Fotos woonomgeving familieleden


Treffers 1 t/m 54 van 54     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Info   Verbonden met 
1
1650 Oude getekende kaart van Dokkum
1650 Oude getekende kaart van Dokkum
 
2
1663 Warga, de bakkerij op de hoek van de Gele Eker
1663 Warga, de bakkerij op de hoek van de Gele Eker
De steen in de voorgevel met bouwjaar
 
3
1663 Warga, de bakkerij op de hoek van de Gele Eker (oostkant)
1663 Warga, de bakkerij op de hoek van de Gele Eker (oostkant)
Aanzicht vanaf de oostkant
Datum: 1990
 
4
1663 Warga, de bakkerij op de hoek van de Gele Eker (vooraanzicht)
1663 Warga, de bakkerij op de hoek van de Gele Eker (vooraanzicht)
 
5
1663 Warga, de bakkerij op de hoek van de Gele Eker (westkant)
1663 Warga, de bakkerij op de hoek van de Gele Eker (westkant)
 
6
1730 Warga, de oude schuilkerk
1730 Warga, de oude schuilkerk
Lang is men er vanuit gegaan dit de tekening was van de boerderij met de Schuilkerk in de Jornahuistermeer. Tegen de boerderij aan zou een glimp te zien zijn van de oude schuilkerk, waar alle katholieke familieleden van voor 1850 zijn gedoopt, getrouwd en van waaruit ze zijn begraven. Op deze boerderij zou dan tot 1836 Tjerk Hanses van der Meer, de schoonvader van Johannes Botes hebben gewoond. Nadere bestudering van deze tekening door ingewijden geeft aan dat de tekening niet overeen kan komen met de werkelijke situatie ter plaatse, waardoor grote twijfel is ontstaan over de juistheid van die eerdere bevindingen.
 
7
1860 Kakelsteeg
1860 Kakelsteeg
Begin 1863 kocht Johannes Tjerks een woning in de Kakelsteeg. Uit de akte blijkt dat hij het kadastrale nummer Joure A 386 kocht. Op deze afdruk van de oude kadastrale is rood omlijnd aangegeven waar het gezin toen woonde.
 
8
1880 Het Koetshuis van de familie Vegelin van Claerbergen
1880 Het Koetshuis van de familie Vegelin van Claerbergen
Toen Johannes Tjerks met zijn vader in Joure kwam wonen werd hij aangenomen als koetsier bij de adellijke familie Vegelin van Claerbergen die toen nog op Herema State woonde. Dit koetshuis op deze foto was toen onderdeel van Herema State. Later werd dit de boerderij van Hofstra aan de Appelwyk. Momenteel is er een afdeling van het gemeentehuis gevestigd
Datum: 1900
 
9
1880 Warga, de Gele Eker in 1880
1880 Warga, de Gele Eker in 1880
Sfeerbeeld van de straat waar Tjerk Johannes met zijn gezin tot ongeveer 1850 woonde. Linksachter is het silhouet van de (toen nog nieuwe) katholieke kerk van Warga te zien waar onze familie annex mee is. Het verhaal hierover is elders te vinden onder de noemer (levens)verhalen
 
10
1881 b Brand in Joure overzichtskaartje
1881 b Brand in Joure overzichtskaartje
Een overzichtskaartje van de brand in 1881. Met een kruisje staat aangegeven waar de brand begonnen is. Jammer dat het kaartje niet noordgericht is.
Datum: 1881
 
11
1881a Brand in Joure de tekst
1881a Brand in Joure de tekst
De Brand in Joure van 1881. Hierbij de tekst uit de krant, daags na de brand. 14 panden gingen verloren. Ook panden in de Kakelsteeg waren bij deze brand betrokken.
 
12
1881c Brand in Joure, De Midstraat
1881c Brand in Joure, De Midstraat
Eeen foto van de Midstraat nadat de brand al een tijdje geblust was.
 
13
1881d Brand De Kakelsteeg
1881d Brand De Kakelsteeg
Een overzichtsfoto van de ravage na de brand gericht op de Kakelsteeg
 
14
1895 Dokkum 19e eeuw
1895 Dokkum 19e eeuw
Dokkum zoals Bauke Dokkum gekend heeft. Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
 
15
1900 De Molens van Dokkum
1900 De Molens van Dokkum
Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
 
16
1900 Warga, de Gele Eker omstreeks 1900
1900 Warga, de Gele Eker omstreeks 1900
Warga, nog een keer de Gele Eker waar Tjerk Johannes woonde met zijn gezin. Het boerderijtje stond wat achteraf tussen de meest rechtse woning op deze foto (met de kajuit/dakkapel) en de schuur van het daaropvolgende herenhuis en is daardoor hier niet zichtbaar.
Datum: 1900
 
17
1910 Warga, de Gele Eker omstreeks 1910
1910 Warga, de Gele Eker omstreeks 1910
 
18
1910 Woonhuis Douwe Bovenga
1910 Woonhuis Douwe Bovenga
Woonhuis van Douwe Bovenga en zijn gezin te Irnsum.
 
19
1920 De Bron in Dokkum
1920 De Bron in Dokkum
Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
 
20
1920 Dokkum en de Bonifaciusbron
1920 Dokkum en de Bonifaciusbron
De Bonifaciusbron bevindt zich op het einde van de Bronlaan. Zie bijgevoegde plattegrond van Dokkum.
 
21
1925 Woning aan de Hogedijken.
1925 Woning aan de Hogedijken.
Woning aan de Hogedijken, voorheen de Stroobosserweg. Hier is Bauke (Tjerks) Hooghiemstra gaan wonen nadat hij als boer moest stoppen vanwege de veepest. In 1924 kocht zoon Bote Baukes bij een boedelverkoop dit huisje.
Eigenaar/Bron: Yvonne Koolmees
 
22
1928 De Enkele Regel te Joure
1928 De Enkele Regel te Joure
Bekend terrein voor o.a. de bewoners uit de Houtmolensteeg die zich hier vlakbij bevond. Later was dit Hotel Bijkersma en Hotel Minnesma
 
23
1928 De Fetsepomp in Dokkum
1928 De Fetsepomp in Dokkum
De plek waar men vroeger water haalde en waar de laatste nieuwtjes en/of roddels plaats vonden. Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
 
24
1930 De Fetsestraat in Dokkum
1930 De Fetsestraat in Dokkum
Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
 
25
1930 Kakelsteeg omstreeks 1930
1930 Kakelsteeg omstreeks 1930
Een gedeelte van de luchtfoto uit 1930.
Een foto van de Kakelsteeg zoals wij deze vroeger kenden. Johannes Tjerks had al vrij snel hier een woning gekocht en verhuurde de voorkamer bij ondertekening van de koopakte en stalde 2 koeien op het achterpleintje. Dochter Pierkje is hier na de dood van haar vader blijven wonen. De aanwezigheid van 2 boompjes direkt naast elkaar verhinderen op deze foto het zicht op de woning van Johannes Tjerks. Geheel rechts staat "It Sael", het in die tijd beruchte opvangoord voor armen en daklozen. Iets daarboven is de kopergieterij van Keverling zichtbaar en daar weer boven is de oude gasfabriek nog in beeld.
 
26
1930 Plattegrond Dokkum
1930 Plattegrond Dokkum
 
27
1930 Vissteeg met de oude sloot
1930 Vissteeg met de oude sloot
De oude sloot tussen de Vissteeg en Hooisma in is omstreeks 1953 gedempt
 
28
1930 Vissteeg nr. 21, woning van Hijlke en Reinskje
1930 Vissteeg nr. 21, woning van Hijlke en Reinskje
De woning in de Vissteeg (omstreeks 1930, met destijds huisnummer A493, tegenwoordig nr.21) van Hijlke en Reinskje. Voor de woning staat dochter Jantje. Hijlke had de woning al gekocht in december 1900 en heeft daar gewoond met Reinskje tot het overlijden van Reinskje in 1952.
 
29
1930 Vissteeg, doorkijk in 1930
1930 Vissteeg, doorkijk in 1930
 
30
1935 Kakelsteeg
1935 Kakelsteeg
Een tekening van Marten Buis.
Links van de Jouster toren en direct boven de grazende koe in het weiland staan 2 boompjes vlak bij elkaar. Tussen die twee boompjes door is de voormalige woning van Johannes Tjerks zichtbaar. Geheel rechts staat "It Sael", een berucht opvangoord voor armen en daklozen in die tijd. De 2 woningen aan de meest linkse kant van de tekening zijn gebouwd na de grote brand in 1881. De oorspronkelijke woningen op die plaats vielen ten prooi aan die brand.
 
31
1948 De Hobbe van Baerdtstraat
1948 De Hobbe van Baerdtstraat
De beginjaren van de Hobbe van Baerdtstraat. Eerst was het voor de woningen aan de rechter kant nog De Simonsteeg en links van het hek de Bûtsingel. Nadat het stratenplan zijn voltooiïng naderde op de tuinen van Taconis werd de naam veranderd in Hobbe van Baerdtstraat. Het eerste huis rechts van het hek werd in 1932 gebouwd door Bruno en Wietske Hooghiemstra, links aan de Bûtsingel woonde het gezin van Johannes Hooghiemstra. In deze tijd verkocht Wietske een stuk aan de zijkant van haar erf waar de 2/1 kap gebouwd werd. De eerste bewoners daar waren Pier Nijholt en Vellinga. Nog later, in 1963, toen de Hobbe van Baerdtstraat al helemaal doorgetrokken was tot aan de dr. Wumkesstraat, kwam op het streekje bij Johannes Hooghiemstra ook Jan Stefanus Hooghiemstra nog wonen
Datum: 1953
 
32
1950 De Hoge Pol
1950 De Hoge Pol
Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
Eigenaar/Bron: Yvonne Koolmees
 
33
1950 De Streek
1950 De Streek
Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
 
34
1950 De Streeksterpoort
1950 De Streeksterpoort
Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
Eigenaar/Bron: Yvonne Koolmees
 
35
1950 Het Achterom te Dokkum
1950 Het Achterom te Dokkum
De straat waar Geziena en Doeke hebben gewoond. Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
Eigenaar/Bron: Yvonne Koolmees
 
36
1950 Woudfennen 188
Nadat de boerderij in Snikzwaag verkocht werd is Lodewijk opnieuw begonnen op deze boerderij aan de Woudfennen. Toen Lodewijk zich terugtrok uit het boerenleven heeft zoon Piet (Petrus) de boerderij over genomen. Jan Stephanus is op deze boerderij geboren.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
Eigenaar/Bron: Louis
Datum: 1950
 
37
1952 Het Achterom
1952 Het Achterom
Het Achterom. In het midden staan 2 fietsen tegen het hek bij een vrijstaande woning. Omstreeks 1910 woonde het gezin van Lolke Broers de Boer in die woning. In 1918 verhuisde dit gezin naar de Scheen. Later, na de 2e wereldoorlog, hebben Lodewijk en Cecilia Hooghiemstra, direkt na hun huwelijk, ook in die woning aan het Achterom gewoond.
Datum: 1950
 
38
1952 Het Achterom
1952 Het Achterom
Het Achterom vanuit het midden naar de Groenendalsteeg
Datum: 1950
 
39
1952 Het Achterom
1952 Het Achterom
Nog een foto van het Achterom, tegenwoordig Brugstraat. Nu vanaf de oostkant genomen met het huis van Putzes
Datum: 1950
 
40
1952 Het Achterom
1952 Het Achterom
Deze foto is genomen ongeveer ter hoogte van de Groenendalsteeg en dan richting het oosten. Ik kan me nog herinneren dat we vroeger over die bruggetjes moesten om naar school te gaan. De grote woning rechts stond naast de RK lagere school. Daar woonde hoofdmeester Oortwijn. In het weiland rechts is omstreeks 1958 een dubbele woning gebouwd. De oostelijke helft van de woning is toen betrokken door Lodewijk met zijn gezin. Lodewijk en daarna Cecilia hebben daar tot het einde toe gewoond.
Datum: 1950
 
41
1955 De Bûtsingel
1955 De Bûtsingel
De Bûtsingel zoals deze eruit zag in 1955, net na de voltooïng van het stratenplan. De foto is genomen vanaf de Harddraversweg. Rechts, ter hoogte van "de scharesliep" woonden Jan Hooghiemstra, Jantje Kingma en dochter Betty.
Recht vooruit ziet men de woning in de Hobbe van Baerdtstraat waar het gezin van Bruno en Wietske Hooghiemstra woonde
Datum: 1955
 
42
1955 De Hobbe van Baerdtstraat
1955 De Hobbe van Baerdtstraat
Deze foto, genomen omstreeks 1954, is een voorbode van de enorme ontwikkeling die in Joure nadien plaats vond.
 
43
1955 De Kerkstraat te Joure
1955 De Kerkstraat te Joure
De foto is genomen vanuit de Brugstraat (vroeger Het Achterom) richting de Kerkstraat. Linksaf gaat men de Hobbe van Baerdtstraat in en rechtsaf de Simonsteeg in naar de Midstraat
 
44
1955 IJspret op de Vlakten
1955 IJspret op de Vlakten
Indien je geen lid was van de IJsvereniging in Joure dan ging je in de winter hierheen te schaatsen. Halverwege de foto, tegenover de schiphokken, het boerderijtje waar Lodewijk boerde en later Henny Hogeterp alvorens hij omstreeks 1956 naar Canada vertrok.
 
45
1960 De melkfabriek te Betterwird
1960 De melkfabriek te Betterwird
Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
 
46
1970 Een gezicht op het Achterom te Dokkum
1970 Een gezicht op het Achterom te Dokkum
Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
 
47
1980 Een overzichtskaartje van de oude binnenstad van Dokkum
1980 Een overzichtskaartje van de oude binnenstad van Dokkum
 
48
1990 Boerderij Oosterwierum
1990 Boerderij Oosterwierum
Boerderij waar o.a. Lolke Broers de Boer geboren is.
 
49
2005 De Kleine Oosterstraat te Dokkum
2005 De Kleine Oosterstraat te Dokkum
Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd.
 
50
2016 Boerderij Tjerk Hanzes van der Meer
2016 Boerderij Tjerk Hanzes van der Meer
De nog steeds bestaande boerderij waar Tjerk Hanses van der Meer, buurman en schoonvader van Johannes Botes en grootvader (pake) van Tjerk Johannes Hooghiemstra, boerde rond 1800. Bij of in deze boerderij was de oude schuilkerk van Warga gevestigd. Hier werden dus voor 1863 onze familieleden en de katholieken uit Warga en Wartena gedoopt.
Eigenaar/Bron: Jouke
Datum: 2016
 
51
2016 De nieuwe boerderij op de locatie van Het Hooghiem.
2016 De nieuwe boerderij op de locatie van Het Hooghiem.
De na 1967 nieuw opgebouwde boerderij op het Hooghiem is in 2014 weer gesloopt en heeft plaats gemaakt voor dit gebouw.
Eigenaar/Bron: Jouke
Datum: 2016
 
52
2016 Hobbe van Baerdtstraat 27 te Joure
De woning waar Lodewijk en Martha woonden nadat zij zich terugtrokken uit het boereleven.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
Eigenaar/Bron: Louis
Datum: 2016
 
53
2016 Snikzwaag-Broek Noord
2016 Snikzwaag-Broek Noord
Huidige situatie voormalig boerderijtje van Lodewijk en Martha. Behalve Jan Stephanus zijn alle kinderen van Lodewijk en Martha op dit boerderijtje geboren.
Eigenaar/Bron: Louis
Datum: 2016
 
54
2016 Woudfennen 14
De huidige situatie (in 2016) van het boerderijtje waar voorheen Lodewijk met zijn gezin boerde. Tegenwoordig woont zoon Piet (Petrus) met zijn vrouw Toos op dit boerderijtje.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
Eigenaar/Bron: Louis
Datum: 2016