De Oude Doos


Treffers 1 t/m 24 van 24     » Zie Galerij

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Info   Verbonden met 
1
1580 De Godsdienstige zuivering van Leeuwarden
1580 De Godsdienstige zuivering van Leeuwarden
 
2
1600 De middeleeuwse stad moet enorm hebben gestonken
1600 De middeleeuwse stad moet enorm hebben gestonken
 
3
1681 Vriesland als grondelooze kolk van Kollen en Kwakverkopers
1681 Vriesland als grondelooze kolk van Kollen en Kwakverkopers
 
4
1685 Rechtspleging bracht drukte op Raadhuisplein
1685 Rechtspleging bracht drukte op Raadhuisplein
 
5
1710 Een bevalling met dodelijk afloop
1710 Een bevalling met dodelijk afloop
 
6
1716 Een gewetenloze moordenaar waart door het Suder Trimdiel
1716 Een gewetenloze moordenaar waart door het Suder Trimdiel
 
7
1732 Een reis naar Friesland
1732 Een reis naar Friesland
 
8
1750 Eeuwenlang stamppot
1750 Eeuwenlang stamppot
 
9
1765 Een zwarte deken van rouw hing over het aangeslagen Leeuwarden
1765 Een zwarte deken van rouw hing over het aangeslagen Leeuwarden
In 1765 overleed prinses Maria Louisa, in Friesland bekend als "Marijke Meu". Ze werd ook wel "de moeder van het vaderland" genoemd en was getrouwd met Johan Willem Friso.
 
10
1782 Lugubere vondsten Oldehove
1782 Lugubere vondsten Oldehove
 
11
1785 Koekendiefje
1785 Koekendiefje
Een verhaal over hoe men in 1785 dacht om de jeugd op het rechte pad te houden
 
12
1805 Schaatsen om de eer van een gouden oorijzer
1805 Schaatsen om de eer van een gouden oorijzer
 
13
1812 Burenhulp was 200 jaar geleden ook een stadse plicht
1812 Burenhulp was 200 jaar geleden ook een stadse plicht
 
14
1813 Woordenboek
1813 Woordenboek
Een verhaal over de communicatie met Russische bevrijders die ons van Napoleon verlosten
 
15
1823 Stijfhoofdige Friezen met lompe tongval
1823 Stijfhoofdige Friezen met lompe tongval
 
16
1831 Menslievende blauwverver bekommert zich om drenkelingen
1831 Menslievende blauwverver bekommert zich om drenkelingen
 
17
1859 Het schijnt alsof gij voor de koloniën zijt geboren
1859 Het schijnt alsof gij voor de koloniën zijt geboren
Een verhaal over de strafkolonie "Ommerschans".
 
18
1870 Leeuwarden was een vaalt vol weeë geuren en kadavers
1870 Leeuwarden was een vaalt vol weeë geuren en kadavers
Een verhaal over de onhygiënische toestanden van weleer
 
19
1929 Boterstraat en Vissteeg van Joure in vroegere tijden
1929 Boterstraat en Vissteeg van Joure in vroegere tijden
 
20
1951 De naam Wergea
1951 De naam Wergea
 
21
1953 Het Achterom van Joure
1953 Het Achterom van Joure
Een verhaal over de teloorgang van Joure
 
22
1962 Ter Huivra en Jamja
1962 Ter Huivra en Jamja
Een verhaal over de teloorgang van Joure
 
23
1998 De eeuwige banvloek op het Wergeaster Ald Slot
1998 De eeuwige banvloek op het Wergeaster Ald Slot
 
24
2000 Tegels uit oud Kasteel Wergea
2000 Tegels uit oud Kasteel Wergea