghiem.
  De na 1967 nieuw opgebouwde boerderij op het Hooghiem is in 2014 weer gesloopt en heeft plaats gemaakt voor dit gebouw.