Pietje Dirks

Vrouwelijk ca. 1650 - vóór 1695  (~ 44 jaar)


Generaties:      Standaard    |    Compact    |    Verticaal    |    Alleen tekst    |    Register

Opm.: Scroll eventueel naar beneden of naar rechts om alles te kunnen zien.
Pietje Lolckes

Mannelijk ca. 1693-

Gerrit Lolckes

Mannelijk ca. 1695-

N.N.

Mannelijk 1717-

Pietje Lolckes

Vrouwelijk 1697-1752

Wijtze Sijbrens

Mannelijk -vóór 1730

Albert Bauckes Wartena

Mannelijk 1730-vóór 1731

Bouke Lolkes Wartna

Mannelijk 1769-vóór 1773

Romke Botes

Mannelijk 1758-1838

 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
Ida Temming

Vrouwelijk 1856-1946


Maria Huisman

Vrouwelijk 1873-1953

 = Nieuw overzicht
Helena Holman

Vrouwelijk 1858-1932

 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht

Janke Erich

Vrouwelijk 1867-1945

 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
Eelkje Anema

Vrouwelijk 1870-1947

 = Nieuw overzicht
Gerrit Huitenga

Mannelijk 1878-1918

 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
Doeke Posthuma

Mannelijk 1888-1968

 = Nieuw overzicht
Gerrit Laagland

Mannelijk 1867-1875

 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht

Egbert Bosma

Mannelijk 1873-1955

 = Nieuw overzicht
Douwe Vogelaar

Mannelijk 1877-1957

 = Nieuw overzicht
Anne Gort

Mannelijk 1883-1953

 = Nieuw overzicht
Gerrit Lolckes

Mannelijk 1701-na 1756

Siouke Sierps

Vrouwelijk ca. 1710-

Jetze Jans de Vries

Mannelijk -vóór 1777

Abe Botes

Mannelijk 1764-vóór 1811

Hotske Eeltjes Kapper

Vrouwelijk 1848-vóór 1888

Elizabeth Johannes Zwart

Vrouwelijk ca. 1833-vóór 1915

Jeltje Jacobs(Douwes) Lap

Vrouwelijk ca. 1803-na 1862

 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
N.N.

Vrouwelijk 1890-

Douwe Langhout

Mannelijk ca. 1846-

Hessel Boersma

Mannelijk 1836-1849

Jan Boersma

Mannelijk ca. 1846-

Ruurd Rinzes Boersma

Mannelijk ca. 1803-1848

 = Nieuw overzicht
Kornelis Jurna

Mannelijk 1830-1892

Hieke Hijlkema

Vrouwelijk 1882-1963

Sijbren Terpstra

Mannelijk 1825-vóór 1900

Fettje Sjoukes Dijkstra

Vrouwelijk 1831-vóór 1900

Pietje Terpstra

Vrouwelijk 1830-1832

Pietje Terpstra

Vrouwelijk ca. 1832-1834

Klaas Terpstra

Mannelijk 1837-1917

Pietje Terpstra

Vrouwelijk 1839-1920

Michiel Rondema

Mannelijk 1835-1875

Akke Terpstra

Vrouwelijk 1846-1847

 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
Ida Temming

Vrouwelijk 1856-1946


Maria Huisman

Vrouwelijk 1873-1953

 = Nieuw overzicht
Helena Holman

Vrouwelijk 1858-1932

 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht

Janke Erich

Vrouwelijk 1867-1945

 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
Eelkje Anema

Vrouwelijk 1870-1947

 = Nieuw overzicht
Gerrit Huitenga

Mannelijk 1878-1918

 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
Doeke Posthuma

Mannelijk 1888-1968

 = Nieuw overzicht
Gerrit Laagland

Mannelijk 1867-1875

 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht

Egbert Bosma

Mannelijk 1873-1955

 = Nieuw overzicht
Douwe Vogelaar

Mannelijk 1877-1957

 = Nieuw overzicht
Anne Gort

Mannelijk 1883-1953

 = Nieuw overzicht
Hieke Hijlkema

Vrouwelijk 1882-1963

Durk Hijlkema

Mannelijk 1842-1919

Fedde Flapper

Mannelijk 1881-1916

Sietske de Boer

Vrouwelijk 1885-1964


Harmke Engwerda

Vrouwelijk 1883-1978


Evert Boersma

Mannelijk 1881-1960

 = Nieuw overzicht
Bote Engwerda

Mannelijk 1884-1964

 = Nieuw overzicht
Johanna Kingma

Vrouwelijk 1880-1973

Joseph van der Werf

Mannelijk 1810-ca. 1810

Dieuwke Hessels

Vrouwelijk 1776-1814

Jeltie Botes

Vrouwelijk 1777-vóór 1811

Regina Lenes

Vrouwelijk 1893-1971

 = Nieuw overzicht
Minke Jorna

Vrouwelijk 1858-1934

Anna Botes

Vrouwelijk 1781-vóór 1811

Marijke Hessels

Vrouwelijk 1735-1811

Boote Abes

Mannelijk 1733-1803

Agatha Hessels

Vrouwelijk 1738-1809

Lolcke Hessels

Mannelijk 1742-1795

Joannes Hessels

Mannelijk 1752-1770

Hessel Lolckes

Mannelijk 1705-1770

Ariaentje Ages

Vrouwelijk 1712-1786

Rense Lolckes

Mannelijk 1711-vóór 1713

Rinse Lolckes

Mannelijk 1713-na 1783

Ytje Bokkes

Vrouwelijk ca. 1715-

Sophia Reins Galama

Vrouwelijk ca. 1730-na 1783

Antie Gosses

Vrouwelijk ca. 1672-1766

Lolcke Gerrijts

Mannelijk 1668-1755

Maycke Bokkes

Vrouwelijk 1712-1751

Ansk Gosses

Vrouwelijk ca. 1675-na 1735

Bocke Abes

Mannelijk ca. 1672-1756

Derck Gosses

Mannelijk ca. 1676-

Feijck Gosses

Vrouwelijk ca. 1678-na 1737

Wijtse Louwes

Mannelijk -na 1737

Pietje Dirks

Vrouwelijk ca. 1650-vóór 1695

Gosse Wybes

Mannelijk ca. 1640-