Anna Johanna Geertruida Maria Hooghiemstra

Vrouwelijk 1944 - 2007  (63 jaar)


Generaties:      Standaard    |    Verticaal    |    Compact    |    Box    |    Alleen tekst    |    (Uitgebreide)kwartierstaat    |    Voorouderwaaier    |    Media

Generatie: 1

 1. 1.  Anna Johanna Geertruida Maria Hooghiemstra is geboren op 11 dec 1944 in Harlingen (dochter van Lambertus Hooghiemstra en Baudina Juliana Catharina van der Meer); is gestorven op 23 dec 2007 in Gennep.

  Gezin/Partner: Johan Smedema. [Gezinsblad] [Familiekaart]


Generatie: 2

 1. 2.  Lambertus Hooghiemstra is geboren op 22 sep 1905 in Franeker (zoon van Hendrikus Hooghiemstra en Johanna Hofmeijer); is gestorven op 14 jan 1989 in Harlingen.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: schilder
  • Beroep: verfhandelaar

  Lambertus is getrouwd met Baudina Juliana Catharina van der Meer op 02 jun 1930 (civil) in Harlingen. Baudina is geboren op 07 nov 1907 in Harlingen; is gestorven op 26 feb 2002 in Harlingen; is begraven op 02 mrt 2002 in Goutum. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 3.  Baudina Juliana Catharina van der Meer is geboren op 07 nov 1907 in Harlingen; is gestorven op 26 feb 2002 in Harlingen; is begraven op 02 mrt 2002 in Goutum.
  Kinderen:
  1. Gilbert B. Hooghiemstra
  2. Hendrikus Bouke Hooghiemstra is geboren op 03 aug 1937 in Harlingen; is gestorven op 03 jan 1996 in Harlingen; is begraven op 08 jan 1996 in Goutum.
  3. 1. Anna Johanna Geertruida Maria Hooghiemstra is geboren op 11 dec 1944 in Harlingen; is gestorven op 23 dec 2007 in Gennep.
  4. Maria Boudina Hooghiemstra


Generatie: 3

 1. 4.  Hendrikus Hooghiemstra is geboren op 30 nov 1873 in Dantumawoude (zoon van Bauke Hooghiemstra en Maria Hendrikus Sleifer); is gestorven op 11 jul 1957 in Harlingen.

  Aantekeningen:

  Hendrikus vertrekt naar Makkum (zie algemeen register 160-352) en naar Franeker, omstreeks 1915?# Hendrikus vertrekt vanuit Dantumawoude en laat zich op 9 juni 1894 te Dongjum (gemeente Franekeradeel) inschrijven. Drie jaar later vertrekt hij dan om zich per 21 mei 1897 in Franeker te vestigen.
  Hendrikus werd op 21 december 1892 goedgekeurd voor de militaire dienst. Bij de keuring bleek dat hij 1,749 meter, groot was, dat hij een ovaal gezicht had en dat hij blond haar, blauwe ogen en een smal voorhoofd had. Hij had een ovaal gezicht. Zijn mond en neus werden gekenmerkt als zijnde "ordinair", hetgeen destijds "gewoon" betekende. Verder waren er geen speciale uiterlijke kenmerken op te noemen.

  Hendrikus is getrouwd met Johanna Hofmeijer op 14 mei 1899 (civil) in Franeker. Johanna (dochter van Lammert Hofmeijer en Aafke Nijholt) is geboren op 06 mrt 1877 in Oranjewoud; is gestorven op 13 mei 1906 in Franeker. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 5.  Johanna Hofmeijer is geboren op 06 mrt 1877 in Oranjewoud (dochter van Lammert Hofmeijer en Aafke Nijholt); is gestorven op 13 mei 1906 in Franeker.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: dienstbode

  Kinderen:
  1. Bauke Hooghiemstra is geboren op 25 mei 1900 in Franeker; is gestorven op 30 sep 1989 in Bolsward; is gecremeerd in Goutum.
  2. 2. Lambertus Hooghiemstra is geboren op 22 sep 1905 in Franeker; is gestorven op 14 jan 1989 in Harlingen.


Generatie: 4

 1. 8.  Bauke HooghiemstraBauke Hooghiemstra is geboren op 10 dec 1836 in Warga (zoon van Tjerk Johannes Hooghiemstra en Lodewika Baukes Wartna); is gestorven op 06 mrt 1910 in Dokkum.

  Andere gebeurtenissen:

  • Ook genoemd: Bernoldus
  • Beroep: boer
  • Beroep: boereknecht
  • Beroep: dagloner

  Aantekeningen:

  Volgens overlevering had Bauke eigen boerderij en vee te Driesum. Na een veepest ging de helft van zijn veestand verloren. Een tijd later, toen hij weer met veeziekte werd geconfronteerd, raakte hij alles kwijt. Bauke is toen in loondienst gegaan bij Ypma die een grote boerderij had op de Hogedijken onder Dokkum. Hij woonde in het huis aan de Hoge Dijken waar later zijn zoon Bote in woonde.
  Het was destijds traditie dat zonen het beroep van vader kozen, in deze situatie dus veehouder. Omdat zoon Wouter niet sterk was, adviseerde vader Bauke aan Wouter om timmerman te worden, en zo gebeurde. Wouter volgde de verschillende fases in het vak en werd zelfstandig timmerman-aannemer.
  Bauke overleed s'avonds om elf uur.


  Minuut-akten 1898

  Notaris: Lambert Willem van Kleffens
  Kantoor: Veenwouden
  Bron: Notarieel archief
  Soort registratie: Akte Notarieel archief
  Datum: 26-10-1898
  Soort akte: provisionele en finale verhuring

  Bijzonderheden:
  Bijbehorende aktenummers: 08580
  Verhuurder
  Harmen Thomas van der Mossel wonende te Veenwouden
  Diversen:
  Ligging vastgoed: Dantumawoude
  Bedrag: huursom fl. 472 per jaar
  4 percelen greidland voor 5 jaar


  Huurder
  Tjerk Baukes Hooghiemstra wonende te Dantumawoude


  Huurder
  Bauke Tjerks Hooghiemstra wonende te Dantumawoude

  Bauke is getrouwd met Maria Hendrikus Sleifer op 05 sep 1872 (civil). Maria (dochter van Hendrikus Johannes Sleifer en Johanna Stuvenwoldt) is geboren op 16 apr 1849 in Westergeest; is gestorven op 07 feb 1933 in Dokkum; is begraven op 10 feb 1933 in Dokkum. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 9.  Maria Hendrikus SleiferMaria Hendrikus Sleifer is geboren op 16 apr 1849 in Westergeest (dochter van Hendrikus Johannes Sleifer en Johanna Stuvenwoldt); is gestorven op 07 feb 1933 in Dokkum; is begraven op 10 feb 1933 in Dokkum.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: dienstmeid

  Kinderen:
  1. 4. Hendrikus Hooghiemstra is geboren op 30 nov 1873 in Dantumawoude; is gestorven op 11 jul 1957 in Harlingen.
  2. Lolkje Hooghiemstra is geboren op 06 jan 1876 in Dantumawoude; is gestorven op 20 nov 1943 in Leeuwarden.
  3. Johannes Hooghiemstra is geboren op 23 feb 1878 in Dantumawoude; is gestorven op 17 mei 1950 in Witmarsum; is begraven op 20 mei 1950 in Witmarsum.
  4. Gesina Baukes Hooghiemstra is geboren op 06 jun 1880 in Dantumawoude; is gestorven op 18 mei 1964 in Leeuwarden.
  5. Bote Baukes Hooghiemstra is geboren op 05 jan 1883 in Dantumawoude; is gestorven op 03 nov 1947 in Dokkum; is begraven op 06 nov 1947 in Dokkum, R.K. Kerkhof.
  6. Monica Bernolda Hooghiemstra is geboren op 19 sep 1885 in Dantumawoude; is gestorven op 03 feb 1942 in Dokkum; is begraven op 06 feb 1942 in Dokkum, R.K. Kerkhof.
  7. Geeske Hooghiemstra is geboren op 21 jul 1888 in Dantumawoude; is gestorven op 23 mrt 1970 in Dokkum.

 3. 10.  Lammert Hofmeijer

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: arbeider

  Lammert is getrouwd met Aafke Nijholt. Aafke is gestorven vóór 14 mei 1899. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 4. 11.  Aafke Nijholt is gestorven vóór 14 mei 1899.
  Kinderen:
  1. 5. Johanna Hofmeijer is geboren op 06 mrt 1877 in Oranjewoud; is gestorven op 13 mei 1906 in Franeker.


Generatie: 5

 1. 16.  Tjerk Johannes Hooghiemstra is gedoopt op 10 jul 1805 in Warga/Wartena (zoon van Johannes Botes (HOOGHIEMSTRA) en Trientje Tjerks (van der Meer)); is gestorven op 22 okt 1860 in Joure.

  Andere gebeurtenissen:

  • Woonplaats: Warga, Gele Eker
  • Beroep: boer
  • Beroep: boereknecht
  • Beroep: dagloner
  • Woonplaats: 1851, Rinsumageest
  • Woonplaats: 1853, Joure

  Aantekeningen:

  Uit gegevens uit de oude kadastrale legger blijkt dat het (nu nog steeds bestaande) pand aan de Gele Eker nr.20 te Warga (kadastraal Warrega sectie A nr.172) in mei 1839 op naam stond van Tjerk en Lodewika, elk voor de helft eigenaar. Er wordt geleend voor een verbouw van het pand. Na nieuwe leningen vindt op 14 november 1846 op grond van art.1223 BW (zie bijlage ) gedwongen verkoop plaats. Op 7 mei 1850 (zie bijlage ) koopt Tjerk Johannes vlees bij de "publieken verkoop van vijf runderen, afkomstig van de stal van Jelle Johannes Meersma, landbouwer te Warga, en op hoger bevel gedood ter oorzake van de besmettelijke longziekte en zulks ten verzoeke enz".
  Deze akte versterkt mijn vermoeden dat Tjerk Johannes eerder hetzelfde is overkomen als Jelle Johannes Meersma, maar een direkt bewijs hiervoor heb ik nog niet gevonden.
  Volgens het bevolkingsregister te Grouw laten Tjerk, Lolkje (Lodewika) en de kinderen Bauke, Bote en Minke zich op 12 mei 1851 overschrijven naar de gemeente Dantumadeel. Bote is dan schoolleerling. De oudste zoon, Johannes Tjerks, werkt dan op 16-jarige leeftijd, dus op 12 mei 1851 al in Rinsumageest. In de huwelijksakten van de zonen Johannes Tjerks (in 1853) en Bauke (in 1856) wordt Rinsumageest als woonplaats opgegeven. In het bevolkingsregister te Joure worden vermeld als inwonenden: #datum nazoeken# Luitzen Epkes Huitema, geboren 12-12-1841, niet verwant, klokmakersknecht, en Johannes Hijlkema, geboren 11-03-1839, neef, schoenmakersknecht. De naam "Epkes" komen we ook tegen bij een neef van Tjerk Johannes, n.l. bij Bote van der Werf te Irnsum. Bote van der Werf is getrouwd met Antje Epkes. Vermoedelijk heeft Tjerk Johannes tijdens zijn verhuizing een bezoek gebracht of een stop gemaakt in Irnsum. Daar vandaan is Luitzen meegetrokken naar Joure.

  Beroep:
  Memories kantoor Sneek
  Bron: Memories van successie. Soort registratie: Memorie van successie inschrijving. Plaats: Sneek
  Bijzonderheden:
  Filmnummer: 276
  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

  67 jaar; rentenier; testamentair erfgenamen zijn Adriaantje (vrouw van Hans Willems Ferwerda, landbouwer Bayum), Hessel, scheepstimmerman, Lourens, boer en Ytje Botes v.der Kolk (elk 1/6), Fedde Botes v.der Werf, boer Deersum (1/6) en kinderen van wijlen Johannes Botes Hooghiemstra, in leven boer, met namen Marijke (vrouw van Pieter Sybrens Terpstra, winkelier Wytgaard), Tjerk, boerenknecht en Antje Johannes Hooghiemstra, dienstmeid (elk 1/18: samen 1/6) (volle neven, nichten en nichtskinderen); Pieter heeft 3 testamenten nagelaten, met daarin vele legaten (zie ad a), maar waarvan niet duidelijk is of later testament het vorige heeft vervangen; met executeur testamentair Johannes Leonardus Zorn, RK pastoor wonend te Warga, is overeengekomen dat saldo voor helft aan legatarissen (pondsgewijs) en andere helft aan de testamentair erfgenamen toekomt. Saldo fl. 3.215,60.
  ad a (legaten, toegezegd in 3 testamenten aan): 1) Age Symens v.der Zee & Elisabeth Alles (fl. 600,-- en huis ad fl. 400,--) en hun zoon Symen Ages v.der Zee (fl. 1.000,--), RK armvoogdij (fl. 1.000,--) en RK pastoor (fl. 1.650,--) (bij testament 2/11/1819); 2) Joeke Thomas v.der Werf, scheepstimmerman (lijfrente fl. 100,--/jr), Johannes Bokkes, timmerman Leeuwarden (fl. 50,--), Pieter Sybes v.den Akker, te Warga (fl. 250,--), de onder 1) genoemde zoon (fl. 1.000,--) en echtpaar (huis fl. 400,-- en fl. 200,--) (bij testament 3/7/1822); 3) genoemde Lijsbert Alles Jongsma (vrouw van Age Symens v.der Zee) (fl. 100,--) (bij testament 25/8/1829).

  Overledene
  Pieter Eesges van der Zee
  wonende te Wartena, overleden op 17-07-1830

  Tjerk is getrouwd met Lodewika Baukes Wartna op 13 mei 1830 (civil) in Warga. Lodewika (dochter van Bauke Lolkes Wartna en Janke Hanzes Metz) is geboren op 09 nov 1808 in Hollum, Ameland; is gestorven op 19 apr 1865 in Joure. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 17.  Lodewika Baukes Wartna is geboren op 09 nov 1808 in Hollum, Ameland (dochter van Bauke Lolkes Wartna en Janke Hanzes Metz); is gestorven op 19 apr 1865 in Joure.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: naaister
  • Doopgetuige: Minke Sipkes

  Aantekeningen:

  Overleden:
  s'middags om twaalf uur

  Kinderen:
  1. Johannes Tjerks Hooghiemstra is geboren op 10 okt 1831 in Wartena; is gedoopt op 12 okt 1831 in Warga/Wartena; is gestorven op 18 dec 1924 in Joure; is begraven op 22 dec 1924 in Joure, begraafplaats Westermeer.
  2. Bauke Hooghiemstra is geboren op 20 okt 1834 in Warga; is gestorven op 08 dec 1834 in Warga.
  3. 8. Bauke Hooghiemstra is geboren op 10 dec 1836 in Warga; is gestorven op 06 mrt 1910 in Dokkum.
  4. Trijntje Hooghiemstra is geboren op 02 feb 1839 in Warga; is gestorven op 13 jul 1842 in Warga.
  5. Minke Hooghiemstra is geboren op 19 jul 1841 in Warga; is gestorven op 21 feb 1919 in Woudsend; is begraven op 26 feb 1919 in Sint Nicolaasga.
  6. Bonifacius Hooghiemstra is geboren op 13 mrt 1845 in Warga; is gedoopt op 13 mrt 1845 in Warga; is gestorven op 31 mei 1902 in Joure; is begraven op 03 jun 1902 in Joure ,begraafplaats Westermeer.

 3. 18.  Hendrikus Johannes Sleifer is geboren in 1815 in Kollum; is gestorven op 27 jan 1881 in Murmerwoude.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: schaarslijper

  Hendrikus is getrouwd met Johanna Stuvenwoldt. Johanna is geboren in 1810 in Aduard; is gestorven op 23 feb 1889 in Murmerwoude. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 4. 19.  Johanna Stuvenwoldt is geboren in 1810 in Aduard; is gestorven op 23 feb 1889 in Murmerwoude.
  Kinderen:
  1. 9. Maria Hendrikus Sleifer is geboren op 16 apr 1849 in Westergeest; is gestorven op 07 feb 1933 in Dokkum; is begraven op 10 feb 1933 in Dokkum.


Generatie: 6

 1. 32.  Johannes Botes (HOOGHIEMSTRA) is gedoopt op 10 sep 1771 in Warga/Wartena (zoon van Boote Abes en Marijke Hessels); is gestorven op 07 dec 1828 in Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Woonplaats: Midsburen
  • Beroep: boer

  Aantekeningen:

  Op 27 januari 1798 trekt Johannes Botes, gesterkt door zijn vader, naar Leeuwarden om met zijn vader zijn handtekening te zetten onder een 5-jarig pachtcontract (zie hoofdpagina en "Alle Media nr.11")en wordt Johannes Botes zelfstandig boer op Tjallehem.
  "Tjallehem", ook wel "Het Hooghiem" genoemd, is nu gelegen aan de weg halverwege tussen Warga en Wartena direkt aan de noord- en overkant van het water "Het Langdeel". Deze weg is pas omstreeks 1870 aangelegd. Aan de zuidkant van het Langdeel lag de Jornahuisterpolder, volledig eigendom van Tjerk Hanses van der Meer. Tjerk Hanses van der Meer was zodoende de buurman van Johannes Botes. In 1799 trouwt Johannes Botes met Trientje Tjerks, de dochter van zijn buurman Tjerk Hanses van der Meer. Tjerk Hanses van der Meer is achteraf dus de oorsprong van de vele keren dat de naam van Tjerk binnen onze stamboom voorkomt.

  NAAMSAANNAME op 27-12-1811 (zie hoofdpagina van deze website en "Alle Media nr.12")

  Johannes Botes was getuige bij het huwelijk van zijn broers Hessel en Fedde. Bij het huwelijk van Fedde komen we voor het eerst de naam Trienke Tjerks tegen. Zij was namelijk ook getuige bij dit huwelijk. Na het overlijden van Trienke Tjerks hertrouwt Johannes Botes op 24-10-1812 met Elisabeth Sijbrens.

  Op 3 en 4 februari 1825 werd Friesland getroffen door een watersnood. Verslag hiervan wordt gedaan bij "Alle Media nr.13".

  In het floreencohier van 1838 van Wartena wordt genoemd als meier(se)van Tjallehem, alias "Het Hooghiem" (floreennr. 1, bijlage 2): Johannes Botes weduwe. Eigenaar: Marius van Heloma. Floreenen: acht floreenen, achtien stuivers.
  In 1848 is bruiker (=pachter): Ate Sijtzes van der Meer.(zie "Alle Media nr.15".)
  Kad.nrs. Warga, sectie B, nrs. 1, 3 t/m 11, 33, 786, 795. Oppervlakte 25ha en 72 are (70 pondemaat), (bijlage 4).
  Aannemende dat Tjerk Johannes het bedrijf na 1828 voortzette en het feit dat Bonifacius (zoon van Tjerk Johannes) op 13 maart 1845 nog in Warga gedoopt is en dat in 1848 Ate Sijtzes van der Meer pachter van Tjallehem geworden is, neem ik aan dat Tjerk Johannes v¢¢r 1848 al geen "boer" meer was.
  "Het Hooghiem" heeft volgens mijn gegevens in 1938 een rigoreuze verbouwing ondergaan. Van deze boerderij heb ik nog een foto gevonden (zie afb. "Alle Media nr.96"). In 1967 (zie "Alle Media 172") is deze boerderij afgebrand. Op precies dezelfde plaats is daarna nieuwbouw gepleegd (zie afb. "Alle Media nrs. 179 en 180"). Ondanks dat dit een naar mijn mening prachtige boerderij was, is deze boerderij omstreeks 2010 weer afgebroken om plaats te maken voor een recreatieve functie.


  Overleden:
  Memories kantoor Sneek
  Bron: Memories van successie
  Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
  Plaats: Sneek

  Bijzonderheden:
  Filmnummer: 275
  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

  boer; weduwnaar van Trijntje Tjerks v.der Meer; man van Elisabeth Sybrens Zwart (gehuwd in 1812: erft testamentair 1/4); vader van Tjerk, boerenknecht, Antje, boerendienstmeid en Marijke Johannes Hooghiemstra (vrouw van Pieter Sybrens Terpstra, slager Wytgaard) (allen uit 1e huwelijk).
  Saldo fl. 2.258,68.

  Overledene:
  Johannes Botes Hooghiemstra, overleden op 07-12-1828, wonende te Wartena

  Johannes is getrouwd met Trientje Tjerks (van der Meer) op 18 aug 1799 (civil). Trientje (dochter van Tjerk Hanses van der Meer en Akke Jans) is geboren op 22 jun 1778; is gestorven op 25 apr 1808 in Wartena. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 33.  Trientje Tjerks (van der Meer) is geboren op 22 jun 1778 (dochter van Tjerk Hanses van der Meer en Akke Jans); is gestorven op 25 apr 1808 in Wartena.
  Kinderen:
  1. Akka Johannes Hooghiemstra is gedoopt op 22 jul 1800 in Warga; is gestorven op 13 mei 1808.
  2. Maria Johannes Hooghiemstra is gedoopt op 20 mei 1802 in Warga; is gestorven op 24 apr 1849 in Wytgaard.
  3. Bote Johannes Hooghiemstra is gedoopt op 30 jul 1803 in Warga; is gestorven op 10 dec 1812 in Wartena.
  4. 16. Tjerk Johannes Hooghiemstra is gedoopt op 10 jul 1805 in Warga/Wartena; is gestorven op 22 okt 1860 in Joure.
  5. Anna Johannes Hooghiemstra is gedoopt op 10 jun 1807 in Warga; is gestorven op 19 okt 1859 in Warga.

 3. 34.  Bauke Lolkes Wartna is geboren in in Wartena; is gedoopt op 10 apr 1773 in Warga (zoon van Lolcke Feyens Wartna en Minke Bauckes Wartena); is gestorven op 16 dec 1854 in Leeuwarden.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: timmerman

  Bauke is getrouwd met Janke Hanzes Metz op 18 nov 1798 (civil). Janke (dochter van Hans Dierks Metz en Grietje Henriks) is geboren op 17 sep 1781 in Nes ,Ameland; is gestorven op 09 jan 1855 in Leeuwarden. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 4. 35.  Janke Hanzes Metz is geboren op 17 sep 1781 in Nes ,Ameland (dochter van Hans Dierks Metz en Grietje Henriks); is gestorven op 09 jan 1855 in Leeuwarden.

  Aantekeningen:

  Doopdatum is geverifieerd via DTB Ameland.

  Kinderen:
  1. Grietje Baukes Wartna is geboren in in Warga/Wartena; is gedoopt op 26 okt 1799.
  2. Margarita Baukes Wartna is geboren op 11 sep 1801 in Nes ,Ameland.
  3. Minke Charitas Baukes Wartna is geboren op 27 feb 1804 in Nes ,Ameland.
  4. Joanna Maria Baukes Wartna is geboren op 05 jul 1806 in Nes, Ameland.
  5. 17. Lodewika Baukes Wartna is geboren op 09 nov 1808 in Hollum, Ameland; is gestorven op 19 apr 1865 in Joure.
  6. Johannes Baukes Wartna is geboren op 07 mrt 1811 in Nes ,Ameland.


Generatie: 7

 1. 64.  Boote Abes is gedoopt op 13 mrt 1733 in Warga/Wartena (zoon van Abe Bokkes en Ydje Feddes); is gestorven op 10 jul 1803 in Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: Meester scheepstimmerbaas
  • Doopgetuige: Bocke Abes

  Aantekeningen:

  Vermoedelijk werkte Boote Abes als jong gesel reeds op de werf van Lolcke Gerrits. Blijkbaar voldeed hij goed. Door het huwelijk van Boote met een kleindochter van de "Koning van Wartena" en het feit dat Boote een kleinzoon van de zwager van deze Lolcke Gerrits was is blijkbaar besloten om de werf aan hen over te laten, waardoor de werf in de familie bleef. In een akte van 1 april 1771 noemde Boote zichzelf meester scheepstimmerbaas. Op de werf in Wartena werden boten voor heel Friesland gemaakt. Ik heb bijlbrieven teruggevonden waarbij o.a. aan klanten uit Bakkeveen en Menaldum. In het hoofdkantoor van Douwe Egberts in Utrecht staat een model van een kofschip waarvan het origineel ook op de werf in Wartena gebouwd is.

  Boote is getrouwd met Marijke Hessels op 12 jan 1764 (religious) in Warga. Marijke (dochter van Hessel Lolckes en Ariaentje Ages) is gedoopt op 03 okt 1735 in Warga/Wartena; is gestorven op 07 mrt 1811 in Wartena. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 65.  Marijke Hessels is gedoopt op 03 okt 1735 in Warga/Wartena (dochter van Hessel Lolckes en Ariaentje Ages); is gestorven op 07 mrt 1811 in Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Ook genoemd: Marike Abes
  • Ook genoemd: Marike Hessels

  Aantekeningen:

  #fam. Lolckes te bevragen bij Sj. Schaafsma, Wolvega, tel.05610-13337# Volgens de overlijdensakte had Marike bij haar overlijden nog 6 kinderen.

  Kinderen:
  1. Abe Botes is gedoopt op 20 nov 1764; is gestorven vóór 07 mrt 1811.
  2. Arriaantje Botes is gedoopt op 30 aug 1766; is gestorven op 20 apr 1853 in Dronrijp.
  3. Hessel Botes (VAN DER KOLK) is geboren in in Wartena; is gedoopt op 21 dec 1768 in Warga/Wartena; is gestorven op 14 dec 1855.
  4. 32. Johannes Botes (HOOGHIEMSTRA) is gedoopt op 10 sep 1771 in Warga/Wartena ; is gestorven op 07 dec 1828 in Wartena.
  5. Fedde Botes (VAN DER WERF) is gedoopt op 20 okt 1773; is gestorven op 03 mrt 1833 in Deersum.
  6. Rense Botes (VAN DER KOLK) is gedoopt op 03 aug 1775; is gestorven op 02 apr 1859 in Dronrijp.
  7. Jeltie Botes is gedoopt op 27 okt 1777; is gestorven vóór 07 mrt 1811.
  8. Ydje Botes (VAN DER KOLK) is gedoopt op 11 jan 1779 in Warga/Wartena; is gestorven op 19 mei 1846 in Wartena.
  9. Anna Botes is gedoopt op 30 aug 1781; is gestorven vóór 07 mrt 1811.

 3. 66.  Tjerk Hanses van der Meer is geboren in in Zweins; is gedoopt op 27 mei 1750 in Warga (zoon van Hans Hanses en Antje?); is gestorven op 26 mei 1836 in Warga.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: boer
  • Beroep: landbouwer

  Aantekeningen:

  Bij doop Tjerk wordt vermeld dat de ouders van Franeker komen.

  Minuut-akten 1835
  Notaris: Carel Wilem Semler
  Kantoor: Grouw
  Repertoire: 046031

  Bron: Notarieel archief.
  Soort registratie: Notarieel archief akte
  (Akte)datum: 16-04-1835.
  Soort akte: huwelijkstoestemming
  Bijzonderheden: Akte is niet aanwezig

  Vermeld
  Antje Johannes Hooghiemstra (dienstmeid)
  wonende te Wartena
  Diversen: kleindochter van Tjerk Hanzes van der Meer, de grootvader woonachtig te Warga
  huwelijkstoestemming door de grootvader

  Vermeld
  Johannes Durks Hylkema (boerenknecht)
  wonende te Warga
  Bronvermelding
  Minuut-akten 1835, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 046022, aktenummer 00050
  Gemeente: Idaarderadeel
  Periode: 1835

  Tjerk is getrouwd met Akke Jans op 06 mei 1770 (civil) in Warga. Akke (dochter van Jan Hessels en Witske Fedderichs) is gedoopt op 15 sep 1747 in Warga; is gestorven circa 1800 in Wartena. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 4. 67.  Akke Jans is gedoopt op 15 sep 1747 in Warga (dochter van Jan Hessels en Witske Fedderichs); is gestorven circa 1800 in Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Doopgetuige: Feijk Hessels

  Aantekeningen:

  Akke Jans komt bij Louis volgens het doopboek voor als Akke Hessels. Uitzoeken!! Waar komt datum van 6 april 1808 vandaan?

  Kinderen:
  1. Hans Tjerks van der Meer is gedoopt op 28 mei 1771 in Warga.
  2. Witske Tjerks van der Meer is geboren op 09 jan 1773.
  3. Antje Tjerks van der Meer is geboren op 05 sep 1774.
  4. Jan Tjerks van der Meer is geboren op 26 okt 1775; is gestorven vóór 26 mei 1836.
  5. 33. Trientje Tjerks (van der Meer) is geboren op 22 jun 1778; is gestorven op 25 apr 1808 in Wartena.

 5. 68.  Lolcke Feyens Wartna is gedoopt op 05 mrt 1735 in Warga/Wartena (zoon van Feye Lolckes en Mincke Ridsarts); is gestorven op 10 jul 1777 in Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: schipper
  • Doopgetuige: Witse Lolckes

  Aantekeningen:

  Lolcke Feyens is volgens de gegevens "plotseling" overleden.

  Lolcke is getrouwd met Minke Bauckes Wartena op 28 mei 1758 (civil). Minke (dochter van Baucke Alberts Wartena en Pietje Lolckes) is gedoopt op 09 dec 1734 in Warga/Wartena; is gestorven op 10 mei 1811 in Wartena. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 6. 69.  Minke Bauckes Wartena is gedoopt op 09 dec 1734 in Warga/Wartena (dochter van Baucke Alberts Wartena en Pietje Lolckes); is gestorven op 10 mei 1811 in Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Doopgetuige: Trintje Lammerts

  Aantekeningen:

  Overleden:
  Bronvermelding
  register van overledenen Grietenij Hennaarderadeel, archiefnummer 28, Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) - Tresoar, inventarisnummer 0389, aktenummer 459
  Gemeente: Hennaarderadeel
  Periode: 1806-1811

  Kinderen:
  1. Rixtje Lolkes Wartna is gedoopt op 04 mrt 1759.
  2. Maryke Lolkes Wartna is gedoopt op 30 dec 1760.
  3. Antje Lolkes Wartna is gedoopt op 07 nov 1763.
  4. Trientje Lolkes Wartna is gedoopt op 29 nov 1765.
  5. Regina Lolkes Wartna is gedoopt op 14 jan 1768.
  6. Bouke Lolkes Wartna is gedoopt op 09 mrt 1769; is gestorven vóór 10 apr 1773.
  7. Catharina Lolkes Wartna is gedoopt op 10 mei 1771; is gestorven op 16 aug 1845.
  8. 34. Bauke Lolkes Wartna is geboren in in Wartena; is gedoopt op 10 apr 1773 in Warga; is gestorven op 16 dec 1854 in Leeuwarden.
  9. Feye Lolkes Wartna is gedoopt op 19 feb 1775.

 7. 70.  Hans Dierks Metz is geboren op 09 dec 1745 in Nes ,Ameland (zoon van Dirck Metz en Janke Henricus); is gestorven in okt 1781 in Nes ,Ameland.

  Andere gebeurtenissen:

  • Doopgetuige: Ike Piters

  Hans is getrouwd met Grietje Henriks op 24 jan 1773 (civil) in Nes ,Ameland. Grietje (dochter van Hendrik Alberts en Pytke Pieters) is geboren op 01 mrt 1750 in Nes ,Ameland; is gestorven op 22 feb 1812 in Nes ,Ameland. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 8. 71.  Grietje Henriks is geboren op 01 mrt 1750 in Nes ,Ameland (dochter van Hendrik Alberts en Pytke Pieters); is gestorven op 22 feb 1812 in Nes ,Ameland.
  Kinderen:
  1. 35. Janke Hanzes Metz is geboren op 17 sep 1781 in Nes ,Ameland; is gestorven op 09 jan 1855 in Leeuwarden.


Generatie: 8

 1. 128.  Abe Bokkes is gedoopt op 09 dec 1699 in Warga (zoon van Bocke Abes en Maycke Rickerts); is gestorven vóór 1749.

  Andere gebeurtenissen:

  • Doopgetuige: Derck Abes

  Aantekeningen:

  # Geboortegegevens geverifiëerd met DTB 435. Eventueel overlijden: 1733-1746 inv.nr.77, folio 299, Abe Bokkes, Oblig. et Debet aan. 590,-#

  Abe is getrouwd met Ydje Feddes op 15 nov 1722 (civil). Ydje (dochter van Fedde Jans en Antie Foockes) is gestorven op 05 nov 1763 in Wartena. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 2. 129.  Ydje Feddes (dochter van Fedde Jans en Antie Foockes); is gestorven op 05 nov 1763 in Wartena.

  Aantekeningen:

  In het quotisatiekohier, opgenomen op 17 februari 1749, staat het volgende vermeld:
  pag. 93 Abe Bokkes wed. arme weduwe.
  Het gezin bestaat bij deze telling uit
  4 personen boven de twaalf jaar, waarbij
  Abe Bokkes wed. dan is meegeteld.
  #Huwelijksdatum geverifiëerd met DTB 435#

  Kinderen:
  1. Bokke Abes is gedoopt circa 1722; is gestorven op 11 jun 1799 in Wartena.
  2. Fedde Abes is gedoopt op 04 okt 1723.
  3. Boote Abes is gedoopt op 02 jul 1726.
  4. Maycke Abes is gedoopt op 20 mrt 1728.
  5. Antje Abes is gedoopt op 30 mei 1730.
  6. 64. Boote Abes is gedoopt op 13 mrt 1733 in Warga/Wartena; is gestorven op 10 jul 1803 in Wartena.

 3. 130.  Hessel Lolckes is gedoopt op 08 sep 1705 in Warga (zoon van Lolcke Gerrijts en Antie Gosses); is gestorven op 08 sep 1770 in Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: meester bakker en welgesteld winkelier

  Aantekeningen:

  Hessel Lolckes boerde op "Het Hooghiem" onder Wartena.

  Hessel is getrouwd met Ariaentje Ages op 22 jan 1730 (civil) in Warstiens. Ariaentje (dochter van Age Louwes en Antje Arrien) is gedoopt op 04 sep 1712 in Warga; is gestorven op 23 jul 1786 in Warga. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 4. 131.  Ariaentje Ages is gedoopt op 04 sep 1712 in Warga (dochter van Age Louwes en Antje Arrien); is gestorven op 23 jul 1786 in Warga.

  Andere gebeurtenissen:

  • Doopgetuige: Tetje Allerts

  Kinderen:
  1. Antje Hessels is gedoopt op 04 apr 1733 in Warga.
  2. 65. Marijke Hessels is gedoopt op 03 okt 1735 in Warga/Wartena; is gestorven op 07 mrt 1811 in Wartena.
  3. Agatha Hessels is gedoopt op 24 nov 1738 in Warga; is gestorven op 09 jan 1809 in Wartena.
  4. Lolcke Hessels is gedoopt op 11 jan 1742 in Warga; is gestorven op 09 jun 1795 in Wartena.
  5. Laurentius Hessels is gedoopt op 15 sep 1745 in Warga; is gestorven op 10 aug 1817 in Wartena.
  6. Petrus Hessels is gedoopt op 18 nov 1748 in Warga.
  7. Joannes Hessels is gedoopt op 21 jan 1752 in Warga; is gestorven op 26 mei 1770.
  8. Jacobus Hessels is gedoopt op 01 jan 1757 in Warga.

 5. 132.  Hans Hanses (zoon van Hans).

  Hans is getrouwd met Antje?. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 6. 133.  Antje?

  Aantekeningen:

  Antje is niet katholiek.

  Kinderen:
  1. 66. Tjerk Hanses van der Meer is geboren in in Zweins; is gedoopt op 27 mei 1750 in Warga; is gestorven op 26 mei 1836 in Warga.

 7. 134.  Jan Hessels is gedoopt op 12 nov 1714 in Warga (zoon van Hessel Jans en Akke Watzes); is gestorven in aug 1764.

  Andere gebeurtenissen:

  • Doopgetuige: Homme Martens

  Aantekeningen:

  Jan Hessels is overleden tijdens de vaart.

  Jan is getrouwd met Witske Fedderichs op 31 jul 1740 (civil). Witske (dochter van Fedderick Fransen en Ytje Sjerps) is gedoopt op 16 apr 1716 in Warga; is gestorven op 29 okt 1757 in Warga. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 8. 135.  Witske Fedderichs is gedoopt op 16 apr 1716 in Warga (dochter van Fedderick Fransen en Ytje Sjerps); is gestorven op 29 okt 1757 in Warga.

  Andere gebeurtenissen:

  • Ook genoemd: Witske Jans

  Kinderen:
  1. 67. Akke Jans is gedoopt op 15 sep 1747 in Warga; is gestorven circa 1800 in Wartena.
  2. Hessel Jans is geboren op 25 nov 1748; is gestorven op 30 nov 1811 in Idaarderadeel.
  3. Fedderich Jans is geboren op 29 jun 1750.
  4. Fedderich Jans is geboren op 05 okt 1751; is gedoopt op 07 okt 1751.
  5. Fedderich Jans is geboren op 01 okt 1753.

 9. 136.  Feye Lolckes is gedoopt op 17 feb 1709 in Warga/Wartena (zoon van Lolcke Hessels en Antje Thomas); is gestorven op 11 mrt 1773 in Wartena.

  Andere gebeurtenissen:

  • Beroep: gemeen timmerman

  Feye is getrouwd met Mincke Ridsarts op 16 mei 1734 (civil). Mincke is gedoopt op 16 feb 1713 in Warga. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 10. 137.  Mincke Ridsarts is gedoopt op 16 feb 1713 in Warga.
  Kinderen:
  1. 68. Lolcke Feyens Wartna is gedoopt op 05 mrt 1735 in Warga/Wartena; is gestorven op 10 jul 1777 in Wartena.
  2. Ridsart Feyens Wartna is geboren in in Warga/Wartena; is gedoopt op 03 jan 1739.
  3. Thomas Feyens Wartna is geboren in in Warga/Wartena; is gedoopt op 19 jul 1741.
  4. Antje Feyens Wartna is geboren in in Warga/Wartena; is gedoopt op 26 aug 1746.
  5. Ridsart Feyens Wartna is geboren in in Warga/Wartena; is gedoopt op 25 mei 1749.
  6. Antje Feyens Wartna is geboren in in Warga/Wartena; is gedoopt op 13 feb 1752.
  7. Ridsart Feyens Wartna is geboren in in Warga/Wartena; is gedoopt op 10 mei 1755.

 11. 138.  Baucke Alberts Wartena is gestorven op 23 apr 1752.

  Baucke is getrouwd met Pietje Lolckes na 1725 (civil). Pietje (dochter van Lolcke Gerrijts en Antie Gosses) is gedoopt op 04 mrt 1697 in Warga/Wartena; is gestorven op 02 mrt 1752 in Wartena. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 12. 139.  Pietje Lolckes is gedoopt op 04 mrt 1697 in Warga/Wartena (dochter van Lolcke Gerrijts en Antie Gosses); is gestorven op 02 mrt 1752 in Wartena.
  Kinderen:
  1. Albert Bauckes Wartena is gedoopt op 23 feb 1730 in Warga/Wartena; is gestorven vóór 03 jun 1731.
  2. Albert Bauckes Wartena is gedoopt op 03 jun 1731 in Warga/Wartena; is gestorven op 28 jan 1805; is begraven op 04 feb 1805 in Leeuwarden.
  3. Lolcke Bauckes Wartena is gedoopt op 17 jul 1733 in Warga/Wartena.
  4. 69. Minke Bauckes Wartena is gedoopt op 09 dec 1734 in Warga/Wartena; is gestorven op 10 mei 1811 in Wartena.

 13. 140.  Dirck Metz is geboren op 05 jan 1712; is gedoopt in in Nes ,Ameland (zoon van Gerbrandus Metz en Esther Meijnders).

  Andere gebeurtenissen:

  • Doopgetuige: Trijntie Dircks

  Dirck is getrouwd met Janke Henricus op 07 dec 1736 (civil). [Gezinsblad] [Familiekaart]


 14. 141.  Janke Henricus
  Kinderen:
  1. Gerbrandus Metz is geboren op 18 okt 1737; is gedoopt in in Nes ,Ameland.
  2. Henricus Metz is geboren op 06 mrt 1739; is gedoopt in in Nes ,Ameland; is gestorven vóór 06 okt 1767.
  3. Esther Metz is geboren op 27 dec 1740; is gedoopt in in Nes ,Ameland.
  4. Joannes Metz is geboren op 05 okt 1743; is gedoopt in in Nes ,Ameland.
  5. Meynert Metz is geboren op 07 jun 1744; is gedoopt in in Nes ,Ameland.
  6. 70. Hans Dierks Metz is geboren op 09 dec 1745 in Nes ,Ameland; is gestorven in okt 1781 in Nes ,Ameland.
  7. Anna Metz is geboren op 05 apr 1748; is gedoopt in in Nes ,Ameland.
  8. Catharina Metz is geboren op 06 mrt 1750; is gedoopt in in Nes ,Ameland.

 15. 142.  Hendrik Alberts

  Hendrik is getrouwd met Pytke Pieters. [Gezinsblad] [Familiekaart]


 16. 143.  Pytke Pieters
  Kinderen:
  1. 71. Grietje Henriks is geboren op 01 mrt 1750 in Nes ,Ameland; is gestorven op 22 feb 1812 in Nes ,Ameland.