Harmen van der Werf

Mannelijk


Generaties:      Standaard    |    Verticaal    |    Compact    |    Box    |    Alleen tekst    |    (Uitgebreide)kwartierstaat    |    Voorouderwaaier    |    Media

Generatie: 1

 1. 1.  Harmen van der Werf (zoon van Joannes van der Werf en Minke Engwirda).

Generatie: 2

 1. 2.  Joannes van der Werf gedoopt 15 aug 1807, Irnsum (zoon van Fedde Botes (VAN DER WERF) en Dieuwke Hessels).

  Andere gebeurtenissen:

  • Doopgetuige: Laurens Botes

  Joannes trouwt Minke Engwirda 07 mei 1836, Rauwerderhem. [Gezinsblad]


 2. 3.  Minke Engwirda
  Kinderen:
  1. 1. Harmen van der Werf
  2. N.N.
  3. N.N.
  4. Fedde van der Werf geboren 1840; overleden 14 mei 1876, Deersum.


Generatie: 3

 1. 4.  Fedde Botes (VAN DER WERF) gedoopt 20 okt 1773 (zoon van Boote Abes en Marijke Hessels); overleden 03 mrt 1833, Deersum.

  Aantekeningen:

  Fedde noemt zich bij naamsaanname "Van der Werf" vanwege de helling in Wartena. Johannes Botes en Trienke Tjerks worden bij het huwelijk van Fedde en Dieuwke voor het eerst samen vermeld. Zij waren namelijk beide getuige bij dit huwelijk. Fedde overleed om 18.00 uur.

  Fedde trouwt Dieuwke Hessels 13 mei 1798, Warga. Dieuwke (dochter van Hessel Jans en Tiedje Botes) gedoopt 23 jun 1776, Warga; overleden 14 apr 1814, Dearsum. [Gezinsblad]


 2. 5.  Dieuwke Hessels gedoopt 23 jun 1776, Warga (dochter van Hessel Jans en Tiedje Botes); overleden 14 apr 1814, Dearsum.
  Kinderen:
  1. Wijtske van der Werf overleden 01 feb 1865, Irnsum.
  2. Marijke van der Werf gedoopt 27 sep 1799, Irnsum.
  3. Tijtje van der Werf gedoopt 06 jun 1801, Irnsum.
  4. Hessel van der Werf gedoopt 25 apr 1803, Irnsum.
  5. Bote van der Werf gedoopt 18 jan 1805, Irnsum.
  6. 2. Joannes van der Werf gedoopt 15 aug 1807, Irnsum.
  7. Joseph van der Werf gedoopt 10 jan 1810, Irnsum; overleden ca. 11 jan 1810, Irnsum.


Generatie: 4

 1. 8.  Boote Abes gedoopt 13 mrt 1733, Warga/Wartena (zoon van Abe Bokkes en Ydje Feddes); overleden 10 jul 1803, Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: Meester scheepstimmerbaas
  • Doopgetuige: Bocke Abes

  Aantekeningen:

  Vermoedelijk werkte Boote Abes als jong gesel reeds op de werf van Lolcke Gerrits. Blijkbaar voldeed hij goed. Door het huwelijk van Boote met een kleindochter van de "Koning van Wartena" en het feit dat Boote een kleinzoon van de zwager van deze Lolcke Gerrits was is blijkbaar besloten om de werf aan hen over te laten, waardoor de werf in de familie bleef. In een akte van 1 april 1771 noemde Boote zichzelf meester scheepstimmerbaas. Op de werf in Wartena werden boten voor heel Friesland gemaakt. Ik heb bijlbrieven teruggevonden waarbij o.a. aan klanten uit Bakkeveen en Menaldum. In het hoofdkantoor van Douwe Egberts in Utrecht staat een model van een kofschip waarvan het origineel ook op de werf in Wartena gebouwd is.

  Boote trouwt Marijke Hessels 12 jan 1764, Warga. Marijke (dochter van Hessel Lolckes en Ariaentje Ages) gedoopt 03 okt 1735, Warga/Wartena; overleden 07 mrt 1811, Wartena. [Gezinsblad]


 2. 9.  Marijke Hessels gedoopt 03 okt 1735, Warga/Wartena (dochter van Hessel Lolckes en Ariaentje Ages); overleden 07 mrt 1811, Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Ook genoemd: Marike Abes
  • Ook genoemd: Marike Hessels

  Aantekeningen:

  #fam. Lolckes te bevragen bij Sj. Schaafsma, Wolvega, tel.05610-13337# Volgens de overlijdensakte had Marike bij haar overlijden nog 6 kinderen.

  Kinderen:
  1. Abe Botes gedoopt 20 nov 1764; overleden vóór 07 mrt 1811.
  2. Arriaantje Botes gedoopt 30 aug 1766; overleden 20 apr 1853, Dronrijp.
  3. Hessel Botes (VAN DER KOLK) geboren , Wartena; gedoopt 21 dec 1768, Warga/Wartena; overleden 14 dec 1855.
  4. Johannes Botes (HOOGHIEMSTRA) gedoopt 10 sep 1771, Warga/Wartena ; overleden 07 dec 1828, Wartena.
  5. 4. Fedde Botes (VAN DER WERF) gedoopt 20 okt 1773; overleden 03 mrt 1833, Deersum.
  6. Rense Botes (VAN DER KOLK) gedoopt 03 aug 1775; overleden 02 apr 1859, Dronrijp.
  7. Jeltie Botes gedoopt 27 okt 1777; overleden vóór 07 mrt 1811.
  8. Ydje Botes (VAN DER KOLK) gedoopt 11 jan 1779, Warga/Wartena; overleden 19 mei 1846, Wartena.
  9. Anna Botes gedoopt 30 aug 1781; overleden vóór 07 mrt 1811.

 3. 10.  Hessel Jans geboren 25 nov 1748 (zoon van Jan Hessels en Witske Fedderichs); overleden 30 nov 1811, Idaarderadeel.

  Andere gebeurtenissen:

  • Doopgetuige: Watse Hessels

  Aantekeningen:

  Hessel Jans noemt zich bij naamsaanname "De Jong".

  Hessel trouwt Tiedje Botes 02 jan 1774, Warga. Tiedje (dochter van Boote Romkes en Djucke Rimmerts) geboren 23 jan 1755, Warga/Wartena. [Gezinsblad]


 4. 11.  Tiedje Botes geboren 23 jan 1755, Warga/Wartena (dochter van Boote Romkes en Djucke Rimmerts).

  Andere gebeurtenissen:

  • Doopgetuige: Pierke Minses

  Kinderen:
  1. Djuke Hessels gedoopt 11 okt 1774, Warga.
  2. 5. Dieuwke Hessels gedoopt 23 jun 1776, Warga; overleden 14 apr 1814, Dearsum.
  3. Wytske Hessels gedoopt 26 mei 1777, Warga; overleden 9 mei 1849, Oosterwierum.


Generatie: 5

 1. 16.  Abe Bokkes gedoopt 09 dec 1699, Warga (zoon van Bocke Abes en Maycke Rickerts); overleden vóór 1749.

  Andere gebeurtenissen:

  • Doopgetuige: Derck Abes

  Aantekeningen:

  # Geboortegegevens geverifiëerd met DTB 435. Eventueel overlijden: 1733-1746 inv.nr.77, folio 299, Abe Bokkes, Oblig. et Debet aan. 590,-#

  Abe trouwt Ydje Feddes 15 nov 1722. Ydje (dochter van Fedde Jans en Antie Foockes) overleden 05 nov 1763, Wartena. [Gezinsblad]


 2. 17.  Ydje Feddes (dochter van Fedde Jans en Antie Foockes); overleden 05 nov 1763, Wartena.

  Aantekeningen:

  In het quotisatiekohier, opgenomen op 17 februari 1749, staat het volgende vermeld:
  pag. 93 Abe Bokkes wed. arme weduwe.
  Het gezin bestaat bij deze telling uit
  4 personen boven de twaalf jaar, waarbij
  Abe Bokkes wed. dan is meegeteld.
  #Huwelijksdatum geverifiëerd met DTB 435#

  Kinderen:
  1. Bokke Abes gedoopt ca. 1722; overleden 11 jun 1799, Wartena.
  2. Fedde Abes gedoopt 04 okt 1723.
  3. Boote Abes gedoopt 02 jul 1726.
  4. Maycke Abes gedoopt 20 mrt 1728.
  5. Antje Abes gedoopt 30 mei 1730.
  6. 8. Boote Abes gedoopt 13 mrt 1733, Warga/Wartena; overleden 10 jul 1803, Wartena.

 3. 18.  Hessel Lolckes gedoopt 08 sep 1705, Warga (zoon van Lolcke Gerrijts en Antie Gosses); overleden 08 sep 1770, Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: meester bakker en welgesteld winkelier

  Aantekeningen:

  Hessel Lolckes boerde op "Het Hooghiem" onder Wartena.

  Hessel trouwt Ariaentje Ages 22 jan 1730, Warstiens. Ariaentje (dochter van Age Louwes en Antje Arrien) gedoopt 04 sep 1712, Warga; overleden 23 jul 1786, Warga. [Gezinsblad]


 4. 19.  Ariaentje Ages gedoopt 04 sep 1712, Warga (dochter van Age Louwes en Antje Arrien); overleden 23 jul 1786, Warga.

  Andere gebeurtenissen:

  • Doopgetuige: Tetje Allerts

  Kinderen:
  1. Antje Hessels gedoopt 04 apr 1733, Warga.
  2. 9. Marijke Hessels gedoopt 03 okt 1735, Warga/Wartena; overleden 07 mrt 1811, Wartena.
  3. Agatha Hessels gedoopt 24 nov 1738, Warga; overleden 09 jan 1809, Wartena.
  4. Lolcke Hessels gedoopt 11 jan 1742, Warga; overleden 09 jun 1795, Wartena.
  5. Laurentius Hessels gedoopt 15 sep 1745, Warga; overleden 10 aug 1817, Wartena.
  6. Petrus Hessels gedoopt 18 nov 1748, Warga.
  7. Joannes Hessels gedoopt 21 jan 1752, Warga; overleden 26 mei 1770.
  8. Jacobus Hessels gedoopt 01 jan 1757, Warga.

 5. 20.  Jan Hessels gedoopt 12 nov 1714, Warga (zoon van Hessel Jans en Akke Watzes); overleden aug 1764.

  Andere gebeurtenissen:

  • Doopgetuige: Homme Martens

  Aantekeningen:

  Jan Hessels is overleden tijdens de vaart.

  Jan trouwt Witske Fedderichs 31 jul 1740. Witske (dochter van Fedderick Fransen en Ytje Sjerps) gedoopt 16 apr 1716, Warga; overleden 29 okt 1757, Warga. [Gezinsblad]


 6. 21.  Witske Fedderichs gedoopt 16 apr 1716, Warga (dochter van Fedderick Fransen en Ytje Sjerps); overleden 29 okt 1757, Warga.

  Andere gebeurtenissen:

  • Ook genoemd: Witske Jans

  Kinderen:
  1. Akke Jans gedoopt 15 sep 1747, Warga; overleden ca. 1800, Wartena.
  2. 10. Hessel Jans geboren 25 nov 1748; overleden 30 nov 1811, Idaarderadeel.
  3. Fedderich Jans geboren 29 jun 1750.
  4. Fedderich Jans geboren 05 okt 1751; gedoopt 07 okt 1751.
  5. Fedderich Jans geboren 01 okt 1753.

 7. 22.  Boote Romkes (zoon van Romke Ypes en Fedtje Wiebes); overleden 05 feb 1802.

  Boote trouwt Djucke Rimmerts 28 okt 1753, Idaarderadeel. Djucke geboren , Sneek; overleden 26 sep 1801. [Gezinsblad]


 8. 23.  Djucke Rimmerts geboren , Sneek; overleden 26 sep 1801.

  Andere gebeurtenissen:

  • Ook genoemd: Dieuwke Botes

  Kinderen:
  1. 11. Tiedje Botes geboren 23 jan 1755, Warga/Wartena.
  2. Andreas Botes geboren 06 sep 1756, Warga/Wartena; overleden 20 mrt 1759, Warga.
  3. Rimmert Botes geboren 06 nov 1757, Warga/Wartena; overleden 11 nov 1757.
  4. Romke Botes geboren 10 dec 1758, Warga/Wartena; overleden 03 mrt 1838, Warga.
  5. Andreas Botes geboren 06 jun 1760, Warga/Wartena.
  6. Catharina Botes geboren 26 jun 1761, Warga/Wartena.
  7. Piertje Botes geboren 24 nov 1762, Warga/Wartena.
  8. Piertje Botes geboren 17 feb 1764, Warga/Wartena.
  9. Fiedje Botes geboren 09 mei 1765, Warga/Wartena.
  10. Rimmert Botes geboren 22 sep 1766, Warga/Wartena.


Generatie: 6

 1. 32.  Bocke Abes geboren ca. 1672 (zoon van Abe Botes en Bauck Bockes); overleden 16 okt 1756, Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: boer
  • Beroep: meesterkuiper

  Aantekeningen:

  Bocke Abes wordt vermeld in de floreencohieren van 1728 en 1738 als boer op nr. 9 (zie bijlage ).#Volgens de gegevens van Wartena boerde hij ook op nr.1, dus deze zaak nog verifiëren!#
  #1698-1714 inv.nr 75, toegang 13-21, folio 93: Bocke Abes cum uxore debent aan Dirck Abes cum uxore 500,- cl.#

  Bocke Abes en Ansk Gosses lenen 100 Caroly gulden van Melis Anes en Trijntie Alles, Wartena. #R7, fol. 209# De lening wordt geroyeerd op 22 mei 1730.

  In het proclamatieboek nr. 58 van Idaarderadeel komen wij het volgende over Bocke Abes tegen:

  blz. 60 geeft aan dat bij 3e proclamatie op 17 juli 1730 Bocke Abes, Mr.Cuiper tot Wartena een huis op de Midsburen koopt voor de somma van zes en dertigh Goltguldens een en twintigh Stuivers.

  blz. 193 vermeldt:
  Bokke Abes, Mr. Cuiper en Anskje Gosses, egtelieden tot Wartena, begeren bode en consent op de coop van sekere Huisinge, Hovinge, Hieminge, bomen en Plantagie, Sampt Hooiberg met al wat aard, band, Spijker en Nagelvast is, bestaande de Huisinge in twee kamers en buitenhuis, vorders met Wijdere Lasten en Profijten daar toe en aan van Ouds behorende. Hebbende deze huisinge tot Naastlegers de heer Grietman Camstra ten Oosten, ten Westen Jakob Jans, ten zuiden de Heer Scheltinge Com Sae; en ten Noorden het Wartenster Wijd, Sijnde dese huisinge beswaart de Eene kamer Homme Martens daaraan competerende een jaar huiringe; die daar Jaars voor te huir betaald Seven Carg.: dit alsoo in Coop bekomen van Hessel Jans,Groot Schipper tot Warga voor de Eene helft en Eelk Jans gesterkt met haar man Homme Martens tot Wartena voor de andere helft, en de alsoo te Samen voor 't geheel, voor de Somma van Twee hondert en een ggls enz.(3e procl. 25 april 1735)

  Bocke trouwt Maycke Rickerts. Maycke (dochter van Rickert en Haycke?) overleden ca. 1708. [Gezinsblad]


 2. 33.  Maycke Rickerts (dochter van Rickert en Haycke?); overleden ca. 1708.
  Kinderen:
  1. 16. Abe Bokkes gedoopt 09 dec 1699, Warga; overleden vóór 1749.
  2. Haycke Bokkes gedoopt 07 nov 1701.
  3. Haycke Bokkes gedoopt 01 aug 1704.
  4. Rickert Bokkes gedoopt 30 nov 1705.
  5. Rickert Bokkes gedoopt 03 mei 1707.

 3. 34.  Fedde Jans

  Fedde trouwt Antie Foockes 09 feb 1674. [Gezinsblad]


 4. 35.  Antie Foockes
  Kinderen:
  1. 17. Ydje Feddes overleden 05 nov 1763, Wartena.
  2. Dieuwke Feddes
  3. Jelle Feddes
  4. Fedde Feddes
  5. Antje Feddes
  6. Feyckje Feddes

 5. 36.  Lolcke Gerrijts geboren 1668, Wartena; gedoopt , Warga (zoon van Gerrijt Lolckes en Gerbrich Rinses); overleden 30 aug 1755, Warga.

  Andere gebeurtenissen:

  • Ook genoemd: De KONING VAN WARTENA
  • Beroep: kofschipper
  • Beroep: reder
  • Beroep: Welgesteld koopman in hout

  Aantekeningen:

  Lolcke Gerrijts erfde van zijn ouders o.a. een gedeelte (5/18) van sate Emkema te Wartena, evenals zijn broer Rinse en zijn zuster Willemke. Van hun vader Gerrijt Lolckes is helaas (tot nu toe) geen inventaris of scheiding en deling van goederen gevonden.
  In 1749 wordt Lolcke Gerrijts in het quotisatie kohier als de hoogst aangeslagene vermeld voor ruim 78 gulden en in het personele kohier (vermogensbelasting) van 1768 worden z'n erven aangeslagen voor een vermogen van 13000 gulden tegen betaling van 156 gg jaarlijks. In 1744 werd hij vermeld als houtkoper te Wartena met 3 gezinsleden evenals in 1749.
  Lolcke Gerrijts zal gedoopt zijn als Ludovicus, dus zijn patroonsheilige, een oude Franse en Roomse Koning. Eé‚n van zijn schepen droeg dan ook de, in die tijd, provocerende naam "Ludovicus rex" en mede daardoor verkreeg hij al snel de bijnaam "de Koning van Wartena". Een tweede kofschip van hem droeg de naam "Rex Lodewijkus Wartna" waarop in 1754 Wytse Fockes Vliegendehond schipper was en welk schip te Harlingen op 7 juni 1755, een paar maanden voor Lolcke overleed, werd verkocht. In het scheepvaartmuseum te Amsterdam is daar een getuigd model van aanwezig.
  Dat hij Rooms Katholiek was en zijn geloof trouw bleef in die tijd van hervorming en wetten tegen de Rooms Katholieke leer, bewijst het feit dat hij in 1715 in de voorgevel van zijn huis een crucifix metselde, waarvoor het Hof van Friesland hem veroordeelde en ordonneerde het crucifix binnen acht dagen te verwijderen, de plaats weer toe te metselen en tevens tot betaling van de proceskosten. Dit crucifix is op de een of andere manier in de kerk van Warga beland en ca. 200 jaar later, in 1947, terug gevonden op de zolders van het Fries Museum te Leeuwarden. (Gegevens overgenomen van Schaafsma).

  Frappant detail is dat Boote Abes en niet één van zijn kinderen de opvolger op de werf werd.

  Lolcke trouwt Antie Gosses dec 1691. Antie (dochter van Gosse Wybes en Pietje Dirks) geboren ca. 28 apr 1672, Wartena; overleden 30 aug 1766, Warga. [Gezinsblad]


 6. 37.  Antie Gosses geboren ca. 28 apr 1672, Wartena (dochter van Gosse Wybes en Pietje Dirks); overleden 30 aug 1766, Warga.

  Andere gebeurtenissen:

  • Ook genoemd: Anke Gosses

  Kinderen:
  1. Pietje Lolckes geboren ca. 1693.
  2. Gerrit Lolckes geboren ca. 1695.
  3. Pietje Lolckes gedoopt 04 mrt 1697, Warga/Wartena; overleden 02 mrt 1752, Wartena.
  4. Trintje(Catharina) Lolckes gedoopt 01 jan 1699, Warga/Wartena.
  5. Gerrit Lolckes gedoopt 19 feb 1701, Warga/Wartena; overleden na 12 jan 1756.
  6. Gosse Lolckes geboren 1703, Wartena.
  7. 18. Hessel Lolckes gedoopt 08 sep 1705, Warga; overleden 08 sep 1770, Wartena.
  8. Pieter Lolckes gedoopt 19 jan 1708, Warga/Wartena.
  9. Gerberich Lolckes gedoopt 28 nov 1709, Warga/Wartena.
  10. Rense Lolckes gedoopt 30 sep 1711, Warga/Wartena; overleden vóór 1713.
  11. Rinse Lolckes gedoopt 07 feb 1713, Warga/Wartena; overleden na 01 nov 1783.
  12. Gerben Lolckes gedoopt 19 jul 1716, Warga/Wartena.

 7. 38.  Age Louwes geboren 1670, Warga.

  Age trouwt Antje Arrien 04 okt 1697. [Gezinsblad]


 8. 39.  Antje Arrien

  Aantekeningen:

  #datum huwelijk uit proclamaties Idaarderadeel nr. 56, blz. 157# Het huwelijk werd gesloten met consent van de ouders van Antje.

  Kinderen:
  1. Feyck Ages geboren 10 feb 1699, Warga/Wartena.
  2. Louw Ages geboren 10 jan 1704, Warga/Wartena.
  3. Baetje Ages geboren 22 nov 1706, Warga/Wartena.
  4. 19. Ariaentje Ages gedoopt 04 sep 1712, Warga; overleden 23 jul 1786, Warga.

 9. 40.  Hessel Jans geboren ca. 1680; overleden 30 jan 1774, Warga.

  Hessel trouwt Akke Watzes ca. 1712. Akke (dochter van Watze Hiddes en Jeltje Watses) geboren ca. 1690; overleden 19 feb 1758, Warga. [Gezinsblad]


 10. 41.  Akke Watzes geboren ca. 1690 (dochter van Watze Hiddes en Jeltje Watses); overleden 19 feb 1758, Warga.

  Andere gebeurtenissen:

  • Ook genoemd: Akke Hessels

  Kinderen:
  1. 20. Jan Hessels gedoopt 12 nov 1714, Warga; overleden aug 1764.
  2. Watse Hessels (Zwart) geboren 18 okt 1716; overleden sep 1771.
  3. Feyckje Hessels gedoopt 19 dec 1718, Warga/Wartena.
  4. Johannes Hessels (Boersma) gedoopt 18 feb 1721, Warga/Wartena.
  5. Ruurd Hessels geboren 20 feb 1723; gedoopt , Warga/Wartena; overleden 07 jan 1794, Warga.
  6. Ate Hessels gedoopt 08 mei 1725, Warga/Wartena.
  7. Impke Hessels gedoopt 07 feb 1727, Warga/Wartena.
  8. Jeltje Hessels geboren 18 okt 1728, Warga/Wartena.
  9. Ate Hessels geboren 27 sep 1730; gedoopt , Warga/Wartena.
  10. Eeke Hessels gedoopt 19 mei 1732, Warga/Wartena.

 11. 42.  Fedderick Fransen

  Fedderick trouwt Ytje Sjerps. [Gezinsblad]


 12. 43.  Ytje Sjerps
  Kinderen:
  1. 21. Witske Fedderichs gedoopt 16 apr 1716, Warga; overleden 29 okt 1757, Warga.

 13. 44.  Romke Ypes (zoon van Ype Ruijrdts); overleden 11 nov 1757, Buiten Warga.

  Aantekeningen:

  Romke Ypes is bediend en buiten Warga overleden.

  Romke trouwt Fedtje Wiebes. Fedtje (dochter van Wiebe Abes en Tiets(Tjitske) Andries) overleden 16 apr 1767, Warga. [Gezinsblad]


 14. 45.  Fedtje Wiebes (dochter van Wiebe Abes en Tiets(Tjitske) Andries); overleden 16 apr 1767, Warga.
  Kinderen:
  1. Ype Romkes overleden 09 dec 1773, Warga/Wartena.
  2. 22. Boote Romkes overleden 05 feb 1802.
  3. Gritje Romkes geboren , Warga/Wartena; gedoopt 01 aug 1715.
  4. Trintje Romkes geboren , Warga/Wartena; gedoopt 19 nov 1727.


Generatie: 7

 1. 64.  Abe Botes geboren ca. 1630 (zoon van Bote Ates en Aet Abes); overleden na 27 feb 1682.

  Aantekeningen:

  Volgens procl. Ida. nr. 233a op 27-01-1656 woont Abe Bootes c.u. in het 1e huis aan de Hilleburen. Dit pand moet volgens mevr. Rem uit twee woningen hebben bestaan. Voorzover bekend heeft Abe met zijn gezin hier in ieder geval tot 05-09-1683 gewoond. In een akte #Procl. Ida. 246b# van 27-02-1682 wordt vermeld dat Abe Botes koper is gebleven van 't huis bij't Kerkhof.

  Abe trouwt Bauck Bockes 24 okt 1670. Bauck geboren , Warstiens. [Gezinsblad]


 2. 65.  Bauck Bockes geboren , Warstiens.
  Kinderen:
  1. Trijntje Abes geboren ca. 1671; overleden vóór 09 mrt 1733.
  2. 32. Bocke Abes geboren ca. 1672; overleden 16 okt 1756, Wartena.

 3. 66.  Rickert

  Rickert trouwt Haycke?. [Gezinsblad]


 4. 67.  Haycke?
  Kinderen:
  1. 33. Maycke Rickerts overleden ca. 1708.
  2. Bauck Rickerts

 5. Kinderen:
  1. 34. Fedde Jans

 6. 72.  Gerrijt Lolckes geboren ca. 1630, Wartena (zoon van Lolcke Hessels); overleden 24 apr 1699, Warga.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: koopman
  • Beroep: vermogend reder

  Aantekeningen:

  #DTB 435a, nr 418# Gerrijt Lolckes (Wartena) en Gerbrigh Rinses (Wartena) trouwen gerechtelijk te Idaerderadeel op 24 april 1699. N.B.trouwbeloften circa 50 jaar eerder, hun kinderen zijn de zoons Lolcke en Rinse Gerrijts, de dochter Willemke Gerrijts, die present waren bij deze huwelijksvoltrekking.

  Gerrijt trouwt Gerbrich Rinses 24 apr 1699, Idaarderadeel. Gerbrich geboren ca. 1640, Wartena; overleden , Wartena. [Gezinsblad]


 7. 73.  Gerbrich Rinses geboren ca. 1640, Wartena; overleden , Wartena.
  Kinderen:
  1. Willemke Gerrijts geboren ca. 1660, Wartena; overleden vóór 1717.
  2. 36. Lolcke Gerrijts geboren 1668, Wartena; gedoopt , Warga; overleden 30 aug 1755, Warga.
  3. Rinse Gerrijts geboren ca. 1669, Wartena.

 8. 74.  Gosse Wybes geboren ca. 1640 (zoon van Wybe Jetses).

  Aantekeningen:

  Gosse Wybes is in 1700 meyer met Sytse Wybes over 72 pondemaat van Sate Emckema te Wartena (stemnr. 7). Hij wordt in 1687 genoemd als naastligger (c.s.) ten oosten van 13 mad miedlanden, "'t Ertlandt" genaamd, die dat jaar gekocht wordt door Jan Hessels te Wartena (IDA56-391b).
  Op 15 mei 1695 compareerde Wybe Jetses als grootvader over de vier kinderen van wijlen Pijtie Dircks bij Gosse Wybes in echte verwekt. Gosse Wybes hertrouwt Hendrickje Gerrijts. Het betreft een akkoord overscheiding en deling van goederen, waarbij Gosse Wybes zich verplicht aan ieder van zijn vier kinderen, wanneer ze hun zelf kunnen of menen te kunnen redden 100 gg uit te keren. Verder om hen behoorlijk te onderhouden en iets te laten leren. Op 20 januari 1696 verklaart Lolcke Gerrijts als man en voogd over Antie Gosses dat schoonvader Gosse Wybes hem deze 100 gg heeft voldaan. (IDA 43-79) #te bevragen bij Schaafsma#
  (Gegevens overgenomen van Schaafsma)

  Gosse trouwt Pietje Dirks ca. 1665. Pietje geboren ca. 1650; overleden vóór 1695. [Gezinsblad]


 9. 75.  Pietje Dirks geboren ca. 1650; overleden vóór 1695.
  Kinderen:
  1. 37. Antie Gosses geboren ca. 28 apr 1672, Wartena; overleden 30 aug 1766, Warga.
  2. Ansk Gosses geboren ca. 1675; overleden na 1735.
  3. Derck Gosses geboren ca. 1676.
  4. Feijck Gosses geboren ca. 1678; overleden na 01 jul 1737.

 10. 82.  Watze Hiddes

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: boer (op Rollinga)

  Watze trouwt Jeltje Watses. [Gezinsblad]


 11. 83.  Jeltje Watses
  Kinderen:
  1. 41. Akke Watzes geboren ca. 1690; overleden 19 feb 1758, Warga.

 12. 88.  Ype Ruijrdts

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: meester smid

  Kinderen:
  1. 44. Romke Ypes overleden 11 nov 1757, Buiten Warga.

 13. 90.  Wiebe Abes geboren ca. 1665 (zoon van Abe Botes en Trijntie Dirks); overleden 1717.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: bakker
  • Beroep: Meesterbakker

  Aantekeningen:

  Wiebe Abes en Tjitske Andries kochten in november 1691 van Jacob Hilles een voor die tijd zeer royaal pand aan de Gele Eker (het nu nog steeds bestaande en zeer beeldbepalende pand op nr.2, zie foto's) te Warga, waar Wiebe het beroep van bakker uitoefende. Na het overlijden van Wiebe in 1717 zet Tjitske het bedrijf voort met hulp van zoon Pieter. Toen deze in 1725 trouwde en het bedrijf overnam verhuisde Tjitske naar een pand verderop aan de Gele Eker. Dit pand (waarschijnlijk het nu nog steeds bestaande pand Gele Eker nr. 42) huurde zij voor elf caroly guldens en tien stuivers per jaar van de Mennisten Gemeente, en dit op Petrie en meij te betalen. #Uit het feit dat Wiebe Abes volgens de hr. Nota uit Joure ger.IDA 9 febr.1685 gehuwd is met Tjitske Andries leidt ik af dat Wiebe bijna onmogelijk een zoon uit het tweede huwelijk van Abe Botes met Bauck Bockes (x 3e procl.IDA 24-10-1670) kan zijn. Gelet op de trouwdata van zowel Abe Botes en Wiebe Abes zou laatstgenoemde bij zijn huwelijk slechts 14 jaar oud zijn. Waarschijnlijker is dat Wiebe een zoon van Abe is uit het eerste huwelijk van Abe met Trijntje Dirks (x 24-10-1663). Bote Abes (geb.in 1664?) en Wiebe Abes zouden gelijk (tweeling) of vlak na elkaar (Wiebe dus in 1665 of hooguit in 1666) geboren kunnen zijn. Indien mijn theorie klopt dan is Wiebe vooraf misschien of mogelijk nog gehuwd geweest met Fed Bauckes (x 01-05-1682).#

  Wiebe trouwt Tiets(Tjitske) Andries 09 feb 1685. Tiets(Tjitske) (dochter van Andries Tietses en Auck Sioeks) geboren , Warstiens. [Gezinsblad]


 14. 91.  Tiets(Tjitske) Andries geboren , Warstiens (dochter van Andries Tietses en Auck Sioeks).
  Kinderen:
  1. 45. Fedtje Wiebes overleden 16 apr 1767, Warga.
  2. Jits Wiebes geboren ca. 1687; overleden 21 jul 1774, Warga.
  3. Abe(Ate?) Wiebes geboren ca. 1688.
  4. Andries Wiebes geboren ca. 1690; overleden 20 apr 1752, Warga.
  5. Trijntje Wiebes geboren ca. 1691.
  6. Bote Wiebes geboren ca. 1695.
  7. Pieter Wiebes geboren ca. 1696, Warga; overleden 11 dec 1763, Warstiens.
  8. Bauckje Wiebes gedoopt 26 jan 1699, Warga.
  9. Auckje Wiebes gedoopt 31 dec 1701, Warga.


Generatie: 8

 1. 128.  Bote Ates geboren ca. 1600 (zoon van Aete Bottes en Aet); overleden na 23 jul 1655.

  Aantekeningen:

  In een akte van 25-10-1617 #Ida. C2 blz. 55# worden Bote, Wyb en Wyts reeds vermeld. In een akte #IDA J3# van 06-04-1627 van een openbare verkoop wordt vermeld bij de vaste goederen: huijzinge te Warga bewoont door Bote Ates en Aet Abes dr. echtelieden, en Meile en Wijts Abes dr. Aan huijshuijr was schuldig 12.0.0 goudgulden. In een akte van 23-07-1655 #procl.Ida. 228d# wordt vermeld dat het huis verkocht is "begin Grote Buren met Bote Ates ten Noorden".

  Bote trouwt Aet Abes vóór 1627. [Gezinsblad]


 2. 129.  Aet Abes (dochter van Abe).
  Kinderen:
  1. Dirck Botes overleden tussen 15 apr 1678 en 05 mei 1679.
  2. Aete Botes geboren vóór 1630; overleden vóór 06 sep 1696.
  3. 64. Abe Botes geboren ca. 1630; overleden na 27 feb 1682.

 3. 144.  Lolcke Hessels geboren ca. 1597.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: boer op Jornahuis
  • Beroep: curator

  Aantekeningen:

  Op 8 november 1643 houdt Lolcke Hessels boelgoed van turf. De opbrengst van de boelpenningen bedraagt 62 goudgulden. Het betreft zo'n 20x een "halve schuit", 3x een kwart (farndel) schuit en 1x een "hele schuit". #IDA51-356/357#

  Kinderen:
  1. Hessel Lolckes geboren ca. 1629.
  2. 72. Gerrijt Lolckes geboren ca. 1630, Wartena; overleden 24 apr 1699, Warga.

 4. 148.  Wybe Jetses geboren ca. 1610 (zoon van Jetse Jelgers en Ulck Wybes); overleden na 1695.
  Kinderen:
  1. 74. Gosse Wybes geboren ca. 1640.

 5. 180.  Abe Botes geboren ca. 1630 (zoon van Bote Ates en Aet Abes); overleden na 27 feb 1682.

  Aantekeningen:

  Volgens procl. Ida. nr. 233a op 27-01-1656 woont Abe Bootes c.u. in het 1e huis aan de Hilleburen. Dit pand moet volgens mevr. Rem uit twee woningen hebben bestaan. Voorzover bekend heeft Abe met zijn gezin hier in ieder geval tot 05-09-1683 gewoond. In een akte #Procl. Ida. 246b# van 27-02-1682 wordt vermeld dat Abe Botes koper is gebleven van 't huis bij't Kerkhof.

  Abe trouwt Trijntie Dirks 24 okt 1663. [Gezinsblad]


 6. 181.  Trijntie Dirks

  Aantekeningen:

  #in IDA. R4, fol. 52 V. staat als huwelijksdatum?? vermeld: Reg.24-04-1663#

  Kinderen:
  1. Bote Abes geboren ca. 1664.
  2. 90. Wiebe Abes geboren ca. 1665; overleden 1717.
  3. Dirck Abes geboren tussen 1665 en 1670; overleden tussen 01 jan 1698 en 14 mrt 1701.

 7. 182.  Andries Tietses

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: vermogend boer

  Andries trouwt Auck Sioeks 08 apr 1661. Auck geboren , Warga. [Gezinsblad]


 8. 183.  Auck Sioeks geboren , Warga.
  Kinderen:
  1. 91. Tiets(Tjitske) Andries geboren , Warstiens.