Alle Media


Treffers 101 t/m 200 van 503     » Zie Galerij

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Info   Verbonden met 
101
1902 Bidprentje Rinse Lucas Sinnema
1902 Bidprentje Rinse Lucas Sinnema
 
102
1902 Bidprentje Rinse Lucas Sinnema (ak)
1902 Bidprentje Rinse Lucas Sinnema (ak)
 
103
1902 Jantje Hooghiemstra en Pietertje Bokstra
1902 Jantje Hooghiemstra en Pietertje Bokstra
Eigenaar/Bron: Andries Hooghiemstra
Datum: 1902
Plaats: Joure
 
104
1902 Johannes Jongma en Regina de Boer
1902 Johannes Jongma en Regina de Boer
Vermoedelijke trouwfoto van Johannes Jongma en Regina de Boer in 1902.
 
105
1903 Bote Hooghiemstra
1903 Bote Hooghiemstra
Bote Hooghiemstra omstreeks 1903 in het leger.
 
106
1903 Eeltje de Boer terug uit Amerika
1903 Eeltje de Boer terug uit Amerika
Bevolkingsregister met inschrijving van Eeltje op 19 juli 1902 en weer de uitschrijving op 12 mei 1903 uit het register.
 
107
1904 Bidprentje Trientje Wiebes van der Kolk
1904 Bidprentje Trientje Wiebes van der Kolk
 
108
1904 Bidprentje Trientje Wiebes van der Kolk (ak)
1904 Bidprentje Trientje Wiebes van der Kolk (ak)
 
109
1904 Cune de Boer
1904 Cune de Boer
Eigenaar/Bron: Graftombe.nl
 
110
1904 Johanna van der Leest
1904 Johanna van der Leest
Johanna van der Leest, echtgenote van Willem Hooghiemstra,destijds wonende in de Vissteeg, omstreeks 1904
Eigenaar/Bron: Andries Hooghiemstra
Datum: 1904
 
111
1905 Johanna Hooghiemstra
1905 Johanna Hooghiemstra
Waarschijnlijk Johanna (Hannie) omstreeks 1905. Tussen de spullen van Piet Postma werd dit fotootje gevonden. Naast het fotootje stond geschreven "Hannie Hooghiemstra". Binnen de familie Postma was bekend dat Johanna connecties had met de familie Postma
 
112
1908
1908
Inventarisatie eigendommen Klaas Beint Beschrijving inventaris d.d. 2 maart 1909 en uitwerking testament Klaas Beint op 14 oktober 1908 verleden bij notaris Kornelis Velding te Joure n.a.v. overlijden Klaas Beint
 
113
1908 Elisabeth Everts Ypma
1908 Elisabeth Everts Ypma
Elisabeth Ypma
 
114
1908 Evert Boersma
1908 Evert Boersma
Evert Boersma
 
115
1908 Familie Gerben Boersma
1908 Familie Gerben Boersma
Van links naar rechts:
Evert, Meinte, mem Liesbeth, Pieter, heit Gerben, Ynskje, Pietje en Yeb.
 
116
1908 Gerben Boersma
1908 Gerben Boersma
Gerben Boersma
 
117
1908 Gerben-Meintes-Boersma-Elisabeth-Everts-Ypma
1908 Gerben-Meintes-Boersma-Elisabeth-Everts-Ypma
Gerben-Meintes-Boersma-Elisabeth-Everts-Ypma
 
118
1908 Harmke Engwerda
1908 Harmke Engwerda
Harmke Engwerda
 
119
1908 Johanna van der Leest en haar zuster Petronella.
1908 Johanna van der Leest en haar zuster Petronella.
Links Johanna en rechts Petronella. Foto van omstreeks 1908.
Eigenaar/Bron: Andries Hooghiemstra
 
120
1908 Testament Hiltje Rijpkema
1908 Testament Hiltje Rijpkema
Testament Hiltje Rijpkema door de notaris opgemaakt op 18 mei 1908
 
121
1908 Yeb Boersma
1908 Yeb Boersma
Yeb Boersma als soldaat
 
122
1909
1909
Testament Metje Groenendal

Testament van Metje Groenendal, verleden ten kantore van notaris Velding te Joure op 1 april 1909.
 
123
1909 Leeuwarder Courant van 27 januari 1909
1909 Leeuwarder Courant van 27 januari 1909
Bericht over ongelukken op het ijs. Ook daags ervoor en erna werden meerdere berichten gemeld over ongelukken op het ijs. Blijkbaar was de dooi ingevallen. In dit bericht wordt melding gemaakt van de verdrinking van Klaas Rijpkema. Ook de boerenknecht van de Rijpkema's is toen verdronken hetgeen tot nu toe niet bij ons bekend was.
 
124
1910
1910
Testament Johannes Boersma

Testament van Johannes Boersma, verleden ten kantore van notaris Velding te Joure op 19 januari 1910.
 
125
1910 Bidprentje Bernoldus (Bauke Tjerks) Hooghiemstra
1910 Bidprentje Bernoldus (Bauke Tjerks) Hooghiemstra
 
126
1910 Briefkaartje van Eeltje
1910 Briefkaartje van Eeltje
Briefkaartje van Eeltje aan vrijgezel Meinte Gerben Boersma
 
127
1910 Bruno en Jantje
1910 Bruno en Jantje
Een jeugdfoto van Bruno en Jantje omstreeks 1910
Datum: 1910
Plaats: Joure
52.9660449, 5.7958646
 
128
1910 De gebroeders Hogerhuis
1910 De gebroeders Hogerhuis
De gebroeders na hun vrijlating uit de gevangenis omstreeks 1910.
Van links naar rechts: Keimpe, Wybren en Marten, allen zoons uit het 2e huwelijk van Wybren Lumes Hogerhuis. Lume Wybrens was een halfbroer van deze mannen en de enige zoon uit het 1e huwelijk van Wybren Lumes Hogerhuis.
 
129
1910 De werf in Wartena omstreeks 1910
1910 De werf in Wartena omstreeks 1910
Links op de foto de werf zoals hij nog door de familie van der Kolk begin 1900 werd beheerd. Een mooi beeld van de oude werf in Wartena bij hoog water. Het geeft gelijk een indicatie aan van de watersnood in 1825
 
130
1910 Fries kabinet gemaakt door Hijlke Hooghiemstra
1910 Fries kabinet gemaakt door Hijlke Hooghiemstra
Dit kabinet stond in de kamer in de Vissteeg en is door Hijlke zelf gemaakt, waarschijnlijk tussen 1900 en en 1905. Na het overlijden van Hijlke heeft het nog jaren bij dochter Jantje gestaan en is door verkoop bij een neefje van haar echtgenoot Johan Petrus van Balen in Irnsum terecht gekomen. Deze neef wist nog te vertellen dat zijn vader in de 2e wereldoorlog ondergedoken zat in Sûdbroek bij Joure en dat Hijlke toen gezorgd heeft voor nieuwe houten zolen onder de klompen van zijn vader. Volgens deze neef moet Hijlke wel een zeer goede houtbewerker/schrijnwerker zijn geweest.
Eigenaar/Bron: Jan van Balen
Datum: mei 2020
 
131
1910 Janke Erich
1910 Janke Erich
Een foto van Janke Erich omstreeks 1910
Datum: 1910
 
132
1910 Johanna D. Bovenga
1910 Johanna D. Bovenga
Eigenaar/Bron: Yvonne Koolmees
 
133
1910 Johanna en Jan in de Midstraat
1910 Johanna en Jan in de Midstraat
Johanna en Johannes omstreeks 1910 met de boerenkar en melkbussen onderweg in de Midstraat. Achterop zitten broertjes Jan Stefanus en Lodewijk. Johanna en Johannes zorgden daarnaast ook nog na de dood van Johannes Tjerks voor tante Pierkje die in de Kakelsteeg woonde.

Anekdote troch Jan Bouwhuis, pakesizzer fan Tjerk Hooghiemstra.

Maaie 1928 hie de Jouwer in rooms tsjerkhôf krige efter de tsjerke en dat wie prachtich want der wiene doe noch net in soad roomske tsjerkhoven yn Fryslân.
Pake Tsjerk wie al yn jannewaris 1926 ferstoarn en dy lei dus al in pear jier begrûven yn Westermar.
Dat wie de famylje altyd al min nei ’t sin west en yn de nacht fan 12- op 13 juny ha se him wer opgroeven en mei hynder en wein nei it nije tsjerkhôf brocht en op nij begroeven. No écht, yn de wijde grûn fan it roomske tsjerkhôf. Bûten de deagravers om, wie omke Jehannes de iennige dy’t dit meimeitsje mocht.
Datum: 1910
 
134
1910 Overlijdensaangifte
1910 Overlijdensaangifte
Aangifte bij de gemeente van het overlijden van Bauke
 
135
1910 Warga, de Gele Eker omstreeks 1910
1910 Warga, de Gele Eker omstreeks 1910
 
136
1910 Wens van Hijlke Hooghiemstra
1910 Wens van Hijlke Hooghiemstra
Dit briefje van Hijlke Hooghiemstra zat verborgen in het door hemzelf gemaakte Friese kabinet. Alhoewel dit vreemd lijkt was het destijds in Katholieke kring vrij gebruikelijk dat men op deze manier kenbaar maakte wat de wens was bij ernstige lichamelijke calamiteiten.
 
137
1910 Woonhuis Douwe Bovenga
1910 Woonhuis Douwe Bovenga
Woonhuis van Douwe Bovenga en zijn gezin te Irnsum.
 
138
1910 Wytske Broers de Boer
1910 Wytske Broers de Boer
 
139
1911 Bidprentje Johanna D. Bovenga
1911 Bidprentje Johanna D. Bovenga
 
140
1911 Prentje 1e H.Communie Tjerk Hooghiemstra
1911 Prentje 1e H.Communie Tjerk Hooghiemstra
 
141
1911 Prentje eerste Heilige Communie Tjerk
1911 Prentje eerste Heilige Communie Tjerk
Datum: 1911
 
142
1911 Trouwfoto Yeb Boersma en Wytske de Boer
1911 Trouwfoto Yeb Boersma en Wytske de Boer
Yeb en Wytske trouwden op 10 mei 1911
 
143
1912 Bidprentje Wobbigje van der Zee
1912 Bidprentje Wobbigje van der Zee
 
144
1912 Bidprentje Wobbigje van der Zee (ak)
1912 Bidprentje Wobbigje van der Zee (ak)
 
145
1912 Martha en Wytske de Boer
1912 Martha en Wytske de Boer
Martha en Wytske de Boer. Wytske heeft haar eerstgeborene Gerben op haar arm.
 
146
1914 Gezin Eeltje de Boer aan de arbeid.
1914 Gezin Eeltje de Boer aan de arbeid.
Op de voorgrond van links naar rechts:
Eeltje de Boer, Sytske Poelsma, Sybolt (1906), Popke (1910), Wietske (1908), Jan (1911) en Lolke (1914) op de arm van Beppe??
 
147
1915 De dames Hoogerhuis
1915 De dames Hoogerhuis
Foto omstreeks 1915.
Links staand Jetske, zittend mem Maaike, staand naast elkaar Bontje en de oudste zus Rinske, daarvoor zittend Douwtje.
 
148
1915 De heren Hoogerhuis
1915 De heren Hoogerhuis
Foto omstreeks 1915.
Zittend Tjibbe Hoogerhuis, staand de oudste zoon Lume, met wit shirtje de op dat moment jongste van het gezin Johannes, dan Wybren en meest rechts Anne. De in 1917 geboren Tjibbe staat dus nog niet op deze foto.
 
149
1915 Evert Boersma en Harmke Engwerda
1915 Evert Boersma en Harmke Engwerda
Evert en Harmke
 
150
1915 Fam. à Nijeholt
1915 Fam. à Nijeholt
Waarschijnlijk omstreeks 1915 genomen foto. Staand in het midden: Reinskje à Nijeholt. Zittend van links naar rechts: Antje?, onbekend?, Bruno à Nijeholt, Sjuwke Bosma, Wybe?, Lamberta? of Johanna? en op de voorgrond met hond: kleindochter Jantje Hooghiemstra
 
151
1915 Fam. Douwe Bovenga
1915 Fam. Douwe Bovenga
Het gezin Douwe Bovenga voor de woning in Irnsum. Achterste drie van links naar rechts: Klaske, Ruurdtje en Douwe. Voorste drie van links naar rechts: Gerland, Catharina en Johanna.
 
152
1915 Lykle Nijholt
1915 Lykle Nijholt
Lykle Nijholt omstreeks 1915
Eigenaar/Bron: José van Dorrestein
 
153
1915 Maria Sleifer en dochters
1915 Maria Sleifer en dochters
Maria (Marijke) Sleifer met haar vier dochters. Staand links Gesina en rechts Geeske. Zittend van links naar rechts: Monica, Marijke en Ludovica (Lolkje).
 
154
1915 Pietje Rijpkema
1915 Pietje Rijpkema
Pietje Rijpkema omstreeks 1915
Eigenaar/Bron: José van Dorrestein
 
155
1916 Bidprentje Wouter Hooghiemstra
1916 Bidprentje Wouter Hooghiemstra
 
156
1917 Jantje en Bruno
1917 Jantje en Bruno
Samen op de foto voor een staatsieportret.
 
157
1919 Bidprentje Simon Bovenga
1919 Bidprentje Simon Bovenga
 
158
1919 Gezin Lolke Broers de Boer
1919 Gezin Lolke Broers de Boer
Het gezin van Lolke Broers de Boer in 1919.
Van links naar rechts achterlangs:
Lolke Broers de Boer, Broer de Boer, Beitske de Boer, Hiltje Rijpkema, Metje de Boer en vooraan in het midden Wietske de Boer
Datum: 1919
 
159
1919 Het gezin Douwe Bovenga
1919 Het gezin Douwe Bovenga
Het gezin van Douwe Bovenga. Staand van links naar rechts: Catharina, Douwe en Gerland. Zittend van links naar rechts: Theodora, Johanna, Ruurdtje en Klaske.
Eigenaar/Bron: Yvonne Koolmees
 
160
1920 Bauke Hooghiemstra
1920 Bauke Hooghiemstra
Bauke Hooghiemstra
Eigenaar/Bron: José van Dorrestein
 
161
1920 De Bron in Dokkum
1920 De Bron in Dokkum
Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
 
162
1920 Dokkum en de Bonifaciusbron
1920 Dokkum en de Bonifaciusbron
De Bonifaciusbron bevindt zich op het einde van de Bronlaan. Zie bijgevoegde plattegrond van Dokkum.
 
163
1920 Het gezin van Bauke
1920 Het gezin van Bauke
Een familiefoto van Bauke en Maria omstreeks 1920
 
164
1920 Kornelis Pieters Paulusma
1920 Kornelis Pieters Paulusma
Kornelis Pieters Paulusma en Antje Walda omstreeks 1920
 
165
1920 Maria Huisman
1920 Maria Huisman
Maria Huisman
 
166
1920 Martha Cecilia de Boer
1920 Martha Cecilia de Boer
Martha de Boer omstreeks 1920 op ongeveer 25 jarige leeftijd
 
167
1920 Martha Schmidt
1920 Martha Schmidt
Van links naar rechts:
Martha Schmidt, Geeske Pietersma uit Aalsum en Marie Reekers uit Joure.
Datum: 1920
 
168
1920 Pierkje
1920 Pierkje
Pierkje omstreeks 1920 wandelend in de Midstraat
Datum: 1920
Plaats: Midstraat te Joure
 
169
1921 Aankoop Tjerk
1921 Aankoop Tjerk
Tjerk kocht in 1921, net buiten Dokkum tussen de Stroobosser trekvaart en het Dokkumer Grootdiep, een dubbele woning aan de Hogedijken. Deze huisjes behoorden waarschijnlijk oorspronkelijk bij een zaagmolen die op deze plek heeft gestaan en die in 1837 is afgebroken en daarna in Groningen weer is opgebouwd. Bij de akte is een kaartje gevoegd waarop in oranje is aangegeven waar "de Boksmolen" en de huisjes hebben gestaan. In blauw is aangegeven waar het huisje van vader Bauke Tjerks stond en dat later in 1924 door Bote is gekocht.
 
170
1921 De geschiedenis van 'De Boksmolen'.
1921 De geschiedenis van "De Boksmolen".
Eigenaar/Bron: De Nederlandse Molendatabase
 
171
1921 Trouwfoto Lolke en Johanna
1921 Trouwfoto Lolke en Johanna
Trouwfoto Lolke Nijholt en Johanna Hooghiemstra
Eigenaar/Bron: José van Dorrestein
 
172
1923 Bruno à Nijeholt en Sjuwke Bosma
1923 Bruno à Nijeholt en Sjuwke Bosma
Eigenaar/Bron: Graftombe.nl
 
173
1923 Gerland Bovenga
1923 Gerland Bovenga
Gerland als bakvis (=tiener)
 
174
1924 Aankoop Bote
1924 Aankoop Bote
Bote kocht in 1924, net buiten Dokkum tussen de Stroobosser trekvaart en het Dokkumer Grootdiep, een woning aan de Hogedijken. Deze woning, waarin eerder ook zijn vader Bauke Tjerks had gewoond stond op een steenworp afstand van de plek waar "de Boksmolen" heeft gestaan. De molen is in 1837 afgebroken en daarna in Groningen weer opgebouwd. Ik heb bij de akte een kaartje toegevoegd waarop in rood is aangegeven waar "de Boksmolen" en de huisjes van halfbroer Tjerk hebben gestaan. In blauw is aangegeven waar het huisje van Bauke Tjerks stond en dat later in 1924 door Bote is gekocht.
 
175
1924 Regina, Broer en Johannes Jongma
1924 Regina, Broer en Johannes Jongma
 
176
1925 Bouwe Willem Boersma
1925 Bouwe Willem Boersma
Bouwe als klein kind. Frappant dat vroeger ook de jongetjes blijkbaar jurkjes droegen. Zie ook gezinsfoto Eeltje Broers de Boer.
 
177
1925 Gezin Bote Baukes Hooghiemstra
1925 Gezin Bote Baukes Hooghiemstra
Gezin Bote Baukes Hooghiemstra bij het huis aan de Hogedijken (Stroobosserweg). Staand van links naar rechts: Jitske, Ludovica en Maria. Zittend op het hek: Bernarda, Sabina en Bote met tussen hen in Hendrikus. Op de voorgrond: Hermanus links en Bouke rechts.
Eigenaar/Bron: Yvonne Koolmees
 
178
1925 Jantje Hooghiemstra
1925 Jantje Hooghiemstra
 
179
1925 Jantje omstreeks 1925
1925 Jantje omstreeks 1925
 
180
1925 Woning aan de Hogedijken.
1925 Woning aan de Hogedijken.
Woning aan de Hogedijken, voorheen de Stroobosserweg. Hier is Bauke (Tjerks) Hooghiemstra gaan wonen nadat hij als boer moest stoppen vanwege de veepest. In 1924 kocht zoon Bote Baukes bij een boedelverkoop dit huisje.
Eigenaar/Bron: Yvonne Koolmees
 
181
1926 Beppe Geartsje en Baukje
1926 Beppe Geartsje en Baukje
 
182
1926 Bidprentje Hermanus Duipmans
1926 Bidprentje Hermanus Duipmans
 
183
1926 Kinderen van Yeb Boersma en Wytske de Boer
1926 Kinderen van Yeb Boersma en Wytske de Boer
van links naar rechts:
Meinte(1916), Agatha(1920), Bouwe(1924), Evert(1922), Broer(1914) en Germ(1912). Ik heb het idee dat de kleine Bouwe niet kon stil zitten voor het maken van deze foto. Er liggen namelijk 2 stenen voor onder zijn hobbelpaard, waarschijnlijk om te voorkomen dat hij bleef hobbelen.
 
184
1927 Trouwfoto Bouke Hooghiemstra en Geertruida Maria van der Borg
1927 Trouwfoto Bouke Hooghiemstra en Geertruida Maria van der Borg
Trouwfoto Bouke en Geertruida Maria
 
185
1928 Bidprentje Willem van de Heide
1928 Bidprentje Willem van de Heide
Bidprentje Willem van der Heide
 
186
1928 Bidprentje Willem van der Heide (tekst)
1928 Bidprentje Willem van der Heide (tekst)
Achterkant Bidprentje
 
187
1928 De boerderij in de Houtmolensteeg
1928 De boerderij in de Houtmolensteeg
Tot 1924 boerde Tjerk op een oud "boerespultsje" op deze plek. Hij liet het afbreken en liet een nieuwe boerderij bouwen. Na het overlijden van Tjerk in 1926 werd het bedrijf voortgezet door zijn ongehuwde zoon Johannes. Zijn moeder en ongehuwde zuster Johanna bleven bij hem wonen. Op de foto van links naar rechts:
moeder Hermina Hooghiemstra-Kleinberend, Johanna en Johannes. De boerderij is omstreeks het jaar 2000 ten prooi gevallen aan de sloop ten behoeve van de herinrichting van het gebied ten noorden van de Midstraat in Joure. Na de sloop is er op de plek van de boerderij een parkeerterrein gemaakt. Aan de oostkant van het parkeerterrein staat nu de Lidl. De boerderij stond in de zuidwesthoek van dit parkeerterrein, bij de steeg die naar de Midstraat toe gaat.
 
188
1928 De Enkele Regel te Joure
1928 De Enkele Regel te Joure
Bekend terrein voor o.a. de bewoners uit de Houtmolensteeg die zich hier vlakbij bevond. Later was dit Hotel Bijkersma en Hotel Minnesma
 
189
1928 De Fetsepomp in Dokkum
1928 De Fetsepomp in Dokkum
De plek waar men vroeger water haalde en waar de laatste nieuwtjes en/of roddels plaats vonden. Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
 
190
1928 Dirkje Hooghiemstra
1928 Dirkje Hooghiemstra
Dirkje schilt een (aard)appel omstreeks 1928 voor de boerderij in Nieuwebrug.
Eigenaar/Bron: Doortje Bouwhuis
 
191
1928 Gezin Hiltje Rijpkema
1928 Gezin Hiltje Rijpkema
Zittend op het bankje: Wietske, moeder Hiltje en Martha, daarvoor in het gras: Beitske en Broer.
 
192
1928 Werknemers de Vrij
1928 Werknemers de Vrij
De meubelmakers werkzaam bij meubelfabriek De Vrij te Joure omstreeks 1928.
Staande van links naar rechts:
Wybe à Nijeholt (1881-1977), Anne de Boer en Richter van der Zee.
Op de voorgrond v.l.n.r.:
Bruno Hooghiemstra (1907-1949) en Bauke van Delden (1910-1958).
 
193
1929 Bidprentje Theresia  à Nijeholt (ak)
1929 Bidprentje Theresia à Nijeholt (ak)
 
194
1929 Bidprentje Theresia à Nijeholt
1929 Bidprentje Theresia à Nijeholt
Bidprentje Theresia
 
195
1929 Boterstraat en Vissteeg van Joure in vroegere tijden
1929 Boterstraat en Vissteeg van Joure in vroegere tijden
 
196
1929 Trouwfoto van Johannes Hooghiemstra en Jeltje Hoekstra
1929 Trouwfoto van Johannes Hooghiemstra en Jeltje Hoekstra
 
197
1930 Aant Schepen, Eke Palstra, Jantje Hooghiemstra en onbekende
1930 Aant Schepen, Eke Palstra, Jantje Hooghiemstra en onbekende
Omstreeks 1930 van links naar rechts:
Onbekend, Aant Schepen, Jantje Hooghiemstra en Eke Palstra
 
198
1930 Boerderij van de Rijpkema's
1930 Boerderij van de Rijpkema's
Boerderij in Snikzwaag van de Rijpkema's in de periode tussen 1890 en 1930. Hier zijn Metje en Wietske de Boer geboren
Datum: 1970
 
199
1930 De Fetsestraat in Dokkum
1930 De Fetsestraat in Dokkum
Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
 
200
1930 De Libra van Kappie
1930 De Libra van Kappie
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»