Jetse Jelgers

Mannelijk - vóór 1613


Generaties:      Standaard    |    Compact    |    Verticaal    |    Alleen tekst    |    Register

Opm.: Scroll eventueel naar beneden of naar rechts om alles te kunnen zien.
Jelger Jetses

Mannelijk ca. 1590-

Saep Jetses

Vrouwelijk ca. 1591-

Binnert Dirx

Mannelijk -vóór 1618

Douwe Jetses

Mannelijk ca. 1592-

Gosse Wybes

Mannelijk ca. 1640-

Pietje Lolckes

Mannelijk ca. 1693-

Gerrit Lolckes

Mannelijk ca. 1695-

N.N.

Mannelijk 1717-

Pietje Lolckes

Vrouwelijk 1697-1752

Wijtze Sijbrens

Mannelijk -vóór 1730

Albert Bauckes Wartena

Mannelijk 1730-vóór 1731

Bouke Lolkes Wartna

Mannelijk 1769-vóór 1773

Romke Botes

Mannelijk 1758-1838

 = Nieuw overzicht
Gerrit Lolckes

Mannelijk 1701-na 1756

Siouke Sierps

Vrouwelijk ca. 1710-

Jetze Jans de Vries

Mannelijk -vóór 1777

Abe Botes

Mannelijk 1764-vóór 1811

Jeltje Jacobs(Douwes) Lap

Vrouwelijk ca. 1803-na 1862

 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
Ruurd Rinzes Boersma

Mannelijk ca. 1803-1848

 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
 = Nieuw overzicht
Joseph van der Werf

Mannelijk 1810-ca. 1810

Dieuwke Hessels

Vrouwelijk 1776-1814

Jeltie Botes

Vrouwelijk 1777-vóór 1811

 = Nieuw overzicht
Anna Botes

Vrouwelijk 1781-vóór 1811

Marijke Hessels

Vrouwelijk 1735-1811

Boote Abes

Mannelijk 1733-1803

Agatha Hessels

Vrouwelijk 1738-1809

Lolcke Hessels

Mannelijk 1742-1795

Joannes Hessels

Mannelijk 1752-1770

Hessel Lolckes

Mannelijk 1705-1770

Ariaentje Ages

Vrouwelijk 1712-1786

Rense Lolckes

Mannelijk 1711-vóór 1713

Rinse Lolckes

Mannelijk 1713-na 1783

Ytje Bokkes

Vrouwelijk ca. 1715-

Sophia Reins Galama

Vrouwelijk ca. 1730-na 1783

Antie Gosses

Vrouwelijk ca. 1672-1766

Lolcke Gerrijts

Mannelijk 1668-1755

Maycke Bokkes

Vrouwelijk 1712-1751

Ansk Gosses

Vrouwelijk ca. 1675-na 1735

Bocke Abes

Mannelijk ca. 1672-1756

Derck Gosses

Mannelijk ca. 1676-

Feijck Gosses

Vrouwelijk ca. 1678-na 1737

Wijtse Louwes

Mannelijk -na 1737

Pietje Dirks

Vrouwelijk ca. 1650-vóór 1695

Wybe Jetses

Mannelijk ca. 1610-na 1695

Jucke Juckes

Mannelijk ca. 1650-vóór 1692

Pytje Wopkes

Vrouwelijk -vóór 1692

Foock Juckes

Vrouwelijk ca. 1652-

Jan Juckes

Mannelijk 1654-vóór 1692

Frouck Juckes

Vrouwelijk 1657-ca. 1680

Jucke Jetses

Mannelijk ca. 1612-ca. 1674

Jetse Jelgers

Mannelijk -vóór 1613