Aantekeningen


Treffers 1 t/m 100 van 568

      1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1
Dagregister kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 143
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

van boerenbedrijf; zoon van wijlen Jozeph Tjebbes Witteveen & Fokeltje Meintes Bonthuis, boerin; broer van Trijntje (onbekwaam voor zichzelf op te treden), Tjebbe, boer Greonterp, Marijke (weduwe van Jaring Thomas Simonsma), boerin aldaar, Hielkje (vrouw van Pieter J. Andringa, boer Wytgaard), Meinte, van boerenbedrijf en Kornelis Jozephs Witteveen, boer Joure. Saldo fl. 1.570,09. Bijgevoegd is suppletoire memorie 8034/368 (saldo vermeerderd tot fl. 1.770,09).

Overledene
Harmen Jozephs Witteveen overleden op 22-10-1849 wonende te Snikzwaag
 
Witteveen, Harmen Josephs (I3174)
 
2
Dagregister kantoor Leeuwarden
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Leeuwarden

Bijzonderheden:
Filmnummer: 193
Register IV: 592
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

46 jaar; vrouw van Pieter Sybrens Terpstra, vleeshouwer; moeder van Sybren, wagenmakersknecht en minderjarige Trijntje (22 jaar), Johannes (14 jaar), Klaas (12 jaar), Pietje (10 jaar) en Elisabeth Pieters Terpstra (6 jaar).
Overledene
Marijke Johannes Hooghiemstra overleden op 24-04-1849 wonende te Wytgaard
 
Hooghiemstra, Maria Johannes (I63)
 
3
Dagregister kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 240
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

6 mnd; zoon van Meye Tjitskes Rypkema, boer en Egbertje Kobus (tekent 'E. K. Tinga'); broer van minderjarige Tjitske, Janke, Frouwkje, Maria en Kobus Meyes Rypkema.
Overledene
Teye Meyes Rypkema overleden op 03-02-1819 wonende te Doniaga
 
Rijpkema, Teye Meyes (I3099)
 
4
Dagregister kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 240
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

vrouw van Tjetske Klazes Rypkema; moeder van Grietje, Klaas, huisman Teroele, Andriesje (vrouw van Roelof Jacobs de Ree, te Oldeholtwolde), Johanneske, te Teroele, Marijke (vrouw van Hendrik Berends Vos, schoenmaker Joure), Wybe en minderjarige Joseph Tjetskes Rypkema.
Overledene
Geeske Wybes overleden op 17-12-1819 wonende te Goingarijp
 
Wybes, Geeske (I2050)
 
5 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. de Klaver, Ate Durks (I3444)
 
6
Lidmatenregister Herv. Gemeente Warga, Wartena en Warstiens
Bron: DTB LidmatenSoort registratie: DTB Lidmaten inschrijving(Akte)datum: 14-03-1823
Plaats: Idaarderadeel
Bijzonderheden:
Op 14 maart 1823 ingekomen van Wijnjeterp
Op 18 april 1830 vertrokken naar WijnjeterpOverlijdensregister 1840
Bron: BS Overlijden
Soort registratie:
BS Overlijden akte(Akte)datum: 20-07-1840
Overledene
Rinske Klazes
leeftijd 92 jaar, overleden op 18-07-1840 te Wijnjeterp.
Diversen: weduwe

weduwe van Hendrik Idzes
Vader
Klaas
Bronvermelding
Overlijdensregister 1840, archiefnummer 30-28, Burgerlijke Stand Opsterland - Tresoar, inventarisnummer 3012, blad 028
Gemeente: Opsterland
Periode: 184 
Rinske Klazes (I4532)
 
7
Memories kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 135
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

zoon van Joseph Tjebbes Witteveen, boer & Fogeltje Meintes Bonthuis; broer van minderjarige Tjebbe, Marijke, Meinte, Hylkje en Trijntje Josephs Witteveen.

Overledene
Cornelis Josephs Witteveen overleden op 02-09-1822 wonende te Snikzwaag
 
Witteveen, Cornelis Josephs (I3173)
 
8
Memories kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 135
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

boer; vader van Trijntje (vrouw van Johannes Thijsses Schaap, koopman Joure), Pieter, boer Terkaple, Kornelis, idem Snikzwaag, Joseph, idem aldaar, Berber (vrouw van Pieter Tjitskes Rypkema, idem St.Nicolaasga) en wijlen Grietje Tjebbes Witteveen (vrouw van Klaas Reins Hettinga, idem te Idzega; moeder van minderjarige Rein, Tjebbe, Klaas, Reinskje en Jacob Klazes Hettinga).

Overledene
Tjebbe Kornelis Witteveen overleden op 01-10-1821 wonende te Akmarijp
 
Witteveen, Tjebbe Cornelis (I3149)
 
9
Memories kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 142
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

60? jaar (geboren Akmarijp); boer; man van Korneliske Lodewijks Zwarts, boerin (erft vruchtgebruik); vader van Tjebbe, boer, Marijke (vrouw van Michiel Pieters Hoeben, ketellapper Irnsum), Joseph, koopman Joure, Klaas, boer Nieuwland, Meindert, van boerenbedrijf, Margje (vrouw van Johannes Scheltinga, koopman Wolvega), Pieter, boer en Johannes Cornelis Witteveen, van boerenbedrijf.

Overledene
Cornelis Tjebbes Witteveen overleden op 16-02-1848 wonende te Snikzwaag
 
Witteveen, Cornelis Tjebbes (I3150)
 
10
Memories kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 143
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

14 jaar; dochter van Jacobus Reinders Groenendal, koemelker & Grietje Tjitskes Rypkema; zuster van Reinder, boer St.Nicolaasga, Froukje (vrouw van Sake Ongering, koopman), Metje, dienstmeid Goengarijp,Tjitske, slager, Imkje, dienstmeid Westermeer en minderjarige Annigje, Epke, Johanna en Grietje Jacobus Groenendal.

Overledene
Hielkje Jacobus Groenendal overleden op 19-03-1854 wonende te Joure
 
Groenendal, Hylkjen Jacobus (I3115)
 
11
Memories kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 143
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

weduwe van Reinder Jacobus Groenendal; moeder van Jacobus, voerman/slager, Johannes, slager St.Nicolaasga, Lucas, arbeider aldaar, Joseph, idem aldaar en Grietje Reinders Groenendal (vrouw van Ruurd de Groot, idem aldaar).
Overledene
Metje Lucas Hemels overleden op 16-09-1855 wonende te Joure
 
Hemelsch, Metje Lucas (I2869)
 
12
Memories kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 143
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

vrouw van Pieter Pieters Witteveen, boer; moeder van minderjarige Pieter, Tjebbe, Lijsbeth, Trijntje, Marijke, Minke en Minne Pieters Witteveen.

Overledene
Lykeltje Minnes Boersma overleden op 03-02-1854 wonende te Akmarijp
 
Boersma, Lykeltje Minnes (I3181)
 
13
Memories kantoor Leeuwarden
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Leeuwarden

Bijzonderheden:
Filmnummer: 193
Register IV:
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

koopman; man van Wytske Hessels de Jong; vader van Popke, herbergier en Taeke Sjoukes Langedijk.
Overledene
Sjouke Popkes Langedijk overleden op 04-07-1848 wonende te Oosterwierum
 
Langedijk, Sjouke Popkes (I2244)
 
14
Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 240
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

dochter van Meye Tjitskes Rypkema, huisman en Egbertje Kobes Tinga; zuster van minderjarige Kobes (7 jr), Marike (9 jr), Froukje (11 jr), Janke (13 jr) en Tjitske Meyes Rypkema (16 jr).
Overledene
Ymkje Meyes Rypkema overleden op 29-04-1823 wonende te Doniaga
 
Rijpkema, Ymkje Meyes (I3101)
 
15
Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 240
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

zoon van Klaas Meyes Rypkema, boer en Janke Beints Vos; broer van minderjarige Meye, Beernt, Hylke, Johannes, Zwaantje en Ymkje Klazes Rypkema.
Overledene
Cornelis Klazes Rypkema overleden op 18-11-1827 wonende te Goingarijp
 
Rijpkema, Kornelis (I2653)
 
16
Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 240
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

boer; man van Lijsbert Thomas Hottinga; geen kinderen; zoon van Pieter Tjebbes Witteveen, idem Akmarijp en Trijntje Arjens Rypkema; broer van Aafke (vrouw van Pier Jans de Vries, boer Noordbroek), Arjen, idem Akmarijp, reeds overleden Marijke en minderjarige Pieter, Antje, Jozef, Klaaske, Grietje en Cornelis Pieters Witteveen. Saldo fl. 123,39.

Overledene
Klaas Pieters Witteveen overleden op 02-03-1828 wonende te Follega
 
Witteveen, Klaas Pieters (I3158)
 
17
Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 240
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

wednr. Afke Jakobs de Ree; vader van minderjarige Tjitske, Akke en Geeske Klazes Rypkema (voogd is Sikke Reins Hettinga, huisman; toeziend voogd is Jitte Sierds Feenstra, onderwijzer Doniaga).
Overledene
Klaas Tjitskes Rypkema overleden op 26-07-1823 wonende te Teroele
 
Rijpkema, Klaas Tjitskes (I2721)
 
18
Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 241
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

42 jr; winkelier; man van Akke Meinderts de Ree, winkeliersche; vader van minderjarige Froukje, Meindert, Gooitske, Tjidske, Trijntje, Ymkje, Pieter en Pietje Epkes Rypkema.
Overledene
Epke Tjidskes Rypkema overleden op 29-05-1830 wonende te St. Nicolaasga
 
Rijpkema, Epke Tjitskes (I2729)
 
19
Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 241
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

72 jr; boerin; vrouw van Eibert Durks Oudhornstra, boer; geen kinderen; zuster van Klaas, boer Goingarijp, wijlen Jogchum (man van Froukje Meinzes Molenaar, boerin aldaar; vader van 4 niet met name genoemde minderjarige kinderen), wijlen Tjitske (vader van Hylkje, wed. Pieter Lodewijks Swart, boerin Ypecolsga, Grietje, vrouw van Jacobus Reinders Groenendal, boer St.Nicolaasga, Pieter, idem aldaar, Epke, winkelier aldaar, Johannes, arbeider aldaar en Meye Tjitskes Rypkema, boer Doniaga) en NN Meyes Rypkema (moeder van Antje Alts, vrouw van Christoffel Frederik Sluiter, zadelmaker Joure) (laatstgenoemde wordt testamentair voorbijgegaan, maar krijgt legaat ad fl. 50,-). Saldo fl. 8.497,13.
Overledene
Ynskje Meyes Rypkema overleden op 02-06-1829 wonende te Wyckel
 
Rijpkema, Iemkjen Meyes (I2666)
 
20
Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 243
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

58 jr (geboren Akmarijp); vrouw van Pieter Tjitskes Rypkema; moeder van Tjitske, van boerenbedrijf Doniaga, Froukje, Marijke (vrouw van Symen Egberts Bouwhuis, boer Oudemirdum) en minderjarige Grietje Pieters Rypkema.

Overledene
Berber Tjebbes Witteveen overleden op 21-08-1845 wonende te St. Nicolaa
 
Witteveen, Berber Tjebbes (I3154)
 
21
Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 244
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

boerin; vrouw van Pieter Lykles Zeilstra, boer; moeder van minderjarige Gatske en Hermina Pieters Zijlstra.

Overledene
Marijtje Ruurds Visser overleden op 02-03-1851 wonende te Sloten
 
Visser, Marijke Ruurds (I3323)
 
22
Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 244
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

man van Geeske Lykles Zijlstra, boerin; vader van Antje (vrouw van Jouke Pieters Veltman, boer Doniaga), Lubbert, idem, Lykle, kleermaker, Johannes, boer, wijlen Engeltje (wed. Sake Veltman; laatst vrouw van Rauke Meinzes v.der Velde, arbeider; mdv: zie ad a) en minderjarige Sytze, Tjietze, Gatske en Wierd Pieters de Vries, allen van boerenbedrijf. # ad a (Engeltje Pieters de Vries): moeder van minderjarige Pieter en Trijntje Sakes Veltman (uit 1e huwelijk: voogd is Joseph Pieters Veltman, boer Oldeouwer) en van minderjarige Tetje en Pieter Raukes v.der Velde (uit 2e huwelijk).

Overledene
Pieter Lubberts de Vries overleden op 11-10-1850 wonende te St. Nicolaasga
 
de Vries, Pieter Lubberts (I3320)
 
23
Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 244
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

vrouw van Joseph Tjitskes Rypkema, boer; moeder van minderjarige Geeske en Wytske Josephs Rypkema.
Overledene
Rinske Lubberts de Lange overleden op 31-07-1850 wonende te Goingarijp
 
de Lange, Rinske Lubberts (I3126)
 
24
Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Sneek

Bijzonderheden:
Filmnummer: 272
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

zoon van Sjouke Popkes Langedijk, koopman & Wytske Hessels; broer van minderjarige Popke en Teeke Sjoukes Langedijk.
Overledene
Hessel Sjoukes Langedijk overleden op 03-04-1820 wonende te Oosterwierum
 
Langedijk, Hessel Sjoukes (I2246)
 
25
Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Sneek

Bijzonderheden:
Filmnummer: 273
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

boerin; moeder van Jorrit, landbouwer, Bouwe, houtzaagmolenaar, Lolke, landbouwer Rauwerd, Wytze, van boerenbedrijf aldaar, Trijntje (vrouw van Jildert Jans Jorna, koopman Wytgaard o/Wirdum), Antje (vrouw van Ynte Yntes Kingma, mr.bakker Poppingawier), Botje (vrouw van Sipke Douwes v.der Meer, werkman) en Japke Broers de Boer (vrouw van Jan Pieters Haubin, koopman Oosterwierum: tekent 'Hoeben').
Overledene
Baukje Jorrits de Boer overleden op 17-11-1826 wonende te Irnsum
 
Jorrits, Baukjen (I2101)
 
26
Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Sneek

Bijzonderheden:
Filmnummer: 273
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

landbouwer; man van 40-jarige Gerbrig Jacobs Zwart (erft lijfrente fl. 156,-/jr, legaten ad fl. 1.358,- en vruchtgebruik huis ad fl. 1.125,-); geen kinderen; broer van wijlen Broer Annes de Boer (man van Baukje Jorrits, te Irnsum; vader van: zie ad a); enige testamentair erfgenaam is z'n neefje Bouwe Broers de Boer, houtzaagmolenaar Irnsum, met legaten voor diens 10 broers en zusters (zie ad); verder legaat voor RK- gemeente Wytgaard (fl. 500,- en onroerend goed ad fl. 2.325,-). Saldo fl. 50.840,51. - ad a (Broer Annes de Boer, vader van): Beitske (weduwe van Taeke Doekes Roorda), boerin Wirdum (fl. 1.000,-), Jantje (vrouw van Durk Yskes v.der Meulen, rentienier Irnsum) (fl. 1.000,-), Trijntje (vrouw van Jildert Jans Jorna, boer Wirdum) (fl. 1.200,-), Anne, te Irnsum (fl. 1.200,-), Jorrit, boer aldaar (fl. 1.200,-), Antje (vrouw van Ynte Yntes Kingma, mr.bakker Poppingawier) (fl. 1.200,-), genoemde Bouwe (enige testamentair erfgenaam), Botje, aldaar (fl. 1.200,-), Lolke, boerenwerkman aldaar (fl. 1.200,-), Wytze, aldaar (fl. 1.200,-) en Japke Broers de Boer (vrouw van Jan Pieters Haubin, koperslager Oosterwierum) (fl. 1.200,-).
Overledene
Bouwe Annes de Boer overleden op 23-02-1825 wonende te Roordahuizum
 
de Boer, Bouwe Annes (I3036)
 
27
Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Sneek

Bijzonderheden:
Filmnummer: 273
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

zoon van wijlen Broer Annes de Boer (weduwnaar van NN) & reeds overleden Baukje Jorrits (enige testamentair erfgenaam); broer van Jorrit, landbouwer, Bouwe, houtzaagmolenaar, Lolke, landbouwer Rauwerd, Wytze, van boerenbedrijf, Botje, boerin, Trijntje (vrouw van Jildert Jans Jorna, koopman Wytgaard o/Wirdum), Antje (vrouw van Ynte Yntes Kingma, mr.bakker Poppingawier) en Japke Broers de Boer (vrouw van Jan Pieters Houbin, koopman Oosterwierum: tekent 'Hoeben'); halfbroer van Beitske (weduwe van Teeke Doekes Roorda), boerin Wirdum en Jantje Broers de Boer (vrouw van Durk Yskes v.der Meulen) (uit eerder huwelijk vader; elk legaat fl. 130,-). Saldo fl. 3.642,-.
Overledene
Anne Broers de Boer overleden op 12-08-1826 wonende te Irnsum
 
de Boer, Anne (I3027)
 
28
Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Sneek

Bijzonderheden:
Filmnummer: 279
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

83 jaar (geboren 28/3/1755 alhier); kasteleinsche; weduwe van Popke Jacobs Langedijk; moeder van Sjouke, koopman, Sybren en wijlen Jacob Popkes Langedijk (man van Beitske Yntes Kingma, kasteleinsche; vader van minderjarige Popke en Yne Jacobs Langedijk).
Overledene
Gelbrig Sjoukes Langedijk overleden op 05-04-1838 wonende te Oosterwierum
 
Sjoukes, Gerbrigt (I3046)
 
29
Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Sneek

Bijzonderheden:
Filmnummer: 279
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

geboren 1776 te Oosterwierum; boerin; vrouw van Eeltje Durks Kortrijk, landbouwer; moeder van Lipkje (vrouw van Sake Ages Engwirda, idem), Beitske (vrouw van Popke Sjoukes Langedijk, te Oosterwierum) en Tjitske Eeltjes Kortrijk.
Overledene
Doetje Oenes Kingma overleden op 25-06-1837 wonende te Rauwerd
 
Kingma, Doutje Oenes (I2899)
 
30
Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Sneek

Bijzonderheden:
Filmnummer: 282
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

3 1/2 jaar (geboren 2/2/1839). Certificaat van Onvermogen van gemeente bijgevoegd.
Overledene
Trijntje Tjerks Hooghiemstra overleden op 13-07-1842 wonende te Warga
 
Hooghiemstra, Trijntje (I58)
 
31
Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Sneek

Bijzonderheden:
Filmnummer: 284
Register IV: R.1078
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

weduwe van Thomas Symons Symonsma; moeder van Symon, boer, Johannes, idem Greonterp (naam doorgehaald), wijlen Akke (vrouw van Jouke Pieters v.der Wey, idem Smallebrugge; moeder van Thomas, timmerknecht Bolsward, Pieter, van boerenbedrijf Smallebruge en minderjarige Popke Joukes v.der Wey), wijlen Jantje (vrouw van Jelle Herres Faber, te NN; moeder van Herre, kooltjer Dongjum en minderjarige Sjieuwke, Thomas en Rinske Jelles Faber), wijlen Jarig (1e man van Marijke Josephus Witteveen, thans vrouw van Tjitte Rientzes Huitema, boer Greonterp; vader van minderjarige Akke, Froukje, Sjieuwke en Joseph Jarigs Symonsma) en wijlen Trijntje Thomas Symonsma (vrouw van Tjebbe Josephs Witteveen, idem aldaar; moeder van minderjarige Sjieuwke en Jantje Tjebbes Witteveen) (6 staken elk ab intestato 1/6). In bijgevoegde memorie 14069/557 doet alleen Johannes aangifte, nadat in deze memorie 525 alle anderen staken dat hebben gedaan, Volgens bijgevoegd briefje van notaris Ledeboer uit Bolsward is Johannes 'een eenigzins zonderling mensch, het welk ook de rede is waarom hij niet heeft willen mede ondertekenen' en dringt bij kantoor Sneek aan Johannes te waarschuwen dit toch te doen. (waarschijnlijk gelet op zathe c.a. o/Westhem/Greonterp, in gemeente Tjerkwerd ressort kantoor Bolsward, hetgeen naar blijkt in 557 resultaat heeft gehad: DZ).

Overledene
Sjieuwke Jarigs Rijpma overleden op 04-06-1851 wonende te Westhem
 
Rijpma, Sjieuwke Jarigs (I3212)
 
32
Minuut-akten 1822, aktes 1823
Notaris: Feike Ydes de Boer
Kantoor: Dronrijp
Repertoire: 037015

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Notarieel archief akte(Akte)datum: 16-07-1822Soort akte: huwelijksvoorwaarden
Vermeld
Hans Willems Ferwerda
wonende te Baijum
Vermeld
Arriaantje Botes van der Kolk
wonende te Winsum
Bronvermelding
Minuut-akten 1822, aktes 1823, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 037009, aktenummer 00008
Gemeente: Menaldumadeel

Voornaam bruidegom vermeld als "Joannes" of "Hans"; hij ondertekent met "H.W. Ferwerda".
 
Gezin: Joannes Willem Ferwerda / Arriaantje Botes (F1964)
 
33
Minuut-akten 1839, 1840

Notaris: Tjalling Siebrandus van der Ley
Kantoor: Langweer
Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 05-03-1840
Soort akte: provisionele en finale toewijzing

Bijzonderheden:
Bijbehorende aktenummers: 00012
Verkoper
Jacobus Reinders Groenendal (slager) wonende te Joure
Diversen: en anderen
Ligging vastgoed: St. Nicolaasga
Bedrag: koopsom fl. 2964
een huis en schuur en bouwland


Verkoper
Metje Lucas Hemels wonende te Joure
Diversen: weduwe van Reinder Jacobus Groenendal


Koper
Gajus Henricus Andrea (ontvanger) wonende te Sneek
 
Hemelsch, Metje Lucas (I2869)
 
34
Minuut-akten 1898

Notaris: Lambert Willem van Kleffens
Kantoor: Veenwouden
Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 26-10-1898
Soort akte: provisionele en finale verhuring

Bijzonderheden:
Bijbehorende aktenummers: 08580
Verhuurder
Harmen Thomas van der Mossel wonende te Veenwouden
Diversen:
Ligging vastgoed: Dantumawoude
Bedrag: huursom fl. 472 per jaar
4 percelen greidland voor 5 jaar


Huurder
Tjerk Baukes Hooghiemstra wonende te Dantumawoude


Huurder
Bauke Tjerks Hooghiemstra wonende te Dantumawoude
 
Hooghiemstra, Bauke (I57)
 
35 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Theodorus Franciscus (I1410)
 
36 # Geboortegegevens geverifiëerd met DTB 435. Eventueel overlijden: 1733-1746 inv.nr.77, folio 299, Abe Bokkes, Oblig. et Debet aan. 590,-# Bokkes, Abe (I76)
 
37 #1698-1714 inv.nr.75, nr. toeg 13-21, Bocke Abes cum uxore debent aan Dirck Abes cum uxore 500,- cg. fol.93. Hieruit heb ik voorzichtig aangenomen dat Dirck een (half- of jongere) broer van Bocke zal zijn. #Volgens een akte van 14-03-1701 #Procl.Ida. 14-03-1701# verkoopt de weduwe van Dirck Abes, Griet Jacobs het 1e huis aan de Grote Buren. Volgens #K1 Ida. weesrek.1682# de boeken van 1682 wordt Dirck Abes, Warga koper van't huis bij 't Kerkhof. Even later, op 27 februari van hetzelfde jaar wordt #Procl.Ida. 246b# geschreven dat Abe Botes koper is gebleven van 't huis aan 't Kerkhof. Abes, Dirck (I114)
 
38 #1714-1733, inv.nr. 76; Bote Dirx cum uxore debent aan Jan Tietes cum uxore 250,- cg. (folio 188)# In IDA 13-21, inv.nr. 58, folio 39 staat het volgende vermeld: "Attie Douwes, weduwe wijlen Bote Dirx, in leven meesterkuiper tot Warrega, voor haar selfs en als moeder en wettige voorstanderse over haar kinderen bij opgemelde haar wijlen man in echte verwekt, enz.". Dirx, Bote (I848)
 
39 #Andriesjen is overleden in Tjalleberd, huis no.50, s'avonds 7 uur.# Jochums, Andriesjen (I469)
 
40 #data geboorte, huwelijk en overlijden geconcludeerd uit IDA 13-21, nr.58, blz. 252# Gosses, Feijck (I370)
 
41 #datum huwelijk uit proclamaties Idaarderadeel nr. 56, blz. 157# Het huwelijk werd gesloten met consent van de ouders van Antje. Arrien, Antje (I1545)
 
42 #De samenstelling van het gezin van Dukke werpt nogal wat vraagtekens op!!# van der Werf, Dukke (I1010)
 
43 #DTB 435a, nr 418# Gerrijt Lolckes (Wartena) en Gerbrigh Rinses (Wartena) trouwen gerechtelijk te Idaerderadeel op 24 april 1699. N.B.trouwbeloften circa 50 jaar eerder, hun kinderen zijn de zoons Lolcke en Rinse Gerrijts, de dochter Willemke Gerrijts, die present waren bij deze huwelijksvoltrekking. Lolckes, Gerrijt (I517)
 
44 #er is ook een Gerben Jans overleden op 6 april 1794. Misschien dezelfde?# Jans, Gerben (I103)
 
45 #Er klopt hier iets niet! Zie gegevens Schaafsma, de nrs.124,125,220,201.# Lenes, Berend (I473)
 
46 #er stond een geboortedatum van 27-12-1723, hetgeen niet kan kloppen# Feddes, Feyckje (I1507)
 
47 #Er zijn gegevens van Koos waarin staat dat Minke op 21 februari is overleden, dus nog eens nazoeken!!# Hooghiemstra, Minke (I59)
 
48 #fam. Lolckes te bevragen bij Sj. Schaafsma, Wolvega, tel.05610-13337# Volgens de overlijdensakte had Marike bij haar overlijden nog 6 kinderen. Hessels, Marijke (I67)
 
49 #Geboortedatum van persoonskaart overgenomen!!#Op 23 januari 1941 verhuisde zij naar Venray, St. Annalaan nr. 5. van der Borg, Geertruida Maria Johanna (I727)
 
50 #geboortedatum verifiëren.# à Nijeholt, Antje (I177)
 
51 #Gegeven datum overlijden uit IDA 13-21, nr. 58, blz. 251# Ates, Meyndert (I851)
 
52 #gegevens komen van een gevonden grafsteen# Hanses, Trintje (I877)
 
53 #gegevens uit Ida.17 fol.211# Jouckes, Abe (I382)
 
54 #Hendrik is overleden in huis no.78 in Tjalleberd, voormiddags om 11uur.# Kleinberend, Hendrik (I468)
 
55 #Het laatst bekende adres van Egbert was: Liebergerweg 17 te Hilversum# Bosma, Egbert (I189)
 
56 #IDA-R5, 437v.# Volgens akte van 06-09-1696, geregistreerd 03-01-1698; Bonne Rinx te Grou lient fan Tieerd Aetes, Warrega, als erfgenaam van zijn vader Aete Botes 180 caroly gulden. Botes, Aete (I166)
 
57 #Ik heb twee data voor het overlijden van Hendrika Catharina, n.l. 9januari 1974 te Amsterdam en de reeds vermelde. 6 oktober 1982 lijktmij gezien het formulier logischer. Nakijken!!!# Wolff, Hendrika Catharina (I711)
 
58 #In een akte van 24 mei 1610 wordt Wijts Abedr. als weduwe van Meile Bartels vermeld. Hoe zit dit nu? Uitzoeken!# Abes, Wijts (I174)
 
59 #in IDA. R4, fol. 52 V. staat als huwelijksdatum?? vermeld: Reg.24-04-1663# Dirks, Trijntie (I111)
 
60 #Is dit misschien Laurens Botes, de peter van Joseph van der Werf? Er komt ook een Laurens Botes omstreeks 1810 in Winsum voor. Volgens de Floreencohieren is hij tussen 1800 en 1840 boer te Wartena. #Rense Botes (alias Lourens Botes) is s'ochtends om 4 uur overleden in huis nummer 96 te Dronrijp. Volgens de overlijdensakte was hij ongehuwd.  Botes (VAN DER KOLK), Rense (I72)
 
61 #Nog eens nakijken waar Grietje geboren is. Was dit op het Ameland?# Wartna, Grietje Baukes (I455)
 
62 #Of is Daniel getrouwd met Nynke?# van der Werf, Daniel? (I1389)
 
63 #overlijden datum akte# Hijlkema, Durk Jans (I618)
 
64 #overlijden datum akte# Hijlkema, Aafke Durks (I621)
 
65 #Procl. Ida. 16-01-1688 wordt vermeld Bote Aebes en Sio–ck Sioerts, e.l.aan de Hilleburen te Warga.# Abes, Bote (I112)
 
66 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Paulusma, Pietje (I41)
 
67 #stamt af van de Andringa's# Jorna, Monica (I859)
 
68 #volgens gegevens van Koos is Susanna Boersma overleden te Amsterdam op 09-01-1974# Boersma, Susanna Sophia (I702)
 
69 #zie Hof v. Friesland/37 en Crim.Sent. 18-12-1714# Wiebes, Trijntje (I388)
 
70 ('s nachts om twee uur). van der Kolk, Hessel Wijbes (I640)
 
71 (15.00 uur) Westra, Beitske Pijters (I1516)
 
72 (18.00 uur) Kapper, Jacobus Eeltjes (I1733)
 
73 (Huize "Theresia") Hooghiemstra, Jeltje (I744)
 
74 (Jozef overleed na een ernstig ongeval, Jozef had geen kinderen#checken!#) Hooghiemstra, Jozeph (I159)
 
75 (ongehuwd) Hooghiemstra, Johannes (I127)
 
76 (ongehuwd) Hooghiemstra, Johanna (I131)
 
77 (ongehuwd) Kapper, Joeke Johannes (I1778)
 
78 (R.K. begraafplaats) Hooghiemstra, Jeltje (I744)
 
79 (waarschijnlijk kinderloos) Hooghiemstra, Tjerk (I157)
 
80 -------------------------------------------------------

Een anekdote verteld door Koos:

Oom Wouter en tante Riek hadden verkering. Toen tante Riek in Dokkum kwam voor kennismaking, mocht ze van tante Jet niet naast oom Wouter aan tafel zitten maar ging tante Jet tussen hen in zitten.

Tante Jet overleden. Op de dag van de begrafenis was de hele familie bij elkaar om haar spullen te verdelen. Tante Jet droeg ouderwetse witte broeken met banden. Van die broeken trokken oom Frans en oom Tjerk elk een aan.
Er was een mooie vaas, zowel oom Frans als oom Tjerk wilde die hebben. Ze gingen om touwtrekken, ieder een witte broek aan. Ze trokken zo hard dat het touw brak en zij vielen allebei achterover. De vaas viel van de tafel in honderd stukken.

Oom Bouke en oom Frans waren koorzangers in de kerk. In die tijd was er nog een voorzanger. Oom Frans ging op een zondagmorgen wat vroeger als anders. Toen zei tante Jet, waar moet jij al heen, ik moet wat bidden zei oom Frans. Maar wat deed hij. Hij besmeerde het zangboek van de voorzanger met niespoeder. De Mis begon, het orgel zette in en de voorzanger deed niets als niezen. Grote hilariteit op het koor.

Tante Barbara in Lourdes. Ze nam voor oom Frans en oom Tjerk ieder een kaars mee. Een tijdje later ging ze logeren bij oom Frans. Oom Frans en oom Tjerk stonden haar op te wachten aan de deur met beide een brandende kaars in de hand. 
Hooghiemstra, Heiko Johan Henricus (I730)
 
81 Aan was van beroep timmerman.  Tolsma, Aan Oenes (I2569)
 
82 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Margaretha Hildegonda (I422)
 
83 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Robertus Bonifatius (I737)
 
84 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Bernoldus Heiko (I735)
 
85 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Lodewijk Henderikus (I973)
 
86 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin: Jan Metz / Maria Louise Hooghiemstra (F409)
 
87 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin: Bruno Cornelis Hooghiemstra / Annemieke Vos (F706)
 
88 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin: Rudolf Martinus Hooghiemstra / Gysele Sebregts (F707)
 
89 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Ronald (I434)
 
90 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Wouter Bonifatius Franciscus (I729)
 
91 Aete Bottes koopt in 1603 #zie IDA J1 folio 25, nieuw IDA 29, blz 49 en verder# uit een boelgoed van Joucke Piers
1e: 4 eenden voor 14 stuivers
2e: 1 bed voor 4 gg en 11 stuivers.
1 goudgulden=28 stuivers
1 koe kostte destijds tussen 25 en 32 goudgulden.

Op blz. 158, nieuw IDA 29, wordt geschreven over Anne, Durk en Lieuwe Sijbrandtzn en Jitse Sjouckezoon als curatoren over jongste weeskinderen wijlen Jacob Sijbrants en de Thiets Wijggersdr. (eerder getrouwd met Willem) in tijden echtelieden, erfgelaten voor Pieter en Claes Willemszonen en Janszen Willemsdr. als te kinderen van moeders erfgenamen in (ongeveer nov.)1606 moet betaald worden Aete Bottes tot Warga.
In een akte van lening van 06-02-1611 staat vermeld:#IDA R1 folio 3 en 5# Aete Bottes en Aet (er wordt hier geen tweede naam vermeld)echtelieden te Warga lenen 25.0.0 goudgulden voor "betaling huis waar wij nu in wonen". De akte werd opgemaakt door ene Sijbren Keimpes.
In het Recesboek IDA. inv.nr. 5, datum 13 maart 1617 wordt op blz. 117 vermeld: "Geertsen Tiaards curator over d'onmondige kinderen van wijlen Ate Botes, in leven wonende te Warga". M.a.w. Ate Botes is dan overleden en zijn 'onmondige' kinderen zijn in 1617 jonger dan 25 jaar!!

In meerdere oude stukken uit deze tijd (o.a. IDA 4, folio 98V van 4 mrt 1613) duikt de naam van ene Bote Auckes op. Deze naam duikt ook op bij de "Personele Impositie" in 1578 (arch.nr. Copie 4000). De personele impositie was een ingestelde belasting op het dragen van "zijdenen lakenen", gebaseerd op een placaat dat uitgevaardigd werd door de Generale Staten te Brussel op 11 januari 1578. Het dragen van zijden lakenen (=kleding) was destijds een vorm van welgesteldheid. Boete Auuckes ofwel Bote Auckes (de enige Bote op de lijst van Idaarderadeel),afkomstig van Wartena, werd aangeslagen voor 4 stuivers. Wat zijn aanslag betreft werd hij ongeveer op gelijke hoogte aangeslagen als de plaatselijke geestelijkheid. Ter vergelijking; de hoogste aanslag, voorzover ik tegen kwam in de lijst van Idaarderadeel, betrof een aanslag van 15 stuivers.
Gezien de tijd, plaats en steeds weerkerende namen in deze omgeving is het denkbaar dat Bote Auckes een volgende schakel kan zijn.  
Bottes, Aete (I168)
 
92 Afke was liefdezuster onder de naam van Pelagia lid van de congregatie Zusters vd Sociëteit v. Jezus, Maria en Jozef [jmj].
Ze was werkzaam als liefdezuster te `s-Hertogenbosch [1889], Boxmeer [03-10-1890], Workum [06-09-1893], Culemborg [18-10-1898], Weesp [14-08-1899], Boxtel [26- 08-1904], Schayk [19-01-1915], Sneek [03-11-1916] en weer te `s-Hertogenbosch - Postelstraat [04-11--1936 t/m 13-10-1956] 
Rijpkema, Afke Tjitskes (I3146)
 
93 Afzonderlijk van elkaar komen Henk Nieuwland, de schrijver van het verhaal over Froukje Hayes, en ik tot dezelfde conclusie. De jaartallen passen in ieder geval goed bij elkaar. Bovendien is dit de enige Haye Idzards die ik binnen de gegevens van Warga/Wartena tegen kom. Vervolgens heb ik de andere kinderen kunnen toevoegen vanwege de naam en de passende leeftijden.  Idzards, Haye (I1553)
 
94 Akke is geboren om 04.00 uur en overleed s'morgens om 07.00 uur. van der Kolk, Akke Hessels (I660)
 
95 Akke is om 01.00 uur geboren. van der Meer, Akke Hanzes (I612)
 
96 Akke Jans komt bij Louis volgens het doopboek voor als Akke Hessels. Uitzoeken!! Waar komt datum van 6 april 1808 vandaan? Jans, Akke (I623)
 
97 Akke werd om 14.00 uur geboren. Zij overleed om 22.15 uur. van der Kolk, Akke Wijbes (I641)
 
98 Akte gerectificeerd bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Breda d.d. 23 juni 1903, waarbij voornaam kind veranderd wordt in "Petrus Willebrordus"; akte ingeschreven in de gemeente Haskerland op 11 juli 1903 de Jong, Popke (I3566)
 
99 Albert Bauckes was in 1795 armvoogd.


Op 19 maart 1777 is een successieakte gepasseerd, waarbij Albert Bauckes Wartna, coopman, wonende te Leeuwarden voor hemselfs en als last- en procuratie hebbende van:

Gerrijt Lolckes, coopman, wonende te Leeuwarden
Rinse Lolckes, coopman, wonende te Leeuwarden
Trijntie Lolckes, huisvrouw van Wighle Jans, old smakschipper, wonende te Leeuwarden, gesterkt met deselve haar man
Sijbren Wijtzes, coopman, wonende te Leeuwarden
Pieter Lolckes, coopman, wonende te Dockum
Anna Gosses, weduwe van Jetze Jans de Vries, Dockum, in leven insgelijks coopman, en de erven van
Hessel Lolckes, in leven huisman, wonende te Wartena
Minke Baukes, gesterkt met haar man Lolcke Feyens, schipper te Wartena

als gezamentlijke Erfgenamen van:

Lolcke Gerrijts, coopman, en Anna Gosses, in leven echtelieden te Wartena en gezamenlijke erfgenamen van de Zathe en Landen met huisinghe, sch–ire, Hovinge, Bomen en Plantage cum annexis gelegen onder Wartena ten stemcohiere aldaar opno. 16, bekent en tegenwoordig bij Jacob Gjolts als huirder gebruikt, Excumpt 't Hornleger en Stem dier Zathe, 't welke aan vrouwe A–relia van Haarsma, do–ariere van Camstra, wonende te Menald–m in Eigendom toebehoort, verklaren bij deze: overdragt van 'tEeuwig huurrecht van 't Hornleger.
Albert Bauckes woonde aan de "Lange pijp" te Leeuwarden.  
Wartena, Albert Bauckes (I439)
 
100 Albert Hieltjes en Fook Hessels te Warstiens kopen zeker huis of achterste kamer van het huis met het hiem, liggende op het eiland te Warstiens, bij Sipcke Annes bewoond en gekocht van Lolcke Hessels en zijn huisvrouw Antie Thomas voor 230 cg. (IDA 56-738a, 1699) Hessels, Fook (I1988)
 

      1 2 3 4 5 ... Volgende»