Aantekeningen


Treffers 301 t/m 400 van 568

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
301 Jan Hendrik was landbouwer van beroep. ten Brummelhuis, Jan Hendrik (I3974)
 
302 Jan Hendriks neemt in 1811 de naam "Noppert" aan. Noppert, Jan Hendriks (I460)
 
303 Jan Hendriks was "grofsmid". Rekers, Jan Hendriks (I2879)
 
304 Jan Hessels is overleden tijdens de vaart. Hessels, Jan (I671)
 
305 Jan is op het woonschip geboren, Gort, Jan (I5131)
 
306 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Jan Meinze (I1056)
 
307 Jan Pieters was van beroep kuiper. Postma, Jan Pieters (I3653)
 
308 Jan Stefanus boerde op een klein boerderijtje "'t Tabakslân" in Westermeer. Alvorens Jan en Tetje zich daar vestigden hebben zij, omdat de woning nog niet klaar was, direkt na het huwelijk nog ongeveer een jaar in de Houtmolensteeg gewoond, alwaar hun oudste zoon Tjerk werd geboren. Het boerderijtje in Westermeer was te klein voor een gezinsinkomen. Jaarlijks werd los land bij gepacht om de 7 à 10 koeien de kost te geven.
Op 12 mei 1934 werd een veel grotere boerderij (ongeveer 20 ha.) gepacht van Douwe Egberts. Deze boerderij stond tegen de gebouwen van de Douwe Egberts fabrieken aan en was bekend bij de posterijen als Slachtedijk A1b. Op 2 juni 1954 werd dit adres vernummerd, waardoor het adres werd veranderd in Slachtedijk nr. 20.
Om uitbreiding van Douwe Egberts te kunnen realiseren stond de boerderij in de weg. Besloten werd om de pachtovereenkomst te beëindigen en de boerderij af te breken.
Op 15 april 1957 werd boerenboelgoed gehouden waarbij al het vee en de inventaris werden geveild.
Het gezin verhuisde naar een leegstaande boerderij aan de Slachtedijk(nr. 25). Dit adres werd op 8 februari 1958 officiëel ingeboekt in het bevolkingsregister van Haskerland. Volgens ditzelfde register kochten zij in 1963 (volgens familieopgave reeds in 1958) een woning in de Hobbe van Baerdtstraat (nr. 32) waar zij 23 september (augustus?) gingen wonen. Jan Stefanus woonde hier tot aan zijn overlijden op 11 januari 1971.
Zoon Johannes is met moeder Tetje nog enkele jaren blijven wonen op dit adres.
 
Hooghiemstra, Jan Stefanus (I133)
 
309 Jan verbleef tijdens de oorlog van eind 1942 tot het einde van de oorlog in Duitsland - Walsrode - bij Hannover. Hooghiemstra, Jan (I269)
 
310 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Janke Barbara Henriette (I731)
 
311 Jantje vertrekt per 03-07-1912 naar Workum. Vanaf 9 september 1922 tot 14 maart 1966 woonde zij in Haarlem (Jelgersmastraat nr. 29). Daarna heeft zij weer in Workum (Noard 177) gewoond. Hooghiemstra, Jantje (I142)
 
312 Jantje was vanaf 26-11-1934 dagmeisje in Leeuwarden aan de Pelikaanwegnr.13 en vanaf 24-08-1936 was ze ingeschreven als dienstbode bij de fam. Hettinga aan de Spanjaardslaan nr.33 te Leeuwarden. Vanuit Hilversum krijgt ze een aanzichtkaart van haar ouders p/a S. Hettinga, Spanjaardslaan te Leeuwarden met het poststempel gedateerd op 17 augustus 1937. Hooghiemstra, Jantje (I35)
 
313 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Huitema, Jaring Tjitte (I341)
 
314 Jeltje is geboren om 03.30 uur en overleed om 00.30 uur. van der Kolk, Jeltje Jacobs (I786)
 
315 Jitske heeft waarschijnlijk een roerige jeugd gekend. Op 8 jarige leeftijd, in 1853, overleed haar vader Folkert Zuiderbaan. Folkert was toen slechts 36 jaar oud. Jitske was 11 jaar oud toen in 1856 haar moeder Saapke hertrouwde met Berend Dijkman, 43 jaar oud. Dit huwelijk duurde slechts even. Het noodlot sloeg binnen 4 maanden weer toe. Ook Berend overleed. In 1857, 10 maanden na het overlijden van haar 2e echtgenoot Berend, trouwde Saapke met de 39 jaar oude Bernard Blumers. Drie maanden na deze huwelijksvoltrekking kreeg Jitske er op 12 jarige leeftijd een halfzusje bij, genaamd Elisabeth. Door het huwelijk tussen moeder Saapke en Bernard Blumers kwam er tevens een stiefbroertje, Hendrik, en 2 stiefzusjes, Susanna en Sjoerdje, binnen het gezin een plek innemen. In 1860 kwam er, op 15 jarige leeftijd van Jitske, nog een halfzusje bij, genaamd Jantje. Zuiderbaan, Jitske (I576)
 
316 Joanna vestigt zich op 11 februari 1956 te Sneek. Sinds 1964 woont zijin Groningen. Hooghiemstra, Joanna Margrita Alida (I728)
 
317 Joanna was van beroep boerwerkster Nibbelink, Joanna (I3979)
 
318 Johanna is op een schip in Kollum geboren. De geboorte is in Lemmer, als vaste woonplaats van het gezin, op het gemeentehuis aangegeven. Gort, Johanna (I5073)
 
319 Johanna werd om 1 uur s'ochtends geboren. van der Kolk, Johanna Botes (I644)
 
320 Johanna woonde in Joure, samen met broer Johannes, eerst in de Houtmolensteeg, later aan de Geert Knolwegnr. 53. Op 2 december 1959 liet zij zich in het Theresiahuis te Joure inschrijven.  Hooghiemstra, Johanna (I131)
 
321 Johannes Bernardus heeft de volgende beroepen achter zijn naam staan: opzichter, caféhouder en vervener. Egbring, Johannes Bernardus (I4008)
 
322 Johannes is geboren als buitenechtelijk kind van Marijke de Vries en is bij zijn geboorte met de achternaam van moeder Marijke ingeschreven in het geboorteregister van Sneek als Johannes de Vries. Spoelstra, Johannes (I4071)
 
323 Johannes is in 1853 met oom Tjerk Johannes Hooghiemstra en de neven Johannes Tjerks en Bote Hooghiemstra naar Joure vertrokken. Hij was toen 14 jaar oud. Frappant is dat volgens het bevolkingsregister de Hooghiemstra's vanuit Rinsumageest kwamen. Blijkbaar is er een tussenstop in hun voormalige woonplaats Warga bij de zus van Tjerk Johannes, Antje Hijlkema-Hooghiemstra, gemaakt. Daarna is er ook nog een tussenstop tussen Irnsum en Deersum gemaakt waarbij de toen slechts 12 jaar oude Luitzen Epkes is aangehaakt bij de familie Hooghiemstra.
Johannes heeft zich pas later, op 12 mei 1859, te Grouw laten uitschrijven uit het bevolkingsregister van Idaarderadeel. 
Hijlkema, Johannes (I278)
 
324 Johannes is op het woonschip geboren. Gort, Johannes (I5124)
 
325 Johannes verbleef tijdens de oorlog bijna een jaar in Halle (Duitsland), daarna afgekeurd en ondergedoken. Hooghiemstra, Johannes (I271)
 
326 Johannes verlaat Hilversum op 11 september 1950. Bosma, Johannes (I194)
 
327 Johannes vertrekt op 28 mei 1896 vanuit Dantumawoude naar Dongjum (gemeente Franekeradeel) waar hij vermoedelijk zijn oudere broer Hendrikus bijstaat of opvolgt. Ze hebben beide volgens mijn naspeuringen gewerkt bij J.Ypma, boer te Dongjum. In april 1900 heeft hij het hier dan al weer bekeken en vestigt zich op de vierde van deze maand te Arum. Samen met zijn gezin verhuisde hij op 12 mei 1914 naar Witmarsum, waar zij aan het Oostend op nr. 77 woonden. Dit adres is op 2 augustus 1948 vernummerd en heette vanaf die datum Schoolstraat nr. 9.  Hooghiemstra, Johannes (I295)
 
328 Johannes was boer te Joure, in de Houtmolensteeg, en verhuisde nadien (met zijn zuster Johanna) naar Westermeer, Geert Knolweg nr. 53. Op 2 december 1959 gaat hij in het Theresiahuis (RK bejaardenhuis in Joure)wonen.  Hooghiemstra, Johannes (I127)
 
329 Johannes woonde met zijn gezin (o.a. Sjoerd en Bennie) in de Hobbe van Baerdtstraat op nr.36. Vanaf 26 februari 1972 woonden zij aan de Uilke Boonstralaan nr. 55 te Joure. Johannes werkte van 17 juni 1919 tot 8 maart 1968 bij Douwe Egberts te Joure. Hooghiemstra, Johannes (I156)
 
330 Johannes-Hendriks, dienende bij het 3e Bataljon Infanterie als Flankeur, krijgt toestemming tot het aangaan van een wettig huwelijk. Kleinberend, Johannes Hendriks (I135)
 
331 Joseph is overleden kort na de doop. van der Werf, Joseph (I309)
 
332 Joure I 30
Bron: BevolkingsregisterSoort registratie: inschrijvingBlad: 30
Geregistreerde
Luitzen Epkes Huitema
geboren 12-12-1841 te Joure

In bovengenoemd bevolkingsregister staat Luitzen Epkes genoemd als inwonende. Tevens staat hierin vermeld de datum van overlijden. 
Huitema, Luitzen Epkes (I4259)
 
333 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Joyce Riekje (I2514)
 
334 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin: Cornelis Petrus Johannes Maria Hooghiemstra / Helga Wilhelmina Catharina Maria Daemen (F659)
 
335 Kindje is 's middags om 4 uur levenloos ter wereld gekomen. Moeder overleed om 's middags om 6 uur in het kraambed. van der Zee, NN (I4324)
 
336 Klaas Beint was een fervent schaatser. Vanaf nieuwjaarsdag 1909 tot 21 januari had het nog niet gevroren. Maar op donderdag 21 januari veranderde het weerbeeld. Die nacht begon het voor het eerst dat jaar te vriezen met een temperatuur van -3,2 gr. Overdag lag de temperatuur die dag rond het vriespunt. Op vrijdag 22 januari zet de prille winter nog wat door met een min. temperatuur van -4,7 gr. en een max. temp. van -2,0 gr. Op zaterdag 23 januari was de min. temp. -6,6 gr. en maximaal vroor het die dag nog maar 1 graad. Op zondag werd er een min. temp. gemeten van -6,7 gr maar overdag trad de dooi al weer in met een max. temperatuur van +4,9 gr. Op maandag 25 januari vriest het 's nachts zelfs nog tot een min. van -9,6 gr. Echter, overdag dooit het en loopt de temperatuur op tot max. +5.0 gr. Op die noodlottige dag van dinsdag 26 januari zakt de temperatuur 's nachts nog eens naar -9.0 gr. maar overdag stijgt de temperatuur weer naar +3,8 graden. De wind was in voornoemde periode matig te noemen omstreeks windkracht 3 en kwam voornamelijk uit het oosten. Klaas Beint verdronk op of in de Goïngarijpster Poel. Het ijs zal op de sloten sterk genoeg zijn geweest maar de mannen hebben waarschijnlijk de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het ijs op het meer overschat. Hierbij zullen de temperaturen van overdag van de laatste 3 dagen debet zijn geweest. Rijpkema, Klaas Beints (I2664)
 
337 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Klaas Beint (I31)
 
338 Kornelia is om 8 uur s'avonds geboren en overleed s'morgens om 07.30 uur. van der Kolk, Kornelia Botes (I650)
 
339 Kornelis is in april 1854 vertrokken naar Noord-Amerika.

Bronvermelding
Memories kantoor Heerenveen, archiefnummer 42, Memories van successie - Tresoar, inventarisnummer 8036, aktenummer 1540
Gemeente: Heerenveen 
Brouwer, Kornelis Jans (I2915)
 
340 Kornelis Pieter had bij de militaire keuring de volgende kenmerken: groot 1 el en 713 strepen, aangezigt ovaal, een hoog voorhoofd, oogen grijs, neus breed, mond ordinair, kin idem, haar bruin en wenkbrauwen idem. Merkbare teekenen: pokdalig.

Op 17 maart 1869 werd Kornelis Pieters vrijgesteld van militaire dienst wegens "broederdienst". 
Paulusma, Kornelis Pieters (I2573)
 
341 Lambertus trekt volgens het bevolkingsregister op 18 januari 1941 naar Wieringen. Hofmeijer, Lambertus Tjietzes (I1185)
 
342 Lange tijd werd al aangenomen dat Bokke een broer moest zijn van Boote Abes. Deze conclusie werd getrokken uit het feit dat Bokke vaak getuige was bij familieaangelegenheden van Boote. Bovendien werd Bokke vaak als getuige opgeroepen bij notariële verkopen (bijlbrieven) voor Boote, wanneer Boote weer eens een schip verkocht.

Op 29 april 1997 werd ik door de heer G. Wartena uit Stiens op een proclamatie (coopbrief) van 11 juli 1763 geattendeerd (inv. nr. 59, folio 313?) waarin het huis "eertijds van Bokke Abes mr.Cuiper en Aaltje Lolkes yder voor een gedeelte bewoond" werd verkocht, en waarin wordt vermeld dat "Albert Bauckes coopman tot Wartena bij strijkgeld in coop becomen van Bokke en Bote Abes, beide tot Wartena ten profijte voor de Crediteuren van haar Wijlen Grootvader voornoemt voor de somma van Eenhonderd en vier Goltguldens van 28 stuivers 't stuk te Betalen in Clinkende Munt en niet met Landschaps Obligatie op twee termijnen op den 7 july.

Omdat Fedde hierbij niet wordt genoemd is het waarschijnlijk dat Fedde dan al is overleden.

Bovengenoemde akte geeft in feite letterlijk aan dat Bokke Abes(1672-1756) hun beider grootvader was. Bokke werd niet in de kerkboeken vermeld als zoon van Abe Bokkes. Omdat het vroeger traditie was om de ouders te vernoemen zou Bokke de oudste zoon moeten zijn van Abe Bokkes. Gezien de trouwdatum van Abe Bokkes en Ydje Feddes is het mogelijk dat hij een buitenechtelijk kind was en dat hij daarom niet in het kerkboek vermeld staat! Een andere optie is dat Bokke buiten de gemeente of op een schip is geboren. 
Abes, Bokke (I10)
 
343 Langweer, Goingarijp, Broek, Ouwsterhaule, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen, Teroele, (In)Dijken, Boornzwaag, Legemeer
Bron: Naamsaanneming 1811
Soort registratie: Inschrijving naamsaanneming 1811
Datum: 1811
Plaats: Langweer

Bijzonderheden:
Kind(eren):
Jacobus 12, Johannes 9, Joseph 7, Lukas 6, Grietje 3

Ingeschreven
Reinder Jacobus Groenendal wonende te St. Nicolaasga
 
Gezin: Reinder Jacobus Groenendal / Metje Lucas Hemelsch (F963)
 
344 Levenloos geboren N.N. (I898)
 
345 Levenloos geboren à Nijeholt, Tecla (I2636)
 
346 Levenloos geboren N.N. (I2022)
 
347 Levenloos geboren Rijpkema, NN (I2811)
 
348 Levenloos geboren Groenendal, NN (I2878)
 
349 Levenloos geboren N.N. (I27)
 
350 Levenloos geboren de Boer, N.N. (I3024)
 
351 Levenloos geboren N.N. (I2145)
 
352 Levenloos geboren dochtertje Hettinga (I3765)
 
353 levenloos geboren jongetje de Boer (I3497)
 
354 Levenloos geboren jongetje. Siemonsma, N.N. (I3608)
 
355 Levenloos geboren kind Rijpkema, N.N. (I3140)
 
356 Levenloos geboren kind Rijpkema, N.N. (I3141)
 
357 Levenloos geboren meisje de Boer (I3498)
 
358 Levenloos geboren meisje. de Boer, N.N. (I3536)
 
359 levenloos geboren tweeling-zusje. Douma, N.N. (I3502)
 
360 Lid v/d Heilige Familie. Hooghiemstra, Elisabeth (I130)
 
361 Lijsbert Ekas woont als weduwe in bij haar dochter Pietertje maar vertrekt na de dood van Pietertje per 08-04-1915 naar Sneek. Ekas, Lijsbert (I146)
 
362 Lodewijk boerde aan de Slachtedijk nr.26 hetgeen destijds bij Snikzwaag hoorde. Deze boerderij werd later bewoond door Henny Hogeterp en is ongeveer met kerstmis in 1957 afgebrand. Op 16 mei 1939 vestigde hij zich te Nijega (Doniawerstal), op nr. 5. Op 1 juni 1948 veranderde hij van adres en woonde hij vanaf dat moment te Scharsterbrug, op nr. 188. Vanaf 12 mei 1965 woonde hij te Joure, Hobbe van Baerdtstraat nr. 27. 14 augustus 1984 verliet hij deze straat weer. De laatste jaren woonde hij op de Woudfennen nr. 14 dat officieel bij Scharsterbrug hoorde. Hooghiemstra, Lodewijk (I134)
 
363 Lodewijk en Cilia woonden eerst op het Achterom, nr. G40 (tegenwoordig Brugstraat nr. 22). In 1962 zijn ze tweehonderd meter oostelijker aan de Titus Brandsmaweg 4 gaan wonen.

In de zomer van 1940 staat het volgende artikel in de krant:
Joure. Zondagmiddag zijn twee jonge mannen uit Joure van een wissen doodgered door een veertienjarige jongen. De beide jonge mannen, Theodorus van der Sloot en Lodewijk Hooghiemstra, waren met een veertienjarige logé‚ (neefje Herman Nijholt uit Baarn) aan het zwemmen in de Scharsterrijn bij de Langweerder Wielen. Plotseling zag Lodewijk Hooghiemstra dat Theodorus van der Sloot zonk. Hij dook onmiddelijk en kreeg hem te pakken. In angst sloeg echter eerstgenoemde de handen om de hals van zijn vriend, waardoor deze niets kon doen. De jongen die een eindje verder zwom en niets van de hachelijke toestand waarin de beide anderen verkeerden af wist, zag ineens beroering in het water. Toen hij de beide anderen niet meer zag, dook hij direct naar de diepte. Het mocht hem gelukken de handen van Theodorus van der Sloot los te krijgen en met behulp van Lodewijk Hooghiemstra kregen beiden het slachtoffer naar boven en aan wal.
Later vernamen zij, dat kramp in één der beenen de oorzaak was. Op kranige wijze heeft de veertienjarige logé‚ beide jonge mannen van een verdrinkingsdood gered. 
Hooghiemstra, Lodewijk (I162)
 
364 Lodewika laat zich op 7 december 1897 uitschrijven uit het bevolkingsregister van de gemeente Haskerland en vertrekt naar Sneek om daar als dienstmeid te gaan werken. Hooghiemstra, Lodewika (I49)
 
365 Lolcke Feyens is volgens de gegevens "plotseling" overleden. Wartna, Lolcke Feyens (I480)
 
366 Lolcke Gerrijts erfde van zijn ouders o.a. een gedeelte (5/18) van sate Emkema te Wartena, evenals zijn broer Rinse en zijn zuster Willemke. Van hun vader Gerrijt Lolckes is helaas (tot nu toe) geen inventaris of scheiding en deling van goederen gevonden.
In 1749 wordt Lolcke Gerrijts in het quotisatie kohier als de hoogst aangeslagene vermeld voor ruim 78 gulden en in het personele kohier (vermogensbelasting) van 1768 worden z'n erven aangeslagen voor een vermogen van 13000 gulden tegen betaling van 156 gg jaarlijks. In 1744 werd hij vermeld als houtkoper te Wartena met 3 gezinsleden evenals in 1749.
Lolcke Gerrijts zal gedoopt zijn als Ludovicus, dus zijn patroonsheilige, een oude Franse en Roomse Koning. Eén van zijn schepen droeg dan ook de, in die tijd, provocerende naam "Ludovicus rex" en mede daardoor verkreeg hij al snel de bijnaam "de Koning van Wartena". Een tweede kofschip van hem droeg de naam "Rex Lodewijkus Wartna" waarop in 1754 Wytse Fockes Vliegendehond schipper was en welk schip te Harlingen op 7 juni 1755, een paar maanden voor Lolcke overleed, werd verkocht. In het scheepvaartmuseum te Amsterdam is daar een getuigd model van aanwezig.
Dat hij Rooms Katholiek was en zijn geloof trouw bleef in die tijd van hervorming en wetten tegen de Rooms Katholieke leer, bewijst het feit dat hij in 1715 in de voorgevel van zijn huis een crucifix metselde, waarvoor het Hof van Friesland hem veroordeelde en ordonneerde het crucifix binnen acht dagen te verwijderen, de plaats weer toe te metselen en tevens tot betaling van de proceskosten. Dit crucifix is op de een of andere manier in de kerk van Warga beland en ca. 200 jaar later, in 1947, terug gevonden op de zolders van het Fries Museum te Leeuwarden. (Gegevens overgenomen van Schaafsma).

Frappant detail is dat Boote Abes en niet één van zijn kinderen de opvolger op de werf werd.  
Gerrijts, Lolcke (I354)
 
367 Lolke Broers is in het ziekenhuis van St. Tönis (bij Krefeld) in Duitsland overleden aan een zware longontsteking. Het bericht van overlijden is destijds verzonden naar het klooster in Bennebroek, waar dochter Beitske de Boer novice was. de Boer, Lolke Broers (I36)
 
368 Lolke heeft in 1927 zijn gezin in Joure verlaten en is naar Duitsland getrokken. Tot dusver zijn de volgende locaties getraceerd waar hij als melker/boerenknecht geregistreerd was:
In het bevolkingsregister van Haskerland staat vermeld dat Lolke op 14 december 1927 ambtshalve is uitgeschreven en dat er een afschrift is verstuurd naar Carlsfeld (Duitsland), p/a Arnold Wedewer.

Op 23 augustus 1933 schrijft Lolke nog een brief aan dochter Wietske om haar geluk te wensen met haar huwelijk op 24 augustus 1933. Navraag bij de Gemeente Weeze levert daarna op dat hij zich op 26 juni 1933 in Weeze, komende vanuit Essen, heeft ingeschreven op het woonadres Höst nr. 1 en het gemeentehuis Weeze meldt dan dat hij zich op 21 november 1933 heeft laten uitschrijven naar Krefeld. In de huwelijksakte van dochter Wietsche en Bruno op 24 augustus 1933 wordt vermeld dat Lolke als melkknecht werkte in Wesel. Op 5 december 1933 meldt hij zich in Krefeld met de mededeling dat hij vanuit Weeze komt. Hij geeft als (voorlopig?) woonadres Kanalstrasse 146 te Krefeld op. Op 22 december 1933 verhuist hij binnen die stad naar een adres in de Bayerstrasse. Op 9 februari 1934 meldt hij bij de gemeente Krefeld dat hij naar Verden vertrekt. Vanuit Verden wordt echter gemeld dat hij daar niet geregistreerd is. Waarschijnlijk heeft Lolke zijn plannen tussentijds veranderd.

Op 22 mei 1936 trouwt zijn oudste dochter Martha. In de huwelijksakte wordt aangegeven dat Lolke van beroep nog steeds melkknecht is en in Graverdyk (Duitsland) woont. Graverdyk is een gehucht vlakbij St. Tönis, de plaats waar hij in 1940 aan longontsteking is overleden.

Op 19 juni 1938 schrijft Lolke een brief aan zijn jongste dochter Beitske vanuit Bockum, een gehucht dat nu opgeslokt is door Krefeld.  
de Boer, Lolke Broers (I36)
 
369 Lolke is zijn hele leven vrijgezel geweest. de Boer, Lolke (I3479)
 
370 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. van Esch, Lourens Henricus (I1018)
 
371 Lourens is overleden op het woonschip wat toen gelegen was in Harlingen. Gort, Lourens (I5071)
 
372 Louw is in Lemmer op het schip, gelegen in de gracht, geboren. Gort, Louw (I5129)
 
373 Lucas was slager van beroep Sinnema, Lucas Folkerts (I1792)
 
374 Margaretha overleed in het verzorgingstehuis "De Flecke" te Joure. Swart, Margaretha (I1171)
 
375 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Maria Boudina (I1225)
 
376 Maria is verdronken Huisman, Maria Durks (I5159)
 
377 Maria vertrekt op 18 april 1933 naar Tilburg. Daar is zij op 30 oktober 1933 ingetreden als Lid der Congregatie Zusters van Liefde van Tilburg. Zij was werkzaam als liefdezuster onder de kloosternaam Bonefatio. Hooghiemstra, Maria (I570)
 
378 Marijke is des avonds om zeven uur gestorven in het kraambed. Rampion, Marijke Willems (I4374)
 
379 Marijke is des middags om half vier geboren. Nijholt, Marijke (I4385)
 
380 Marijke Johannes is overleden te Wytgaard onder Wirdum, huizinge nr.61, des avonds om 19.00 uur. Hooghiemstra, Maria Johannes (I63)
 
381 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Lem, Marloes Joseline (I2464)
 
382 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hofmeijer, Martha Maria (I1189)
 
383 Maycke heeft vermoedelijk geen gelukkig leven gehad. Tijdens de voorbereidingen van haar huwelijk werd ze geconfronteerd met het drama van haar aanstaand(e) schoonzus(je) Froukje (zie elders in dit boek). Ruim zeven jaar duurde het voor haar eerste kind werd geboren. Pas negen jaar na de geboorte van het eerste kind kwam het vierde kind, een jongetje, die dan ook naar haar vader werd genoemd. Bokke overleed echter. Drie dagen na de geboorte van haar vijfde kind, weer een jongetje (Bokke), is Maycke in het kraambed overleden.  Bokkes, Maycke (I100)
 
384 Meindert was van beroep slager. Boersma, Meindert Jans (I1775)
 
385 Memories kantoor Franeker
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Memorie van successie inschrijving
Plaats: Franeker
Bijzonderheden: Filmnummer: 80
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
man van Geertje Rintjes (erft vruchtgebruik);
vader van wijlen Minke Sybrens Wassenaar (vrouw van Gatze Ages Wassenaar, arbeider Tzummarum; moeder van Sybren, arbeider aldaar, Age, arbeider Dongjum, Pietje, vrouw van Harmen Gerrits Herrema, kooltjer Tzummarum en minderjarige Lykeltje, Baukje en Mayke Gatzes Wassenaar).
Overledene Sybren Jans Wassenaar
wonende te Franeker, overleden op 03-04-1820 
Wassenaar, Sybren Jans (I4897)
 
386 Memories kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 137
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

zoon van Pieter Tjebbes Witteveen, boer & Trijntje Arjens; broer van Arjen, idem, Afke (vrouw van Pier Jans de Vries, idem Zuid-Broek), reeds overleden Klaas, reeds overleden Marijke en minderjarige Pieter, Aukje, Klaaske, Joseph, Grietje en Kornelis Pieters Witteveen.

Overledene
Tjebbe Pieters Witteveen overleden op 24-04-1826 wonende te Akmarijp
 
Witteveen, Tjebbe Pieters (I3148)
 
387 Memories kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 139
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

zoon van Cornelis Tjebbes Witteveen, huisman & Corneliske Lodewijks Zwarts; broer van Tjebbe van boerenbedrijf, Joseph, idem, Marijke (vrouw van Michiel Pieters Oeben, koperslager Irnsum) en minderjarige Klaas, Meindert, Maaigje, Pieter en Johannes Cornelis Witteveen.

Overledene
Lodewijk Cornelis Witteveen overleden op 20-01-1835 wonende te Snikzwaag
 
Witteveen, Lodewijk Cornelis (I3156)
 
388 Memories kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 1401
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

man van Fogeltje Meintes Bonthuis, boerin; vader van Tjebbe, boer Heelsum o/Parrega, Marijke (vrouw van Jarig Thomas Symensma, idem aldaar), Meinte, van boerenbedrijf, Hylkje (vrouw van Pieter Jacobs Andringa, idem Wytgaard) en minderjarige Trijntje, Cornelis en Harmen Josephs Witteveen.

Overledene
Joseph Tjebbes Witteveen overleden op 26-06-1841 wonende te Snikzwaag
 
Witteveen, Joseph Tjebbes (I3152)
 
389 Memories kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 141
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

66 jaar (geboren Terkaple 17/6/1777); boerin; vrouw van Pieter Tjebbes Witteveen, boer (erft vruchtgebruik); moeder van Arjen, idem Terkaple, Afke (vrouw van Pier Jans de Vries, idem Akmarijp), Antje (vrouw van Sjouke Ages Engwirda, idem Rauwerd), Pieter, idem Akmarijp, Jozef, idem aldaar, Kornelis, van boerenbedrijf, Klaaske en wijlen Grietje Pieters Witteveen (vrouw van Theodoris S. Franken, zich gewoonlijk noemende Doris Franken, koopman te Grouw; moeder van minderjarige Symen Doris Franken).

Overledene
Trijntje Arjens overleden op 12-09-1843 wonende te Akkrum
 
Arjens, Trijntje (I3134)
 
390 Memories kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 142
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

44 jaar (geboren 17/2/1802); boer; man van Lucia Jans de Vries, boerin; vader van minderjarige Trijntje, Grietje, Jan, Maria en Pieter Arjens Witteveen.

Overledene
Arjen Pieters Witteveen overleden op 04-03-1846 wonende te Terkaple
 
Witteveen, Arjen Pieters (I3131)
 
391 Memories kantoor Leeuwarden
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Leeuwarden

Bijzonderheden:
Filmnummer: 191
Register IV:
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

boerin; vrouw van Sjouke Ages Engwirda, landbouwer; moeder van minderjarige Age, Trijntje, Lijsbeth, Grietje, Pieter en Maria Sjoukes Engwirda.

Overledene
Antje Pieters Witteveen overleden op 24-01-1845 wonende te Rauwerd
 
Witteveen, Antje Pieters (I3163)
 
392 Memories kantoor Leeuwarden
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Leeuwarden

Bijzonderheden:
Filmnummer: 194
Register IV: 6004
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

weduwe van Durk Jiskes v.der Meulen; moeder van Joukje (vrouw van Ate Durks de Klaver, landbouwer), Botje (vrouw van Hendrik Klazes Haringsma, werkman) en Jisk Durks v.der Meulen.

Overledene
Jantje Broers de Boer overleden op 15-10-1852 wonende te Irnsum
 
de Boer, Jantje (I3033)
 
393 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 240
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

boer; vader van Meye, idem Doniaga, Hielkje (wed. Pieter Lodewijks Zwart), boerin, Epke, winkelier, Pieter, boer, Johannes, koopman en Grietje Tietskes Rypkema (vrouw van Jakobus Reiders Groenendal, slager).

Overledene
Tietske Meyes Rypkema overleden op 23-08-1826 wonende te St. Nicolaasga
Bronvermelding

Memories kantoor Lemmer, archiefnummer  
Rijpkema, Tjitske Meyes (I2665)
 
394 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 240
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

boer; vader van Wiebe, idem Teroele, Grietje, Jozef, Johantje (vrouw van Sikke Gosses Palsma, mr.scheepstimmerman Heeg), Andersje (vrouw van Roel Jakobs de Ree, boer Houtwolde), wijlen Klaas, in leven te Teroele (man van wijlen Afke Jakobs de Ree; vader van minderjarige Tjitske, Akke en Geeske Klazes Rypkema: voogd is oom Sikke; toeziend voogd is Jitte Sierds Feenstra, onderwijzer Doniaga) en wijlen Marike Tjitskes Rypkema (vrouw van Hendrik Beints Vos, mr.schoenmaker Joure; moeder van minderjarige Tjitske Hendriks Vos).
 
Rijpkema, Tjitske Claeses (I2049)
 
395 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 240
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

broer van Imkje (vrouw van Egbert Durks Rypkema, huisman Wyckel), Tjetske, huisman St.Nicolaasga, Klaas, idem, Jochem, idem en wijlen Johantje Meyes Rypkema (moeder van Antje Olts, vrouw van Christoffel Sluiter, zadelmaker Joure). Saldo fl. 5.025,13.
Overledene
Cornelis Meyes Rypkema overleden op 20-04-1823 wonende te Goingarijp

Cornelis Meyes is ongehuwd overleden. 
Rijpkema, Kornelus Meyes (I2667)
 
396 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 242
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

schipper; man van Sijke Folkerts Jellesma; vader van minderjarige Folkert, Gatske en Lykle Wierds Zijlstra.

Overledene
Wierd Lykles Zijlstra overleden op 26-09-1835 wonende te Idskenhuizen
 
Zijlstra, Wierd Lykles (I3296)
 
397 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 242
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

wed. Lykle Sietzes Zijlstra; moeder van Geeske (vrouw van Pieter Lubberts de Vries, van boerenbedrijf), Pieter, schipper, wijlen Wierd (1e man van Sijke Folkerts Jellesma, thans vrouw van Sippe Lammerts, van boerenbedrijf Nijega; vader van minderjarige Folkert, Gotske en Lykle Wierds Zijlstra) en wijlen Sietze Lykles Zijlstra (vader van minderjarige Akke Sietzes Zijlstra, dienstmeid Nijland: voogd is oom Pieter). (op omslagvel 'Gotske Wierds Stalma')

Overledene
Gotske Wierds overleden op 28-06-1838 wonende te St. Nicolaasga
 
Stalma, Gatske Wierds (I3299)
 
398 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 242
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

77 jr (geboren Lutkezijl o/Oldemarkt/Ov); boer/koemelker; gehuwd; vader van Jakobus, slager Joure, Johannes, idem, Jozef, arbeider, doch thans in huis van tuchtiging/opsluiting te Heerenveen, Lukas, arbeider Nijehaske en Grietje Reinders Groenendal (vrouw van Ruurd Freerks de Groot, idem).

Overledene
Reinder Jacobus Groenendal overleden op 25-03-1839 wonende te St. Nicolaasga
 
Groenendal, Reinder Jacobus (I2868)
 
399 Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Lemmer

Bijzonderheden:
Filmnummer: 244
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

vrouw van Wiebe Willems Bosma, boer (erft vruchtgebruik); geen kinderen; zuster van Wybe, boer Teroele, Joseph, idem Goingarijp, Andriesje (wed. Roelof Jacobs de Ree), boerin Eesterga, Johannesje (vrouw van Sikke Gosses Palsma, scheepstimmerman Heeg), wijlen Klaas (vader van Tjitske, boer Goingarijp, Akke, vrouw van Folkert Tjerks Huitema, idem Heeg en Geeske Klazes Rypkema, vrouw van Klaas Johannes Atsma, te Follega) en wijlen NN(=Marike) Tjitskes Rypkema (moeder van Tjitske Hendriks Vos, schoenmaker Joure). Saldo fl. 11.320,91. - bijgevoegd is verzoek dd. 23/12/1862 van Reinske Buddes Koopmans (wed. Libbe Bonnes Bouma), winkeliersche Joure, als dochter en erfgenaam van Afke Willems Bosma, overleden Ouwsterhaule 24/10/1860, die een volle zuster was van op 10/12/1862 overleden Wiebe Willems Bosma, wednr. en vruchtgebruiker van Grietje Tjitskes Rypkema, om afschrift te krijgen van deze memorie.
Overledene
Grietje Tjitskes Rypkema overleden op 11-06-1850 wonende te Ouwsterhaule
 
Rijpkema, Grietje Tjitskes (I2715)
 
400 Memories kantoor Sneek
Bron: Memories van successie. Soort registratie: Memorie van successie inschrijving. Plaats: Sneek
Bijzonderheden:
Filmnummer: 276
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

67 jaar; rentenier; testamentair erfgenamen zijn Adriaantje (vrouw van Hans Willems Ferwerda, landbouwer Bayum), Hessel, scheepstimmerman, Lourens, boer en Ytje Botes v.der Kolk (elk 1/6), Fedde Botes v.der Werf, boer Deersum (1/6) en kinderen van wijlen Johannes Botes Hooghiemstra, in leven boer, met namen Marijke (vrouw van Pieter Sybrens Terpstra, winkelier Wytgaard), Tjerk, boerenknecht en Antje Johannes Hooghiemstra, dienstmeid (elk 1/18: samen 1/6) (volle neven, nichten en nichtskinderen); Pieter heeft 3 testamenten nagelaten, met daarin vele legaten (zie ad a), maar waarvan niet duidelijk is of later testament het vorige heeft vervangen; met executeur testamentair Johannes Leonardus Zorn, RK pastoor wonend te Warga, is overeengekomen dat saldo voor helft aan legatarissen (pondsgewijs) en andere helft aan de testamentair erfgenamen toekomt. Saldo fl. 3.215,60.
ad a (legaten, toegezegd in 3 testamenten aan): 1) Age Symens v.der Zee & Elisabeth Alles (fl. 600,-- en huis ad fl. 400,--) en hun zoon Symen Ages v.der Zee (fl. 1.000,--), RK armvoogdij (fl. 1.000,--) en RK pastoor (fl. 1.650,--) (bij testament 2/11/1819); 2) Joeke Thomas v.der Werf, scheepstimmerman (lijfrente fl. 100,--/jr), Johannes Bokkes, timmerman Leeuwarden (fl. 50,--), Pieter Sybes v.den Akker, te Warga (fl. 250,--), de onder 1) genoemde zoon (fl. 1.000,--) en echtpaar (huis fl. 400,-- en fl. 200,--) (bij testament 3/7/1822); 3) genoemde Lijsbert Alles Jongsma (vrouw van Age Symens v.der Zee) (fl. 100,--) (bij testament 25/8/1829).

Overledene
Pieter Eesges van der Zee
wonende te Wartena, overleden op 17-07-1830 
Hooghiemstra, Tjerk Johannes (I53)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»