Alle Media


Treffers 201 t/m 300 van 451     » Zie Galerij

    «Vorige 1 2 3 4 5

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
201
1933 Bidprentje Wiebe R. Sinnema
1933 Bidprentje Wiebe R. Sinnema
 
202
1933 Bidprentje Wiebe R. Sinnema (ak)
1933 Bidprentje Wiebe R. Sinnema (ak)
 
203
1933 Fam. Bouwhuis met Ford
1933 Fam. Bouwhuis met Ford
Van links naar rechts: Mien, Rienk Bouwhuis (neef of achterneef), Geeske, Jan, Theo, Jehannes, mem Dirkje Bouwhuis-Hooghiemstra en Piet.
 
204
1933 Gezin Bouwhuis
1933 Gezin Bouwhuis
Het gezin Bouwhuis omstreeks 1933. Achterste rij van links naar rechts: heit Tjitte, Jehannes, mem Dirkje, Piet en Theo. Voorste rij: Geeske, Jan en Mien.
 
205
1933 Gezin Hijlke Hooghiemstra
1933 Gezin Hijlke Hooghiemstra
Gezin Hijlke Hooghiemstra destijds wonende in de Vissteeg te Joure
 
206
1933 Grafsteen Maria Sleifer
1933 Grafsteen Maria Sleifer
 
207
1933 Herman Hooghiemstra
1933 Herman Hooghiemstra
 
208
1933 Trouwfoto Wietsche en Bruno
1933 Trouwfoto Wietsche en Bruno
 
209
1933 Waarschijnlijk Jan Hooghiemstra
1933 Waarschijnlijk Jan Hooghiemstra
Een foto van een schaatser genomen in de winter van 1933. Deze foto komt van Betty Hooghiemstra. Achter op de foto staat een datum vermeld van 1-1-1933, met bijgeschreven: "De Wintersport, januari 1933".
 
210
1934 Anna Christina Clara Bokkes
1934 Anna Christina Clara Bokkes
 
211
1935 Beitske de Boer
1935 Beitske de Boer
Beitske de Boer (als novice?) omstreeks 1935
 
212
1935 Het Hooghiem van voor 1967
1935 Het Hooghiem van voor 1967
Hierbij een foto van de boerderij zoals deze er stond voor de brand in 1967. Vanaf deze foto valt reeds te herkennen dat deze boerderij (type stelp) hooguit van het jaar 1900 dateert. De Kadastrale kaart (zie afbeelding .. ) van 1823(?) geeft duidelijk aan dat oorspronkelijk hier een kop-hals-romp boerderij stond. Frappant is ook dat het oorspronkelijke "Hooghiem" noord-zuid gericht was gebouwd. De twee latere boerderijen werden in west-oostelijke richting gebouwd. Omstreeks 1910 is de molen, die aan de westkant van de boerderij stond, afgebroken
 
213
1935 Johannes Hooghiemstra
1935 Johannes Hooghiemstra
Johannes Hooghiemstra op jongere leeftijd
 
214
1935 Kakelsteeg
1935 Kakelsteeg
Een tekening van Marten Buis.
Links van de Jouster toren en direct boven de grazende koe in het weiland staan 2 boompjes vlak bij elkaar. Tussen die twee boompjes door is de voormalige woning van Johannes Tjerks zichtbaar. Geheel rechts staat "It Sael", een berucht opvangoord voor armen en daklozen in die tijd. De 2 woningen aan de meest linkse kant van de tekening zijn gebouwd na de grote brand in 1881. De oorspronkelijke woningen op die plaats vielen ten prooi aan die brand.
 
215
1935 Sfeerfoto uit 1935 geeft een goed beeld van de leefomstandigheden in die tijd
1935 Sfeerfoto uit 1935 geeft een goed beeld van de leefomstandigheden in die tijd
Van links naar rechts: grootmoeder Lijsbert Swart, Pietertje, moeder Johanna, oom Andries van der Leest met op zijn arm zusje Theodora.
Daaronder met net het hoofd boven de tafel broer Antonius, daarnaast tante Djoeke (Theodora) van der Leest en tot slot een zuster van grootmoeder Lijsbert Swart namelijk Anna Swart
 
216
1935 Woonhuis gezin Paulusma.
1935 Woonhuis gezin Paulusma.
Woonhuis van het gezin Paulusma. Het huis was gelegen aan de weg tussen Garijp en Eernewoude aan de zuidoostkant van het viaduct. Het huis was gebouwd zonder fundering waardoor het huisje scheef zakte. In de volksmond stond het huisje bekend als "het scheve huisje".
 
217
1936 Bote Hooghiemstra, Sabina Duipmans en dochter Bernarda
1936 Bote Hooghiemstra, Sabina Duipmans en dochter Bernarda
Bote en Sabina samen met dochter Bernarda
 
218
1938 Broer Jongma als directeur van Mooi Gaasterland te Rijs
1938 Broer Jongma als directeur van Mooi Gaasterland te Rijs
In de tuin van Mooi Gaasterland te Rijs.
Van links naar rechts:
neef Broer Douma, Broer Jongma en Piet Jongma.
Mooi Gaasterland diende als kinderkoloniehuis en vakantiekolonie voor kinderen met een zwakke gezondheid.
 
219
1938 De 3 zusjes Kuipers
1938 De 3 zusjes Kuipers
Van links naar rechts:
Jetske, Tjitske en Marieke
 
220
1938 Kinderen Altenburg
1938 Kinderen Altenburg
Marijke, Jan en Sjieuwke Altenburg omstreeks 1938
 
221
1938 Maria Huisman
1938 Maria Huisman
 
222
1938 Trouwfoto Herman en Gerland
1938 Trouwfoto Herman en Gerland
 
223
1938 Trouwfoto Tjerk Douma
1938 Trouwfoto Tjerk Douma
Tjerk Douma trouwde met Maria Helena Bijl op 22 augustus 1938.
 
224
1939 Regien Hooghiemstra
Zus als nieuwsgierige baby in de kinderwagen. Met autoped Hijlke.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
225
1939 Ridderorde Johannes Petrus Jongma
1939 Ridderorde Johannes Petrus Jongma
In 1939 heeft het Wilhelmina, koningin der Nederlanden, behaagd om Johannes Petrus Jongma te bevorderen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
 
226
1939 Trouwfoto Gerben Meinte Boersma en Baukje Maria van der Werf
Gerben (Germ) en Baukje trouwden op 25 mei 1939.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
227
1940 Beitske de Boer
1940 Beitske de Boer
 
228
1940 Bidprentje Dirkje Hooghiemstra
1940 Bidprentje Dirkje Hooghiemstra
Bidprentje Dirkje Hooghiemstra
 
229
1940 Broer Douma
1940 Broer Douma
Foto van Broer Douma i.v.m. priesterwijding.
 
230
1940 Bruno aan het werk
1940 Bruno aan het werk
Een foto van Bruno tijdens zijn werk. Bruno was toen werkzaam als meubelmaker bij Zijlstra's Meubelfabriek te Joure. Bruno heeft ook nog voor de meubelfabriek "De Vrij" in Joure gewerkt.
 
231
1940 Gezin Lume Hoogerhuis
1940 Gezin Lume Hoogerhuis
Omstreeks 1940. Van links naar rechts: vader Lume, dochter Baukje, zoon Tjibbe en moeder Geertje.
 
232
1940 Herman Nijholt
1940 Herman Nijholt
Als dank voor de redding van Theodorus van der Sloot kreeg Herman Nijholt twee konijntjes
 
233
1940 Het overlijdensbericht van Lolke Broers de Boer
1940 Het overlijdensbericht van Lolke Broers de Boer
Lolke Broers heeft in 1927 zijn gezin verlaten en is naar Duitsland getrokken waar hij van boerderij naar boerderij trok om zich als melker/boerenknecht in zijn onderhoud te voorzien. Jarenlang is er gezocht waar en wanneer hij was overleden. Uiteindelijk is het bericht van overlijden tussen de spullen van zijn jongste dochter teruggevonden. Het overlijden van Lolke Broers is tot dusver niet in de bevolkingsregisters terug te vinden.
 
234
1940 Hijlke Hooghiemstra omstreeks 1940
1940 Hijlke Hooghiemstra omstreeks 1940
Hijlke aan de wandel in de Midstraat
 
235
1940 Hiltje Rijpkema onderweg
1940 Hiltje Rijpkema onderweg
Hiltje Rijpkema in de Midstraat van Joure gefotografeerd terwijl ze als baakster met haar koffertje onderweg is naar de volgende wereldburger.
 
236
1940 Martha en Bernard
1940 Martha en Bernard
Martha en Bernard met de twee oudste kinderen
 
237
1940 Tjibbe en Maaike
1940 Tjibbe en Maaike
Op bezoek bij zoon Lume en schoondochter Geertje. Omstreeks 1940.
 
238
1942 Bidprentje Monica Bernolda Hooghiemstra
1942 Bidprentje Monica Bernolda Hooghiemstra
 
239
1942 Broer Dominicus Jongma
1942 Broer Dominicus Jongma
 
240
1942 Catharina Douma-de Boer
1942 Catharina Douma-de Boer
 
241
1942 Grafsteen Monica Bernolda Hooghiemstra en Joannes Georg Visser
1942 Grafsteen Monica Bernolda Hooghiemstra en Joannes Georg Visser
 
242
1942 Tjerk Hooghiemstra en Dorothea Grabal
1942 Tjerk Hooghiemstra en Dorothea Grabal
 
243
1943 Bidprentje Ludovica Hooghiemstra
1943 Bidprentje Ludovica Hooghiemstra
 
244
1943 Bonny en Rika
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
245
1943 De 3 zusjes Kuipers
1943 De 3 zusjes Kuipers
Van links naar rechts:
Jetske, Tjitske en Marieke
 
246
1943 De kinderen van Johannes
1943 De kinderen van Johannes
Van links naar rechts:
Elizabeth Theresia, Maria Apolonia, Bauke Bernardus, Sjoerd Franciscus, Bernardus Tjerk
 
247
1943 Nadere informatie over het overlijden van Lolke Broers de Boer
1943 Nadere informatie over het overlijden van Lolke Broers de Boer
Blijkbaar is er in de oorlog nog nadere informatie opgevraagd over de omstandigheden waaronder Lolke Broers de Boer is overleden. Bijgaand het antwoord.
 
248
1944 Bidprentje Broer Dominicus Jongma (ak)
1944 Bidprentje Broer Dominicus Jongma (ak)
 
249
1944 Bidprentje Broer Dominicus Jongma (vk)
1944 Bidprentje Broer Dominicus Jongma (vk)
 
250
1944 Bidprentje Geertruida Maria van der Borg
1944 Bidprentje Geertruida Maria van der Borg
 
251
1944 Heerenveen met Broer de Boer en Abe Lenstra
1944 Heerenveen met Broer de Boer en Abe Lenstra
Broer de Boer speelde in de jaren 1944 en 1945 voor het in die tijd roemruchte Heerenveen. Op de foto links vooraan Broer de Boer en in het midden Abe Lenstra
 
252
1945 Bidprentje Janke Erich
1945 Bidprentje Janke Erich
 
253
1945 Bidprentje Maria Hooghiemstra
1945 Bidprentje Maria Hooghiemstra
 
254
1945 Broer de Boer
1945 Broer de Boer
Broer de Boer omstreeks 1945
 
255
1945 Bruno Hooghiemstra
1945 Bruno Hooghiemstra
 
256
1945 Jan Hettinga
1945 Jan Hettinga
 
257
1945 Kees en maten
1945 Kees en maten
Kees en zijn maten bij het busstation in Leeuwarden. Vermoedelijk direct na de oorlog.
 
258
1945 Maria Huisman op latere leeftijd
1945 Maria Huisman op latere leeftijd
 
259
1945 Sabina als peuter.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
260
1946 Anneke Schepen en Beppe Antje
1946 Anneke Schepen en Beppe Antje
 
261
1946 Egbert Bosma
1946 Egbert Bosma
Egbert Bosma
 
262
1946 Fam. Hettinga
1946 Fam. Hettinga
De familie Hettinga. De foto is genomen omstreeks 1946.
Bovenste rij, v.l.n.r.: Douwe Mebius, Mebius Jacob en Jan Cornelis.
Onder v.l.n.r.: Stientje, heit Anne Douwe, Bonnie, Jaap, mem Akke Jurna en Jikke Wietske.
 
263
1946 Familie Schepen?
1946 Familie Schepen?
Waarschijnlijk fam. Schepen.
Staand van links naar rechts:
onbekend, onbekend, Eke Palstra en Aant?
Zittend: Antje à Nijeholt
Op de voorgrond: Anneke en Hessel.
 
264
1946 Herman Hooghiemstra met groentekar
1946 Herman Hooghiemstra met groentekar
Herman met groentekar
 
265
1946 Lodewika Hooghiemstra
1946 Lodewika Hooghiemstra
 
266
1946 Trouwfoto Beitske de Boer en Piet Reus
1946 Trouwfoto Beitske de Boer en Piet Reus
 
267
1947 Bauke en Maria op bezoek in Baarn
1947 Bauke en Maria op bezoek in Baarn
Bauke en Maria op bezoek in Baarn bij schoonzoon Lolke Nijholt en hun dochter Johanna
 
268
1947 Bidprentje Bote Hooghiemstra
1947 Bidprentje Bote Hooghiemstra
 
269
1947 Familie Paulusma
1947 Familie Paulusma
Familiefoto van de ouders en broers en zussen van Kees op de huwelijksdag van Kees en Baukje.
Achterste rij Van links naar rechts: Paulus, Jelle, Kees, Gjalt en Jeltje.
Voorste rij van links naar rechts: Joukje, heit Pieter, Piet, mem Trien en Anna.
 
270
1947 Sabina en Bonny
Samen aan één buro voor de schoolfoto.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
271
1947 Trouwfoto Baukje en Kees
1947 Trouwfoto Baukje en Kees
 
272
1947 Trouwkaart Kees en Baukje
1947 Trouwkaart Kees en Baukje
 
273
1947 Uittreksel Wouter Bonifatius Franciscus
1947 Uittreksel Wouter Bonifatius Franciscus
Het uittreksel door Wouter opgehaald bij de gemeente omdat hij zijn middenstandsdiploma had gehaald.
 
274
1948 De Hobbe van Baerdtstraat
1948 De Hobbe van Baerdtstraat
De beginjaren van de Hobbe van Baerdtstraat. Eerst was het voor de woningen aan de rechter kant nog De Simonsteeg en links van het hek de Bûtsingel. Nadat het stratenplan zijn voltooiïng naderde op de tuinen van Taconis werd de naam veranderd in Hobbe van Baerdtstraat. Het eerste huis rechts van het hek werd in 1932 gebouwd door Bruno en Wietske Hooghiemstra, links aan de Bûtsingel woonde het gezin van Johannes Hooghiemstra. In deze tijd verkocht Wietske een stuk aan de zijkant van haar erf waar de 2/1 kap gebouwd werd. De eerste bewoners daar waren Pier Nijholt en Vellinga. Nog later, in 1963, toen de Hobbe van Baerdtstraat al helemaal doorgetrokken was tot aan de dr. Wumkesstraat, kwam op het streekje bij Johannes Hooghiemstra ook Jan Stefanus Hooghiemstra nog wonen
 
275
1948 Douwe Bovenga en Ruurdtje Sinnema
Douwe Bovenga en Ruurdtje met kleinkinderen: achterste rij van links naar rechts: Rika Bosma, Rudolf Overdijk, Ferry Overdijk, Bonny Overdijk en Dominicus Overdijk. Middelste rij van links naar rechts: Bertus Bosma, Rika Hooghiemstra, Julia Overdijk, Rika Overdijk en Bonny Hooghiemstra. Vooraan van links naar rechts: Dominicus Hooghiemstra, Ruurdtje Sinnema, Douwe Bovenga en Sabina Hooghiemstra.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
276
1948 Meinte Gerben Boersma
1948 Meinte Gerben Boersma
 
277
1948 Rein als padvinder in 1948
1948 Rein als padvinder in 1948
Rein staat in de middelste rij en is de 2e padvinder vanaf links.
 
278
1948 Trouwfoto van Tjerk Hooghiemstra en Margaretha Swart
1948 Trouwfoto van Tjerk Hooghiemstra en Margaretha Swart
 
279
1948 Zuigelingenzorg
De pasgeborenen stonden vroeger lange tijd onder controle bij het consultatiebureau.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
280
1948 Zus als oppas.
Zus met Tonnes in de kinderwagen op de foto in de Midstraat te Joure.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
281
1949 Aankoop winkelpand (groentezaak)
1949 Aankoop winkelpand (groentezaak)
In 1949 kocht Hermanus het winkelpand (groentezaak) met bovenwoning nabij de Streeksterpoort
 
282
1949 Bidprentje 1a Bruno Hooghiemstra
1949 Bidprentje 1a Bruno Hooghiemstra
Bidprentje 1a Bruno
 
283
1949 Bidprentje 1b Bruno Hooghiemstra
1949 Bidprentje 1b Bruno Hooghiemstra
Bidprentje (tekst)
 
284
1949 Bidprentje 2a Bruno Hooghiemstra
1949 Bidprentje 2a Bruno Hooghiemstra
Bidprentje Bruno (tekst)
 
285
1949 Bidprentje 2b Bruno Hooghiemstra
1949 Bidprentje 2b Bruno Hooghiemstra
Bidprentje Bruno (tekst)
 
286
1949 Familie Willem Hooghiemstra
1949 Familie Willem Hooghiemstra
Bovenste rij van links naar rechts:
Anthonius, Johannes, Elizabeth, Andries, Pietertje en Jan.

Onderste rij van links naar rechts:
Theodora, vader Willem, moeder Johanna en Jantje
 
287
1949 Grafsteen Bruno Hooghiemstra
1949 Grafsteen Bruno Hooghiemstra
 
288
1949 Trouwfoto van Jan Hooghiemstra en Johanna Kingma
1949 Trouwfoto van Jan Hooghiemstra en Johanna Kingma
 
289
1949 Trouwkaart Jan Hooghiemstra en Johanna Kingma
1949 Trouwkaart Jan Hooghiemstra en Johanna Kingma
 
290
1950 Bauke en Maria in de Botersteeg
1950 Bauke en Maria in de Botersteeg
Bauke en Maria in de Botersteeg, de plek waar zij jarenlang woonden en hun kinderen groot brachten
 
291
1950 Boerderij aan de Slachtedijk
1950 Boerderij aan de Slachtedijk
Pachtboerderij van Jan Stefanus. Eigendom van de familie de Jong en directeur van de Douwe Egbertsfabrieken. Vanaf 1934 was Jan Stefanus pachter. De boerderij viel omstreeks 1956 ten prooi aan de noodzakelijke uitbreiding van Douwe Egberts.
 
292
1950 De Hoge Pol
1950 De Hoge Pol
Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
 
293
1950 De Streek
1950 De Streek
Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
 
294
1950 De Streeksterpoort
1950 De Streeksterpoort
Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
 
295
1950 Het Achterom te Dokkum
1950 Het Achterom te Dokkum
De straat waar Geziena en Doeke hebben gewoond. Een plattegrond van Dokkum is bijgevoegd onder het item "Media" en "Foto's woonomgeving" onder het jaartal 1930.
 
296
1950 Pauselijke Onderscheiding voor Johannes Petrus Jongma
1950 Pauselijke Onderscheiding voor Johannes Petrus Jongma
De pauselijke onderscheiding Pro ecclesia et Pontifice van Johannes Petrus Jongma is met een sobere plechtigheid gevierd, zo vertelde de vader van Wil Jongma. Hij werd geacht om ’s morgens om elf uur thuis te zijn in een zondags pak, want er zou hoog bezoek komen. De in Leeuwarden wonende familieleden waren, voor zover zij zich konden vrijmaken, ook aanwezig. Dat hoog bezoek was pastoor de Jong met de onderscheidingtekens.
 
297
1950 Regina Broers de Boer
1950 Regina Broers de Boer
1950 Regina Broers de Boer
 
298
1950 Trouwfoto van Lodewijk Hooghiemstra en Cecilia van der Weide
1950 Trouwfoto van Lodewijk Hooghiemstra en Cecilia van der Weide
 
299
1950 Woudfennen 188
Nadat de boerderij in Snikzwaag verkocht werd is Lodewijk opnieuw begonnen op deze boerderij aan de Woudfennen. Toen Lodewijk zich terugtrok uit het boerenleven heeft zoon Piet (Petrus) de boerderij over genomen. Jan Stephanus is op deze boerderij geboren.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
300
1951 Bidprentje Ruurdtje Sinnema
1951 Bidprentje Ruurdtje Sinnema
 

    «Vorige 1 2 3 4 5