Foto's


Treffers 1 t/m 50 van 200     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    1 2 3 4 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
1850 Boerderijtje Tjerk Johannes
1850 Boerderijtje Tjerk Johannes
Geboortehuis van Johannes Tjerks, Bauke, Trijntje, Minke en Bote. Het boerderijtje, nu nog steeds bestaand, aan de Gele Eker te Warga, is tot omstreeks 1850 bewoond door Tjerk Johannes en Lodewika. Het boerderijtje is na het jaar 2000 gerenoveerd en in een geel steentje (gedeeltelijk) opnieuw opgebouwd. Ook is de voorgevel toen veranderd. Hoe het geheel er nu uitziet is wel terug te vinden via google-maps. Ik ben blij dat ik er nog een foto van heb kunnen nemen toen ik nog in Warga woonde en zodoende het originele uiterlijk van het boerderijtje heb kunnen bewaren.
 
2
1863 RK Kerk te Warga
1863 RK Kerk te Warga
 
3
1863 RK Kerk te Warga
1863 RK Kerk te Warga
 
4
1890 Bauke Tjerks in 1890
1890 Bauke Tjerks in 1890
Bauke woonde destijds in Dokkum
 
5
1890 Jitske Duipmans-Zuiderbaan
1890 Jitske Duipmans-Zuiderbaan
Jitske Duipmans-Zuiderbaan
 
6
1890 Maria Sleifer
1890 Maria Sleifer
Maria Sleifer omstreeks 1890
 
7
1895 Douwe Bovenga
1895 Douwe Bovenga
Douwe Bovenga
 
8
1895 Ludovica Hooghiemstra
1895 Ludovica Hooghiemstra
Ludovica (Lolkje) op jonge leeftijd.
 
9
1895 Ruurdtje Sinnema
1895 Ruurdtje Sinnema
Portret van Ruurdtje Sinnema
 
10
1898 Pietje Boersma
1898 Pietje Boersma
Pietje Boersma, geboren in 1882.
 
11
1898 Sietske Annes de Boer
1898 Sietske Annes de Boer
Sietske Annes de Boer, ongeveer 13 jaar oud.
 
12
1900 Agatha de Boer-Veltman
1900 Agatha de Boer-Veltman
Agatha de Boer omstreeks 1900
 
13
1900 Anne de Boer
1900 Anne de Boer
Anne de Boer omstreeks 1900
 
14
1900 Broer Lolkes de Boer
1900 Broer Lolkes de Boer
Foto omstreeks 1900
 
15
1900 Catharina de Boer
1900 Catharina de Boer
Catharina de Boer omstreeks 1900
 
16
1900 Eeltje de Boer
1900 Eeltje de Boer
Eeltje de Boer omstreeks 1900
 
17
1900 Harkemazathe, de boerderij van Broer Lolkes de Boer te Oosterwierum
1900 Harkemazathe, de boerderij van Broer Lolkes de Boer te Oosterwierum
Broer Lolkes de Boer met Agatha Veldman en 2 dochters (Martha en Wytske) op de foto in het weiland naast hun boerderij te Oosterwierum. De nog steeds bestaande boerderij staat aan de weg Bozum-Oosterwierum bij het binnenkomen van het dorp Oosterwierum aan de linkerkant van de weg bij het plaatsnaambord Oosterwierum.
 
18
1900 Hijlke Hooghiemstra omstreeks 1900
1900 Hijlke Hooghiemstra omstreeks 1900
 
19
1900 Martha de Boer
1900 Martha de Boer
Een jeugdfoto van Martha de Boer omstreeks 1900
 
20
1900 Reinskje à Nijeholt omstreeks 1900
1900 Reinskje à Nijeholt omstreeks 1900
Deze foto is gelijktijdig met de foto van Hijlke genomen
 
21
1900 Wytske de Boer
1900 Wytske de Boer
Wytske omstreeks 1900
 
22
1901 Jiskjen toont eerstgeborene.
1901 Jiskjen toont eerstgeborene.
Op de foto staand tegen het huis: vermoedelijk Johannes Siemonsma, daarnaast Sietske Annes en dan met poes op de arm Lolke Annes. Zittend op stoel Jiskjen Annes met haar eerst geborene Franskjen en achter de tafel heit Anne Lolkes de Boer en mem Franskjen Hilles Ydema. Anne Lolkes was destijds boer in Nijland.
 
23
1902 Jantje Hooghiemstra en Pietertje Bokstra
1902 Jantje Hooghiemstra en Pietertje Bokstra
 
24
1902 Johanna van der Leest en haar zuster Petronella
1902 Johanna van der Leest en haar zuster Petronella
Links Johanna en rechts Petronella
 
25
1902 Johannes Jongma en Regina de Boer
1902 Johannes Jongma en Regina de Boer
Vermoedelijke trouwfoto van Johannes Jongma en Regina de Boer in 1902.
 
26
1903 Bote Hooghiemstra
1903 Bote Hooghiemstra
Bote Hooghiemstra omstreeks 1903 in het leger.
 
27
1904 Johanna van der Leest
1904 Johanna van der Leest
Johanna van der Leest, echtgenote van Willem Hooghiemstra,destijds wonende in de Vissteeg, omstreeks 1904
 
28
1905 Johanna Hooghiemstra
1905 Johanna Hooghiemstra
Waarschijnlijk Johanna (Hannie) omstreeks 1905. Tussen de spullen van Piet Postma werd dit fotootje gevonden. Naast het fotootje stond geschreven "Hannie Hooghiemstra". Binnen de familie Postma was bekend dat Johanna connecties had met de familie Postma
 
29
1908 Elisabeth Everts Ypma
1908 Elisabeth Everts Ypma
Elisabeth Ypma
 
30
1908 Evert Boersma
1908 Evert Boersma
Evert Boersma
 
31
1908 Familie Gerben Boersma
1908 Familie Gerben Boersma
Van links naar rechts:
Evert, Meinte, mem Liesbeth, Pieter, heit Gerben, Ynskje, Pietje en Yeb.
 
32
1908 Gerben Boersma
1908 Gerben Boersma
Gerben Boersma
 
33
1908 Gerben-Meintes-Boersma-Elisabeth-Everts-Ypma
1908 Gerben-Meintes-Boersma-Elisabeth-Everts-Ypma
Gerben-Meintes-Boersma-Elisabeth-Everts-Ypma
 
34
1908 Harmke Engwerda
1908 Harmke Engwerda
Harmke Engwerda
 
35
1908 Yeb Boersma
1908 Yeb Boersma
Yeb Boersma als soldaat
 
36
1910 Briefkaartje van Eeltje
1910 Briefkaartje van Eeltje
Briefkaartje van Eeltje aan vrijgezel Meinte Gerben Boersma
 
37
1910 Bruno en Jantje
1910 Bruno en Jantje
Een jeugdfoto van Bruno en Jantje omstreeks 1910
 
38
1910 De gebroeders Hogerhuis
1910 De gebroeders Hogerhuis
De gebroeders na hun vrijlating uit de gevangenis omstreeks 1910.
Van links naar rechts: Keimpe, Wybren en Marten, allen zoons uit het 2e huwelijk van Wybren Lumes Hogerhuis. Lume Wybrens was een halfbroer van deze mannen en de enige zoon uit het 1e huwelijk van Wybren Lumes Hogerhuis.
 
39
1910 De werf in Wartena omstreeks 1910
1910 De werf in Wartena omstreeks 1910
Links op de foto de werf zoals hij nog door de familie van der Kolk begin 1900 werd beheerd. Een mooi beeld van de oude werf in Wartena bij hoog water. Het geeft gelijk een indicatie aan van de watersnood in 1825
 
40
1910 Fries kabinet gemaakt door Hijlke Hooghiemstra
1910 Fries kabinet gemaakt door Hijlke Hooghiemstra
Dit kabinet stond in de kamer in de Vissteeg en is door Hijlke zelf gemaakt, waarschijnlijk tussen 1900 en en 1905. Na het overlijden van Hijlke heeft het nog jaren bij dochter Jantje gestaan en is door verkoop bij een neefje van haar echtgenoot Johan Petrus van Balen in Irnsum terecht gekomen. Deze neef wist nog te vertellen dat zijn vader in de 2e wereldoorlog ondergedoken zat in Sûdbroek bij Joure en dat Hijlke toen gezorgd heeft voor nieuwe houten zolen onder de klompen van zijn vader. Volgens deze neef moet Hijlke wel een zeer goede houtbewerker/schrijnwerker zijn geweest.
 
41
1910 Janke Erich
1910 Janke Erich
Een foto van Janke Erich omstreeks 1910
 
42
1910 Johanna D. Bovenga
1910 Johanna D. Bovenga
 
43
1910 Johanna en Jan in de Midstraat
1910 Johanna en Jan in de Midstraat
Johanna en Johannes omstreeks 1910 met de boerenkar en melkbussen onderweg in de Midstraat. Achterop zitten broertjes Jan Stefanus en Lodewijk. Johanna en Johannes zorgden daarnaast ook nog na de dood van Johannes Tjerks voor tante Pierkje die in de Kakelsteeg woonde.

Anekdote troch Jan Bouwhuis, pakesizzer fan Tjerk Hooghiemstra.

Maaie 1928 hie de Jouwer in rooms tsjerkhôf krige efter de tsjerke en dat wie prachtich want der wiene doe noch net in soad roomske tsjerkhoven yn Fryslân.
Pake Tsjerk wie al yn jannewaris 1926 ferstoarn en dy lei dus al in pear jier begrûven yn Westermar.
Dat wie de famylje altyd al min nei ’t sin west en yn de nacht fan 12- op 13 juny ha se him wer opgroeven en mei hynder en wein nei it nije tsjerkhôf brocht en op nij begroeven. No écht, yn de wijde grûn fan it roomske tsjerkhôf. Bûten de deagravers om, wie omke Jehannes de iennige dy’t dit meimeitsje mocht.
 
44
1910 Wens van Hijlke Hooghiemstra
1910 Wens van Hijlke Hooghiemstra
Dit briefje van Hijlke Hooghiemstra zat verborgen in het door hemzelf gemaakte Friese kabinet. Alhoewel dit vreemd lijkt was het destijds in Katholieke kring vrij gebruikelijk dat men op deze manier kenbaar maakte wat de wens was bij ernstige lichamelijke calamiteiten.
 
45
1910 Wytske Broers de Boer
1910 Wytske Broers de Boer
 
46
1911 Trouwfoto Yeb Boersma en Wytske de Boer
1911 Trouwfoto Yeb Boersma en Wytske de Boer
Yeb en Wytske trouwden op 10 mei 1911
 
47
1912 Martha en Wytske de Boer
1912 Martha en Wytske de Boer
Martha en Wytske de Boer. Wytske heeft haar eerstgeborene Gerben op haar arm.
 
48
1914 Gezin Eeltje de Boer aan de arbeid.
1914 Gezin Eeltje de Boer aan de arbeid.
Op de voorgrond van links naar rechts:
Eeltje de Boer, Sytske Poelsma, Sybolt (1906), Popke (1910), Wietske (1908), Jan (1911) en Lolke (1914) op de arm van Beppe??
 
49
1915 De dames Hoogerhuis
1915 De dames Hoogerhuis
Foto omstreeks 1915.
Links staand Jetske, zittend mem Maaike, staand naast elkaar Bontje en de oudste zus Rinske, daarvoor zittend Douwtje.
 
50
1915 De heren Hoogerhuis
1915 De heren Hoogerhuis
Foto omstreeks 1915.
Zittend Tjibbe Hoogerhuis, staand de oudste zoon Lume, met wit shirtje de op dat moment jongste van het gezin Johannes, dan Wybren en meest rechts Anne. De in 1917 geboren Tjibbe staat dus nog niet op deze foto.
 

    1 2 3 4 Volgende»