Aantekeningen


Treffers 401 t/m 500 van 568

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
401 Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Sneek

Bijzonderheden:
Filmnummer: 273
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

zoon van wijlen Broer Annes de Boer (weduwnaar van NN) & reeds overleden Baukje Jorrits (enige testamentair erfgenaam); broer van Jorrit, landbouwer, Bouwe, houtzaagmolenaar, Lolke, landbouwer Rauwerd, Wytze, van boerenbedrijf, Botje, boerin, Trijntje (vrouw van Jildert Jans Jorna, koopman Wytgaard o/Wirdum), Antje (vrouw van Ynte Yntes Kingma, mr.bakker Poppingawier) en Japke Broers de Boer (vrouw van Jan Pieters Houbin, koopman Oosterwierum: tekent 'Hoeben'); halfbroer van Beitske (weduwe van Teeke Doekes Roorda), boerin Wirdum en Jantje Broers de Boer (vrouw van Durk Yskes v.der Meulen) (uit eerder huwelijk vader; elk legaat fl. 130,-). Saldo fl. 3.642,-.

Overledene
Anne Broers de Boer overleden op 12-08-1826 wonende te Irnsum
 
de Boer, Anne Broers (I3026)
 
402 Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Sneek

Bijzonderheden:
Filmnummer: 275
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

boer; weduwnaar van Trijntje Tjerks v.der Meer; man van Elisabeth Sybrens Zwart (gehuwd in 1812: erft testamentair 1/4); vader van Tjerk, boerenknecht, Antje, boerendienstmeid en Marijke Johannes Hooghiemstra (vrouw van Pieter Sybrens Terpstra, slager Wytgaard) (allen uit 1e huwelijk).
Saldo fl. 2.258,68.

Overledene:
Johannes Botes Hooghiemstra, overleden op 07-12-1828, wonende te Wartena
 
Botes (HOOGHIEMSTRA), Johannes (I60)
 
403 Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Sneek

Bijzonderheden:
Filmnummer: 283
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

51 jaar (geboren 1793 te Joure); weduwe; moeder van Margje (vrouw van Sake Jelles Bosma, timmerman Follega), Froukje (vrouw van Luitzen Johannes Dooper, van boerenbedrijf Hommerts), Lodewijk, te Woudsend, Tjitske, boer Hydaard, Grietje en Ymkje Pieters Zwart.

Overledene:
Hylkje Tjitskes Rypkema, overleden op 29-07-1843 wonende te Heeg
 
Rijpkema, Hylkjen Tjitskes (I2731)
 
404 met warm water als gevolg van de strenge winter Hooghiemstra, Theodora (I244)
 
405 Meye is gestorven in aug. 1782 als Rooms Katholiek te Sint Nicolaasga. Rijpkema, Meye Tjitskes (I2654)
 
406 Minne Meintes liet zich in 1793 RK dopen. Hij kreeg de doopnaam Minne Petrus. Zijn vader Meinte Foekes was Mennist. Boersma, Minne Meintes (I3282)
 
407 Minuut-akten 1835
Notaris: Carel Wilem Semler
Kantoor: Grouw
Repertoire: 046031

Bron: Notarieel archief.
Soort registratie: Notarieel archief akte
(Akte)datum: 16-04-1835.
Soort akte: huwelijkstoestemming
Bijzonderheden: Akte is niet aanwezig

Vermeld
Antje Johannes Hooghiemstra (dienstmeid)
wonende te Wartena
Diversen: kleindochter van Tjerk Hanzes van der Meer, de grootvader woonachtig te Warga
huwelijkstoestemming door de grootvader

Vermeld
Johannes Durks Hylkema (boerenknecht)
wonende te Warga
Bronvermelding
Minuut-akten 1835, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 046022, aktenummer 00050
Gemeente: Idaarderadeel
Periode: 1835

 
van der Meer, Tjerk Hanses (I622)
 
408 Minuut-akten 1835
Notaris: Carel Wilem Semler
Kantoor: Grouw
Repertoire: 046031

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Notarieel archief akte(Akte)datum: 16-04-1835.
Soort akte: huwelijkstoestemming
Bijzonderheden: Akte is niet aanwezig

Vermeld
Antje Johannes Hooghiemstra (dienstmeid)
wonende te Wartena
Diversen: kleindochter van Tjerk Hanzes van der Meer, de grootvader woonachtig te Warga
huwelijkstoestemming door de grootvader

Vermeld
Johannes Durks Hylkema (boerenknecht)
wonende te Warga
Bronvermelding
Minuut-akten 1835, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 046022, aktenummer 00050
Gemeente: Idaarderadeel
Periode: 1835

 
Hooghiemstra, Anna Johannes (I65)
 
409 Minuut-akten 1927, aktes 2412-2582
Notaris: Hendrik Jacob Kamp
Kantoor: Heerenveen I
Repertoire: 055178

Bron: Notarieel archief Soort registratie: Notarieel archief akte(Akte)datum: 03-10-1927 Soort akte: obligatie
Betrokkene
Franciscus Johannes Maria Pruys (bewindvoerder) wonende te Joure
Betrokkene
Taeke Johannes Mulder (bewindvoerder) wonende te Joure
Onder bewind
Metje de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Wietske de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Beitske de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Broer de Boer
wonende te Joure
Bronvermelding
Minuut-akten 1927, aktes 2412-2582, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 055162, aktenummer 02503
Gemeente: Heerenveen
Periode: 1927 
de Boer, Wietsche (I22)
 
410 Minuut-akten 1927, aktes 2412-2582
Notaris: Hendrik Jacob Kamp
Kantoor: Heerenveen I
Repertoire: 055178

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Notarieel archief akte(Akte)datum: 03-10-1927Soort akte: obligatie
Betrokkene
Franciscus Johannes Maria Pruys (bewindvoerder)
wonende te Joure
Betrokkene
Taeke Johannes Mulder (bewindvoerder)
wonende te Joure
Onder bewind
Metje de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Wietske de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Beitske de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Broer de Boer
wonende te Joure
Bronvermelding
Minuut-akten 1927, aktes 2412-2582, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 055162, aktenummer 02503
Gemeente: Heerenveen
Periode: 1927


Broer de Boer voetbalde tijdens de oorlogsjaren en direkt na de oorlog bij het roemruchte Heerenveen. Hij was vaak voorhoedespeler naast Abe Lenstra.  
de Boer, Broer Lolkes (I40)
 
411 Minuut-akten 1927, aktes 2412-2582
Notaris: Hendrik Jacob Kamp
Kantoor: Heerenveen I
Repertoire: 055178

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Notarieel archief akte(Akte)datum: 03-10-1927Soort akte: obligatie
Betrokkene
Franciscus Johannes Maria Pruys (bewindvoerder)
wonende te Joure
Betrokkene
Taeke Johannes Mulder (bewindvoerder)
wonende te Joure
Onder bewind
Metje de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Wietske de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Beitske de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Broer de Boer
wonende te Joure
Bronvermelding
Minuut-akten 1927, aktes 2412-2582, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 055162, aktenummer 02503
Gemeente: Heerenveen
Periode: 1927 
de Boer, Martha Maria (I38)
 
412 Minuut-akten 1927, aktes 2412-2582
Notaris: Hendrik Jacob Kamp
Kantoor: Heerenveen I
Repertoire: 055178

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Notarieel archief akte(Akte)datum: 03-10-1927Soort akte: obligatie
Betrokkene
Franciscus Johannes Maria Pruys (bewindvoerder)
wonende te Joure
Betrokkene
Taeke Johannes Mulder (bewindvoerder)
wonende te Joure
Onder bewind
Metje de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Wietske de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Beitske de Boer
wonende te Joure
Onder bewind
Broer de Boer
wonende te Joure
Bronvermelding
Minuut-akten 1927, aktes 2412-2582, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 055162, aktenummer 02503
Gemeente: Heerenveen
Periode: 1927 
de Boer, Beitske (I39)
 
413 Mogelijke gegevens Minke Roelofs

Doopboek Herv. gem. Joure, Westermeer en Snikzwaag
Familysearch1: Klik hier voor suggesties scans.

Bron: DTB Geboortes / dopen
Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving(Akte)datum: 24-03-1780
Plaats: Joure/Westermeer/Snikzwaag
Dopeling
Mencke
geboren 21-01-1780 te Haule (Ooststellingwerf)
Vader
Roelof Joihannes
Moeder
Jeltje Minzes
Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Joure, Westermeer en Snikzwaag, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 0359
Gemeente: Haskerland
Periode: 1743-1811 
Minke Roelofs (I4559)
 
414 Na de lagere school werkte Meinze bij "omke" Johannes en de gebrs. Altenburg in Broek-Zuid bij Joure als boerenknecht. Hij volgde in die periode de landbouwcursus in Sint Nicolaasga.
Op 7 november 1946 moet hij in militaire dienst bij het bataljon Jagers in Ede. Van 30 mei 1947 tot maart 1949 diende Meinze in Nederlands-Indië bij de ondersteuningscompagnie die zorgde voor het vervoer van mortieren. Tijdens een tocht werd hij beschoten waarbij hij een kogel door zijn hoofd ging. Hij verloor daarbij zijn rechteroog, maar bracht het er "op wonderbaarlijke wijze" levend vanaf. Op maandag 14 september 1998 werd Meinze alsnog onderscheiden door burgemeester Kuiper van de gemeente Skarsterlân met het draaginsigne voor gewonden. Na de diensttijd volgde hij de Rijkslandbouwwinterschool in Sneek.
Op 1 december 1954 werd hij kassier van de Boerenleenbank. Na zijn huwelijk woonden zij op de Harddraversweg (nr. 1) te Joure. Later werd hij directeur van de Rabobank te Joure. Ter gelegenheid van zijn afscheid i.v.m. de VUT-regeling is door de Rabobank "Sneek-Joure" aan Meinze op 27 maart 1987 een receptie aangeboden. Deze receptie werd gehouden in Bowlingcentrum 't Haske te Joure. 
Hooghiemstra, Meinze (I242)
 
415 Na de landbouwschool te Bolsward was Johannes werkzaam op de ouderlijke boerderij. Toen het bedrijf, vanwege verkoop t.b.v. uitbreiding van Douwe Egberts-fabrieken werd opgeheven, werkte Johannes van 1957 tot 1964 op de melkfabriek te Akmarijp. Van 1964 tot aan de V.U.T. (juli 1992) was hij produktiemedewerker bij Douwe Egberts te Joure.
Johannes was jaren woonachtig in de Hobbe van Baerdtstraat 32 bij zijn ouders. Vanaf 1994 woont hij aan de Pastorielaan 33 te Joure. De woning is in 2014 afgebroken om voor een nieuw te bouwen woning plaats te maken. 
Hooghiemstra, Johannes (I246)
 
416 Na het overlijden van Anne heeft Minke vanaf 27 juli 1967 nog aan het Savelsebos, op nr. 53 gewoond. Hooghiemstra, Minke (I51)
 
417 Na het overlijden van Bote is Saapke per 15 september 1953 verhuisd van de Hogedijken nr. E 186 naar de Strobosserweg nr. E 167. Op 26 juni 1956 staat ze dan nog even ingeschreven op het adres Achterom C 246, vanwaaruit zij op 23 juli 1956 vertrekt naar het bejaardencentrum aan de Schilkampen nr. 6 te Franeker. Duipmans, Sabina Hermanus (I567)
 
418 Na het overlijden van Johannes Georg vertrekt Minke uit Leeuwarden en gaat weer terug naar Dokkum en woont vanaf 28 mei 1935 aan de Waagstraat op nr. A 13. #Overlijdensdatum volgens gegevens persoonskaart!!!# Hooghiemstra, Monica Bernolda (I298)
 
419 Nooit zal Nieske de 2e wereldoorlog vergeten. Op een gegeven moment, terwijl zij de was op de bleek aan het neerleggen was, vielen er bommen op het erf van de ouderlijke boerderij. Door de luchtdruk kwam zij volledig onder de grond terecht, gelukkig met een goede afloop.  Hooghiemstra, Nieske (I239)
 
420 Nota bene: Althoofd en Olthoven worden als achternaam in de archieven voor dezelfde familie gebruikt en zijn daarom moeilijk vindbaar!! Althoofd, Antje Jans (I5026)
 
421 Notaris: Esge Taco Kuipers
Kantoor: Bolsward I
Repertoire: 016050

Bron: Notarieel archief akte(Akte)datum: 05-05-1843 Soort akte: verkoping
Verkoper:
Hylkje Tjitskes Rijpkema
wonende te Ypecolsga
Diversen: weduwe van Pieter Lodewijk Zwart
Bedrag: opbrengst fl. 2879
vee, boerengereedschap en hooi

 
Rijpkema, Hylkjen Tjitskes (I2731)
 
422 Notaris: Petrus Anastasius Bruinsma
Kantoor: Bolsward II
Repertoire: 017097

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte(Akte)datum: 24-02-1910 Soort akte: koopakte
Verkoper
Titus Hendriks Brandsma
wonende te Bolsward
Diversen:
Ligging vastgoed: Bolsward
Bedrag: koopsom fl. 60.000
een zathe en landen

Koper
Michiel Jans de Boer
wonende te Bolsward
Bronvermelding
Minuut-akten 1910, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 017091, aktenummer 00019
Gemeente: Bolsward
Periode: 1910 
Gezin: Michiel de Boer / Gatske Anna Brandsma (F1483)
 
423 Notaris: Petrus Anastasius Bruinsma
Kantoor: Bolsward II
Repertoire: 017097

Bron: Notarieel archief Soort registratie: Notarieel archief akte(Akte)datum: 24-02-1910 Soort akte: koopakte
Verkoper
Titus Hendriks Brandsma
wonende te Bolsward
Diversen:
Ligging vastgoed: Bolsward
Bedrag: koopsom fl. 60.000
een zathe en landen

Koper
Michiel Jans de Boer
wonende te Bolsward
Bronvermelding
Minuut-akten 1910, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 017091, aktenummer 00019
Gemeente: Bolsward
Periode: 1910 
Gezin: Titus Hendriks Brandsma / Tjitje Annes Postma (F1482)
 
424 om 01.00 uur van der Kolk, Jeltje Hessels (I658)
 
425 om 01.00 uur Kapper, Wijbe Eeltjes (I663)
 
426 om 01.00 uur Kapper, Jeltje Eeltjes (I665)
 
427 om 02.00 uur Kapper, Marijke Eeltjes (I667)
 
428 om 06.00 uur Kapper, Jacobus Eeltjes (I1517)
 
429 om 07.00 uur Kapper, Jacob Eeltjes (I666)
 
430 om 09.30 uur Kapper, Antje Eeltjes (I1519)
 
431 om 10.00 uur Kapper, Pieter Eeltjes (I1518)
 
432 om 12.15 uur van der Kolk, Lucas Botes (I647)
 
433 om 14.00 uur van der Kolk, Jeltje Hessels (I658)
 
434 om 17.00 uur van der Kolk, Johannes Hessels (I659)
 
435 om 23.30 uur Kapper, Beitske Eeltjes (I664)
 
436 om acht uur s'avonds Westra, Beitske Pijters (I1516)
 
437 om acht uur s'avonds Westra, Beitske (I1774)
 
438 om drie uur s'ochtends Botes (HOOGHIEMSTRA), Johannes (I60)
 
439 om half drie s'middags van der Kolk, Anna Hendrika (I791)
 
440 om half tien s'avonds van der Kolk, Johannes Wijbes (I642)
 
441 om half vijf s'middags van der Kolk, Hessel Botes (I645)
 
442 om half vijf s'ochtends van der Kolk, Cornelia (I1787)
 
443 om negen uur s'avonds van der Kolk, Folkert Botes (I649)
 
444 om tien uur s'avonds van der Kolk, Lucas Botes (I647)
 
445 om zes uur s'ochtends van der Kolk, Johannes Wijbes (I642)
 
446 Onecht kind (volgens geboorteregister) Meyers, Anna Maria (I5223)
 
447 Onne is in Harlingen op het woonschip geboren. Gort, Onne (I5130)
 
448 Ooit ben ik omstreeks 1990 via Tresoar en met behulp van een paar oude rotten in de genealogie, waaronder de heren Wartena en Simon Schaafsma, bij Aete Bottes terecht gekomen als zijnde de vroegste voorvader van de families Hooghiemstra, van der Kolk en van der Werf. Steeds meer mensen gingen in het archief op zoek naar hun voorouders en ontdekten daardoor steeds meer aanknopingspunten. Zodoende zijn er in de loop der jaren nog 2 generaties aan onze stamboom toegevoegd. Ik heb deze gegevens nu toegevoegd zonder dat ik daar enig bewijs tegenover kan stellen. Er van uitgaande dat deze gegevens met reden ter goeder trouw zijn toegevoegd aan Aete Bottes.

Botte was de vermoedelijke vader van Aete Bottes (Botte Auckes wonende te Wartena rond 1600. Botte Auckes 10 schar gras, 71 pond meden d'Erfgenamen van Ewerardus Nicolaii ende de griffier Boymer seggen des convents koy met 42 pond Lants sonder floreen in erfpacht te hebben, Sjaers voor 10 gg. daeraff Douwe Keimpes ende Ryurdt Douwes gebruickers sijn, fc) 
Auuckesz, Botte (I3928)
 
449 Ooit ben ik omstreeks 1990 via Tresoar en met behulp van een paar oude rotten in de genealogie, waaronder de heren Wartena en Simon Schaafsma, bij Aete Bottes terecht gekomen als zijnde de vroegste voorvader van de families Hooghiemstra, van der Kolk en van der Werf. Steeds meer mensen gingen in het archief op zoek naar hun voorouders en ontdekten daardoor steeds meer aanknopingspunten. Zodoende zijn er in de loop der jaren nog 2 generaties aan onze stamboom toegevoegd. Ik heb deze gegevens nu toegevoegd zonder dat ik daar enig bewijs tegenover kan stellen. Er van uitgaande dat deze gegevens met reden ter goeder trouw zijn toegevoegd aan Aete Bottes. Gezin: Auucke Gerloffsz / (F1336)
 
450 Ook genoemd: Marianna Binnendijk

Akte van rectifcatie d.d. 2 december 1895, waarbij naam moeder wordt veranderd van "Marianna Binnendijk" in "Maria Anna Benedick"  
Benedick, Maria Anna (I5065)
 
451 Ook Gesina trekt haar twee boers achterna en laat zich op 15 juni 1897 te Franeker inschrijven. Na omzwervingen (o.a. Harlingen en Groningen) woonde Gesina haar verdere leven in Leeuwarden. In Leeuwarden heeft zij in de Hobbemastraat op nr. 5 gewoond. Op 21 maart 1939 gaat ze in de Hondecoeterstraat op nr. 59 wonen. Op 31 maart 1941 gaat ze weer terug naar de Hobbemastraat, maar dan gaat ze op nr. 3 wonen. Vanaf 2 oktober 1963 woonde ze nog op Achter de Hoven nr. 268. Hooghiemstra, Gesina Baukes (I296)
 
452 Oorspronkelijk aanwijzende tafel Langweer
Bron: Kadaster 1832 Soort registratie: Kadaster 1832 inschrijving (Akte)datum: 1832 Plaats: Langweer
Bijzonderheden:
Minuutplan Langweer D1
Sectie D
Legger 137

Eigenaar
de erven Iede Gosses van der Heide
wonende te St. Nicolaasga
Diversen:
Perc.nr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
66 Huis en Erf 220 1 9
67 Huis en Erf 189 1 9

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Langweer,
archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 41
Gemeente: Doniawerstal 
van der Heide, Yde Gosses (I4457)
 
453 Oorspronkelijk was de plaatsnaam "Op de Heide". In 1835 is deze plaatsnaam veranderd in "Sint Nicolaasga". Gezin: Claes Tjitskes Rijpkema / Grietje Wiebes (F914)
 
454 Op 1 augustus 1921 vertrokken Anne en Minke uit Lemsterland en lieten zij zich in Amsterdam inschrijven. Na aanvankelijk op diverse adressen gewoond te hebben, vestigden zij zich per 28 april 1933 aan de Prins Hendrikkade op nr. 105. Op 29 juni 1942 verhuisden zij naar de Haarlemmerdijk nr. 21, twee hoog. Een goed half jaartje later, op 2 februari 1943 vertrekken ze naar een bovenhuis op het adres Spreeuwenpark nr. 21. Vanaf 27 juli 1967 is het adres Savelsbos 53. Gort, Anne (I1150)
 
455 Op 10 mei 1815 doen Antje Sytzes en Ynze Durks samen belijdenis bij de Hervormde Gemeente Nijehaske en Haskerdijken Gezin: Ynze Dirks de Vries / Antje Sytzes Meyer (F1680)
 
456 Op 12 mei 1883 staat het gezin van Gerardus ingeschreven in Sloten (Friesland). In het bevolkingsregister wordt aangegeven dat het gezin zich op 3 oktober 1889 in Amsterdam vestigt.
 
Gezin: Gerardus Jans Bult / Klaaske Rijpkema (F1412)
 
457 Op 12 mei 1883 staat het gezin van Gerardus ingeschreven in Sloten (Friesland). In het bevolkingsregister wordt aangegeven dat het gezin zich op 3 oktober 1889 in Amsterdam vestigt. Gezin: Gerardus Jans Bult / Dina Johanna Kiepe (F1421)
 
458 Op 22 december 1656 is Andries Pieters curator over het weeskind Pieter Hessels, voor scheiding moederlijke goederen, in 1683 afgedaan, waarbij Gerrit Lolckes als getuige. #IDA 37-270# Lolcke Hessels en Fook Hessels, echtgenote van Albert Hieltjes te Wartena, bij absentie van haar man indeze gesterkt met haar genoemde broer, Hylke Jenties als moeder en Tutrix over hun kinderen bij wijlen Feije Hessels en Antie Hessels als moeder en Tutrix over haar minderjarige kinderen bij wijlen Pieter Hessels beide in deze gesterkt met hun tegenwoordige mannen, tezamen erfgenamen van wijlen Hessel Lolckes. Lolcke Hessels verklaart dat het relique tot 456 cg bedraagt, belove tezamen ick voornamelijck (Lolcke Hessels) dat deze telling neffens allen een ieder en speciaal neffens de kinderen van mijn genoemde broers voor goede betaling zal verrekenen. Een en ander is ondertekend door: Lolcke Hessels, Fook Hessels, Hylcke Jentes, Gerrit Jolles en Saepe Hommes. Lolcke Hessels wonende te Wartena bekenne van Aggeus Nicolai, secr. Idaarderadeel te hebben ontvangen etc.etc. met ondertekening van zijn merk. (IDA 53-38v. 15 mei 1693, weesboeknr. 36)  Lolckes, Hessel (I515)
 
459 Op 26 november 1844 staat tussen de Besluiten van de Gemeente Leeuwardenonder punt 20 het volgende vermeld:
Overgaande tot de benoeming van eenige ontbrekende spuitgasten, bij de brandweer alhier, is overeenkomstig de daartoe aan deze Vergadering gedane voordragt van het Collegie van Brandmeesters bij missive van den 25 dezer no. 80, besloten:
Tot Spuitgasten bij de brandspuiten te Leeuwarden, te benoemen, zooals geschiedt bij deze:
Pieter van Beemen
Jacob van der Veen
Hoseus Slaterus
G. Dijkstra
G. van der Wal
Bokke Bokkes!!!!
Laurens Eekhof
Hartog Mozes Kramer
En zal aan de benoemde personen de vereischte acte van aanstelling worden uitgegeven en tevens een afschrift van dit besluit worden gezonden aan Heeren Brandmeesters bovengenoemd. 
Bokkes, Bickor Petrus (I5)
 
460 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin: Franciscus Johannes Kooyman / Evelien Elizabeth Hooghiemstra (F825)
 
461 Op 27 januari 1798 trekt Johannes Botes, gesterkt door zijn vader, naar Leeuwarden om met zijn vader zijn handtekening te zetten onder een 5-jarig pachtcontract en wordt Johannes Botes op 26-jarige leeftijd zelfstandig boer op Tjallehem. Een kopie van het pachtcontract is hieronder bijgevoegd.
"Tjallehem", ook wel "Het Hooghiem" genoemd, is nu gelegen aan de weg halverwege tussen Warga en Wartena direkt aan de noord- en overkant van het water "Het Langdeel". Deze weg langs het Langdeel is pas omstreeks 1870 aangelegd. Aan de zuidkant van het Langdeel lag de Jornahuisterpolder, volledig eigendom van Tjerk Hanses van der Meer. Tjerk Hanses van der Meer was zodoende de buurman van Johannes Botes. In 1799 trouwt Johannes Botes met Trientje Tjerks, de dochter van zijn buurman Tjerk Hanses van der Meer. Tjerk Hanses van der Meer is achteraf dus de oorsprong van de vele keren dat de naam van Tjerk binnen onze stamboom voorkomt.

NAAMSAANNAME op 27-12-1811 (zie hieronder).

Johannes Botes was getuige bij het huwelijk van zijn broers Hessel en Fedde. Bij het huwelijk van Fedde komen we voor het eerst de naam Trienke Tjerks tegen. Zij was namelijk ook getuige bij dit huwelijk. Na het overlijden van Trienke Tjerks hertrouwt Johannes Botes op 24-10-1812 met Elisabeth Sijbrens.

Op 3 en 4 februari 1825 werd Friesland getroffen door een watersnood. Een verslag hiervan is hieronder bijgevoegd.

In het floreencohier van 1838 van Wartena wordt genoemd als meier(se)van Tjallehem, alias "Het Hooghiem" (floreennr. 1, bijlage 2): Johannes Botes weduwe. Eigenaar: Marius van Heloma. Floreenen: acht floreenen, achtien stuivers.
In 1848 is bruiker (=pachter): Ate Sijtzes van der Meer.(zie "Alle Media nr.15".)
Kad.nrs. Warga, sectie B, nrs. 1, 3 t/m 11, 33, 786, 795. Oppervlakte 25ha en 72 are (70 pondemaat), (bijlage 4).
Aannemende dat Tjerk Johannes het bedrijf na 1828 voortzette en het feit dat Bonifacius (zoon van Tjerk Johannes) op 13 maart 1845 nog in Warga gedoopt is en dat in 1848 Ate Sijtzes van der Meer pachter van Tjallehem geworden is, neem ik aan dat Tjerk Johannes vòòr 1848 al geen "boer" meer was.
"Het Hooghiem" heeft volgens mijn gegevens in 1938 een rigoreuze verbouwing ondergaan. Van deze boerderij heb ik nog een foto gevonden (zie afb. "Alle Media nr.96"). In 1967 (zie "Alle Media 172") is deze boerderij afgebrand. Op precies dezelfde plaats is daarna nieuwbouw gepleegd (zie afb. "Alle Media nrs. 179 en 180"). Ondanks dat dit een naar mijn mening prachtige boerderij was, is deze boerderij omstreeks 2010 weer afgebroken om plaats te maken voor een recreatieve functie.
 
Botes (HOOGHIEMSTRA), Johannes (I60)
 
462 Op 28 september 1835 is door het gemeentebestuur van Leeuwarden onder punt 15-2 als volgt besloten: Naar het bedelaarsgesticht te Ommerschans, op daartoe gedane aangifte, op te zenden de persoon van Ytjen Bokkes, hier ter Stede onderstandsdomentie etc.


Op 11 maart 1837 wordt onder de gemeenteraadsbesluiten van Leeuwarden onder punt 7 (zie bijlage ) het volgende vermeldt:

Is gelezen eene beschikking van den Heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie van den 9e dezer No 89/2144 geleidende, tin? fine? van berigt, centideraten en advies, een adres van Ytje Bokkes, aan Zijne Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken ingediend ter bekoming van haar ontslag uit het bedelaarsgesticht te Ommerschans, op grond dat zij zich vleit om met den aanstaanden Zomer werk te zullen kunnen bekomen en in hare behoeften daardoor te zullen kunnen voorzien.
Waarvoor beraadslaagd zijnde is besloten:
Onder terugzending van het bedoelde adres en vermelding van het een en ander ter zake dienende, ten aanzien van het daarbij gedane verzoek den Heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie gunstig te adviseren.


Op 29 augustus 1845 is op het gemeentehuis te Leeuwarden een extract ontvangen uit het sterfregister der Gemeente Norg, provincie Drenthe, waaruit geblijkt dat Ytze! Bokkes, geboren te Wartena, oud twee en zestig jaren, van beroep kolonist, laatstelijk woonachtig te Leeuwarden, ongehuwd, dochter van Bokke Bokkes en van Antje Baukes, beide overleden, in het jaar eenduizend achthonderd vijf en veertig op den zesden dag der maand Maart des voormiddags te elf ure te Veenhuizen, Gemeente Norg is overleden etc. 
Bokkes, Ydjen (I18)
 
463 Op 29 mei 1908 traden 6 koppels in het huwelijk. Hooghiemstra, Dirkje (I129)
 
464 Op 30 juni 1815 verschenen op het gemeentehuis te Grouw (Idaarderadeel):
Eelko Eeltjes Kapper, oud 30 jaar, van beroep arbeider, woonachtig te Warga en Jacobus Eeltjes Kapper, oud 28 jaar, van beroep timmerknecht, wonende te Warga, beiden voogd van de overledene Jacobus Bernardus, oud 24 weken, in leven gewoond hebbende te Wartena en aldaar geboren, zoon van Marijke Eeltjes Kapper, van beroep dienstmeid, woonachtig te Wartena des voormiddags 7 uur in het huis met no. 62a te Wartena.

Uit deze overlijdensaangifte constateer ik dat Jacobus Bernardus zeer waarschijnlijk een onecht kind was van Marijke Eeltjes. 
Kapper, Jacobus Bernardus (I1789)
 
465 Op 7 aug 1918 wordt in het bevolkingsregister aangegeven dat Hendrikus Johannes bij het trambedrijf werkt en tot deze datum in de gemeente Schoterland woont. Op 1 november 1919 wordt Hendrikus Johannes uitgeschreven en vertrekt hij naar Sneek. ten Brummelhuis, Hendrikus Johannes (I3949)
 
466 Op 8 november 1643 houdt Lolcke Hessels boelgoed van turf. De opbrengst van de boelpenningen bedraagt 62 goudgulden. Het betreft zo'n 20x een "halve schuit", 3x een kwart (farndel) schuit en 1x een "hele schuit". #IDA51-356/357# Hessels, Lolcke (I516)
 
467 Otte Sjoerd is per 12-09-1939 naar Schinnen gegaan. Hooghiemstra, Otte Sjoerd (I253)
 
468 Overleden vóór 1 nov 1796.

Mogelijke overlijdensdatum: 29 jun 1794

Bronvermelding
overlijdensboek Op de Heide, archiefnummer 28, Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) - Tresoar, inventarisnummer 0223
Gemeente: Doniawerstal
Periode: 1715-1812 
Rinske Wiebes (I4452)
 
469 Paspoortgegevens van Tjerk: lengte: 1.66 m. en 6 millimeter.
aangezicht: ovaal
mond: gewoon
kin: rond, wenkbrauwen: bruin
merkbare teekenen: geene
stamboeknr.: 44228
Den 6 mei 1874 ingedeeld als loteling van de ligting 1874 uit de gemeente Haskerland, onder no. 41., den 1 juli 1875 met groot verlof. Tjerk was ingedeeld bij het 1e regiment Infanterie.
31 juli 1876 bij het korps terug.
29 aug. 1876 met groot verlof.
4 aug. 1877 bij het korps terug.
7 sept.1877 met groot verlof.
Met een certificaat van goed gedrag ontslagen.

Tjerk was aanvankelijk los arbeider die in de landbouw werkte of als turfsteker in de veenderij. 's Maandagsmorgens, wanneer het donker was ging Tjerk omstreeks half juni met de boot of lopende, al naar gelang het land van bestemming, over het water of over de weg te bereiken was; met de zeis, hamer en harspit en voor drie dagen erwten of bonen naar het land van bestemming. Hij maaide de gehele dag, sliep 's middags een uurtje en maaide daarna verder tot het donker was.
Later kocht hij enkele koeien, enig landbouwgerief, huurde enkele percelen grasland en/of bermen en werd boer. 
Hooghiemstra, Tjerk (I117)
 
470 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin: Pieter Michiel de Winter / Petronella Elizabeth Hooghiemstra (F588)
 
471 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Petrus Michael (I1199)
 
472 Pierkje was geestelijk minder valide. Zij was een bekende verschijning in de omgeving van de Kakelsteeg. Na de dood van haar vader bleef Pierkje in de Kakelsteeg wonen. De kinderen van haar broer Tjerk, Johannes en Johanna (Hannie), hielden daarna toezicht op de woning en op Pierkje.  Hooghiemstra, Pierkje (I118)
 
473 Pieter Sieuwkes is overleden tijdens de mobilisatie WO-1. Douma, Pieter Sieuwkes (I2688)
 
474 Pieter Wiebes nam in 1725 de bakkerij over van zijn moeder. In 1749 wordt er over hem geschreven: "een bakker die gemakkelijk zijn kost kan winnen". In 1754 doet hij de zaak van de hand voor "seeven Hondert en Vijf Goltguldens en seeven stuivers" aan Durk Jans en Antsje Sikkens omdat hij blijkbaar genoeg van het bakken had en wegens gebrek aan een opvolger. Hij overleed zittend in zijn stoel. Wiebes, Pieter (I390)
 
475 Pietertje en Jan woonden aan de Sinnebuorren nr.19 #foto nog te vinden bij Abma?# te Joure. Jan overleed des avonds om acht uur. De moeder van Pietertje woonde lange tijd bij haar in. Het pand is ten prooi gevallen aan de saneringsdrift van Joure.  Hooghiemstra, Jan (I119)
 
476 Pietertje vertrekt op 07-10-1931 als dienstbode naar Amsterdam, Witte de Witstr. nr.101 en keert op 17-02-1932 weer terug naar Joure. Na hun huwelijk vestigden zij zich in Westermeer, Oosterstraat nr.10. Daarna hebben zij nog in de Visstraat en Op de Bouwen gewoond. Pietertje woonde daarna nog in het Theresiahuis. Hooghiemstra, Pietertje (I267)
 
477 Plaats: Langweer
Bijzonderheden:
Minuutplan Langweer E5
Sectie E
Legger 321

Eigenaar
Meye Tjitskes Rypkema (landbouwer)
wonende te Doniaga
Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
387 Weiland 1540 3
388 Weiland 130720 3
389 Polderdijk als Weidland 930 4
390 Hooiland 88550 3
391 Hooiland 54960 3
478 Hooiland 70700 3

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Langweer, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 41, aktenummer 25451
Gemeente: Doniawerstal
Periode: 1832

Minuutplan Langweer D3
Sectie D
Legger 321

Eigenaar
Meye Tjitskes Rypkema (landbouwer)
wonende te Doniaga
Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
238 Weiland 8920 2
239 Huis en Erf 3240 1 21
240 Weiland 1040 2
241 Moestuin 430 2
242 Weiland 46070 2
243 Weiland 27920 2/3
244 Weiland 13190 2/3
245 Hooiland 1360 2
246 Water 1140 Min.
251 Weiland 30330 2
356 Hooiland 16510 2
357 Water 3600 Min.
380 Hooiland 37530 2
381 Water 2900 Min.
382 Hooiland 1970 1/2

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Langweer, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 41, aktenummer 25312
Gemeente: Doniawerstal
Periode: 1832 
Rijpkema, Meye Tjitskes (I2728)
 
478 Popke Joukes kreeg op 2 juni 1783 in Emmerik het vormsel toegediend. Deelsma, Popke Joukes (I3029)
 
479 Popke komt, als hij trouwt, van Rinsumageest Gezin: Popke Jacobs Langedijk / Gerbrigt Sjoukes (F1020)
 
480 Popke Lolkes is niet gehuwd geweest.  de Boer, Popke Lolkes (I2227)
 
481 Regina Frederika, ongehuwd, is s'avonds om 7 uur overleden. Bokkes, Regina Frederika (I7)
 
482 register van overledenen Grietenij Haskerland
Familysearch1: Klik hier voor suggesties scans.

Bron: DTB Begraven
Soort registratie: DTB begraven inschrijving(Akte)datum: 16-12-1809
Overledene Wybe Harmens
Bronvermelding
register van overledenen Grietenij Haskerland, archiefnummer 28, Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) - Tresoar,
inventarisnummer 0352, aktenummer 480
Gemeente: Haskerland
Periode: 1806-1811

De enige Wibe Harmens in Haskerland. Later ook niet meer terug te vinden. Misschien dezelfde persoon.

 
Bonthuis, Wibe Harmens (I4278)
 
483 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Rindert Jan (I248)
 
484 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Yntema, Ringenerus Julia (I1269)
 
485 Rinske is aan boord van het schip geboren. Gort, Rinske (I5127)
 
486 Rinze is overleden toen hij als "Milicien in dienst was bij het eerste bataljon van het achtste regiment infanterie". Boersma, Rinze (I797)
 
487 Rinze werd om 10.00 uur geboren. Boersma, Rinze (I797)
 
488 Roelofje werd geboren om 23.30 uur. van der Kolk, Roelofje Jacobs (I788)
 
489 Rol van strafzaken
Bron: Rolboeken arr. rechtbanken
Soort registratie: Inschrijving Rolboeken
Datum: 22-11-1845
Plaats: Leeuwarden

Ambtshalve klager: De officier bij de Arrondissements Regtbank te Leeuwarden.

Gedaagde
Jacob Reinders Groenendal wonende te Oudehaske
Diversen: gedetineerd te Leeuwarden

Aard van het Misdrijf: Bedelarij

 
Groenendal, Jacobus Reinders (I3102)
 
490 Romke Botes noemt zich vanaf 1811 "Riemersma". Botes, Romke (I1603)
 
491 Romke Ypes is bediend en buiten Warga overleden. Ypes, Romke (I878)
 
492 Ruurd was van beroep slager Sinnema, Ruurd Lucas (I1794)
 
493 s'middags om twaalf uur Wartna, Lodewika Baukes (I54)
 
494 s'morgens om 8 uur Kramer, Jantje Hijlkes (I47)
 
495 s'ochtends om zeven uur van der Kolk, Folkert Botes (I649)
 
496 Sake Pieters was in 1811 arbeider te Bergum. Paulusma, Sake Pieters (I3907)
 
497 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Yntema, Schelte (I1267)
 
498 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Sibbele Jozef (I1180)
 
499 Sibren is volgens de gegevens samen met zijn broer tijdens de vaart overleden.  Fookes, Sibren (I1573)
 
500 Sietze Gerbens neemt in 1811 de naam Fluitman aan. Het huwelijk van Sietze en Durkjen wordt zowel rk als hervormd ingezegend. In de katholieke kerk werd de inzegening gedaan door pastoor A. Gerritzen. Fluitman, Sietze Gerbens (I448)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»