Aantekeningen


Treffers 101 t/m 200 van 568

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 Alexius is s'avonds om half zeven overleden. Bokkes, Alexius Nicolaas Antonius (I1488)
 
102 Als nationaliteit van Bernardus wordt vermeld: Ned. art. 1a wet 92. Hooghiemstra, Bernardus (I155)
 
103 Andries was tijdens de oorlog vanaf 6 januari 1943 tot half juni 1945 tewerk gesteld in Duitsland (Leunawerke Merseburg). Hooghiemstra, Andries (I272)
 
104 Anekdote troch Jan Bouwhuis, pakesizzer fan Tjerk Hooghiemstra.

Maaie 1928 hie de Jouwer in rooms tsjerkhôf krige efter de tsjerke en dat wie prachtich want der wiene doe noch net in soad roomske tsjerkhoven yn Fryslân.
Pake Tsjerk wie al yn jannewaris 1926 ferstoarn en dy lei dus al in pear jier begrûven yn Westermar.
Dat wie de famylje altyd al min nei ’t sin west en yn de nacht fan 12- op 13 juny ha se him wer opgroeven en mei hynder en wein nei it nije tsjerkhôf brocht en op nij begroeven. No écht, yn de wijde grûn fan it roomske tsjerkhôf. Bûten de deagravers om, wie omke Jehannes de iennige dy’t dit meimeitsje mocht.

Vertaling voor de niet Friezen:


In Mei 1928 had Joure een Katholieke begraafplaats gekregen en dat was prachtig want er waren toen nog niet veel Katholieke begraafplaatsen in Friesland.
Opa (pake) Tjerk was al in januari 1926 overleden en was een paar geleden al begraven in Westermeer.
Dat was altijd tegen de bedoeling van de familie geweest en in de nacht van 12- op 13 juni hebben ze hem weer opgegraven en met paard en wagen naar het nieuwe kerkhof gebracht en opnieuw begraven. Nu dus écht, in gewijde grond van de Katholieke begraafplaats. Buiten de grafdelvers om, was oom Johannes de enige persoon die dit mocht meemaken.

 
Bouwhuis, Jan Lodewijk (I214)
 
105 Anekdote troch Jan Bouwhuis, pakesizzer fan Tjerk Hooghiemstra.

Maaie 1928 hie de Jouwer in rooms tsjerkhôf krige efter de tsjerke en dat wie prachtich want der wiene doe noch net in soad roomske tsjerkhoven yn Fryslân.
Pake Tsjerk wie al yn jannewaris 1926 ferstoarn en dy lei dus al in pear jier begrûven yn Westermar.
Dat wie de famylje altyd al min nei ’t sin west en yn de nacht fan 12- op 13 juny ha se him wer opgroeven en mei hynder en wein nei it nije tsjerkhôf brocht en op nij begroeven. No écht, yn de wijde grûn fan it roomske tsjerkhôf. Bûten de deagravers om, wie omke Jehannes de iennige dy’t dit meimeitsje mocht.

Vertaling voor de niet Friezen:


In Mei 1928 had Joure een Katholieke begraafplaats gekregen en dat was prachtig want er waren toen nog niet veel Katholieke begraafplaatsen in Friesland.
Opa (pake) Tjerk was al in januari 1926 overleden en was een paar jaar geleden al begraven in Westermeer.
Dat was altijd tegen de bedoeling van de familie geweest en in de nacht van 12- op 13 juni hebben ze hem weer opgegraven en met paard en wagen naar het nieuwe kerkhof gebracht en opnieuw begraven. Nu dus écht, in gewijde grond van de Katholieke begraafplaats. Buiten de grafdelvers om, was oom Johannes de enige persoon die dit mocht meemaken.
 
Hooghiemstra, Tjerk (I117)
 
106 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Henricus Martinus (I732)
 
107 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Clazina Maria Johanna (I712)
 
108 Anekdote van Jan:

Ruijsdaelkade 257''' 1943?

Oom Frans en tante Suus krijgen op zaterdagmorgen omstreeks 10 uur via de post een briefkaart van de 3 zonen van Bouke met daarop de vraag of zij diezelfde dag nog mogen komen logeren. Bij geen tegenbericht werd aangenomen dat zij mochten komen. Wat wil het geval? Diezelfde dag stonden de 3 heren een uur later al op de stoep van de kade.
Jan 's middags met zijn 3 neven uit Dokkum de stad in met de tram. Ik vraag of ze geld meegekregen hebben. Us vader had zijn gulle dag. In de goed gevulde tram een toestand van wat heb ik jouw daar. Horen deze jongemannen bij U vraagt de conducteur aan mij? Ik kon het niet ontkennen. Wilt u voor hen ook even afrekenen? De geldknip zat blijkbaar te diep in hun zakken.

Ander verhaal:
Echte winterse dag. Steenkoud. Logeerkamers boven. Wouter wil aan de muurkant slapen. Frans en ik vroegen ons af waarom aan de schoorsteenmuur. Later kwamen wij erachter. Ik wil bij de skusjen slapen. Wij begrepen niet wat hij bedoelde. Ik zei tegen Frans, hij vraagt om een kussen. Ik naar beneden een kussen halen. Achteraf bleek dat "skusjen" schoorsteen betekend. Dat zit erin als je de friese taal niet meester bent. 
Hooghiemstra, Jan (I706)
 
109 Anekdote van Mevr. Hooghiemstra-Zwartjens:

Amsterdam, 2-4-1984

Het is al enige jaren geleden dat tante Barbara iets meegemaakt heeft en dat was in haar ogen niet zo prettig. Zij ging op een advertentie uit in Hillegom om zich te presenteren als huishoudster. Zij was de naam vergeten. Die meneer zijn naam was Waasdorp, een bordje was er niet aan de deur, dus ging zij op het nummer af. Zij belde aan, die heer opende de deur, en zij zegt: ben ik hier bij Blaasterop. Nee zegt die man, u bent hier bij Blaasterin, maar komt u binnen. Het gesprek was niet zo goed verlopen en toen zij weer wegging zegt die man (een klein beetje boos) Nu ben ik uw naam vergeten maar ik Blaaster u nu maar weer uit. Woedend komt zij 's avonds om zes uur bij ons aan. Ik keek vreemd op en een klopje op haar schouder en het leed was geweken. Zij heeft heerlijk met ons gegeten, zuurkool met worst. Wat was nu het geval, zij had haar reisgeld niet vergoed gekregen en dat was mis. Zunig wezen zei zij altijd. 
Zwartjens, Elisabeth (I1282)
 
110 Anekdote van Wout:

Mijn nicht Suze (Susanna Johanna) had kennis aan een keurig persoon. Hij kwam zich voorstellen.
Het was een leuke avond.
Aan het eind van de avond, toen het vriendje naar huis wilde gaan zei mijn oom Frans: "Je ziet er wel betrouwbaar uit, maar ja, je kunt nooit weten. We willen toch wel even je jaszakken controleren.
Tot zijn stomme verbazing en grote hilariteit kwamen zilveren messen, vorken en lepels uit zijn jaszakken te voorschijn.
Je zult maar op zo'n manier voor "joker" gezet worden! 
Hooghiemstra, Wouter Franciscus Maria (I713)
 
111 Anekdote verteld door Agnes:

Oom Bauke was eens in Deventer bij tante Riek en oom Wout op bezoek. Bij 't avondeten kreeg hij een heerlijk ogend puddinkje toe, waarvan hij een flinke portie op z'n bord schepte. Het ging erin als koek. Hij schuift z'n bord nogmaals bij voor een tweede portie en vraagt aan tante Riek: Wil je nu 't recept ervan geven voor tante Dora, 't smaakte zo zalig, wat zat er allemaal in?
Aldus noemt tante Riek diverse ingrediënten op, waaronder het woord RUM valt!
Oom Bauke kijkt verschrikt op, trekt onmiddellijk zijn bord terug en bedankt geschokt voor een tweede portie. Ook 't recept opschrijven voor tante Dora is niet meer nodig!

Zou hij dan toch van de blauwe knoop zijn geweest?

A. Kamphuis-Hooghiemstra 
Hooghiemstra, Agnes Susanna Maria (I1284)
 
112 Anna Johanna is geboren te Nieuwe Zijlen onder Engwierum, waar het gezin tijdelijk aanwezig was met een schip. Gort, Anna Johanna (I5066)
 
113 Anna Monica was ongehuwd en is s'ochtends om 11 uur overleden. Bokkes, Anna Monica (I3)
 
114 Anne Ates wordt in 1896 vermeld als inwoner van Utrecht. de Klaver, Anne Ates (I3443)
 
115 Antje is na het overlijden van Tjitske waarschijnlijk voor een 2e keer getrouwd. Gezin: Tjitske Claeses / Antje Willems (F915)
 
116 Antje is niet katholiek. Antje Pieters (I690)
 
117 Antje is overleden in de woning aan de Botniasteeg, nummer 27. Hoogerhuis, Antje (I2544)
 
118 Antje overleed om 08.00 uur. van der Kolk, Antje Hessels (I606)
 
119 Antonius Theodorus was bij de militaire keuring van beroep melkknecht. Hij werd echter wegens "gebreken" (nr. 285) afgekeurd voor militaire dienst. Grabal, Antonius Theodorus (I3748)
 
120 Antonius was bij zijn overlijden ongehuwd. Weimans, Antonius Everts (I3073)
 
121 Apollonia overleed aan de ziekte van Parkinson. Ze was aanvankelijk in Joure in betrekking. Maar toen haar moeder overleed ging ze van huis. Eerst werkte ze in Utrecht en omgeving. Later vertrekt ze naar het westen en gaat per 4 juni 1953 in Haarlem wonen. Toen ze met pensioen ging heeft ze nog veel kunnen reizen, o.a. naar veel bedevaartplaatsen. Ze was een groot Mariavereerster. Om gezondheidsredenen is ze toch weer terug naar Joure gegaan. Daar heeft ze vijf jaar in Huize Theresia gewoond en is daar overleden zonder afscheid te kunnen nemen van haar dierbaren. Hooghiemstra, Apollonia Margaretha (I160)
 
122 Arriaantje is in huis nr. 71, s'nachts om half vier overleden. Botes, Arriaantje (I69)
 
123 Autobiografie van en geschreven door Heiko J.H. Hooghiemstra.

Op 5 April 1932 werd hij uit het huwelijk van Bouke Hooghiemstra en Geertruida Maria Joanna van der Borg geboren. Zijn doopnamen waren Heiko Johan Hendricus. Hij was 't derde kind en de tweede zoon.
In 1939 kwam hij op de R.K. Lagere School, in de Koningsstraat te Dokkum, die hij in 1946 verliet. In de tweede klas werd ik ziek, n.l. griep, wat een maand duurde, waarvan 't gevolg was: een jaar zitten blijven. Tegelijk met mij was Titus Vogt ziek, ook gedurende een maand.
Mijn Eerste H. Communie deed ik 19 November 1941 en m'n Plechtige H. Communie op 15 Mei 1947. In 1944 werd me "t H. Vormsel toegediend door Aartsbisschop de Jong, thans Kardinaal.
Gedurende 5 jaren ben ik misdienaar geweest en wel van 1941 - Kerstmis 1946. Hetzelfde aantal jaren dat Wouter't geweest is. Sinds September 1946 ben ik op de Openbare M.U.L.O. alhier.
Thans is het Grote Vacantie, waarvan ik ten volste hoop te genieten.

Verdere Broers en Zusters.
1. Joanna, geb. 21 September 1929.
2. Wouter, ,, 14 September 1930.
3. Koos, ,, 5 April 1932.
4. Janny, ,, 5 December 1934.
5. Henry, ,, 2 Februari 1935.
6. Frans, ,, 7 Juli 1937.

7. Vader, geb. 9 Maart 1894.
8. Tante, ,, 12 Mei 1909.

OPGEMAAKT:
DOKKUM, 23 Juli 1949.

HANDTEKENING:
 
Hooghiemstra, Heiko Johan Henricus (I730)
 
124 Bauke (Bernoldus Henricus) overleed aan een ongeneeslijke ziekte in het ziekenhuis te Leiden. Hooghiemstra, Bauke (I568)
 
125 Baukje was bij haar overlijden ongehuwd. de Boer, Baukje (I3477)
 
126 Bernard Wilhelm zat ten tijde van zijn huwelijk bij de marechaussees. Leuvering, Johannes Bernardus (I4017)
 
127 Bernarda is ingetreden bij de orde der Ongeschoeide Karmelietessen op 3 oktober 1939 en vertrekt op 20 oktober 1939 naar Drachten. Ze wordt eerst, vanaf 15 oktober 1942, medewerkster huishoudelijk werk in de Karmel te Drachten onder de kloosternaam Werenfrieda. In april 1983 wordt ze kloosterzuster te Huijbergen en na de opheffing van het klooster in Huijbergen per 27 mei 1991 kwam ze in Oirschot terecht. In 2002 kreeg ze een hersenbloeding waardoor ze in het klooster afhankelijk werd van verzorging. Hooghiemstra, Bernarda (I573)
 
128 Bernardus Johannes was tijdens zijn leven van beroep brandstoffenhandelaar Huisman, Bernardus Johannes (I1322)
 
129 Beroep: visser Brouwer, Johannes Jans (I2916)
 
130 Beroep: wegwerker ten Brummelhuis, Johannes Hermannus (I4001)
 
131 Beroepen van Hermannus: Kleermaker en landbouwer. Embsen, Hermannus (I3980)
 
132 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin: Cornelis van Vliet / Elisabeth Maria Hooghiemstra (F669)
 
133 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Elisabeth Maria (I1978)
 
134 Bij de geboorte van dochter Ymkjen wordt Egbertje Kobus vermeld met de achternaam "Tinga" en ook later bij de geboorte van zoon Tjitske Meyes. Bij haar overlijden in 1843 heeft ze de achternaam "Hollander".

Geboorteregister 1824
Bron: BS GeboorteSoort registratie: BS Geboorte akte(Akte)datum: 13-07-1824
Dochter
Ymkjen Rypkema
geboren 11-07-1824
Vader
Meye Tjitskes Rypkema
Moeder
Eibertje Cobus Tinga
Bronvermelding
Geboorteregister 1824, archiefnummer 30-10, Burgerlijke Stand Doniawerstal - Tresoar, inventarisnummer 1004, aktenummer 0043
Gemeente: Doniawerstal
Periode: 1824


Overlijdensregister 1843
Bron: BS OverlijdenSoort registratie: BS Overlijden akte(Akte)datum: 11-09-1843
Bijzonderheden:

Overledene
Egbertje Jacobus Hollander
leeftijd 59 jaar, overleden op 11-09-1843
Diversen: weduwe

Bronvermelding
Overlijdensregister 1843, archiefnummer 30-10, Burgerlijke Stand Doniawerstal - Tresoar, inventarisnummer 3006, blad 007
Gemeente: Doniawerstal
Periode: 1843 
Tinga, Egbertje Kobus (I2745)
 
135 Bij de geboorte van Geertje op 5 april 1897 was Baukje dienstmeid. In de geboorteakte van Geertje staat vermeld dat Baukje bij de geboorte van Geertje ongehuwd was. Later is aan de geboorteakte toegevoegd dat bij het huwelijk van Dirk Herrema en Baukje Wierda op 22 mei 1897 Geertje als hun kind is erkend.  Wierda, Baukje (I2526)
 
136 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hooghiemstra, Jelmer Stijn (I2466)
 
137 Bij de huwelijksbijlagen op het gemeentehuis te Leeuwarden zat de volgende verklaring uit Wartena bijgevoegd:

Wij ondergetekenden, alhier woonagtig te Wartna, verklaren, dat Bokke Abes op den elfden Junij des Jaars Zeventien Honderd Negen en Negentig alhier is overleden. Ge? reden van Wetenschap, dat wij van Overledene alhier geen wil hebben gekend.
Wartna, den 5 mei 1817.
getekend door: Joeke Thomas van der Werf en A.J. Schaafsma.

Tevens waren papieren van de Nationale Militie bijgevoegd, waaruit het volgende:
Nationale Militie:
Bokke, Johannes, geboren te Wartena den 9 Aug. 1793, van beroep timmerman, zoon van Bokke ---- en van Antje Baukes, voor de Nationale Militie ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij Loting is ten deele gevallen het nummer 205, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot genen dienst heeft verpligt. Gegeven te Leeuwarden, 13 mei 1817.
signalement:
lengte : 5 Voet, 4 Duijm, 2
aangezigt : Ovaal
Voorhoofd : Lang
Oogen : Blaauw
Neus : een weinig gebogen
Mond : klein
Kin : rond
Haar en
Wenkbraauwen : Ligt Bruin
Merkbare tekenen: --------  
Gezin: Joannes Bokkes / Anna Christina Henning (F1)
 
138 Bij doop Tjerk wordt vermeld dat de ouders van Franeker komen. van der Meer, Tjerk Hanses (I622)
 
139 Bij Elsje wordt vermeld dat zij sinds enige tijd in de gemeente woonachtig is, voorheen echter afkomstig uit Ankum in Osnabrugge. Middelburg, Elisabeth (I474)
 
140 Bij het huwelijk van Gerardus wordt aangegeven dat hij "boerwerker" van beroep is. ten Brummelhuis, Gerardus (I3978)
 
141 Bij het huwelijk werd vermeld dat de bruid in de 4e graad bloedverwantwas van de bruidegom.  Gezin: Rients Gerrits Bovenga / Wobbigje Sjoukes van der Zee (F577)
 
142 Bij het overlijden van Broer Lolkes bestond de veestapel volgens de scheidingsakte uit:
7 schapen, 3 lammeren, 24 koeien, 3 rieren (jonge koeien welke nog niet hebben gekalfd), 2 stieren, 9 hokkelingen, 3 kalveren, 1 varken, 1 paard, 2 veulens, 10 kippen en een haan. 
de Boer, Broer Lolkes (I2098)
 
143 Bij overlijden woonde Wouter op het adres Ceintuurbaan 61, #7413DB#Deventer. Hooghiemstra, Wouter (I315)
 
144 Bijschrift trouwakte van Bruno à Nijeholt en Sjuwke Bosma op 21 mei 1871

En hebbende de comparanten van den bruidegom en die der bruid, gemerkt A en B, de overlijdensacten van den vader des bruidegoms en die der bruid, gemerkt C en D, het bewijs van voldoening aan de nationale militie door de bruidegom, gemerkt E, de bewijzen dat de huwelijksafkondigingen in deze gemeente en in de gemeente Utingeradeel zonder stuiting hebben plaats gehad, gemerkt F en G.
Hebbende de bruidegom en zijne moeder onder eede, op heden afgelegd voor mij Ambtenaar van den Burgerlijke Stand, verklaard dat de naam en voornaam van de vader des bruidegoms in de acte van overlijden, letter C, naar de uitspraak daarin zijn gespeld “Wiebe Lykles à Nijholt” in plaats van Wybe Lykles à Nijeholt, doch dat daarmede dezelfde persoon is aangeduit, zoomede dat de moeder des bruidegoms kennelijk naar den klank in de uitspraak in de akte van overlijden, letter C, is genoemd “Rinske Buddes Koopmans” in plaats van “Reinskje Buddes Koopmans”.

Bronvermelding
Huwelijksregister 1871, archiefnummer 30-16,
Burgerlijke Stand Haskerland - Tresoar,
inventarisnummer 2015, aktenummer 0018
Gemeente: Haskerland
Periode: 1871
 
Gezin: Bruno à Nijeholt / Sjuwke Bosma (F34)
 
145 Bocke Abes wordt vermeld in de floreencohieren van 1728 en 1738 als boer op nr. 9 (zie bijlage ).#Volgens de gegevens van Wartena boerde hij ook op nr.1, dus deze zaak nog verifiëren!#
#1698-1714 inv.nr 75, toegang 13-21, folio 93: Bocke Abes cum uxore debent aan Dirck Abes cum uxore 500,- cl.#

Bocke Abes en Ansk Gosses lenen 100 Caroly gulden van Melis Anes en Trijntie Alles, Wartena. #R7, fol. 209# De lening wordt geroyeerd op 22 mei 1730.

In het proclamatieboek nr. 58 van Idaarderadeel komen wij het volgende over Bocke Abes tegen:

blz. 60 geeft aan dat bij 3e proclamatie op 17 juli 1730 Bocke Abes, Mr.Cuiper tot Wartena een huis op de Midsburen koopt voor de somma van zes en dertigh Goltguldens een en twintigh Stuivers.

blz. 193 vermeldt:
Bokke Abes, Mr. Cuiper en Anskje Gosses, egtelieden tot Wartena, begeren bode en consent op de coop van sekere Huisinge, Hovinge, Hieminge, bomen en Plantagie, Sampt Hooiberg met al wat aard, band, Spijker en Nagelvast is, bestaande de Huisinge in twee kamers en buitenhuis, vorders met Wijdere Lasten en Profijten daar toe en aan van Ouds behorende. Hebbende deze huisinge tot Naastlegers de heer Grietman Camstra ten Oosten, ten Westen Jakob Jans, ten zuiden de Heer Scheltinge Com Sae; en ten Noorden het Wartenster Wijd, Sijnde dese huisinge beswaart de Eene kamer Homme Martens daaraan competerende een jaar huiringe; die daar Jaars voor te huir betaald Seven Carg.: dit alsoo in Coop bekomen van Hessel Jans,Groot Schipper tot Warga voor de Eene helft en Eelk Jans gesterkt met haar man Homme Martens tot Wartena voor de andere helft, en de alsoo te Samen voor 't geheel, voor de Somma van Twee hondert en een ggls enz.(3e procl. 25 april 1735) 
Abes, Bocke (I93)
 
146 Bokke Abes was regelmatig getuige bij huwelijken. Op 12 januari 1764 was hij, samen met Boukjen (= Baetje?) Ages, getuige bij het huwelijk van Boote Abes en Maryke Hessels. Op 13 januari 1765 is Bokke Abes samen met Feikjen Boukes (=Baukes, een zuster van zijn latere vrouw Antje) getuige bij het huwelijk van Andres Reiners en Trintje Ydes. Op 20 oktober van datzelfde jaar is Bokke getuige, en dan samen met zijn latere vrouw Antje Baukes, bij het huwelijk van Feikjen Boukes met Jan Renses. Gezin: Bokke Abes / Antie Baukes Wartena (F2)
 
147 Bonifacius (Bote) was ingeschreven voor militaire dienst, lichting 1865,"dat hem vervolgens bij loting ten deel is gevallen no.45, en dat buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geene dienst heeft verplicht".
Op 1 december 1861 staat Bote ingeschreven in het bevolkingsregister als kastmakersleerling. Hij woonde met zijn ouders, zuster Minke, neef Johannes Hijlkema en Luitzen Epkes Huitema te Joure, eerst op het adres O.K. 20d. Dit adres is later vernummerd naar O.K. 371. Bote liet zich op 16 augustus 1869 overschrijven naar Nijega.
Voor zijn huwelijk met Jantje Hijlkes werkte Bote in Nijega (destijds gemeente Doniawerstal) als boereknecht. Achtereenvolgens werkte hij bij Pieter Gerrits Agricola, Jasper Gouda Hendriks en Freerk van Aalsum. In 1948 werd de naam van het toenmalige Nijega veranderd in "Scharsterbrug".
Bote vestigde zich volgens het bevolkingsregister per 30-05-1872 in Joure. Bote woonde op nr. OK 428 dat later vernummerd is naar A269.
Bote leed aan maagkanker. Hij overleed op 31 mei 1902, s'nachts om 1uur, op het moment dat zijn vrouw Jantje, met de Lemmerboot, naar Amsterdam was afgereisd voor een begrafenis van een ander familielid. 
Hooghiemstra, Bonifacius (I46)
 
148 Bontje overleed ongehuwd Hoogerhuis, Bontje (I2531)
 
149 Bote Abes en Marike Botes waren getuige van het huwelijk met GrietjeClases. Hessels, Laurentius (I89)
 
150 Bote kocht op 28 maart 1924 bij akte 1822/23 (een boedelscheiding, zie bijlage ) perceel negentien van deze boedel, een arbeiderswoning met hok, waarin stalling voor twee koeien, regenwaterbak en grond, kadasternommer 8 (Akkerwoude Sectie G), groot één are zeventig centiare voor f1726,-. Het pand stond op een steenworp afstand van de plek waar eens "de Boksmolen" heeft gestaan, ten oosten van Dokkum. De overgebleven dubbele woning die naast de voormalige molen stond, is in 1921 aangekocht en bewoond door halfbroer Tjerk. Bote liet zich per 1 januari 1925 inschrijven als bewoner van het pand aan de Stroobosserweg nr. E 186 te Dokkum. Dit adres werd per 1 januari 1951 gewijzigd door hernummering, waardoor dit adres veranderde in "Hogedijken nr. E 186".
Het pand van Bote is ook ten prooi gevallen aan de industrie omstreeks 1970. 
Hooghiemstra, Bote Baukes (I297)
 
151 Bouke is geboren "namiddags half zes ure", dus om 17.30 uur. Het gezin van Bouke woonde in Dokkum aan de Fetzestraat nr. A 80, later gewijzigd in "Op de Fetze nr. 9".  Hooghiemstra, Bouke (I312)
 
152 Bouwe Annes is kinderloos overleden. de Boer, Bouwe Annes (I3036)
 
153 Bovengenoemd huwelijk bleef kinderloos Gezin: Johannes Tjitte Andringa / Theodora Hooghiemstra (F196)
 
154 Broer is ingetreden op 2 oktober 1926 en is op 17 december 1932 te Oosterhout tot priester gewijd. Op 12 februari 1933 draagt hij voor de eerste keer in Leeuwarden de H.Mis op. Hij is eerst priester te Nijmegen. Vanaf januari 1936 is hij rector bij de RK Kindervakantiekolonie Mooi Gaasterland te Rijs en vanaf oktober 1941 tot aan zijn overlijden is hij rector van het Sint Elisabethgesticht te Leeuwarden. Hij behoorde tot de orde van de Lazaristen. Jongma, Willibrordus Dominicus (I3003)
 
155 Broer is overleden in het Bonifacius Hospitaal te Leeuwarden. Hij had al tijdens zijn priesterstudie last van een ziekte waarbij het lopen steeds moeilijker werd en dat ook zijn armen aantastte. Jongma, Willibrordus Dominicus (I3003)
 
156 Bron: BS Huwelijk
Soort registratie:
BS Huwelijk akte(Akte)datum: 08-06-1827
Bijzonderheden:
Namen bruidegom en zijn vader zo vermeld; bruidegom ondertekent wel met "Nijholt"; (Vader Lykle Harmens staat in het overlijdensregister vermeld als "Nijholt", zoon Joannes Lykles stond in het geboorteregister vermeld als "Nijeholt" maar tekent als "Nijholt"). De geboorteplaats bruidegom wordt hier vermeld als "Woude". 
Gezin: Joannes Lykles Nijeholt / Ynske Jelles Bosma (F1525)
 
157 Bron: Kadaster 1832
Soort registratie: Akte Kadaster 1832
Datum: 1832
Plaats: Langweer

Bijzonderheden:
Minuutplan Langweer I4
Sectie I
Legger 310


Eigenaar
Jozeph Tjitskes Rypkema (landbouwer) wonende te Goingarijp
Diversen: en mede-eigenaren

Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte Klasse Belasting
225 Weiland 60640 2
275 Opvaart als Weiland 1260 1
276 Schiphuis als Bouwland 40 1
277 Huis en Erf 1830 1 27
278 Boomgaard 790 2
279 Weiland 10820 2
280 Weiland 19490 2
281 Weiland 17330 2/3
282 Weiland 50790 2
283 Watermolen en Erf 110 1
284 Weiland 9350 2
285 Weiland 1990 1
286 Boomgaard 880 2
298 Weiland 13210 2
299 Weiland 45450 2
300 Rietland 200 2
301 Water 1070 Min.
315 Weiland 24830 2/3
316 Weiland 6760 3
317 Boschje 1370 2
396 Hooiland 20820 1
397 Water 2080 Min.
398 Water 2080 Min.
412 Hooiland 31220 1
413 Water 2080 Min.
414 Water 2730 Min.
436 Hooiland 22760 2
437 Water 1390 Min.
444 Hooiland 32450 2
445 Water 1020 Min.


 
Rijpkema, Joseph Tjitskes (I2735)
 
158 Bron: Kadaster 1832 Soort registratie: Kadaster 1832 inschrijving(Akte)datum: 1832Plaats: Langweer
Bijzonderheden:
Minuutplan Langweer H1
Sectie H
Legger 313

Eigenaar
Wybe Tjitskes Rypkema (landbouwer)
wonende te Teroele
Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
31 Hooiland 13140 1

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Langweer, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 41, aktenummer 25669
Gemeente: Doniawerstal
Periode: 1832

Bijzonderheden:
Minuutplan Langweer A8
Sectie A
Legger 313

Eigenaar
Wybe Tjitskes Rypkema (landbouwer)
wonende te Teroele
Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
859 Weidland 7990 3
860 Weidland 13680 2/3
876 Hooiland 2510 2
877 Water en Riet 1700 1
878 Schiphuis als Bouwland 40 1
879 Huis en Erf 1550 1 36
880 Opvaart als Weidland 570 1
881 Weiland 13240 2
882 Weidland 23200 2
883 IJster als Weidland 1180 2
885 Polderdijk en Water als Weidland 1970 3
885 Weiland 53390 2
909 Weiland 37230 1
910 IJster als Weidland 1270 1
911 Weidland 2390 1
913 Weiland 4544 1

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Langweer, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 41, aktenummer 25099
Gemeente: Doniawerstal
Periode: 1832 
Rijpkema, Wybe Tjitskes (I2711)
 
159 Bron: Kadaster 1832Soort registratie: Kadaster 1832 inschrijving(Akte)datum: 1832Plaats: Langweer
Bijzonderheden:
Minuutplan Langweer E4
Sectie E
Legger 322

Eigenaar
Pieter Tjitskes Rypkema (landbouwer)
wonende te St. Nicolaasga
Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
277 Weidland 2660 3
278 Weidland 39750 2/3
507 Hooiland 71720 4
547 Hooiland 16950 3
946 Hooiland 2000 3
951 Hooiland 2920 3

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Langweer, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 41, aktenummer 25452
Gemeente: Doniawerstal


Minuutplan Langweer D2
Sectie D
Legger 322

Eigenaar
Pieter Tjitses Rypkema (landbouwer)
wonende te St. Nicolaasga
Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
118 Water 12690 Min.
119 Veenland als Hooiland 20470 2
120 Veenland als Hooiland 4570 4

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Langweer, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 41, aktenummer 25313
Gemeente: Doniawerstal
Periode: 1832

Minuutplan Langweer A7
Sectie A
Legger 322

Eigenaar
Pieter Tjitskes Rypkema (landbouwer)
wonende te St. Nicolaasga
Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
820 Weiland 40650 2/3
821 Huis en Erf 1980 1 21
822 Weiland 1390 2
823 Weiland 44250 2/3
827 Weidland 21960 3

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Langweer, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 41, aktenummer 25098
Gemeente: Doniawerstal
Periode: 1832

Minuutplan Langweer D1
Sectie D
Legger 322

Eigenaar
Pieter Tjitskes Rypkema (landbouwer)
wonende te St. Nicolaasga
Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
83 Weidland 18800 2/3
98 Weidland 55520 4
101 Hooiland 54970 4
106 Water 5700 Min.
107 Veenland als Hooiland 13160 4
122 Veenland als Hooiland 4430 4
131 Water 2660 Min.
134 Hooiland 12440 3

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Langweer, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 41, aktenummer 25315
Gemeente: Doniawerstal
Periode: 1832

Minuutplan Langweer D2
Sectie D
Legger 322

Eigenaar
Pieter Tjitses (landbouwer)
wonende te St. Nicolaasga
Diversen: het gebouw behoort aan Veltman, Pier Rijpkema
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
121 Tent of Woning en Erf 850 1 3

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Langweer, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 41, aktenummer 25314
Gemeente: Doniawerstal
 
Rijpkema, Pieter Tjitskes (I3287)
 
160 Bron: Kadaster 1832Soort registratie: Kadaster 1832 inschrijving(Akte)datum: 1832Plaats: Langweer
Bijzonderheden:
Minuutplan Langweer H1
Sectie H
Legger 312

Eigenaar
de weduwe van Jochum Meyes Rypkema (landbouwersche)
wonende te Goingarijp
Diversen: en mede-eigenaren
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
14 b Hooiland 5760 3
17 a Riet en Water 3720 1

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Langweer, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 41, aktenummer 25672
Gemeente: Doniawerstal
Periode: 1832

Minuutplan Langweer C3
Sectie C
Legger 312

Eigenaar
de weduwe van Jochum Meyes Rypkema (boerin)
wonende te Goingarijp
Diversen: geboren Froukje Meinzes Molenaar; en mede-eigenaren
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
290 Hooiland 49820 2/3
323 Hooiland 8020 3

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Langweer, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 41, aktenummer 25260
Gemeente: Doniawerstal
Periode: 1832

Minuutplan Langweer I6
Sectie I
Legger 312

Eigenaar
de weduwe van Jochum Meyes Rypkema (boerin)
wonende te Goingarijp
Diversen: en mede-eigenaren
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
374 Hooiland 4980 1
374 a Water 4500 Min.
374 b Water 1100 Min.
382 Hooiland 10830 1
383 Water 1320 Min.
425 Hooiland 3360 2
426 Water 690 Min.

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Langweer, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 41, aktenummer 25739
Gemeente: Doniawerstal
Periode: 1832

Minuutplan Langweer H1
Sectie H
Legger 311

Eigenaar
de weduwe van Jochum Meyes Rypkema (landbouwersche)
wonende te Goingarijp
Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
2 b Hooiland 5060 2/3
20 Hooiland 8270 1
21 Hooiland 22210 1
22 Rietland 2320 1
23 Riet 1070 1
24 Hooiland 10150 1
148 Hooiland 11430 1
149 Hooiland 33350 2/3

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Langweer, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 41, aktenummer 25668
Gemeente: Doniawerstal
Periode: 1832

Minuutplan Langweer C1
Sectie C
Legger 311

Eigenaar
de weduwe van Jochum Meyes Rypkema (boerin)
wonende te Goingarijp
Diversen: geboren Froukje Meinzes Molenaar
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
35 Weiland 49920 2
36 Weidland 23490 2
37 Weiland 1310 2
38 Weiland 800 2
39 Boomgaard 1450 2
40 Huis en Erf 1930 1 21
41 IJster 550 2
42 IJster 360 2
43 Weiland 7890 2
44 Weiland 13050 2
45 Weidland 9920 2
46 Hooiland 18470 2
47 Hooiland 42280 2
48 Hooiland 55060 2
49 Hooiland 47300 2
50 Hooiland 19700 3

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Langweer, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 41, aktenummer 25259
Gemeente: Doniawerstal
Periode: 1832

Minuutplan Langweer I5
Sectie I
Legger 311

Eigenaar
de weduwe van Jochum Meyes Rypkema (landbouwersche)
wonende te Goingarijp
Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
320 Weiland 35840 2
321 Weiland 990 2
322 Boomgaard 1050 2
323 Huis en Erf 1300 1 21
324 Schiphuis als Bouwland 15 1
325 Opvaart als Weiland 340 1
326 Weiland 40890 2
326 a Weiland 4200 1
327 Weiland 32700 3
331 Hooiland 18080 1
342 Weiland 6090 2
343 Watermolen en Erf 110 1
344 Weiland 29300 2
389 Hooiland 17580 1
390 Water 3700 Min.
423 Hooiland 21430 2
424 Water 1230 Min.
451 Hooiland 36390 1
452 Water 7710 Min.
463 Hooiland 18920 2
467 Hooiland 8060 2

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Langweer, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 41, aktenummer 25735
Gemeente: Doniawerstal
Periode: 1832
 
Rijpkema, Jochem Meyes (I2726)
 
161 Bron: Kadaster 1832Soort registratie: Kadaster 1832 inschrijving(Akte)datum: 1832Plaats: Terhorne
Bijzonderheden:
Minuutplan Terherne C1
Sectie C
Legger 109

Eigenaar
Klaas Meyes Rypkema (landbouwer)
wonende te Goingarijp
Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
223 Weiland 1280 3
224 Weiland 20180 2
225 Weiland 14910 2

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Terhorne, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 520, aktenummer 41821
Gemeente: Utingeradeel
Periode: 1832

Minuutplan Langweer H1
Sectie H
Legger 315

Eigenaar
Klaas Meyes Rypkema (landbouwer)
wonende te Goingarijp
Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
1 Hooiland 17940 1
4 Hooiland 20040 1

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Langweer, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 41, aktenummer 25666
Gemeente: Doniawerstal
Periode: 1832

Minuutplan Langweer I5
Sectie I
Legger 315

Eigenaar
Klaas Meyes Rypkema (landbouwer)
wonende te Goingarijp
Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
333 Weiland 7390 2
333 a Weiland 610 1
334 Rietland 620 1
335 Schiphuis als Bouwland 16 1
336 Opvaart als Weiland 280 2
337 Schiphuis als Bouwland 10 1
338 Huis en Erf 2610 1 27
339 Weiland 1540 2
340 Weiland 1540 1
341 Weiland 2630 2
345 Weiland 22190 2
346 Weiland 29790 2/3
347 Hooiland 15850 1
348 Water 15350 Min.
349 Weiland 25830 2
350 Weiland 45050 2
351 Weiland 13360 1
352 Weiland 16270 2
353 Rietland 1010 1
354 Water 7160 Min.
355 Hooiland 8290 1
356 Hooiland 1420 1
393 Hooiland 8400 1
394 Water 1360 Min.
395 Water 920 Min.
430 Hooiland 27900 2
431 Water 2420 Min.
442 Hooiland 10280 2
443 Water 510 Min.
450 Hooiland 9160 2
455 Hooiland 10450 2
456 Hooiland 20060 2
457 Water 1770 Min.
460 Hooiland 7120 1
461 Water 1960 Min.

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Langweer, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 41, aktenummer 25734
Gemeente: Doniawerstal
Periode: 1832 
Rijpkema, Klaas Meyes (I2642)
 
162 Bron: Kadaster 1832Soort registratie: Kadaster 1832 inschrijving(Akte)datum: 1832Plaats: Tjerkwerd
Bijzonderheden:
Minuutplan Tjerkwerd A3
Sectie A
Legger 34

Eigenaar
de weduwe van Mebius Hendriks Brandsma (landbouwersche)
wonende te Greonterp
Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
500 Weiland 10200 5
501 Weiland 17510 5
503 Weiland 97040 3/4
507 Weiland 57210 4
509 Weiland 55750 4
517 Weiland 17310 3
519 Weiland 6440 4
520 Weiland 9320 3
524 Weiland 820 2
525 Erf 750 1
529 Huis en Erf 590 1 45
530 Boomgaard 240 1
531 Huis en Erf 156 1 9
553 Weiland 2700 3

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Tjerkwerd, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 38, aktenummer 44206
Gemeente: Wonseradeel
Periode: 1832 
Gezin: Mevis Hendriks Brandsma / Trijntje Jarigs Rijpma (F1290)
 
163 Bron: Memories van successieSoort registratie: Memorie van successie inschrijvingPlaats: Lemmer
Bijzonderheden:
Filmnummer: 240
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

boer; man van Hylkje Tjitskes Rypkema, boerin; vader van minderjarige Marchje, Tjitske, Lodewijk, Froukje, Grietje, Ymkje en Meindert Pieters Swart.

Overledene
Pieter Lodewijks Swart
wonende te St. Nicolaasga, overleden op 19-02-1821 
Zwart, Pieter Lodewijks (I4102)
 
164 Bron: Memories van successieSoort registratie: Memorie van successie inschrijvingPlaats: Oldeberkoop
Bijzonderheden:
Filmnummer: 258

overleden te Friens ('waar hij toevallig verblijf hield'); zoon van wijlen Pieter of Petrus Hanzes Blaauwhof & Aaltje Cornelis Zwaga (later hertrouwd en thans weduwe vanderk Kortenhorst), landeigenaresse/veehoudersche (enige testamentair erfgenaam, ab intestato tot 1/4 gerechtigd); broer van Sipkje, Pietje (vrouw van Popke Bouwes de Boer, te Friens), Rimkje (weduwe van Taeke Rientjes vander Wey, aldaar) en Johannes Petrus/Pieters Blaauwhof, te Wolvega (elk ab intestato 27/160: erven samen al wat na dood van moeder Aaltje niet vervreemd is); halfbroer van Theodora Derks Kortenhorst (uit 2e huwelijk moeder: 12/160). 
Blauwhof, Cornelis (I3577)
 
165 Bron: Memories van successieSoort registratie: Memorie van successie inschrijvingPlaats: Sneek
Bijzonderheden:
Filmnummer: 279
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

herbergier/koopman; man van Beitske Yntes Kingma, kasteleinsche; vader van minderjarige Popke en Yne Jacobs Langedijk.

Overledene
Jacob Popkes Langedijk
wonende te Oosterwierum, overleden op 10-09-1836
Bronvermelding
Memories kantoor Sneek, archiefnummer 42, Memories van successie - Tresoar, inventarisnummer 14041, aktenummer 592
Gemeente: Sneek
Periode: 1836 
Langedijk, Jacob Popkes (I3047)
 
166 Bron: Militairen 1795-1815
Soort registratie: Inschrijving militairen 1795-1815
Datum: 1815

Bijzonderheden:
Vos, Hendrik Beints schoenmaker, geb. Joure 06.11.1791, wonende aldaar, zoon van Beint Piers Vos en Zwaantje Hendriks loteling lichting 1811 maire Joure; 19.12.1812 125e regt. inf. onder nr. 5288 5e bat., 4e comp.; 12.03.1813 134e linieregt.; wordt in november 1813 vermist; uit Maagdenburg via Amersfoort te Joure op 28.06.1814 te Joure teruggekeerd; bij aanneming familienaam 20 jaar; 26.05.1842 overleden in de gemeente Haskerland Bronnen: Tresoar Col. Visser; toegang 16/161 mairie Joure; BS Haskerland overl. akte 1842 nr. 10; Raf Joure fol. 44v; OA Haskerland ing. stukken gemeente Joure 28.06.1814
 
Vos, Hendrik Beints (I2047)
 
167 Bronvermelding
Bevolkingsregister, inventarisnummer 1106, blad 50
Gemeente: Doniawerstal

In het bevolkingsregister wordt als geboortedatum aangegeven 28-02-1802 te Sint Nicolaasga.

Frappant!!!:
Doniawerstal, dopen, doopjaar 1802
Gedoopt op 27 februari 1802
Dopeling: Joannes
Vader: Reinder Cobus
Moeder: Merte Lucas
Aanwezig: Joannes Roberts?
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Op de Heide, St. Nicolaasga, doop 1715-1812
Inventarisnr. : DTB 223 
Groenendal, Johannes Reinders (I2656)
 
168 Bronvermelding
register van overledenen Grietenij Hennaarderadeel, archiefnummer 28, Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) - Tresoar, inventarisnummer 0389, aktenummer 459
Gemeente: Hennaarderadeel
Periode: 1806-1811 
Wartena, Minke Bauckes (I441)
 
169 Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Welsrijp Baijum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 0401
Gemeente: Hennaarderadeel
Periode: 1724-181 
Gezin: Joannes Willem Ferwerda / Tjerkjen Luitjens (F1965)
 
170 Bronvermelding
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Dronrijp, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 0524
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1699-1812 
Gezin: Willem Hanzes Ferwerda / Antje Pieters (F1962)
 
171 Bronvermelding
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Heerenveen (Het Meer), archiefnummer 28,
Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 0611
Gemeente: Schoterland
Periode: 1782-1811 
Gezin: Durk Hendriks Huisman / Geertje Willems Laagland (F1338)
 
172 Bruin was kleermaker. Nijeholt, Bruin Lykles (I3939)
 
173 Carel Johannes overleed s'avonds om kwart voor twaalf. Bokkes, Carel Johannes (I1481)
 
174 Catharina en Johannes vestigen zich per 4 juni 1890 in Dantumawoude op BK nr. 4. Later vestigen zij zich in Bunnik. Op 18 mei 1937 gaan ze aan de Steinlaan (nr. 21) in Zeist wonen. Op dit adres wonen zij bijna vijf jaar. 13 januari 1942 verhuizen zij naar de Nicolaas Beetslaan nr. 35 te Zeist. Twee maanden later, op 5 maart 1942, laten zij zich overschrijven naar de Maatschapslaan nr. 5, nu weer te Bunnik. Postma, Johannes (I320)
 
175 Christina Alegonda is des nachts om kwart na een overleden. Bokkes, Christina Alegonda (I1479)
 
176 Dagregister kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Memorie van successie inschrijving
Plaats: Heerenveen
Bijzonderheden:
Filmnummer: 135
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Vokeltje Meintes:
rentenierse; weduwe van Harmen Freerks Bonthuis; moeder van Meinte, huisman Westermeer, Freerk, idem Haskerhorne, Lykele, Willem, Jeltje (vrouw van Wytze Jittes Koopmans, huisman Ousterhaule) en wijlen Geeske Harmens Bonthuis (vrouw van wijlen Johannes Jans Temming; moeder van minderjarige Vokeltje, Jan, Harmen en Meinte Johannes Temming: voogd is Jacob Douwes de Jong, koopman en toeziend voogd is oom Freerk). (alleen zoon Lykele noemt zich Lykele Harmens Nijholt in plaats van 'Bonthuis').

Overledene
Vokeltje Meintes
wonende te Joure, overleden op 19-07-1818
Bronvermelding
Dagregister kantoor Heerenveen, archiefnummer 42, Memories van successie - Tresoar,
inventarisnummer 8001, aktenummer 119
Gemeente: Heerenveen
Periode: 1818-1819 
Gezin: Harmen Freerks Bonthuis / Fogeltje Meintes (F1494)
 
177 Dagregister kantoor Heerenveen
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden:
Filmnummer: 143
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

dochter van Pieter Pieters Witteveen, boer & Lykeltje Minnes Boersma; zuster van minderjarige Pieter, Tjebbe, Lijsbeth, Trijntje, Marijke en Minke Pieters Witteveen.

Overledene
Antje Pieters Witteveen overleden op 14-05-1851 wonende te Akmarijp
 
Witteveen, Antje Pieters (I3221)
 
178 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Hoyer, David Hein (I2151)
 
179 De Burgelijke Stand geeft aan dat Antje woonde te Mirns en Bakhuizen en is overleden te Mirns en Bakhuizen. Rekers, Antje Jans (I2032)
 
180 De datum van het huwelijk stond vermeld tussen de proclamaties van Idaarderadeel (IDA 56-366b). Gezin: Wijtze Aerens / Antje Thomas (F102)
 
181 De dominee van destijds, n.l. Johan Willem Coenraad Tenckink schreef over het komende huwelijk het volgende: "De huwelijksche gebodens van Pieter Wiebes Mr.Bakker te Warga en Yttje Ypes op Kleyenburg onder de klokslag van Leeuwarden zijn driemaal over onze kerken sonder eenige verhinderinge geproclameert, en wel de laatste maal den 2den December 1742, op welken Dag zij met attestatie van Leeuwarden alhier te Warga in den Echt des naedemiddags zijn vereenigt". Ypes, Yttje (I696)
 
182 De geboorteaangifte is geschied in tegenwoordigheid van Meije Lammerts Frankena, oud 85 jaren!!, van beroep!! klerk ter secretarie, wonende te Langweer en van Hendrik Hoogland, oud 43 jaren, van beroep klerk ter secretarie, wonende te Langweer. Schmidt, Martha Maria (I256)
 
183 De geboortedatum is overgenomen uit de overlijdensakte.

Bronvermelding
Overlijdensregister 1870, archiefnummer 30-02,
Burgerlijke Stand AEngwirden - Tresoar,
inventarisnummer 3009, aktenummer 0051
Gemeente: Aengwirden
Periode: 1870 
Laagland, Geertje Willems (I3943)
 
184 De houtzaagmolen “De Twee Gebroeders”.

De houtzaagmolen van Bouwe Broers de Boer stond oorspronkelijk aan de zeedijk ten zuiden van Harlingen en is gebouwd omstreeks het jaar 1700 onder de naam “De Noordsche Hingst”. De dus oorspronkelijk Harlinger molen is in 1800 door Folkert van Loon afgebroken en in Irnsum aan de oever van de Boorn, tegenover de hervormde kerk, weer opgebouwd onder de naam “De Twee Gebroeders”. Van Loon kon het uiteindelijk, na een goed begin, niet bolwerken met de molen en zag zich gedwongen om de molen openbaar te verkopen. De verkoping vond plaats in de herberg bij de Irnsumerzijl. Bouwe Broers was op 20 april 1822 de hoogste bieder en kocht de molen met twee knechtenwoningen voor 5000 gulden. Na het overlijden van Bouwe Broers in 1838 werd de molen gekocht door de burgemeester van Rauwerderhem Otte Everts Houtsma, wonende te Irnsum. Er was toen sprake van “eene kapitale en welbeklante houtzaagmolen, met hout- en droogschuur, ruim molenerf en grond, kolk en bijbehoorende waterruimten”. In 1855 laat de familie Fontein, toen eigenaar van de molen, de molen weer afbreken en herbouwen in Franeker aan de Harlingertrekvaart. Na herbouw kreeg de molen de naam “De Valk”. In 1950 is de molen daar in Franeker voorgoed gesloopt
 
de Boer, Bouwe Broers (I2104)
 
185 De huwelijksakte wordt door Egbert ondertekend met de achternaam "Oudhornstra". Gezin: Egbert Durks Hornstra / Iemkjen Meyes Rijpkema (F1414)
 
186 De Jongma's woonden aan de Huizumerlaan en hadden een kwekerij van groenten en fruit. In later stadium werden er ook bloemen gekweekt. De kwekerij lag voornamelijk in de driehoek tussen de Potmarge, de Huizumerlaan en de Schrans en nog een perceel tussen de Huizumerlaan en de toenmalige Badweg (voorheen "het Juffersreedsje" genoemd).
Hij was één van de initiatiefnemers in 1906 tot de oprichting van de coöperatieve veiling "De Tuinbouw" in Leeuwarden en is later 45 jaar lang voorzitter geweest van deze vereniging. Na de 1e wereldoorlog was hij mede-oprichter van de ABTB en was hij als eenmansfractie vertegenwoordigd in de raad van de gemeente Leeuwarderadeel voor de RK Staatspartij. Ook heeft Johannes Petrus een belangrijke rol gespeeld i.v.m. de in 1934 gebouwde nieuwe Rooms Katholieke kerk Sint Johannes de Doper van Huizum en naastliggende school. Johannes Petrus werd in 1939 geridderd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau en werd vereerd op 14 april 1950 met het Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice, een pauselijke onderscheiding. Dit omdat hij zich zijn leven lang manifesteerde op maatschappelijk en kerkelijk gebied. 
Jongma, Johannes Petrus (I2690)
 
187 De nakomelingen van Gerrit Sytses noemen zich later "de Rijk". Sytses, Gerrit (I407)
 
188 De trouwdag van Tjerk en Theodora was opmerkelijk, want op deze dag moest de gemeenteambtenaar in Joure 7 huwelijken voltrekken. Gezin: Tjerk Hooghiemstra / Theodora Herdiwiga Grabal (F37)
 
189 De uitvaartdienst werd gehouden vanuit de Pauluskerk aan de Meerstraat te Emmen. Hooghiemstra, Hendrikus (I574)
 
190 De vaste woonplaats van het gezin van Jan Gort was Lemmer. Daar is de geboorte van Dorus aangegeven. Dorus is echter in Grouw op een schip geboren. Gort, Dorus (I5072)
 
191 des namiddags om half twee Bokstra, Pietertje (I138)
 
192 Dirkje is dienstbode geweest bij Hille de Jong, koopman in de Midstraat(nr.73). #hoort Dirkje hier wel? zie kaarten bevolkingsregister.# Hooghiemstra, Theodora (I151)
 
193 Dirkje Jans vestigde zich per 6-10-1852 in Joure. Noppert, Theodora Jans (I115)
 
194 Doeke en Geeske woonden in Dokkum aan de Vleesmarkt (nr. D30). Op 25 september 1959 laten zij zich inschrijven aan het Achterom C 247. Per 1 januari 1969 wordt het adres voor Geeske gewijzigd en komt zij op Hogepol nr. 30 te wonen.  Posthuma, Doeke (I1216)
 
195 Dominicus Antonius werd afgekeurd voor militaire dienst vanwege doofheid. Jongma, Dominicus Antonius (I3411)
 
196 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Flapper, Dominicus Jitte (I1039)
 
197 Doniawerstal, dopen, doopjaar 1802
Gedoopt op 27 februari 1802
Dopeling: Joannes
Vader: Reinder Cobus
Moeder: Merte Lucas
Aanwezig: Joannes Roberts?
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Op de Heide, St. Nicolaasga, doop 1715-1812
Inventarisnr. : DTB 223

Echter:!!!

Bronvermelding
Bevolkingsregister, inventarisnummer 1106, blad 50
Gemeente: Doniawerstal

In het bevolkingsregister wordt als geboortedatum aangegeven
28-02-1802 te Sint Nicolaasga.

Frappant!!!: 
Groenendal, Johannes Reinders (I2656)
 
198 Doodgeboren kindje. N.N. (I419)
 
199 Doodgeboren kindje. N.N. (I27)
 
200 Doopboek R.K. par. Irnsum

Bron: DTB Geboortes/dopen
Soort registratie: DTB geboortes/dopen inschrijving(Akte)datum: 20-01-1793
Plaats: Irnsum

Bijzonderheden:
In het doopboek wordt vermeld dat:
De vader (=Meinte Foekes) is Mennist, de moeder is overleden

Dopeling
Willem Martinus
geboren 1765 te Flansum Rauwerd
Vader
Meinte Foekes
Peter
Popke Douwes

Bronvermelding
Doopboek R.K.par.Irnsum, archiefnummer 28,
Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken -
Tresoar, inventarisnummer 0585, aktenummer 763
Gemeente: Rauwerderhem
Periode: 1714-1811

 
Boersma, Meinte Foekes (I4182)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»