Notarieel Archief


Treffers 1 t/m 37 van 37     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Info   Verbonden met 
1
1791 Aangifte overlijden Jetske Rienks
1791 Aangifte overlijden Jetske Rienks
Aangifte overlijden van Jetske Rienks door Johannes Botes. Op de linker helft van de pagina wordt de aangifte in het Nederlands vermeld en aan de rechter kant van de pagina in het Frans. De notaris heeft zichzelf in deze aangifte verheven tot "Keizerlijke Notaris".

Jetske is waarschijnlijk overleden ten gevolge van de geboorte van Maria Sybrens. Ten tijde van het overlijden van Jetske was Elisabeth Sybrens nog geen 5 jaar oud en Johannes Botes bij de aangifte van het overlijden van Jetske 20 jaar oud. Later werd Elisabeth de 2e echtgenote van Johannes Botes. Ze hebben elkaar waarschijnlijk dus van jongs af aan gekend.
 
2
1836a Boedelbeschrijving uit 1836
1836a Boedelbeschrijving uit 1836
De boedelbeschrijving van de nalatenschap van Hans Tjerks van der Meer, schoonvader en buurman van Johannes Botes en opa (pake) van Tjerk Johannes Hooghiemstra.

Bij het overlijden van Tjerk Hanses bestond de veestapel uit 22 koeien (waarvan 7 nog niet gekalfd hadden=rier), 5 hokkelingen, 1 stier, 8 kalveren en 7 spallingen (slachtvarkens).
Eigenaar/Bron: Archief Tresoar
 
3
1856 Inventaris of Boedelscheiding.
1856 Inventaris of Boedelscheiding.
Betreft nalatenschap van Sietske Jacobus de Jong, weduwe van Popke Joukes Deelsma.
 
4
1857 Scheidingsakte
1857 Scheidingsakte
Scheidingsakte vanwege overlijden Popke Joukes Deelsma
 
5
1861 Boedelscheiding
1861 Boedelscheiding
Boedelscheiding vanwege de nalatenschap van Janke Beints Vos
 
6
1866 Provisionele toewijzing
1866 Provisionele toewijzing
Provisionele toewijzing van een woning te Weidum
 
7
1877 Verkoop boedel
1877 Verkoop boedel
Verkoop boedel Klaas Meyes Rijpkema
 
8
1880 Boedelscheiding
1880 Boedelscheiding
Boedelscheiding erflater Beint Klazes Rijpkema
 
9
1880 Hypotheekverlening
1880 Hypotheekverlening
Hypotheekverlening ter zekerheidstelling erfdeel Martha Slippens, dochter uit eerder huwelijk Agatha Willems Veltman.
 
10
1893 Boedelscheiding
1893 Boedelscheiding
Boedelscheiding betreffende de nalatenschap van Lolke Broers de Boer en Jiskjen Popkes Deelsma
 
11
1893 Boedelscheiding
1893 Boedelscheiding
Boedelscheiding van de nalatenschap van Popke Sjoukes Langedijk en Beitske Eeltjes Kortrijk.
 
12
1894 Boedelverkoop erflater Lodewijk Hooghiemstra
1894 Boedelverkoop erflater Lodewijk Hooghiemstra
Boedelverkoop erflater Lodewijk Hooghiemstra.
Tot de boedel behoorde op het moment van beschrijving als levende have: 10 melkkoeien, 2 hokkelingen, 3 kalveren en 10 kippen.
 
13
1898 Procesverbaal van toewijzing aantal bouwpercelen aan Tjerk Hooghiemstra.
1898 Procesverbaal van toewijzing aantal bouwpercelen aan Tjerk Hooghiemstra.
Procesverbaal van toewijzing aantal bouwpercelen aan Tjerk Hooghiemstra.
 
14
1900 Aankoop Vissteeg te Joure
1900 Aankoop Vissteeg te Joure
Aankoop Vissteeg Op 19 november 1900 kocht Hijlke, nog voor dat hij trouwde, het pand aan de Vissteeg nr. 21.
 
15
1904 Verkoop percelen weiland
1904 Verkoop percelen weiland
Verkoop percelen weiland onder Oosterend.
 
16
1908 Testament Hiltje Rijpkema
1908 Testament Hiltje Rijpkema
Testament Hiltje Rijpkema door de notaris opgemaakt op 18 mei 1908
 
17
1909 Testament
1909 Testament
Testament Metje Groenendal

Testament van Metje Groenendal, verleden ten kantore van notaris Velding te Joure op 1 april 1909.
 
18
1909 Testament
1909 Testament
Inventarisatie eigendommen Klaas Beint Beschrijving inventaris d.d. 2 maart 1909 en uitwerking testament Klaas Beint op 14 oktober 1908 verleden bij notaris Kornelis Velding te Joure n.a.v. overlijden Klaas Beint
 
19
1910 Testament
1910 Testament
Testament Johannes Boersma

Testament van Johannes Boersma, verleden ten kantore van notaris Velding te Joure op 19 januari 1910.
 
20
1915 Herziening testament
1915 Herziening testament
Herziening testament door Metje Groenendal en Johannes Boersma
 
21
1915 Verkoop hooiland
1915 Verkoop hooiland
Verkoop hooiland te Joure door Johannes Sjoerds Boersma
 
22
1917 Geldlening
1917 Geldlening
Geldlening door Johannes Boersma
 
23
1917 Geldlening
1917 Geldlening
Geldlening door Lolke Broers de Boer
 
24
1920 Boedelbeschrijving
1920 Boedelbeschrijving
Boedelbeschrijving nalatenschap Broer Lolkes de Boer.

Tot de veestapel behoorde tijdens de boedelbeschrijving:
7 schapen, 3 lammeren, 24 koeien, 3 rieren (koeien welke nog niet gekalfd hebben), 2 stieren, 9 hokkelingen, 3 kalveren, 1 varken, 1 paard, 2 veulens, 10 kippen en een haan.
 
25
1921 Aankoop Tjerk te Dokkum.
1921 Aankoop Tjerk te Dokkum.
Tjerk kocht in 1921, net buiten Dokkum tussen de Stroobosser trekvaart en het Dokkumer Grootdiep, een dubbele woning aan de Hogedijken. Deze huisjes behoorden waarschijnlijk oorspronkelijk bij een zaagmolen die op deze plek heeft gestaan en die in 1837 is afgebroken en daarna in Groningen weer is opgebouwd. Bij de akte is een kaartje gevoegd waarop in oranje is aangegeven waar "de Boksmolen" en de huisjes hebben gestaan. In blauw is aangegeven waar het huisje van vader Bauke Tjerks stond en dat later in 1924 door Bote is gekocht.
 
26
1924 Aankoop Bote te Dokkum.
1924 Aankoop Bote te Dokkum.
Bote kocht in 1924, net buiten Dokkum tussen de Stroobosser trekvaart en het Dokkumer Grootdiep, een woning aan de Hogedijken. Deze woning, waarin eerder ook zijn vader Bauke Tjerks had gewoond stond op een steenworp afstand van de plek waar "de Boksmolen" heeft gestaan. De molen is in 1837 afgebroken en daarna in Groningen weer opgebouwd. Ik heb bij de akte een kaartje toegevoegd waarop in rood is aangegeven waar "de Boksmolen" en de huisjes van halfbroer Tjerk hebben gestaan. In blauw is aangegeven waar het huisje van Bauke Tjerks stond en dat later in 1924 door Bote is gekocht.
 
27
1927 Hypotheek Willem Hooghiemstra
1927 Hypotheek Willem Hooghiemstra
Hypotheekbeschrijving Willem Hooghiemstra
 
28
1927 Hypotheek woning Scheen
1927 Hypotheek woning Scheen
Hypotheekverlening woning Scheen ten behoeve van Hiltje Rijpkema en kinderen. Er wordt in deze akte niet gerept over Lolke Broers de Boer. Als bewindvoerders hebben getekend pastoor Franciscus Johannes Maria Pruijs en Taeke Johannes Mulder, administrateur, beiden wonende te Joure.
 
29
1930 Hypotheek Lambertus Hooghiemstra
1930 Hypotheek Lambertus Hooghiemstra
Hypotheekbeschrijving Lambertus Hooghiemstra
 
30
1930 Koopovereenkomst Lambertus Hooghiemstra.
1930 Koopovereenkomst Lambertus Hooghiemstra.
Koopovereenkomst Lambertus Hooghiemstra.
 
31
1932 Hypotheekovereenkomst Hendrikus Hooghiemstra.
1932 Hypotheekovereenkomst Hendrikus Hooghiemstra.
Hypotheekovereenkomst Hendrik (ook wel Hendericus genoemd) Hooghiemstra.
 
32
1932 Koopovereenkomst Hendrikus Hooghiemstra.
1932 Koopovereenkomst Hendrikus Hooghiemstra.
Koopovereenkomst aankoop bouwland door Hendrikus Hooghiemstra.
 
33
1933 Hypotheek Bruno Hooghiemstra.
1933 Hypotheek Bruno Hooghiemstra.
Hypotheek Bruno Hooghiemstra i.v.m. aankoop bouwterrein en bouw woning aan de Hobbe van Baerdtstraat nr.37 te Joure.
 
34
1934 Huurovereenkomst Lambertus Hooghiemstra.
1934 Huurovereenkomst Lambertus Hooghiemstra.
Huurovereenkomst winkelpand Lambertus Hooghiemstra.
 
35
1935 Hypotheekgarantstelling Lambertus Hooghiemstra.
1935 Hypotheekgarantstelling Lambertus Hooghiemstra.
Hypotheekgarantstelling met inbreng van onverdeelde boedel ten behoeve van Lambertus Hooghiemstra.
 
36
1949 Aankoop winkelpand (groentezaak) met bovenwoning te Dokkum.
1949 Aankoop winkelpand (groentezaak) met bovenwoning te Dokkum.
In 1949 kocht Hermanus het winkelpand (groentezaak) met bovenwoning nabij de Streeksterpoort. Dit is de aankoopakte van deze groentezaak door Herman Hooghiemstra
 
37
1963 Veiling groentezaak te Dokkum.
1963 Veiling groentezaak te Dokkum.
Op 10 juli 1963 is het winkelpand des avonds om 7 uur in hotel "De Beurs" finaal verkocht.