Alle Media


Treffers 51 t/m 100 van 204     » Klikplaatjes-overzicht

    «Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
51
1900 Warga, de Gele Eker omstreeks 1900
1900 Warga, de Gele Eker omstreeks 1900
Warga, nog een keer de Gele Eker waar Tjerk Johannes woonde met zijn gezin. Het boerderijtje stond wat achteraf tussen de meest rechtse woning op deze foto (met de kajuit/dakkapel) en de schuur van het daaropvolgende herenhuis en is daardoor hier niet zichtbaar. 
 
52
1901 De Hogerhuis-zaak
1901 De Hogerhuis-zaak
De Hogerhuis-zaak was een geruchtmakend justitieel schandaal dat Nederland tussen 1897 en 1900 in zijn ban hield. De kwestie verwierf nationale faam nadat de advocaat en socialistische voorman Troelstra, leider van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) zich over de zaak boog. Hij meende dat er sprake was geweest van klassenjustitie en hij probeerde de zaak opnieuw aanhangig te maken via de Hoge Raad.
Er zijn ettelijke stukken en verhalen over deze zaak terug te vinden via internet. Via Tresoar is zelfs het gehele proces, dat bestaat uit honderden stukken, terug te vinden en na te lezen. 
 
53
1902 Jantje Hooghiemstra en Pietertje Bokstra
1902 Jantje Hooghiemstra en Pietertje Bokstra
 
 
54
1902 Johanna van der Leest en haar zuster Petronella
1902 Johanna van der Leest en haar zuster Petronella
Links Johanna en rechts Petronella 
 
55
1902 Johannes Jongma en Regina de Boer
1902 Johannes Jongma en Regina de Boer
Vermoedelijke trouwfoto van Johannes Jongma en Regina de Boer in 1902. 
 
56
1904 Johanna van der Leest
1904 Johanna van der Leest
Johanna van der Leest, echtgenote van Willem Hooghiemstra,destijds wonende in de Vissteeg, omstreeks 1904 
 
57
1905 Johanna Hooghiemstra
1905 Johanna Hooghiemstra
Waarschijnlijk Johanna (Hannie) omstreeks 1905. Tussen de spullen van Piet Postma werd dit fotootje gevonden. Naast het fotootje stond geschreven "Hannie Hooghiemstra". Binnen de familie Postma was bekend dat Johanna connecties had met de familie Postma 
 
58
1908
1908
Testament Hiltje Rijpkema

Testament Hiltje Rijpkema door de notaris opgemaakt op 18 mei 1908 
 
59
1908
1908
Inventarisatie eigendommen Klaas Beint Beschrijving inventaris d.d. 2 maart 1909 en uitwerking testament Klaas Beint op 14 oktober 1908 verleden bij notaris Kornelis Velding te Joure n.a.v. overlijden Klaas Beint  
 
60
1909
1909
Testament Metje Groenendal

Testament van Metje Groenendal, verleden ten kantore van notaris Velding te Joure op 1 april 1909. 
 
61
1910
1910
Testament Johannes Boersma

Testament van Johannes Boersma, verleden ten kantore van notaris Velding te Joure op 19 januari 1910. 
 
62
1910 Bruno en Jantje
1910 Bruno en Jantje
Een jeugdfoto van Bruno en Jantje omstreeks 1910 
 
63
1910 De gebroeders Hogerhuis
1910 De gebroeders Hogerhuis
De gebroeders na hun vrijlating uit de gevangenis omstreeks 1910.
Van links naar rechts: Keimpe, Wybren en Marten 
 
64
1910 De werf in Wartena omstreeks 1910
1910 De werf in Wartena omstreeks 1910
Links op de foto de werf zoals hij nog door de familie van der Kolk begin 1900 werd beheerd. Een mooi beeld van de oude werf in Wartena bij hoog water. Het geeft gelijk een indicatie aan van de watersnood in 1825 
 
65
1910 Janke Erich
1910 Janke Erich
Een foto van Janke Erich omstreeks 1910 
 
66
1910 Johanna en Jan in de Midstraat
1910 Johanna en Jan in de Midstraat
Johanna en Johannes omstreeks 1910 met de boerenkar en melkbussen onderweg in de Midstraat. Achterop zitten broertjes Jan Stefanus en Lodewijk. Johanna en Johannes zorgden daarnaast ook nog na de dood van Johannes Tjerks voor tante Pierkje die in de Kakelsteeg woonde 
 
67
1910 Overlijdensaangifte
1910 Overlijdensaangifte
Aangifte bij de gemeente van het overlijden van Bauke 
 
68
1910 Warga, de Gele Eker omstreeks 1910
1910 Warga, de Gele Eker omstreeks 1910
 
 
69
1911 Eeltsje De Boer en Sytske Poelsma
1911 Eeltsje De Boer en Sytske Poelsma
Eeltsje de Boer te Parrega met echtgenote Sietske en kinderen (o.a. Jan en Popke) tijdens melkerstijd in het weiland.  
 
70
1911 Prentje eerste Heilige Communie Tjerk
1911 Prentje eerste Heilige Communie Tjerk
 
 
71
1915 Martha en Wytske de Boer
1915 Martha en Wytske de Boer
Martha en Wytske de Boer omstreeks 1915 samen op de foto. 
 
72
1919 Gezin Lolke Broers de Boer
1919 Gezin Lolke Broers de Boer
Het gezin van Lolke Broers de Boer in 1919.
Van links naar rechts achterlangs:
Lolke Broers de Boer, Broer de Boer, Beitske de Boer, Hiltje Rijpkema, Metje de Boer en vooraan in het midden Wietske de Boer 
 
73
1920 De Boksmolen
1920 De Boksmolen
Hier in deze omgeving woonde en werkte Tjerk 
 
74
1920 De Bron in Dokkum
1920 De Bron in Dokkum
 
 
75
1920 Dokkum en de Bonifaciusbron
1920 Dokkum en de Bonifaciusbron
 
 
76
1920 Het gezin van Bauke
1920 Het gezin van Bauke
Een familiefoto van Bauke en Maria omstreeks 1920 
 
77
1920 Martha Cecilia de Boer
1920 Martha Cecilia de Boer
Martha de Boer omstreeks 1920 op 25 jarige leeftijd 
 
78
1920 Martha Schmidt
1920 Martha Schmidt
Van links naar rechts:
Martha Schmidt, Geeske Pietersma uit Aalsum en Marie Reekers uit Joure. 
 
79
1920 Pierkje
1920 Pierkje
Pierkje omstreeks 1920 wandelend in de Midstraat 
 
80
1925 Jantje omstreeks 1925
1925 Jantje omstreeks 1925
 
 
81
1928 Bidprentje Willem van de Heide
1928 Bidprentje Willem van de Heide
Bidprentje Willem van der Heide 
 
82
1928 Bidprentje Willem van der Heide (tekst)
1928 Bidprentje Willem van der Heide (tekst)
Achterkant Bidprentje 
 
83
1928 De boerderij in de Houtmolensteeg
1928 De boerderij in de Houtmolensteeg
Tot 1924 boerde Tjerk op een oud "boerespultsje" op deze plek. Hij liet het afbreken en liet een nieuwe boerderij bouwen. Na het overlijden van Tjerk in 1926 werd het bedrijf voortgezet door zijn ongehuwde zoon Johannes. Zijn moeder en ongehuwde zuster Johanna bleven bij hem wonen. Op de foto van links naar rechts:
moeder Hermina Hooghiemstra-Kleinberend, Johanna en Johannes 
 
84
1928 De Enkele Regel te Joure
1928 De Enkele Regel te Joure
Bekend terrein voor o.a. de bewoners uit de Houtmolensteeg die zich hier vlakbij bevond. Later was dit Hotel Bijkersma en Hotel Minnesma 
 
85
1928 De Fetsepomp in Dokkum
1928 De Fetsepomp in Dokkum
De plek waar men vroeger water haalde en waar de laatste nieuwtjes en/of roddels plaats vonden 
 
86
1928 Gezin Hiltje Rijpkema
1928 Gezin Hiltje Rijpkema
Zittend op het bankje: Wietske, moeder Hiltje en Martha, daarvoor in het gras: Beitske en Broer. 
 
87
1929 Trouwfoto van Johannes Hooghiemstra en Jeltje Hoekstra
1929 Trouwfoto van Johannes Hooghiemstra en Jeltje Hoekstra
 
 
88
1930 Boerderij van de Rijpkema's
1930 Boerderij van de Rijpkema's
Boerderij in Snikzwaag van de Rijpkema's in de periode tussen 1890 en 1930. Hier zijn Metje en Wietske de Boer geboren 
 
89
1930 De Fetsestraat in Dokkum
1930 De Fetsestraat in Dokkum
 
 
90
1930 De Libra van Kappie
1930 De Libra van Kappie
 
 
91
1930 Janke Erich en haar kinderen
1930 Janke Erich en haar kinderen
Deze foto is genomen omstreeks 1930.
Staand v.l.n.r.: Tjerk (1902), Wouter (1900) en Barbara (1895).
Zittend v.l.n.r.: Frans (1897), Janke (1867) en Bouke (1894) 
 
92
1930 Kakelsteeg omstreeks 1930
1930 Kakelsteeg omstreeks 1930
Een gedeelte van de luchtfoto uit 1930.
Een foto van de Kakelsteeg zoals wij deze vroeger kenden. Johannes Tjerks had al vrij snel hier een woning gekocht en verhuurde de voorkamer bij ondertekening van de koopakte en stalde 2 koeien op het achterpleintje. Dochter Pierkje is hier na de dood van haar vader blijven wonen. De aanwezigheid van 2 boompjes direkt naast elkaar verhinderen op deze foto het zicht op de woning van Johannes Tjerks. Geheel rechts staat "It Sael", het in die tijd beruchte opvangoord voor armen en daklozen. Iets daarboven is de kopergieterij van Keverling zichtbaar en daar weer boven is de oude gasfabriek nog in beeld. 
 
93
1930 Tjibbe en Maaike
1930 Tjibbe en Maaike
Op bezoek bij zoon Lume en schoondochter Geertje 
 
94
1930 Vissteeg met de oude sloot
1930 Vissteeg met de oude sloot
De oude sloot tussen de Vissteeg en Hooisma in is omstreeks 1953 gedempt 
 
95
1930 Vissteeg nr. 21, woning van Hijlke en Reinskje
1930 Vissteeg nr. 21, woning van Hijlke en Reinskje
De woning in de Vissteeg (omstreeks 1930, met destijds huisnummer 493, tegenwoordig nr. 21) van Hijlke en Reinskje. Voor de woning staat dochter Jantje. Hijlke had de woning al gekocht in december 1900 en heeft daar gewoond met Reinskje tot het overlijden van Reinskje in 1952. 
 
96
1930 Vissteeg, doorkijk in 1930
1930 Vissteeg, doorkijk in 1930
 
 
97
1931 Bruno Hooghiemstra
1931 Bruno Hooghiemstra
In diensttijd 
 
98
1931 Hooien
1931 Hooien
Dit filmpje laat zien hoe vroeger het hooi op de wagen werd geladen en met paard en wagen werd vervoerd naar de boerderij en hoe het hooi op het land werd gedroogd. Filmduur ongeveer 2 minuut en 30 seconden. 
 
99
1932 Foto Dominicus Jongma
1932 Foto Dominicus Jongma
 
 
100
1932 Foto van Johannes en Jan
1932 Foto van Johannes en Jan
Johannes en Jan met zijn tweeën op de foto 
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»