Alle Media


Treffers 101 t/m 200 van 641     » Zie Galerij

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Info   Verbonden met 
101
1899 Anna Regina Prins
1899 Anna Regina Prins
1899 Anna Regina Prins
 
102
1899 Dominicus Antonius Jongma
1899 Dominicus Antonius Jongma
1899 Dominicus Antonius Jongma
 
103
1900 Aankoop Vissteeg te Joure
1900 Aankoop Vissteeg te Joure
Aankoop Vissteeg Op 19 november 1900 kocht Hijlke, nog voor dat hij trouwde, het pand aan de Vissteeg nr. 21.
 
104
1900 Agatha de Boer-Veltman
1900 Agatha de Boer-Veltman
Agatha de Boer omstreeks 1900
 
105
1900 Anne de Boer
1900 Anne de Boer
Anne de Boer omstreeks 1900
 
106
1900 Broer Lolkes de Boer
1900 Broer Lolkes de Boer
Foto omstreeks 1900
Datum: 1900
 
107
1900 Catharina de Boer
1900 Catharina de Boer
Catharina de Boer omstreeks 1900
 
108
1900 De Molens van Dokkum
1900 De Molens van Dokkum
Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
 
109
1900 Harkemazathe, de boerderij van Broer Lolkes de Boer te Oosterwierum
1900 Harkemazathe, de boerderij van Broer Lolkes de Boer te Oosterwierum
Broer Lolkes de Boer met Agatha Veldman en 2 dochters (Martha en Wytske) op de foto in het weiland naast hun boerderij te Oosterwierum. De nog steeds bestaande boerderij staat aan de weg Bozum-Oosterwierum bij het binnenkomen van het dorp Oosterwierum aan de linkerkant van de weg bij het plaatsnaambord Oosterwierum.
 
110
1900 Hijlke Hooghiemstra omstreeks 1900
1900 Hijlke Hooghiemstra omstreeks 1900
 
111
1900 Lolke Broers de Boer
1900 Lolke Broers de Boer
Lolke Broers de Boer omstreeks 1900
 
112
1900 Martha de Boer
1900 Martha de Boer
Een jeugdfoto van Martha de Boer omstreeks 1900
 
113
1900 Reinskje à Nijeholt omstreeks 1900
1900 Reinskje à Nijeholt omstreeks 1900
Deze foto is gelijktijdig met de foto van Hijlke genomen
 
114
1900 Warga, de Gele Eker omstreeks 1900
1900 Warga, de Gele Eker omstreeks 1900
Warga, nog een keer de Gele Eker waar Tjerk Johannes woonde met zijn gezin. Het boerderijtje stond wat achteraf tussen de meest rechtse woning op deze foto (met de kajuit/dakkapel) en de schuur van het daaropvolgende herenhuis en is daardoor hier niet zichtbaar.
Datum: 1900
 
115
1900 Wytske de Boer
1900 Wytske de Boer
Wytske omstreeks 1900
 
116
1901 Bidprentje Doetje D. Lap
1901 Bidprentje Doetje D. Lap
 
117
1901 De Hogerhuis-zaak
1901 De Hogerhuis-zaak
De Hogerhuis-zaak was een geruchtmakend justitieel schandaal dat Nederland tussen 1897 en 1900 in zijn ban hield. De kwestie verwierf nationale faam nadat de advocaat en socialistische voorman Troelstra, leider van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) zich over de zaak boog. Hij meende dat er sprake was geweest van klassenjustitie en hij probeerde de zaak opnieuw aanhangig te maken via de Hoge Raad.
Er zijn ettelijke stukken en verhalen over deze zaak terug te vinden via internet. Via Tresoar is zelfs het gehele proces, dat bestaat uit honderden stukken, terug te vinden en na te lezen.
 
118
1901 Jiskjen toont eerstgeborene.
1901 Jiskjen toont eerstgeborene.
Op de foto staand tegen het huis: vermoedelijk Johannes Siemonsma, daarnaast Sietske Annes en dan met poes op de arm Lolke Annes. Zittend op stoel Jiskjen Annes met haar eerst geborene Franskjen en achter de tafel heit Anne Lolkes de Boer en mem Franskjen Hilles Ydema. Anne Lolkes was destijds boer in Nijland.
 
119
1902 Bidprentje Rinse Lucas Sinnema
1902 Bidprentje Rinse Lucas Sinnema
 
120
1902 Bidprentje Rinse Lucas Sinnema (ak)
1902 Bidprentje Rinse Lucas Sinnema (ak)
 
121
1902 Jantje Hooghiemstra en Pietertje Bokstra
1902 Jantje Hooghiemstra en Pietertje Bokstra
Eigenaar/Bron: Andries Hooghiemstra
Datum: 1902
Plaats: Joure
 
122
1902 Johannes Petrus Jongma en Regina Broers de Boer
1902 Johannes Petrus Jongma en Regina Broers de Boer
1902 Huwelijksfoto van Johannes Petrus Jongma en Regina Broers de Boer.
 
123
1903 Bote Hooghiemstra
1903 Bote Hooghiemstra
Bote Hooghiemstra omstreeks 1903 in het leger.
 
124
1903 Eeltje de Boer terug uit Amerika
1903 Eeltje de Boer terug uit Amerika
Bevolkingsregister met inschrijving van Eeltje op 19 juli 1902 en weer de uitschrijving op 12 mei 1903 uit het register.
 
125
1904 Bidprentje Trientje Wiebes van der Kolk
1904 Bidprentje Trientje Wiebes van der Kolk
 
126
1904 Bidprentje Trientje Wiebes van der Kolk (ak)
1904 Bidprentje Trientje Wiebes van der Kolk (ak)
 
127
1904 Cune de Boer
1904 Cune de Boer
Status: Nog niet gelokaliseerd;
Eigenaar/Bron: Graftombe.nl
 
128
1904 Johanna van der Leest
1904 Johanna van der Leest
Johanna van der Leest, echtgenote van Willem Hooghiemstra,destijds wonende in de Vissteeg, omstreeks 1904
Eigenaar/Bron: Andries Hooghiemstra
Datum: 1904
 
129
1904 Verkoop percelen weiland
1904 Verkoop percelen weiland
Verkoop percelen weiland onder Oosterend.
 
130
1905 Johanna Hooghiemstra
1905 Johanna Hooghiemstra
Waarschijnlijk Johanna (Hannie) omstreeks 1905. Tussen de spullen van Piet Postma werd dit fotootje gevonden. Naast het fotootje stond geschreven "Hannie Hooghiemstra". Binnen de familie Postma was bekend dat Johanna connecties had met de familie Postma
 
131
1908 Elisabeth Everts Ypma
1908 Elisabeth Everts Ypma
Elisabeth Ypma
 
132
1908 Evert Boersma
1908 Evert Boersma
Evert Boersma
 
133
1908 Familie Gerben Boersma
1908 Familie Gerben Boersma
Van links naar rechts:
Evert, Meinte, mem Liesbeth, Pieter, heit Gerben, Ynskje, Pietje en Yeb.
 
134
1908 Gerben Boersma
1908 Gerben Boersma
Gerben Boersma
 
135
1908 Gerben-Meintes-Boersma-Elisabeth-Everts-Ypma
1908 Gerben-Meintes-Boersma-Elisabeth-Everts-Ypma
Gerben-Meintes-Boersma-Elisabeth-Everts-Ypma
 
136
1908 Harmke Engwerda
1908 Harmke Engwerda
Harmke Engwerda
 
137
1908 Johanna van der Leest en haar zuster Petronella.
1908 Johanna van der Leest en haar zuster Petronella.
Links Johanna en rechts Petronella. Foto van omstreeks 1908.
Eigenaar/Bron: Andries Hooghiemstra
 
138
1908 Testament Hiltje Rijpkema
1908 Testament Hiltje Rijpkema
Testament Hiltje Rijpkema door de notaris opgemaakt op 18 mei 1908
 
139
1908 Yeb Boersma
1908 Yeb Boersma
Yeb Boersma als soldaat
 
140
1909 Leeuwarder Courant van 27 januari 1909
1909 Leeuwarder Courant van 27 januari 1909
Bericht over ongelukken op het ijs. Ook daags ervoor en erna werden meerdere berichten gemeld over ongelukken op het ijs. Blijkbaar was de dooi ingevallen. In dit bericht wordt melding gemaakt van de verdrinking van Klaas Rijpkema. Ook de boerenknecht van de Rijpkema's is toen verdronken hetgeen tot nu toe niet bij ons bekend was.
 
141
1909 Testament
1909 Testament
Testament Metje Groenendal

Testament van Metje Groenendal, verleden ten kantore van notaris Velding te Joure op 1 april 1909.
 
142
1909 Testament
1909 Testament
Inventarisatie eigendommen Klaas Beint Beschrijving inventaris d.d. 2 maart 1909 en uitwerking testament Klaas Beint op 14 oktober 1908 verleden bij notaris Kornelis Velding te Joure n.a.v. overlijden Klaas Beint
 
143
1910 Bidprentje Bernoldus (Bauke Tjerks) Hooghiemstra
1910 Bidprentje Bernoldus (Bauke Tjerks) Hooghiemstra
 
144
1910 Briefkaartje van Eeltje
1910 Briefkaartje van Eeltje
Briefkaartje van Eeltje aan vrijgezel Meinte Gerben Boersma
 
145
1910 Bruno en Jantje
1910 Bruno en Jantje
Een jeugdfoto van Bruno en Jantje omstreeks 1910
Datum: 1910
Plaats: Joure
52.9660449, 5.7958646
 
146
1910 De gebroeders Hogerhuis
1910 De gebroeders Hogerhuis
De gebroeders na hun vrijlating uit de gevangenis omstreeks 1910.
Van links naar rechts: Keimpe, Wybren en Marten, allen zoons uit het 2e huwelijk van Wybren Lumes Hogerhuis. Lume Wybrens was een halfbroer van deze mannen en de enige zoon uit het 1e huwelijk van Wybren Lumes Hogerhuis.
 
147
1910 De werf in Wartena omstreeks 1910
1910 De werf in Wartena omstreeks 1910
Links op de foto de werf zoals hij nog door de familie van der Kolk begin 1900 werd beheerd. Een mooi beeld van de oude werf in Wartena bij hoog water. Het geeft gelijk een indicatie aan van de watersnood in 1825
 
148
1910 Dirkje Hooghiemstra en Hermina Kleinberend
1910 Dirkje Hooghiemstra en Hermina Kleinberend
1910 Hermina Kleinberend met dochter Dirkje Hooghiemstra op de foto omstreeks 1910.
 
149
1910 Fries kabinet gemaakt door Hijlke Hooghiemstra
1910 Fries kabinet gemaakt door Hijlke Hooghiemstra
Dit kabinet stond in de kamer in de Vissteeg en is door Hijlke zelf gemaakt, waarschijnlijk tussen 1900 en en 1905. Na het overlijden van Hijlke heeft het nog jaren bij dochter Jantje gestaan en is door verkoop bij een neefje van haar echtgenoot Johan Petrus van Balen in Irnsum terecht gekomen. Deze neef wist nog te vertellen dat zijn vader in de 2e wereldoorlog ondergedoken zat in Sûdbroek bij Joure en dat Hijlke toen gezorgd heeft voor nieuwe houten zolen onder de klompen van zijn vader. Volgens deze neef moet Hijlke wel een zeer goede houtbewerker/schrijnwerker zijn geweest.
Eigenaar/Bron: Jan van Balen
Datum: mei 2020
 
150
1910 Heinrich Kohlmann en Johanna Wijbenga.
1910 Heinrich Kohlmann en Johanna Wijbenga.
1910 Heinrich Kohlmann en Johanna Wijbenga omstreeks 1910.
 
151
1910 Janke Erich
1910 Janke Erich
Een foto van Janke Erich omstreeks 1910
Datum: 1910
 
152
1910 Johanna D. Bovenga
1910 Johanna D. Bovenga
Eigenaar/Bron: Yvonne Koolmees
 
153
1910 Johanna en Jan in de Midstraat
1910 Johanna en Jan in de Midstraat
Johanna en Johannes omstreeks 1910 met de boerenkar en melkbussen onderweg in de Midstraat. Achterop zitten broertjes Jan Stefanus en Lodewijk. Johanna en Johannes zorgden daarnaast ook nog na de dood van Johannes Tjerks voor tante Pierkje die in de Kakelsteeg woonde.

Anekdote troch Jan Bouwhuis, pakesizzer fan Tjerk Hooghiemstra.

Maaie 1928 hie de Jouwer in rooms tsjerkhôf krige efter de tsjerke en dat wie prachtich want der wiene doe noch net in soad roomske tsjerkhoven yn Fryslân.
Pake Tsjerk wie al yn jannewaris 1926 ferstoarn en dy lei dus al in pear jier begrûven yn Westermar.
Dat wie de famylje altyd al min nei ’t sin west en yn de nacht fan 12- op 13 juny ha se him wer opgroeven en mei hynder en wein nei it nije tsjerkhôf brocht en op nij begroeven. No écht, yn de wijde grûn fan it roomske tsjerkhôf. Bûten de deagravers om, wie omke Jehannes de iennige dy’t dit meimeitsje mocht.
Datum: 1910
 
154
1910 Kohlmann-Wijbenga, Huize Arcada te Velp.
1910 Kohlmann-Wijbenga, Huize Arcada te Velp.
1910 Kohlmann-Wijbenga, Huize Arcada te Velp.
 
155
1910 Overlijdensaangifte
1910 Overlijdensaangifte
Aangifte bij de gemeente van het overlijden van Bauke
 
156
1910 Sytze Dominicus Jongma
1910 Sytze Dominicus Jongma
1910 Sytze Dominicus Jongma omstreeks 1910.
 
157
1910 Testament
1910 Testament
Testament Johannes Boersma

Testament van Johannes Boersma, verleden ten kantore van notaris Velding te Joure op 19 januari 1910.
 
158
1910 Warga, de Gele Eker omstreeks 1910
1910 Warga, de Gele Eker omstreeks 1910
 
159
1910 Wens van Hijlke Hooghiemstra
1910 Wens van Hijlke Hooghiemstra
Dit briefje van Hijlke Hooghiemstra zat verborgen in het door hemzelf gemaakte Friese kabinet. Alhoewel dit vreemd lijkt was het destijds in Katholieke kring vrij gebruikelijk dat men op deze manier kenbaar maakte wat de wens was bij ernstige lichamelijke calamiteiten.
 
160
1910 Woonhuis Douwe Bovenga
1910 Woonhuis Douwe Bovenga
Woonhuis van Douwe Bovenga en zijn gezin te Irnsum.
 
161
1910 Wytske Broers de Boer
1910 Wytske Broers de Boer
 
162
1911 Bidprentje Johanna D. Bovenga
1911 Bidprentje Johanna D. Bovenga
 
163
1911 Prentje 1e H.Communie Tjerk Hooghiemstra
1911 Prentje 1e H.Communie Tjerk Hooghiemstra
 
164
1911 Prentje eerste Heilige Communie Tjerk
1911 Prentje eerste Heilige Communie Tjerk
Datum: 1911
 
165
1911 Regina Jongma-de Boer met kinderen
1911 Regina Jongma-de Boer met kinderen
1911 Regina Jongma-de Boer met kinderen.
van links naar rechts: Dominicus, Bouwe, Regina met Bettie op schoot, Ype en Broer. Voor Ype zit Agatha op de grond.
 
166
1911 Trouwfoto Yeb Boersma en Wytske de Boer
1911 Trouwfoto Yeb Boersma en Wytske de Boer
Yeb en Wytske trouwden op 10 mei 1911
 
167
1912 Bidprentje Wobbigje van der Zee
1912 Bidprentje Wobbigje van der Zee
 
168
1912 Bidprentje Wobbigje van der Zee (ak)
1912 Bidprentje Wobbigje van der Zee (ak)
 
169
1912 Martha en Wytske de Boer
1912 Martha en Wytske de Boer
Martha en Wytske de Boer. Wytske heeft haar eerstgeborene Gerben op haar arm.
 
170
1914 Gezin Eeltje de Boer aan de arbeid.
1914 Gezin Eeltje de Boer aan de arbeid.
Op de voorgrond van links naar rechts:
Eeltje de Boer, Sytske Poelsma, Sybolt (1906), Popke (1910), Wietske (1908), Jan (1911) en Lolke (1914) op de arm van Beppe??
 
171
1915 De dames Hoogerhuis
1915 De dames Hoogerhuis
Foto omstreeks 1915.
Links staand Jetske, zittend mem Maaike, staand naast elkaar Bontje en de oudste zus Rinske, daarvoor zittend Douwtje.
 
172
1915 De heren Hoogerhuis
1915 De heren Hoogerhuis
Foto omstreeks 1915.
Zittend Tjibbe Hoogerhuis, staand de oudste zoon Lume, met wit shirtje de op dat moment jongste van het gezin Johannes, dan Wybren en meest rechts Anne. De in 1917 geboren Tjibbe staat dus nog niet op deze foto.
 
173
1915 Evert Boersma en Harmke Engwerda
1915 Evert Boersma en Harmke Engwerda
Evert en Harmke
 
174
1915 Fam. à Nijeholt
1915 Fam. à Nijeholt
Waarschijnlijk omstreeks 1915 genomen foto. Staand in het midden: Reinskje à Nijeholt. Zittend van links naar rechts: Antje?, onbekend?, Bruno à Nijeholt, Sjuwke Bosma, Wybe?, Lamberta? of Johanna? en op de voorgrond met hond: kleindochter Jantje Hooghiemstra
 
175
1915 Fam. Douwe Bovenga
1915 Fam. Douwe Bovenga
Het gezin Douwe Bovenga voor de woning in Irnsum. Achterste drie van links naar rechts: Klaske, Ruurdtje en Douwe. Voorste drie van links naar rechts: Gerland, Catharina en Johanna.
 
176
1915 Herziening testament
1915 Herziening testament
Herziening testament door Metje Groenendal en Johannes Boersma
 
177
1915 Lykle Nijholt
1915 Lykle Nijholt
Lykle Nijholt omstreeks 1915
Eigenaar/Bron: José van Dorrestein
 
178
1915 Maria Sleifer en dochters
1915 Maria Sleifer en dochters
Maria (Marijke) Sleifer met haar vier dochters. Staand links Gesina en rechts Geeske. Zittend van links naar rechts: Monica, Marijke en Ludovica (Lolkje).
 
179
1915 Pietje Rijpkema
1915 Pietje Rijpkema
Pietje Rijpkema omstreeks 1915
Eigenaar/Bron: José van Dorrestein
 
180
1915 Verkoop hooiland
1915 Verkoop hooiland
Verkoop hooiland te Joure door Johannes Sjoerds Boersma
 
181
1916 Bidprentje Wouter Hooghiemstra
1916 Bidprentje Wouter Hooghiemstra
 
182
1917 Geldlening
1917 Geldlening
Geldlening door Johannes Boersma
 
183
1917 Geldlening
1917 Geldlening
Geldlening door Lolke Broers de Boer
 
184
1917 Jantje en Bruno
1917 Jantje en Bruno
Samen op de foto voor een staatsieportret.
 
185
1918 Gezin Jongma-de Boer
1918 Gezin Jongma-de Boer
1918 Gezinsfoto van de familie Jongma.
De jongens van links naar rechts: Dominicus, Bouwe, Broer en Ype. Rechts van Regina Jongma- de Boer staat neefje Broer Douma. Vader Johannes heeft Wies op de schoot en moeder Regina heeft Piet op haar schoot. Op de linker stoel zit Tinie en op de rechter stoel zit Annie. Boven Annie staat links Agatha en rechts staat Bettie.
 
186
1919 Bidprentje Simon Bovenga
1919 Bidprentje Simon Bovenga
 
187
1919 Gezin Lolke Broers de Boer
1919 Gezin Lolke Broers de Boer
Het gezin van Lolke Broers de Boer in 1919.
Van links naar rechts achterlangs:
Lolke Broers de Boer, Broer de Boer, Beitske de Boer, Hiltje Rijpkema, Metje de Boer en vooraan in het midden Wietske de Boer
Datum: 1919
 
188
1919 Het gezin Douwe Bovenga
1919 Het gezin Douwe Bovenga
Het gezin van Douwe Bovenga. Staand van links naar rechts: Catharina, Douwe en Gerland. Zittend van links naar rechts: Theodora, Johanna, Ruurdtje en Klaske.
Eigenaar/Bron: Yvonne Koolmees
 
189
1920 Boedelbeschrijving
1920 Boedelbeschrijving
Boedelbeschrijving nalatenschap Broer Lolkes de Boer.

Tot de veestapel behoorde tijdens de boedelbeschrijving:
7 schapen, 3 lammeren, 24 koeien, 3 rieren (koeien welke nog niet gekalfd hebben), 2 stieren, 9 hokkelingen, 3 kalveren, 1 varken, 1 paard, 2 veulens, 10 kippen en een haan.
 
190
1920 De Bron in Dokkum
1920 De Bron in Dokkum
Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
 
191
1920 Dokkum en de Bonifaciusbron
1920 Dokkum en de Bonifaciusbron
De Bonifaciusbron bevindt zich op het einde van de Bronlaan. Zie bijgevoegde plattegrond van Dokkum.
 
192
1920 Graf Broer Lolkes de Boer
1920 Graf Broer Lolkes de Boer
1920 Graf Broer Lolkes de Boer
Plaats: Oosterwierum
 
193
1920 Het gezin van Bauke
1920 Het gezin van Bauke
Een familiefoto van Bauke en Maria omstreeks 1920
 
194
1920 Jongma-Frehe kinderen
1920 De kinderen van Bernardus Jongma en Gijsberdina Wilhelmina Frehe. V.l.n.r. Sijtze Bernardus, Helena Bernardina en Cecilia.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
195
1920 Kornelis Pieters Paulusma
1920 Kornelis Pieters Paulusma
Kornelis Pieters Paulusma en Antje Walda omstreeks 1920
 
196
1920 Maria Huisman
1920 Maria Huisman
Maria Huisman
 
197
1920 Martha Cecilia de Boer
1920 Martha Cecilia de Boer
Martha de Boer omstreeks 1920 op ongeveer 25 jarige leeftijd
 
198
1920 Martha Schmidt
1920 Martha Schmidt
Van links naar rechts:
Martha Schmidt, Geeske Pietersma uit Aalsum en Marie Reekers uit Joure.
Datum: 1920
 
199
1920 Pierkje
1920 Pierkje
Pierkje omstreeks 1920 wandelend in de Midstraat
Datum: 1920
Plaats: Midstraat te Joure
 
200
1920 Piet Vossenberg en Elisabeth Jongma
1920 Piet Vossenberg en Elisabeth Jongma
1920 Piet Vossenberg en Elisabeth Jongma
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... Volgende»