Foto's


Treffers 1 t/m 100 van 225     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    1 2 3 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Info   Verbonden met 
1

 
2
1850 Boerderijtje Tjerk Johannes te Warga
1850 Boerderijtje Tjerk Johannes te Warga
Geboortehuis van Johannes Tjerks, Bauke, Trijntje, Minke en Bote. Het boerderijtje, nu nog steeds bestaand, aan de Gele Eker te Warga, is tot omstreeks 1850 bewoond door Tjerk Johannes en Lodewika. Het boerderijtje is na het jaar 2000 gerenoveerd en in een geel steentje (gedeeltelijk) opnieuw opgebouwd. Ook is de voorgevel toen veranderd. Hoe het geheel er nu uitziet is wel terug te vinden via google-maps. Ik ben blij dat ik er nog een foto van heb kunnen nemen toen ik nog in Warga woonde en zodoende het originele uiterlijk van het boerderijtje heb kunnen bewaren.
Datum: 1990
 
3
1853 Groene Dijk nr.4 te Joure
1853 Groene Dijk nr.4 te Joure
Het voormalige pand aan de Groene Dijk. Dit is de woning voor, zover ik nu heb uitgevonden, waar Tjerk Johannes met zijn gezin woonde toen zij in 1853 Warga verlieten. Het pand was eigendom van de familie Vegelin van Claerbergen. Tjerk was blijkbaar aangenomen bij de familie. Zoon Johannes werd als koetsier aangenomen door de familie. Het pand stond aan het begin van de Groene Dijk, naast het Tolhuis. Op deze foto is het pand al in slechte staat. Het pand is gesloopt en er staat nu een klein appartementen complex.
 
4
1863 RK Kerk te Warga
1863 RK Kerk te Warga
 
5
1863 RK Kerk te Warga
1863 RK Kerk te Warga
 
6
1890 Bauke Hooghiemstra
1890 Bauke Hooghiemstra
Bauke Tjerks Hooghiemstra omstreeks 1890. Bauke woonde destijds in Dokkum.
 
7
1890 Jitske Duipmans-Zuiderbaan
1890 Jitske Duipmans-Zuiderbaan
Jitske Duipmans-Zuiderbaan
 
8
1890 Maria Sleifer
1890 Maria Sleifer
Maria Sleifer omstreeks 1890.
 
9
1895 Douwe Bovenga
1895 Douwe Bovenga
Douwe Bovenga
 
10
1895 Ludovica Hooghiemstra
1895 Ludovica Hooghiemstra
Ludovica (Lolkje) op jonge leeftijd.
 
11
1895 Ruurdtje Sinnema
1895 Ruurdtje Sinnema
Portret van Ruurdtje Sinnema
 
12
1898 Pietje Boersma
1898 Pietje Boersma
Pietje Boersma, geboren in 1882.
 
13
1898 Sietske Annes de Boer
1898 Sietske Annes de Boer
Sietske Annes de Boer, ongeveer 13 jaar oud.
 
14
1900 Agatha de Boer-Veltman
1900 Agatha de Boer-Veltman
Agatha de Boer omstreeks 1900
 
15
1900 Anne de Boer
1900 Anne de Boer
Anne de Boer omstreeks 1900
 
16
1900 Broer Lolkes de Boer
1900 Broer Lolkes de Boer
Foto omstreeks 1900
Datum: 1900
 
17
1900 Catharina de Boer
1900 Catharina de Boer
Catharina de Boer omstreeks 1900
 
18
1900 Harkemazathe, de boerderij van Broer Lolkes de Boer te Oosterwierum
1900 Harkemazathe, de boerderij van Broer Lolkes de Boer te Oosterwierum
Broer Lolkes de Boer met Agatha Veldman en 2 dochters (Martha en Wytske) op de foto in het weiland naast hun boerderij te Oosterwierum. De nog steeds bestaande boerderij staat aan de weg Bozum-Oosterwierum bij het binnenkomen van het dorp Oosterwierum aan de linkerkant van de weg bij het plaatsnaambord Oosterwierum.
 
19
1900 Hijlke Hooghiemstra omstreeks 1900
1900 Hijlke Hooghiemstra omstreeks 1900
 
20
1900 Lolke Broers de Boer
1900 Lolke Broers de Boer
Lolke Broers de Boer omstreeks 1900
 
21
1900 Martha de Boer
1900 Martha de Boer
Een jeugdfoto van Martha de Boer omstreeks 1900
 
22
1900 Reinskje à Nijeholt omstreeks 1900
1900 Reinskje à Nijeholt omstreeks 1900
Deze foto is gelijktijdig met de foto van Hijlke genomen
 
23
1900 Wytske de Boer
1900 Wytske de Boer
Wytske omstreeks 1900
 
24
1901 Jiskjen toont eerstgeborene.
1901 Jiskjen toont eerstgeborene.
Op de foto staand tegen het huis: vermoedelijk Johannes Siemonsma, daarnaast Sietske Annes en dan met poes op de arm Lolke Annes. Zittend op stoel Jiskjen Annes met haar eerst geborene Franskjen en achter de tafel heit Anne Lolkes de Boer en mem Franskjen Hilles Ydema. Anne Lolkes was destijds boer in Nijland.
 
25
1902 Jantje Hooghiemstra en Pietertje Bokstra
1902 Jantje Hooghiemstra en Pietertje Bokstra
Eigenaar/Bron: Andries Hooghiemstra
Datum: 1902
Plaats: Joure
 
26
1902 Johannes Jongma en Regina de Boer
1902 Johannes Jongma en Regina de Boer
Vermoedelijke trouwfoto van Johannes Jongma en Regina de Boer in 1902.
 
27
1903 Bote Hooghiemstra
1903 Bote Hooghiemstra
Bote Hooghiemstra omstreeks 1903 in het leger.
 
28
1904 Johanna van der Leest
1904 Johanna van der Leest
Johanna van der Leest, echtgenote van Willem Hooghiemstra,destijds wonende in de Vissteeg, omstreeks 1904
Eigenaar/Bron: Andries Hooghiemstra
Datum: 1904
 
29
1905 Johanna Hooghiemstra
1905 Johanna Hooghiemstra
Waarschijnlijk Johanna (Hannie) omstreeks 1905. Tussen de spullen van Piet Postma werd dit fotootje gevonden. Naast het fotootje stond geschreven "Hannie Hooghiemstra". Binnen de familie Postma was bekend dat Johanna connecties had met de familie Postma
 
30
1908 Elisabeth Everts Ypma
1908 Elisabeth Everts Ypma
Elisabeth Ypma
 
31
1908 Evert Boersma
1908 Evert Boersma
Evert Boersma
 
32
1908 Familie Gerben Boersma
1908 Familie Gerben Boersma
Van links naar rechts:
Evert, Meinte, mem Liesbeth, Pieter, heit Gerben, Ynskje, Pietje en Yeb.
 
33
1908 Gerben Boersma
1908 Gerben Boersma
Gerben Boersma
 
34
1908 Gerben-Meintes-Boersma-Elisabeth-Everts-Ypma
1908 Gerben-Meintes-Boersma-Elisabeth-Everts-Ypma
Gerben-Meintes-Boersma-Elisabeth-Everts-Ypma
 
35
1908 Harmke Engwerda
1908 Harmke Engwerda
Harmke Engwerda
 
36
1908 Johanna van der Leest en haar zuster Petronella.
1908 Johanna van der Leest en haar zuster Petronella.
Links Johanna en rechts Petronella. Foto van omstreeks 1908.
Eigenaar/Bron: Andries Hooghiemstra
 
37
1908 Yeb Boersma
1908 Yeb Boersma
Yeb Boersma als soldaat
 
38
1910 Briefkaartje van Eeltje
1910 Briefkaartje van Eeltje
Briefkaartje van Eeltje aan vrijgezel Meinte Gerben Boersma
 
39
1910 Bruno en Jantje
1910 Bruno en Jantje
Een jeugdfoto van Bruno en Jantje omstreeks 1910
Datum: 1910
Plaats: Joure
52.9660449, 5.7958646
 
40
1910 De gebroeders Hogerhuis
1910 De gebroeders Hogerhuis
De gebroeders na hun vrijlating uit de gevangenis omstreeks 1910.
Van links naar rechts: Keimpe, Wybren en Marten, allen zoons uit het 2e huwelijk van Wybren Lumes Hogerhuis. Lume Wybrens was een halfbroer van deze mannen en de enige zoon uit het 1e huwelijk van Wybren Lumes Hogerhuis.
 
41
1910 De werf in Wartena omstreeks 1910
1910 De werf in Wartena omstreeks 1910
Links op de foto de werf zoals hij nog door de familie van der Kolk begin 1900 werd beheerd. Een mooi beeld van de oude werf in Wartena bij hoog water. Het geeft gelijk een indicatie aan van de watersnood in 1825
 
42
1910 Fries kabinet gemaakt door Hijlke Hooghiemstra
1910 Fries kabinet gemaakt door Hijlke Hooghiemstra
Dit kabinet stond in de kamer in de Vissteeg en is door Hijlke zelf gemaakt, waarschijnlijk tussen 1900 en en 1905. Na het overlijden van Hijlke heeft het nog jaren bij dochter Jantje gestaan en is door verkoop bij een neefje van haar echtgenoot Johan Petrus van Balen in Irnsum terecht gekomen. Deze neef wist nog te vertellen dat zijn vader in de 2e wereldoorlog ondergedoken zat in Sûdbroek bij Joure en dat Hijlke toen gezorgd heeft voor nieuwe houten zolen onder de klompen van zijn vader. Volgens deze neef moet Hijlke wel een zeer goede houtbewerker/schrijnwerker zijn geweest.
Eigenaar/Bron: Jan van Balen
Datum: mei 2020
 
43
1910 Janke Erich
1910 Janke Erich
Een foto van Janke Erich omstreeks 1910
Datum: 1910
 
44
1910 Johanna D. Bovenga
1910 Johanna D. Bovenga
Eigenaar/Bron: Yvonne Koolmees
 
45
1910 Johanna en Jan in de Midstraat
1910 Johanna en Jan in de Midstraat
Johanna en Johannes omstreeks 1910 met de boerenkar en melkbussen onderweg in de Midstraat. Achterop zitten broertjes Jan Stefanus en Lodewijk. Johanna en Johannes zorgden daarnaast ook nog na de dood van Johannes Tjerks voor tante Pierkje die in de Kakelsteeg woonde.

Anekdote troch Jan Bouwhuis, pakesizzer fan Tjerk Hooghiemstra.

Maaie 1928 hie de Jouwer in rooms tsjerkhôf krige efter de tsjerke en dat wie prachtich want der wiene doe noch net in soad roomske tsjerkhoven yn Fryslân.
Pake Tsjerk wie al yn jannewaris 1926 ferstoarn en dy lei dus al in pear jier begrûven yn Westermar.
Dat wie de famylje altyd al min nei ’t sin west en yn de nacht fan 12- op 13 juny ha se him wer opgroeven en mei hynder en wein nei it nije tsjerkhôf brocht en op nij begroeven. No écht, yn de wijde grûn fan it roomske tsjerkhôf. Bûten de deagravers om, wie omke Jehannes de iennige dy’t dit meimeitsje mocht.
Datum: 1910
 
46
1910 Wens van Hijlke Hooghiemstra
1910 Wens van Hijlke Hooghiemstra
Dit briefje van Hijlke Hooghiemstra zat verborgen in het door hemzelf gemaakte Friese kabinet. Alhoewel dit vreemd lijkt was het destijds in Katholieke kring vrij gebruikelijk dat men op deze manier kenbaar maakte wat de wens was bij ernstige lichamelijke calamiteiten.
 
47
1910 Wytske Broers de Boer
1910 Wytske Broers de Boer
 
48
1911 Trouwfoto Yeb Boersma en Wytske de Boer
1911 Trouwfoto Yeb Boersma en Wytske de Boer
Yeb en Wytske trouwden op 10 mei 1911
 
49
1912 Martha en Wytske de Boer
1912 Martha en Wytske de Boer
Martha en Wytske de Boer. Wytske heeft haar eerstgeborene Gerben op haar arm.
 
50
1914 Gezin Eeltje de Boer aan de arbeid.
1914 Gezin Eeltje de Boer aan de arbeid.
Op de voorgrond van links naar rechts:
Eeltje de Boer, Sytske Poelsma, Sybolt (1906), Popke (1910), Wietske (1908), Jan (1911) en Lolke (1914) op de arm van Beppe??
 
51
1915 De dames Hoogerhuis
1915 De dames Hoogerhuis
Foto omstreeks 1915.
Links staand Jetske, zittend mem Maaike, staand naast elkaar Bontje en de oudste zus Rinske, daarvoor zittend Douwtje.
 
52
1915 De heren Hoogerhuis
1915 De heren Hoogerhuis
Foto omstreeks 1915.
Zittend Tjibbe Hoogerhuis, staand de oudste zoon Lume, met wit shirtje de op dat moment jongste van het gezin Johannes, dan Wybren en meest rechts Anne. De in 1917 geboren Tjibbe staat dus nog niet op deze foto.
 
53
1915 Evert Boersma en Harmke Engwerda
1915 Evert Boersma en Harmke Engwerda
Evert en Harmke
 
54
1915 Fam. à Nijeholt
1915 Fam. à Nijeholt
Waarschijnlijk omstreeks 1915 genomen foto. Staand in het midden: Reinskje à Nijeholt. Zittend van links naar rechts: Antje?, onbekend?, Bruno à Nijeholt, Sjuwke Bosma, Wybe?, Lamberta? of Johanna? en op de voorgrond met hond: kleindochter Jantje Hooghiemstra
 
55
1915 Fam. Douwe Bovenga
1915 Fam. Douwe Bovenga
Het gezin Douwe Bovenga voor de woning in Irnsum. Achterste drie van links naar rechts: Klaske, Ruurdtje en Douwe. Voorste drie van links naar rechts: Gerland, Catharina en Johanna.
 
56
1915 Lykle Nijholt
1915 Lykle Nijholt
Lykle Nijholt omstreeks 1915
Eigenaar/Bron: José van Dorrestein
 
57
1915 Maria Sleifer en dochters
1915 Maria Sleifer en dochters
Maria (Marijke) Sleifer met haar vier dochters. Staand links Gesina en rechts Geeske. Zittend van links naar rechts: Monica, Marijke en Ludovica (Lolkje).
 
58
1915 Pietje Rijpkema
1915 Pietje Rijpkema
Pietje Rijpkema omstreeks 1915
Eigenaar/Bron: José van Dorrestein
 
59
1917 Jantje en Bruno
1917 Jantje en Bruno
Samen op de foto voor een staatsieportret.
 
60
1919 Gezin Lolke Broers de Boer
1919 Gezin Lolke Broers de Boer
Het gezin van Lolke Broers de Boer in 1919.
Van links naar rechts achterlangs:
Lolke Broers de Boer, Broer de Boer, Beitske de Boer, Hiltje Rijpkema, Metje de Boer en vooraan in het midden Wietske de Boer
Datum: 1919
 
61
1919 Het gezin Douwe Bovenga
1919 Het gezin Douwe Bovenga
Het gezin van Douwe Bovenga. Staand van links naar rechts: Catharina, Douwe en Gerland. Zittend van links naar rechts: Theodora, Johanna, Ruurdtje en Klaske.
Eigenaar/Bron: Yvonne Koolmees
 
62
1920 Bauke Hooghiemstra
1920 Bauke Hooghiemstra
Bauke Hooghiemstra
Eigenaar/Bron: José van Dorrestein
 
63
1920 Het gezin van Bauke
1920 Het gezin van Bauke
Een familiefoto van Bauke en Maria omstreeks 1920
 
64
1920 Kornelis Pieters Paulusma
1920 Kornelis Pieters Paulusma
Kornelis Pieters Paulusma en Antje Walda omstreeks 1920
 
65
1920 Maria Huisman
1920 Maria Huisman
Maria Huisman
 
66
1920 Martha Cecilia de Boer
1920 Martha Cecilia de Boer
Martha de Boer omstreeks 1920 op ongeveer 25 jarige leeftijd
 
67
1920 Martha Schmidt
1920 Martha Schmidt
Van links naar rechts:
Martha Schmidt, Geeske Pietersma uit Aalsum en Marie Reekers uit Joure.
Datum: 1920
 
68
1920 Pierkje
1920 Pierkje
Pierkje omstreeks 1920 wandelend in de Midstraat
Datum: 1920
Plaats: Midstraat te Joure
 
69
1921 Trouwfoto Lolke en Johanna
1921 Trouwfoto Lolke en Johanna
Trouwfoto Lolke Nijholt en Johanna Hooghiemstra
Eigenaar/Bron: José van Dorrestein
 
70
1923 Gerland Bovenga
1923 Gerland Bovenga
Gerland als bakvis (=tiener)
 
71
1924 Regina, Broer en Johannes Jongma
1924 Regina, Broer en Johannes Jongma
 
72
1925 Bouwe Willem Boersma
1925 Bouwe Willem Boersma
Bouwe als klein kind. Frappant dat vroeger ook de jongetjes blijkbaar jurkjes droegen. Zie ook gezinsfoto Eeltje Broers de Boer.
 
73
1925 Gezin Bote Baukes Hooghiemstra
1925 Gezin Bote Baukes Hooghiemstra
Gezin Bote Baukes Hooghiemstra bij het huis aan de Hogedijken (Stroobosserweg). Staand van links naar rechts: Jitske, Ludovica en Maria. Zittend op het hek: Bernarda, Sabina en Bote met tussen hen in Hendrikus. Op de voorgrond: Hermanus links en Bouke rechts.
Eigenaar/Bron: Yvonne Koolmees
 
74
1925 Jantje Hooghiemstra
1925 Jantje Hooghiemstra
 
75
1925 Jantje omstreeks 1925
1925 Jantje omstreeks 1925
 
76
1926 Beppe Geartsje en Baukje
1926 Beppe Geartsje en Baukje
 
77
1926 Kinderen van Yeb Boersma en Wytske de Boer
1926 Kinderen van Yeb Boersma en Wytske de Boer
van links naar rechts:
Meinte(1916), Agatha(1920), Bouwe(1924), Evert(1922), Broer(1914) en Germ(1912). Ik heb het idee dat de kleine Bouwe niet kon stil zitten voor het maken van deze foto. Er liggen namelijk 2 stenen voor onder zijn hobbelpaard, waarschijnlijk om te voorkomen dat hij bleef hobbelen.
 
78
1927 Trouwfoto Bouke Hooghiemstra en Geertruida Maria van der Borg
1927 Trouwfoto Bouke Hooghiemstra en Geertruida Maria van der Borg
Trouwfoto Bouke en Geertruida Maria
 
79
1928 De boerderij in de Houtmolensteeg
1928 De boerderij in de Houtmolensteeg
Tot 1924 boerde Tjerk op een oud "boerespultsje" op deze plek. Hij liet het afbreken en liet een nieuwe boerderij bouwen. Na het overlijden van Tjerk in 1926 werd het bedrijf voortgezet door zijn ongehuwde zoon Johannes. Zijn moeder en ongehuwde zuster Johanna bleven bij hem wonen. Op de foto van links naar rechts:
moeder Hermina Hooghiemstra-Kleinberend, Johanna en Johannes. De boerderij is omstreeks het jaar 2000 ten prooi gevallen aan de sloop ten behoeve van de herinrichting van het gebied ten noorden van de Midstraat in Joure. Na de sloop is er op de plek van de boerderij een parkeerterrein gemaakt. Aan de oostkant van het parkeerterrein staat nu de Lidl. De boerderij stond in de zuidwesthoek van dit parkeerterrein, bij de steeg die naar de Midstraat toe gaat.
 
80
1928 Dirkje Hooghiemstra
1928 Dirkje Hooghiemstra
Dirkje schilt een (aard)appel omstreeks 1928 voor de boerderij in Nieuwebrug.
Eigenaar/Bron: Doortje Bouwhuis
 
81
1928 Gezin Hiltje Rijpkema
1928 Gezin Hiltje Rijpkema
Zittend op het bankje: Wietske, moeder Hiltje en Martha, daarvoor in het gras: Beitske en Broer.
 
82
1928 Werknemers de Vrij
1928 Werknemers de Vrij
De meubelmakers werkzaam bij meubelfabriek De Vrij te Joure omstreeks 1928.
Staande van links naar rechts:
Wybe à Nijeholt (1881-1977), Anne de Boer en Richter van der Zee.
Op de voorgrond v.l.n.r.:
Bruno Hooghiemstra (1907-1949) en Bauke van Delden (1910-1958).
 
83
1929 Trouwfoto van Johannes Hooghiemstra en Jeltje Hoekstra
1929 Trouwfoto van Johannes Hooghiemstra en Jeltje Hoekstra
 
84
1930 Aant Schepen, Eke Palstra, Jantje Hooghiemstra en onbekende
1930 Aant Schepen, Eke Palstra, Jantje Hooghiemstra en onbekende
Omstreeks 1930 van links naar rechts:
Onbekend, Aant Schepen, Jantje Hooghiemstra en Eke Palstra
 
85
1930 Boerderij van de Rijpkema's
1930 Boerderij van de Rijpkema's
Boerderij in Snikzwaag van de Rijpkema's in de periode tussen 1890 en 1930. Hier zijn Metje en Wietske de Boer geboren
Datum: 1970
 
86
1930 De Libra van Kappie
1930 De Libra van Kappie
 
87
1930 Dirkje zorgt voor thee.
1930 Dirkje zorgt voor thee.
Zoals gebruikelijk in die tijd (waarschijnlijk omstreeks 1930) zorgde de boerin, in dit geval dus Dirkje, voor thee tijdens het werk op het land.
Eigenaar/Bron: Doortje Bouwhuis
 
88
1930 Gerland Bovenga
1930 Gerland Bovenga
De jongedame Gerland
 
89
1930 Herman Hooghiemstra met groentekar
1930 Herman Hooghiemstra met groentekar
Herman met de groentekar. Herman "sutelde" voordat hij in 1948 de groentewinkel kocht eerst met de groentekar.
 
90
1930 Janke Erich en haar kinderen
1930 Janke Erich en haar kinderen
Deze foto is genomen omstreeks 1930.
Staand v.l.n.r.: Tjerk (1902), Wouter (1900) en Barbara (1895).
Zittend v.l.n.r.: Frans (1897), Janke (1867) en Bouke (1894)
Datum: 1930
 
91
1930 Maria Sleifer
1930 Maria Sleifer
Maria Sleifer op latere leeftijd (omstreeks 1930).
 
92
1930 Wietske de Boer en Eke Palstra
1930 Wietske de Boer en Eke Palstra
Omstreeks 1930: Even ervaren hoe het is om in een auto te zitten. Dat was destijds geen dagelijkse kost. Links Wietske en rechts Eke.
 
93
1930 Woning gezin Bote Hooghiemstra
1930 Woning gezin Bote Hooghiemstra
De woning van Bote Hooghiemstra aan de Hogedijken, voorheen de Stroobosservaart.
 
94
1931 Bruno Hooghiemstra
1931 Bruno Hooghiemstra
In diensttijd
Datum: ca. 1934
 
95
1931 Catharine en Gerland Bovenga
1931 Catharine en Gerland Bovenga
In het midden Gerland en rechts Catharine
 
96
1932 Bote Hooghiemstra en Sabina Duipmans
1932 Bote Hooghiemstra en Sabina Duipmans
Foto genomen ter ere van het 25-jarig huwelijk van Bote en Sabina
 
97
1932 Foto Broer Dominicus Jongma
1932 Foto Broer Dominicus Jongma
Datum: 1932
 
98
1932 Foto van Johannes en Jan
1932 Foto van Johannes en Jan
Johannes en Jan met zijn tweeën op de foto
 
99
1932 Gezin Bote Baukes Hooghiemstra
1932 Gezin Bote Baukes Hooghiemstra
Gezinsfoto i.v.m. 25 jarig huwelijksfeest Bote Baukes Hooghiemstra en Sabina Duipmans.
Staand van links naar rechts: Bernarda, Ludovica, Hermanus, Hendrikus en Jitske.
Zittend van links naar rechts: Maria, Bote, Sabina en Bouke.
 
100
1933 Fam. Bouwhuis met Ford
1933 Fam. Bouwhuis met Ford
Van links naar rechts: Mien, Rienk Bouwhuis (neef of achterneef), Geeske, Jan, Theo, Jehannes, mem Dirkje Bouwhuis-Hooghiemstra en Piet.
Eigenaar/Bron: Doortje Bouwhuis
 

    1 2 3 Volgende»