Alle Media


Treffers 51 t/m 100 van 418     » Zie Galerij

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
51
1898 Sietske Annes de Boer
1898 Sietske Annes de Boer
Sietske Annes de Boer, ongeveer 13 jaar oud.
 
52
1900
1900
Aankoop Vissteeg

Op 19 november 1900 kocht Hijlke, nog voor dat hij trouwde, het pand aan de Vissteeg nr. 21.
 
53
1900 Agatha de Boer-Veltman
1900 Agatha de Boer-Veltman
Agatha de Boer omstreeks 1900
 
54
1900 Anne de Boer
1900 Anne de Boer
Anne de Boer omstreeks 1900
 
55
1900 Broer Lolkes de Boer
1900 Broer Lolkes de Boer
Foto omstreeks 1900
 
56
1900 Catharina de Boer
1900 Catharina de Boer
Catharina de Boer omstreeks 1900
 
57
1900 De Molens van Dokkum
1900 De Molens van Dokkum
Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
 
58
1900 Eeltje de Boer
1900 Eeltje de Boer
Eeltje de Boer omstreeks 1900
 
59
1900 Harkemazathe, de boerderij van Broer Lolkes de Boer te Oosterwierum
1900 Harkemazathe, de boerderij van Broer Lolkes de Boer te Oosterwierum
Broer Lolkes de Boer met Agatha Veldman en 2 dochters (Martha en Wytske) op de foto in het weiland naast hun boerderij te Oosterwierum. De nog steeds bestaande boerderij staat aan de weg Bozum-Oosterwierum bij het binnenkomen van het dorp Oosterwierum aan de linkerkant van de weg bij het plaatsnaambord Oosterwierum.
 
60
1900 Hijlke Hooghiemstra omstreeks 1900
1900 Hijlke Hooghiemstra omstreeks 1900
 
61
1900 Martha de Boer
1900 Martha de Boer
Een jeugdfoto van Martha de Boer omstreeks 1900
 
62
1900 Reinskje à Nijeholt omstreeks 1900
1900 Reinskje à Nijeholt omstreeks 1900
Deze foto is gelijktijdig met de foto van Hijlke genomen
 
63
1900 Warga, de Gele Eker omstreeks 1900
1900 Warga, de Gele Eker omstreeks 1900
Warga, nog een keer de Gele Eker waar Tjerk Johannes woonde met zijn gezin. Het boerderijtje stond wat achteraf tussen de meest rechtse woning op deze foto (met de kajuit/dakkapel) en de schuur van het daaropvolgende herenhuis en is daardoor hier niet zichtbaar.
 
64
1900 Wytske de Boer
1900 Wytske de Boer
Wytske omstreeks 1900
 
65
1901 Bidprentje Doetje D. Lap
1901 Bidprentje Doetje D. Lap
 
66
1901 De Hogerhuis-zaak
1901 De Hogerhuis-zaak
De Hogerhuis-zaak was een geruchtmakend justitieel schandaal dat Nederland tussen 1897 en 1900 in zijn ban hield. De kwestie verwierf nationale faam nadat de advocaat en socialistische voorman Troelstra, leider van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) zich over de zaak boog. Hij meende dat er sprake was geweest van klassenjustitie en hij probeerde de zaak opnieuw aanhangig te maken via de Hoge Raad.
Er zijn ettelijke stukken en verhalen over deze zaak terug te vinden via internet. Via Tresoar is zelfs het gehele proces, dat bestaat uit honderden stukken, terug te vinden en na te lezen.
 
67
1901 Jiskjen toont eerstgeborene.
1901 Jiskjen toont eerstgeborene.
Op de foto staand tegen het huis: vermoedelijk Johannes Siemonsma, daarnaast Sietske Annes en dan met poes op de arm Lolke Annes. Zittend op stoel Jiskjen Annes met haar eerst geborene Franskjen en achter de tafel heit Anne Lolkes de Boer en mem Franskjen Hilles Ydema. Anne Lolkes was destijds boer in Nijland.
 
68
1902 Bidprentje Rinse Lucas Sinnema
1902 Bidprentje Rinse Lucas Sinnema
 
69
1902 Bidprentje Rinse Lucas Sinnema (ak)
1902 Bidprentje Rinse Lucas Sinnema (ak)
 
70
1902 Jantje Hooghiemstra en Pietertje Bokstra
1902 Jantje Hooghiemstra en Pietertje Bokstra
 
71
1902 Johanna van der Leest en haar zuster Petronella
1902 Johanna van der Leest en haar zuster Petronella
Links Johanna en rechts Petronella
 
72
1902 Johannes Jongma en Regina de Boer
1902 Johannes Jongma en Regina de Boer
Vermoedelijke trouwfoto van Johannes Jongma en Regina de Boer in 1902.
 
73
1903 Bote Hooghiemstra
1903 Bote Hooghiemstra
Bote Hooghiemstra omstreeks 1903 in het leger.
 
74
1903 Eeltje de Boer terug uit Amerika
1903 Eeltje de Boer terug uit Amerika
Bevolkingsregister met inschrijving van Eeltje op 19 juli 1902 en weer de uitschrijving op 12 mei 1903 uit het register.
 
75
1904 Bidprentje Trientje Wiebes van der Kolk
1904 Bidprentje Trientje Wiebes van der Kolk
 
76
1904 Bidprentje Trientje Wiebes van der Kolk (ak)
1904 Bidprentje Trientje Wiebes van der Kolk (ak)
 
77
1904 Cune de Boer
1904 Cune de Boer
 
78
1904 Johanna van der Leest
1904 Johanna van der Leest
Johanna van der Leest, echtgenote van Willem Hooghiemstra,destijds wonende in de Vissteeg, omstreeks 1904
 
79
1905 Johanna Hooghiemstra
1905 Johanna Hooghiemstra
Waarschijnlijk Johanna (Hannie) omstreeks 1905. Tussen de spullen van Piet Postma werd dit fotootje gevonden. Naast het fotootje stond geschreven "Hannie Hooghiemstra". Binnen de familie Postma was bekend dat Johanna connecties had met de familie Postma
 
80
1908
1908
Inventarisatie eigendommen Klaas Beint Beschrijving inventaris d.d. 2 maart 1909 en uitwerking testament Klaas Beint op 14 oktober 1908 verleden bij notaris Kornelis Velding te Joure n.a.v. overlijden Klaas Beint
 
81
1908 Elisabeth Everts Ypma
1908 Elisabeth Everts Ypma
Elisabeth Ypma
 
82
1908 Evert Boersma
1908 Evert Boersma
Evert Boersma
 
83
1908 Familie Gerben Boersma
1908 Familie Gerben Boersma
Van links naar rechts:
Evert, Meinte, mem Liesbeth, Pieter, heit Gerben, Ynskje, Pietje en Yeb.
 
84
1908 Gerben Boersma
1908 Gerben Boersma
Gerben Boersma
 
85
1908 Gerben-Meintes-Boersma-Elisabeth-Everts-Ypma
1908 Gerben-Meintes-Boersma-Elisabeth-Everts-Ypma
Gerben-Meintes-Boersma-Elisabeth-Everts-Ypma
 
86
1908 Harmke Engwerda
1908 Harmke Engwerda
Harmke Engwerda
 
87
1908 Testament Hiltje Rijpkema
1908 Testament Hiltje Rijpkema
Testament Hiltje Rijpkema door de notaris opgemaakt op 18 mei 1908
 
88
1908 Yeb Boersma
1908 Yeb Boersma
Yeb Boersma als soldaat
 
89
1909
1909
Testament Metje Groenendal

Testament van Metje Groenendal, verleden ten kantore van notaris Velding te Joure op 1 april 1909.
 
90
1910
1910
Testament Johannes Boersma

Testament van Johannes Boersma, verleden ten kantore van notaris Velding te Joure op 19 januari 1910.
 
91
1910 Bidprentje Bernoldus (Bauke Tjerks) Hooghiemstra
1910 Bidprentje Bernoldus (Bauke Tjerks) Hooghiemstra
 
92
1910 Briefkaartje van Eeltje
1910 Briefkaartje van Eeltje
Briefkaartje van Eeltje aan vrijgezel Meinte Gerben Boersma
 
93
1910 Bruno en Jantje
1910 Bruno en Jantje
Een jeugdfoto van Bruno en Jantje omstreeks 1910
 
94
1910 De gebroeders Hogerhuis
1910 De gebroeders Hogerhuis
De gebroeders na hun vrijlating uit de gevangenis omstreeks 1910.
Van links naar rechts: Keimpe, Wybren en Marten, allen zoons uit het 2e huwelijk van Wybren Lumes Hogerhuis. Lume Wybrens was een halfbroer van deze mannen en de enige zoon uit het 1e huwelijk van Wybren Lumes Hogerhuis.
 
95
1910 De werf in Wartena omstreeks 1910
1910 De werf in Wartena omstreeks 1910
Links op de foto de werf zoals hij nog door de familie van der Kolk begin 1900 werd beheerd. Een mooi beeld van de oude werf in Wartena bij hoog water. Het geeft gelijk een indicatie aan van de watersnood in 1825
 
96
1910 Fries kabinet gemaakt door Hijlke Hooghiemstra
1910 Fries kabinet gemaakt door Hijlke Hooghiemstra
Dit kabinet stond in de kamer in de Vissteeg en is door Hijlke zelf gemaakt, waarschijnlijk tussen 1900 en en 1905. Na het overlijden van Hijlke heeft het nog jaren bij dochter Jantje gestaan en is door verkoop bij een neefje van haar echtgenoot Johan Petrus van Balen in Irnsum terecht gekomen. Deze neef wist nog te vertellen dat zijn vader in de 2e wereldoorlog ondergedoken zat in Sûdbroek bij Joure en dat Hijlke toen gezorgd heeft voor nieuwe houten zolen onder de klompen van zijn vader. Volgens deze neef moet Hijlke wel een zeer goede houtbewerker/schrijnwerker zijn geweest.
 
97
1910 Janke Erich
1910 Janke Erich
Een foto van Janke Erich omstreeks 1910
 
98
1910 Johanna D. Bovenga
1910 Johanna D. Bovenga
 
99
1910 Johanna en Jan in de Midstraat
1910 Johanna en Jan in de Midstraat
Johanna en Johannes omstreeks 1910 met de boerenkar en melkbussen onderweg in de Midstraat. Achterop zitten broertjes Jan Stefanus en Lodewijk. Johanna en Johannes zorgden daarnaast ook nog na de dood van Johannes Tjerks voor tante Pierkje die in de Kakelsteeg woonde.

Anekdote troch Jan Bouwhuis, pakesizzer fan Tjerk Hooghiemstra.

Maaie 1928 hie de Jouwer in rooms tsjerkhôf krige efter de tsjerke en dat wie prachtich want der wiene doe noch net in soad roomske tsjerkhoven yn Fryslân.
Pake Tsjerk wie al yn jannewaris 1926 ferstoarn en dy lei dus al in pear jier begrûven yn Westermar.
Dat wie de famylje altyd al min nei ’t sin west en yn de nacht fan 12- op 13 juny ha se him wer opgroeven en mei hynder en wein nei it nije tsjerkhôf brocht en op nij begroeven. No écht, yn de wijde grûn fan it roomske tsjerkhôf. Bûten de deagravers om, wie omke Jehannes de iennige dy’t dit meimeitsje mocht.
 
100
1910 Overlijdensaangifte
1910 Overlijdensaangifte
Aangifte bij de gemeente van het overlijden van Bauke
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... Volgende»