(Levens)Verhalen


Treffers 1 t/m 13 van 13     » Zie Galerij

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Info   Verbonden met 
1
1600 De Geschiedenis van Warga en Wartena
1600 De Geschiedenis van Warga en Wartena
Een impressie van hoe Warga en Wartena zijn ontstaan en hoe de gemeenschap in elkaar stak. Vanaf het begin van deze stamboom tot aan 1853 hebben onze voorouders altijd in Warga of Wartena gewoond. Na 1800 kwam er langzaam wat verandering in dit patroon. Voor 1853 maakten Warga en Wartena nog deel uit van de gemeente Idaarderadeel.
 
2
1700 De Koning van Wartena
1700 De Koning van Wartena
Een van onze voorvaderen was Lolcke Gerrijts. Hij was zo rijk dat hij alle grond rondom Wartena bezat. Daarom werd hij de "Koning van Wartena" genoemd, en hij handelde daar ook naar
Eigenaar/Bron: Sj. Schaafsma
 
3
1733 Het Drama van Eernewoude
1733 Het Drama van Eernewoude
Het gevolg van niet nagekomen huwelijksbeloften
 
4
1825 De watersnood
1825 De watersnood
Een relaas over de gebeurtenissen in 1825 e.e.a. zoals Johannes Botes en Tjerk Johannes dit destijds beleefd hebben
 
5
1830 Veepest
1830 Veepest
Bijgaand item toegevoegd om een indruk te geven wat een boer vroeger overkwam indien het vee werd besmet met veepest
 
6
1862 RK Kerk te Warga
1862 RK Kerk te Warga
De aanleiding voor het bouwen van de huidige RK kerk te Warga was een brief, geschreven door de weduwe van Johannes Botes Hooghiemstra waarbij zij financien beschikbaar stelde voor de bouw
 
7
1901 De Hogerhuis-zaak
1901 De Hogerhuis-zaak
De Hogerhuis-zaak was een geruchtmakend justitieel schandaal dat Nederland tussen 1897 en 1900 in zijn ban hield. De kwestie verwierf nationale faam nadat de advocaat en socialistische voorman Troelstra, leider van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) zich over de zaak boog. Hij meende dat er sprake was geweest van klassenjustitie en hij probeerde de zaak opnieuw aanhangig te maken via de Hoge Raad.
Er zijn ettelijke stukken en verhalen over deze zaak terug te vinden via internet. Via Tresoar is zelfs het gehele proces, dat bestaat uit honderden stukken, terug te vinden en na te lezen.
 
8
1995 Simon Schaafsma
1995 Simon Schaafsma
Het verhaal over Simon Schaafsma en zijn zoektocht naar "de Koning van Wartena".
 
9
2005 Rein Hooghiemstra
2005 Rein Hooghiemstra
Een beschrijving van het werk van Rein Hooghiemstra
 
10
2011 Jan Rijpkema en Suzanna van de Bles 60 jaar getrouwd
2011 Jan Rijpkema en Suzanna van de Bles 60 jaar getrouwd
 
11
2015 Hille en Tineke 50 jaar getrouwd
2015 Hille en Tineke 50 jaar getrouwd
 
12
De geschiedenis van de kwekerij Jongma te Huizum.
1973 De geschiedenis van de kwekerij Jongma geschreven door Wil Jongma.
Johannes Petrus Jongma heeft, om de kwekerij te kunnen opstarten en zoals uit de bewaarde boekhouding blijkt, gebruik kunnen maken van een aantal geldschieters waaronder een aantal familieleden. Als geldschieters worden genoemd: Schoonvader Broer Lolkes de Boer, zwager Yeb Gerbens Boersma, P. Jorna, Jacob en Lambertus Engwerda, aangetrouwde oom Heinrich Kohlmann, S.T Poelsma en T. Komter.
Op de loonlijst kwamen o.a. de volgende personen voor: de neven Sjieuwke en Broer Douma, Lucas Sinnema, Jan Teensma en de achterneven Jan Hettinga en Douwe Zalmstra.

Foto's van de kwekerij in Huizum zijn terug te vinden in de linker kolom van de startpagina op deze website.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
Eigenaar/Bron: Wil Jongma
Datum: 1993
 
13
De geschiedenis van de Potmarge.
De geschiedenis van de Potmarge.
1910 De geschiedenis van de Potmarge beschreven door drs. P. Karstkarel.