Maryke Lolkes Wartna

Vrouwelijk 1760 -


Generaties:      Standaard    |    Verticaal    |    Compact    |    Box    |    Alleen tekst    |    (Uitgebreide)kwartierstaat    |    Voorouderwaaier    |    Media

Generatie: 1

 1. 1.  Maryke Lolkes Wartna is gedoopt op 30 dec 1760 (dochter van Lolcke Feyens Wartna en Minke Bauckes Wartena).

Generatie: 2

 1. 2.  Lolcke Feyens Wartna is gedoopt op 05 mrt 1735 in Warga/Wartena (zoon van Feye Lolckes en Mincke Ridsarts); is gestorven op 10 jul 1777 in Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: schipper
  • Doopgetuige: Witse Lolckes

  Aantekeningen:

  Lolcke Feyens is volgens de gegevens "plotseling" overleden.

  Lolcke getrouwd Minke Bauckes Wartena op 28 mei 1758 (civil). Minke (dochter van Baucke Alberts Wartena en Pietje Lolckes) is gedoopt op 09 dec 1734 in Warga/Wartena; is gestorven op 10 mei 1811 in Wartena. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 3.  Minke Bauckes Wartena is gedoopt op 09 dec 1734 in Warga/Wartena (dochter van Baucke Alberts Wartena en Pietje Lolckes); is gestorven op 10 mei 1811 in Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Doopgetuige: Trintje Lammerts

  Aantekeningen:

  Overleden:
  Bronvermelding
  register van overledenen Grietenij Hennaarderadeel, archiefnummer 28, Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) - Tresoar, inventarisnummer 0389, aktenummer 459
  Gemeente: Hennaarderadeel
  Periode: 1806-1811

  Kinderen:
  1. Rixtje Lolkes Wartna is gedoopt op 04 mrt 1759.
  2. 1. Maryke Lolkes Wartna is gedoopt op 30 dec 1760.
  3. Antje Lolkes Wartna is gedoopt op 07 nov 1763.
  4. Trientje Lolkes Wartna is gedoopt op 29 nov 1765.
  5. Regina Lolkes Wartna is gedoopt op 14 jan 1768.
  6. Bouke Lolkes Wartna is gedoopt op 09 mrt 1769; is gestorven vóór 10 apr 1773.
  7. Catharina Lolkes Wartna is gedoopt op 10 mei 1771; is gestorven op 16 aug 1845.
  8. Bauke Lolkes Wartna is geboren in in Wartena; is gedoopt op 10 apr 1773 in Warga; is gestorven op 16 dec 1854 in Leeuwarden.
  9. Feye Lolkes Wartna is gedoopt op 19 feb 1775.


Generatie: 3

 1. 4.  Feye Lolckes is gedoopt op 17 feb 1709 in Warga/Wartena (zoon van Lolcke Hessels en Antje Thomas); is gestorven op 11 mrt 1773 in Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: gemeen timmerman

  Feye getrouwd Mincke Ridsarts op 16 mei 1734 (civil). Mincke is gedoopt op 16 feb 1713 in Warga. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 5.  Mincke Ridsarts is gedoopt op 16 feb 1713 in Warga.
  Kinderen:
  1. 2. Lolcke Feyens Wartna is gedoopt op 05 mrt 1735 in Warga/Wartena; is gestorven op 10 jul 1777 in Wartena.
  2. Ridsart Feyens Wartna is geboren in in Warga/Wartena; is gedoopt op 03 jan 1739.
  3. Thomas Feyens Wartna is geboren in in Warga/Wartena; is gedoopt op 19 jul 1741.
  4. Antje Feyens Wartna is geboren in in Warga/Wartena; is gedoopt op 26 aug 1746.
  5. Ridsart Feyens Wartna is geboren in in Warga/Wartena; is gedoopt op 25 mei 1749.
  6. Antje Feyens Wartna is geboren in in Warga/Wartena; is gedoopt op 13 feb 1752.
  7. Ridsart Feyens Wartna is geboren in in Warga/Wartena; is gedoopt op 10 mei 1755.

 3. 6.  Baucke Alberts Wartena is gestorven op 23 apr 1752.

  Baucke getrouwd Pietje Lolckes na 1725 (civil). Pietje (dochter van Lolcke Gerrijts en Antie Gosses) is gedoopt op 04 mrt 1697 in Warga/Wartena; is gestorven op 02 mrt 1752 in Wartena. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 4. 7.  Pietje Lolckes is gedoopt op 04 mrt 1697 in Warga/Wartena (dochter van Lolcke Gerrijts en Antie Gosses); is gestorven op 02 mrt 1752 in Wartena.
  Kinderen:
  1. Albert Bauckes Wartena is gedoopt op 23 feb 1730 in Warga/Wartena; is gestorven vóór 03 jun 1731.
  2. Albert Bauckes Wartena is gedoopt op 03 jun 1731 in Warga/Wartena; is gestorven op 28 jan 1805; is begraven op 04 feb 1805 in Leeuwarden.
  3. Lolcke Bauckes Wartena is gedoopt op 17 jul 1733 in Warga/Wartena.
  4. 3. Minke Bauckes Wartena is gedoopt op 09 dec 1734 in Warga/Wartena; is gestorven op 10 mei 1811 in Wartena.


Generatie: 4

 1. 8.  Lolcke Hessels is geboren circa 1665 in Idaarderadeel (zoon van Hessel Lolckes en Aleff Feijes); is gestorven vóór 17 jan 1729.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: schuitevoerder

  Aantekeningen:

  In IDA. inv.nr. 13-21, nr. 58, folio 27 is te vinden dat Lolcke Hessels in ieder geval vòò••r 17 januari 1729 is overleden.
  Lolcke Hessels c.u. te Wartena kopen een huis bij hun zelf bewoond voor 440 cg van Pytter Ales c.s. (IDA 56-702b, 1697). Tevens verkopen Lolcke en Antie een huis met hiem staande op het eiland te Wartena voor 230 cgaan Albert Hieltjes en Fook Hessels te Warstiens (IDA 56-738a, 1699).

  Lolcke getrouwd Antje Thomas op 18 nov 1695 (civil) in Wartena. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 9.  Antje Thomas
  Kinderen:
  1. Aaltie Lolckes is gedoopt op 26 aug 1698 in Warga/Wartena.
  2. Wijtse Lolckes is gedoopt op 20 mrt 1701 in Warga/Wartena; is gestorven op 12 jun 1773 in Wartena.
  3. Antje Lolckes is gedoopt op 16 feb 1704 in Warga/Wartena.
  4. Thomas Lolckes is gedoopt op 23 sep 1706 in Warga/Wartena.
  5. 4. Feye Lolckes is gedoopt op 17 feb 1709 in Warga/Wartena; is gestorven op 11 mrt 1773 in Wartena.

 3. 14.  Lolcke Gerrijts is geboren in 1668 in Wartena; is gedoopt in in Warga (zoon van Gerrijt Lolckes en Gerbrich Rinses); is gestorven op 30 aug 1755 in Warga.

  Andere gebeurtenissen:

  • Ook genoemd: De KONING VAN WARTENA
  • Beroep: kofschipper
  • Beroep: reder
  • Beroep: Welgesteld koopman in hout

  Aantekeningen:

  Lolcke Gerrijts erfde van zijn ouders o.a. een gedeelte (5/18) van sate Emkema te Wartena, evenals zijn broer Rinse en zijn zuster Willemke. Van hun vader Gerrijt Lolckes is helaas (tot nu toe) geen inventaris of scheiding en deling van goederen gevonden.
  In 1749 wordt Lolcke Gerrijts in het quotisatie kohier als de hoogst aangeslagene vermeld voor ruim 78 gulden en in het personele kohier (vermogensbelasting) van 1768 worden z'n erven aangeslagen voor een vermogen van 13000 gulden tegen betaling van 156 gg jaarlijks. In 1744 werd hij vermeld als houtkoper te Wartena met 3 gezinsleden evenals in 1749.
  Lolcke Gerrijts zal gedoopt zijn als Ludovicus, dus zijn patroonsheilige, een oude Franse en Roomse Koning. Eé‚n van zijn schepen droeg dan ook de, in die tijd, provocerende naam "Ludovicus rex" en mede daardoor verkreeg hij al snel de bijnaam "de Koning van Wartena". Een tweede kofschip van hem droeg de naam "Rex Lodewijkus Wartna" waarop in 1754 Wytse Fockes Vliegendehond schipper was en welk schip te Harlingen op 7 juni 1755, een paar maanden voor Lolcke overleed, werd verkocht. In het scheepvaartmuseum te Amsterdam is daar een getuigd model van aanwezig.
  Dat hij Rooms Katholiek was en zijn geloof trouw bleef in die tijd van hervorming en wetten tegen de Rooms Katholieke leer, bewijst het feit dat hij in 1715 in de voorgevel van zijn huis een crucifix metselde, waarvoor het Hof van Friesland hem veroordeelde en ordonneerde het crucifix binnen acht dagen te verwijderen, de plaats weer toe te metselen en tevens tot betaling van de proceskosten. Dit crucifix is op de een of andere manier in de kerk van Warga beland en ca. 200 jaar later, in 1947, terug gevonden op de zolders van het Fries Museum te Leeuwarden. (Gegevens overgenomen van Schaafsma).

  Frappant detail is dat Boote Abes en niet één van zijn kinderen de opvolger op de werf werd.

  Lolcke getrouwd Antie Gosses in dec 1691 (civil). Antie (dochter van Gosse Wybes en Pietje Dirks) is geboren circa 28 apr 1672 in Wartena; is gestorven op 30 aug 1766 in Warga. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 4. 15.  Antie Gosses is geboren circa 28 apr 1672 in Wartena (dochter van Gosse Wybes en Pietje Dirks); is gestorven op 30 aug 1766 in Warga.

  Andere gebeurtenissen:

  • Ook genoemd: Anke Gosses

  Kinderen:
  1. Pietje Lolckes is geboren circa 1693.
  2. Gerrit Lolckes is geboren circa 1695.
  3. 7. Pietje Lolckes is gedoopt op 04 mrt 1697 in Warga/Wartena; is gestorven op 02 mrt 1752 in Wartena.
  4. Trintje(Catharina) Lolckes is gedoopt op 01 jan 1699 in Warga/Wartena.
  5. Gerrit Lolckes is gedoopt op 19 feb 1701 in Warga/Wartena; is gestorven na 12 jan 1756.
  6. Gosse Lolckes is geboren in 1703 in Wartena.
  7. Hessel Lolckes is gedoopt op 08 sep 1705 in Warga; is gestorven op 08 sep 1770 in Wartena.
  8. Pieter Lolckes is gedoopt op 19 jan 1708 in Warga/Wartena.
  9. Gerberich Lolckes is gedoopt op 28 nov 1709 in Warga/Wartena.
  10. Rense Lolckes is gedoopt op 30 sep 1711 in Warga/Wartena; is gestorven vóór 1713.
  11. Rinse Lolckes is gedoopt op 07 feb 1713 in Warga/Wartena; is gestorven na 01 nov 1783.
  12. Gerben Lolckes is gedoopt op 19 jul 1716 in Warga/Wartena.


Generatie: 5

 1. 16.  Hessel Lolckes is geboren circa 1629 (zoon van Lolcke Hessels).

  Aantekeningen:

  Op 22 december 1656 is Andries Pieters curator over het weeskind Pieter Hessels, voor scheiding moederlijke goederen, in 1683 afgedaan, waarbij Gerrit Lolckes als getuige. #IDA 37-270# Lolcke Hessels en Fook Hessels, echtgenote van Albert Hieltjes te Wartena, bij absentie van haar man indeze gesterkt met haar genoemde broer, Hylke Jenties als moeder en Tutrix over hun kinderen bij wijlen Feije Hessels en Antie Hessels als moeder en Tutrix over haar minderjarige kinderen bij wijlen Pieter Hessels beide in deze gesterkt met hun tegenwoordige mannen, tezamen erfgenamen van wijlen Hessel Lolckes. Lolcke Hessels verklaart dat het relique tot 456 cg bedraagt, belove tezamen ick voornamelijck (Lolcke Hessels) dat deze telling neffens allen een ieder en speciaal neffens de kinderen van mijn genoemde broers voor goede betaling zal verrekenen. Een en ander is ondertekend door: Lolcke Hessels, Fook Hessels, Hylcke Jentes, Gerrit Jolles en Saepe Hommes. Lolcke Hessels wonende te Wartena bekenne van Aggeus Nicolai, secr. Idaarderadeel te hebben ontvangen etc.etc. met ondertekening van zijn merk. (IDA 53-38v. 15 mei 1693, weesboeknr. 36)

  Hessel getrouwd Aleff Feijes. Aleff (dochter van Feije en Fook) is geboren circa 1635. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 17.  Aleff Feijes is geboren circa 1635 (dochter van Feije en Fook).

  Andere gebeurtenissen:

  • Ook genoemd: Aaltje

  Kinderen:
  1. Feye Hessels is geboren circa 1660; is gestorven vóór 1693.
  2. 8. Lolcke Hessels is geboren circa 1665 in Idaarderadeel; is gestorven vóór 17 jan 1729.
  3. Fook Hessels is geboren circa 1670.

 3. 28.  Gerrijt Lolckes is geboren circa 1630 in Wartena (zoon van Lolcke Hessels); is gestorven op 24 apr 1699 in Warga.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: koopman
  • Beroep: vermogend reder

  Aantekeningen:

  #DTB 435a, nr 418# Gerrijt Lolckes (Wartena) en Gerbrigh Rinses (Wartena) trouwen gerechtelijk te Idaerderadeel op 24 april 1699. N.B.trouwbeloften circa 50 jaar eerder, hun kinderen zijn de zoons Lolcke en Rinse Gerrijts, de dochter Willemke Gerrijts, die present waren bij deze huwelijksvoltrekking.

  Gerrijt getrouwd Gerbrich Rinses op 24 apr 1699 (civil) in Idaarderadeel. Gerbrich is geboren circa 1640 in Wartena; is gestorven in in Wartena. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 4. 29.  Gerbrich Rinses is geboren circa 1640 in Wartena; is gestorven in in Wartena.
  Kinderen:
  1. Willemke Gerrijts is geboren circa 1660 in Wartena; is gestorven vóór 1717.
  2. 14. Lolcke Gerrijts is geboren in 1668 in Wartena; is gedoopt in in Warga; is gestorven op 30 aug 1755 in Warga.
  3. Rinse Gerrijts is geboren circa 1669 in Wartena.

 5. 30.  Gosse Wybes is geboren circa 1640 (zoon van Wybe Jetses).

  Aantekeningen:

  Gosse Wybes is in 1700 meyer met Sytse Wybes over 72 pondemaat van Sate Emckema te Wartena (stemnr. 7). Hij wordt in 1687 genoemd als naastligger (c.s.) ten oosten van 13 mad miedlanden, "'t Ertlandt" genaamd, die dat jaar gekocht wordt door Jan Hessels te Wartena (IDA56-391b).
  Op 15 mei 1695 compareerde Wybe Jetses als grootvader over de vier kinderen van wijlen Pijtie Dircks bij Gosse Wybes in echte verwekt. Gosse Wybes hertrouwt Hendrickje Gerrijts. Het betreft een akkoord overscheiding en deling van goederen, waarbij Gosse Wybes zich verplicht aan ieder van zijn vier kinderen, wanneer ze hun zelf kunnen of menen te kunnen redden 100 gg uit te keren. Verder om hen behoorlijk te onderhouden en iets te laten leren. Op 20 januari 1696 verklaart Lolcke Gerrijts als man en voogd over Antie Gosses dat schoonvader Gosse Wybes hem deze 100 gg heeft voldaan. (IDA 43-79) #te bevragen bij Schaafsma#
  (Gegevens overgenomen van Schaafsma)

  Gosse getrouwd Pietje Dirks circa 1665 (civil). Pietje is geboren circa 1650; is gestorven vóór 1695. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 6. 31.  Pietje Dirks is geboren circa 1650; is gestorven vóór 1695.
  Kinderen:
  1. 15. Antie Gosses is geboren circa 28 apr 1672 in Wartena; is gestorven op 30 aug 1766 in Warga.
  2. Ansk Gosses is geboren circa 1675; is gestorven na 1735.
  3. Derck Gosses is geboren circa 1676.
  4. Feijck Gosses is geboren circa 1678; is gestorven na 01 jul 1737.


Generatie: 6

 1. 32.  Lolcke Hessels is geboren circa 1597.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: boer op Jornahuis
  • Beroep: curator

  Aantekeningen:

  Op 8 november 1643 houdt Lolcke Hessels boelgoed van turf. De opbrengst van de boelpenningen bedraagt 62 goudgulden. Het betreft zo'n 20x een "halve schuit", 3x een kwart (farndel) schuit en 1x een "hele schuit". #IDA51-356/357#

  Kinderen:
  1. 16. Hessel Lolckes is geboren circa 1629.
  2. 28. Gerrijt Lolckes is geboren circa 1630 in Wartena; is gestorven op 24 apr 1699 in Warga.

 2. 34.  Feije is gestorven vóór 28 jan 1657.

  Aantekeningen:

  Gegevens zie IDA-37 (Oud IDA-I9)

  Feije getrouwd Fook. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 3. 35.  Fook
  Kinderen:
  1. Sijbe Feijes
  2. Gerrijt Feijes
  3. Gosse Feijes
  4. Stijn Feijes
  5. Bauck Feijes
  6. Trintie Feijes
  7. Griet Feijes is gestorven vóór 28 jan 1657.
  8. 17. Aleff Feijes is geboren circa 1635.

 4. 60.  Wybe Jetses is geboren circa 1610 (zoon van Jetse Jelgers en Ulck Wybes); is gestorven na 1695.
  Kinderen:
  1. 30. Gosse Wybes is geboren circa 1640.


Generatie: 7

 1. 120.  Jetse Jelgers is gestorven vóór 07 mei 1613.

  Jetse getrouwd Ulck Wybes circa 1585 (civil). [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 121.  Ulck Wybes
  Kinderen:
  1. Jelger Jetses is geboren circa 1590.
  2. Saep Jetses is geboren circa 1591.
  3. Douwe Jetses is geboren circa 1592.
  4. 60. Wybe Jetses is geboren circa 1610; is gestorven na 1695.
  5. Jucke Jetses is geboren circa 1612; is gestorven circa 1674.