Antje Feyens Wartna

Vrouwelijk 1752 -


Generaties:      Standaard    |    Verticaal    |    Compact    |    Box    |    Alleen tekst    |    (Uitgebreide)kwartierstaat    |    Voorouderwaaier    |    Media

Generatie: 1

 1. 1.  Antje Feyens Wartna is geboren in in Warga/Wartena; is gedoopt op 13 feb 1752 (dochter van Feye Lolckes en Mincke Ridsarts).

  Andere gebeurtenissen:

  • Doopgetuige: Aeltje Lolckes


Generatie: 2

 1. 2.  Feye Lolckes is gedoopt op 17 feb 1709 in Warga/Wartena (zoon van Lolcke Hessels en Antje Thomas); is gestorven op 11 mrt 1773 in Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: gemeen timmerman

  Feye getrouwd Mincke Ridsarts op 16 mei 1734 (civil). Mincke is gedoopt op 16 feb 1713 in Warga. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 3.  Mincke Ridsarts is gedoopt op 16 feb 1713 in Warga.
  Kinderen:
  1. Lolcke Feyens Wartna is gedoopt op 05 mrt 1735 in Warga/Wartena; is gestorven op 10 jul 1777 in Wartena.
  2. Ridsart Feyens Wartna is geboren in in Warga/Wartena; is gedoopt op 03 jan 1739.
  3. Thomas Feyens Wartna is geboren in in Warga/Wartena; is gedoopt op 19 jul 1741.
  4. Antje Feyens Wartna is geboren in in Warga/Wartena; is gedoopt op 26 aug 1746.
  5. Ridsart Feyens Wartna is geboren in in Warga/Wartena; is gedoopt op 25 mei 1749.
  6. 1. Antje Feyens Wartna is geboren in in Warga/Wartena; is gedoopt op 13 feb 1752.
  7. Ridsart Feyens Wartna is geboren in in Warga/Wartena; is gedoopt op 10 mei 1755.


Generatie: 3

 1. 4.  Lolcke Hessels is geboren circa 1665 in Idaarderadeel (zoon van Hessel Lolckes en Aleff Feijes); is gestorven vóór 17 jan 1729.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: schuitevoerder

  Aantekeningen:

  In IDA. inv.nr. 13-21, nr. 58, folio 27 is te vinden dat Lolcke Hessels in ieder geval vòò••r 17 januari 1729 is overleden.
  Lolcke Hessels c.u. te Wartena kopen een huis bij hun zelf bewoond voor 440 cg van Pytter Ales c.s. (IDA 56-702b, 1697). Tevens verkopen Lolcke en Antie een huis met hiem staande op het eiland te Wartena voor 230 cgaan Albert Hieltjes en Fook Hessels te Warstiens (IDA 56-738a, 1699).

  Lolcke getrouwd Antje Thomas op 18 nov 1695 (civil) in Wartena. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 5.  Antje Thomas
  Kinderen:
  1. Aaltie Lolckes is gedoopt op 26 aug 1698 in Warga/Wartena.
  2. Wijtse Lolckes is gedoopt op 20 mrt 1701 in Warga/Wartena; is gestorven op 12 jun 1773 in Wartena.
  3. Antje Lolckes is gedoopt op 16 feb 1704 in Warga/Wartena.
  4. Thomas Lolckes is gedoopt op 23 sep 1706 in Warga/Wartena.
  5. 2. Feye Lolckes is gedoopt op 17 feb 1709 in Warga/Wartena; is gestorven op 11 mrt 1773 in Wartena.


Generatie: 4

 1. 8.  Hessel Lolckes is geboren circa 1629 (zoon van Lolcke Hessels).

  Aantekeningen:

  Op 22 december 1656 is Andries Pieters curator over het weeskind Pieter Hessels, voor scheiding moederlijke goederen, in 1683 afgedaan, waarbij Gerrit Lolckes als getuige. #IDA 37-270# Lolcke Hessels en Fook Hessels, echtgenote van Albert Hieltjes te Wartena, bij absentie van haar man indeze gesterkt met haar genoemde broer, Hylke Jenties als moeder en Tutrix over hun kinderen bij wijlen Feije Hessels en Antie Hessels als moeder en Tutrix over haar minderjarige kinderen bij wijlen Pieter Hessels beide in deze gesterkt met hun tegenwoordige mannen, tezamen erfgenamen van wijlen Hessel Lolckes. Lolcke Hessels verklaart dat het relique tot 456 cg bedraagt, belove tezamen ick voornamelijck (Lolcke Hessels) dat deze telling neffens allen een ieder en speciaal neffens de kinderen van mijn genoemde broers voor goede betaling zal verrekenen. Een en ander is ondertekend door: Lolcke Hessels, Fook Hessels, Hylcke Jentes, Gerrit Jolles en Saepe Hommes. Lolcke Hessels wonende te Wartena bekenne van Aggeus Nicolai, secr. Idaarderadeel te hebben ontvangen etc.etc. met ondertekening van zijn merk. (IDA 53-38v. 15 mei 1693, weesboeknr. 36)

  Hessel getrouwd Aleff Feijes. Aleff (dochter van Feije en Fook) is geboren circa 1635. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 9.  Aleff Feijes is geboren circa 1635 (dochter van Feije en Fook).

  Andere gebeurtenissen:

  • Ook genoemd: Aaltje

  Kinderen:
  1. Feye Hessels is geboren circa 1660; is gestorven vóór 1693.
  2. 4. Lolcke Hessels is geboren circa 1665 in Idaarderadeel; is gestorven vóór 17 jan 1729.
  3. Fook Hessels is geboren circa 1670.


Generatie: 5

 1. 16.  Lolcke Hessels is geboren circa 1597.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: boer op Jornahuis
  • Beroep: curator

  Aantekeningen:

  Op 8 november 1643 houdt Lolcke Hessels boelgoed van turf. De opbrengst van de boelpenningen bedraagt 62 goudgulden. Het betreft zo'n 20x een "halve schuit", 3x een kwart (farndel) schuit en 1x een "hele schuit". #IDA51-356/357#

  Kinderen:
  1. 8. Hessel Lolckes is geboren circa 1629.
  2. Gerrijt Lolckes is geboren circa 1630 in Wartena; is gestorven op 24 apr 1699 in Warga.

 2. 18.  Feije is gestorven vóór 28 jan 1657.

  Aantekeningen:

  Gegevens zie IDA-37 (Oud IDA-I9)

  Feije getrouwd Fook. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 3. 19.  Fook
  Kinderen:
  1. Sijbe Feijes
  2. Gerrijt Feijes
  3. Gosse Feijes
  4. Stijn Feijes
  5. Bauck Feijes
  6. Trintie Feijes
  7. Griet Feijes is gestorven vóór 28 jan 1657.
  8. 9. Aleff Feijes is geboren circa 1635.