Botte Auuckesz

Mannelijk 1550 - • Naam Botte Auuckesz 
  Roepnaam Boete 
  Geboorte ong. 1550 
  Geslacht Mannelijk 
  Aantekeningen 
  • Ooit ben ik omstreeks 1990 via Tresoar en met behulp van een paar oude rotten in de genealogie, waaronder de heren Wartena en Simon Schaafsma, bij Aete Bottes terecht gekomen als zijnde de vroegste voorvader van de families Hooghiemstra, van der Kolk en van der Werf. Steeds meer mensen gingen in het archief op zoek naar hun voorouders en ontdekten daardoor steeds meer aanknopingspunten. Zodoende zijn er in de loop der jaren nog 2 generaties aan onze stamboom toegevoegd. Ik heb deze gegevens nu toegevoegd zonder dat ik daar enig bewijs tegenover kan stellen. Er van uitgaande dat deze gegevens met reden ter goeder trouw zijn toegevoegd aan Aete Bottes.

   Botte was de vermoedelijke vader van Aete Bottes (Botte Auckes wonende te Wartena rond 1600. Botte Auckes 10 schar gras, 71 pond meden d'Erfgenamen van Ewerardus Nicolaii ende de griffier Boymer seggen des convents koy met 42 pond Lants sonder floreen in erfpacht te hebben, Sjaers voor 10 gg. daeraff Douwe Keimpes ende Ryurdt Douwes gebruickers sijn, fc)
  Persoon-ID I3928  Het Hooghiem
  Laatst gewijzigd op 12 feb 2022 

  Vader Auucke Gerloffsz,   geb. ong. 1525 
  Aantekeningen 
  • Ooit ben ik omstreeks 1990 via Tresoar en met behulp van een paar oude rotten in de genealogie, waaronder de heren Wartena en Simon Schaafsma, bij Aete Bottes terecht gekomen als zijnde de vroegste voorvader van de families Hooghiemstra, van der Kolk en van der Werf. Steeds meer mensen gingen in het archief op zoek naar hun voorouders en ontdekten daardoor steeds meer aanknopingspunten. Zodoende zijn er in de loop der jaren nog 2 generaties aan onze stamboom toegevoegd. Ik heb deze gegevens nu toegevoegd zonder dat ik daar enig bewijs tegenover kan stellen. Er van uitgaande dat deze gegevens met reden ter goeder trouw zijn toegevoegd aan Aete Bottes.
  Gezins-ID F1336  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Kinderen 
  +1. Aete Bottes,   geb. ca. 1575   ovl. vóór 13 mrt 1617 (Leeftijd < 42 jaar)
  Laatst gewijzigd op 25 dec 2021 
  Gezins-ID F1335  Gezinsblad  |  Familiekaart