Alle Media


Treffers 201 t/m 226 van 226     » Zie Galerij

    «Vorige 1 2 3 4 5

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
201
1967 Brand voormalige boerderij 'It Heechhiem'.
1967 Brand voormalige boerderij "It Heechhiem".
Het artikel van 12 juli 1967 over de brand op de voorpagina van de Leeuwarder Courant. Zoals het commentaar al aangeeft was de brand tegen de avond van 11 juli ontstaan. 
 
202
1970 Een gezicht op het Achterom te Dokkum
1970 Een gezicht op het Achterom te Dokkum
 
 
203
1971a Bidprentje Lolke Nijholt (voorkant)
1971a Bidprentje Lolke Nijholt (voorkant)
Voorkant bidprentje Lolke Nijholt 
 
204
1971b Bidprentje Lolke Nijholt (tekst)
1971b Bidprentje Lolke Nijholt (tekst)
Achterkant bidprentje Lolke Nijholt 
 
205
1972 Boter en Melk
1972 Boter en Melk
Een filmpje hoe vroeger de melk van de koe naar de fabriek werd vervoerd en hoe boter en melk werden geproduceerd. Vervolgens wat er van de melk werd gemaakt en wat er met de restproducten werd gedaan. Filmduur ongeveer 11 minuten. 
 
206
1973 Schoolfoto
Schoolfoto bij de fraters. 3 Hooghiemstra's in één klas. Middelste rij, 2e van links Dorothea, 4e van links Hannie en 5e van links Gerda.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
207
1978 Redding van verdrinkingsdood
1978 Redding van verdrinkingsdood
In 1978 is Rob op vier-jarige leeftijd door Petra de Jong gered van de verdrinkingsdood 
 
208
1980 Een overzichtskaartje van de oude binnenstad van Dokkum
1980 Een overzichtskaartje van de oude binnenstad van Dokkum
 
 
209
1990 Boerderij Oosterwierum
1990 Boerderij Oosterwierum
Boerderij waar o.a. Lolke Broers de Boer geboren is. 
 
210
1990 Gezinsfoto in Warga
1990 Gezinsfoto in Warga
Iedereen weer bij elkaar. Moeder Wietske is jarig en wordt deze dag 80. Op de foto, links beginnend en dan met de klok mee:
Johan (Hannes), Regien (Zus), Hijlke, moeder Wietske, Lodewijk (Onnie), Broer, Bote, Klaas (Tonnes), Hille en Jouke 
 
211
1990 Het Hooghiem
1990 Het Hooghiem
Deze foto toont de nieuw opgebouwde boerderij na het volledig afbranden van het Hooghiem in 1967. Toen ik in 1990 nog in Warga woonde boerde de fam. Peenstra op deze boerderij. De boerderij staat aan de Oebele Omwei en valt onder Wartena. 
 
212
1990 Het Hooghiem nu nog een keer
1990 Het Hooghiem nu nog een keer
Nog een foto van het huidige "Hooghiem" maar net even anders. 
 
213
1990 Overzicht op hedendaagse luchtfoto
1990 Overzicht op hedendaagse luchtfoto
Een overzicht van hoe de pachtlanden qua gebruik tussen de jaren 1800 en 1840 bij het Hooghiem hebben gelegen. Frappant is dat het slotenpatroon, ondanks een ruilverkaveling, nog steeds bijna overeenkomt met de situatie in 1832. In 1832 was er echter nog geen directe verbindingsweg (zie luchtfoto) tussen Warga en Wartena. De weg is omstreeks 1870 aangelegd. Voor die tijd liep de verbinding destijds door de weilanden en over de kades naar het andere dorp 
 
214
1997 Bidprentje Apollonia Hooghiemstra
1997 Bidprentje Apollonia Hooghiemstra
Bidprentje Apollonia Hooghiemstra 
 
215
2005 De Kleine Oosterstraat te Dokkum
2005 De Kleine Oosterstraat te Dokkum
 
 
216
2014 Brent
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
217
2015 Opa en oma met de kleinkinderen
2015 Opa en oma met de kleinkinderen
Een vrolijke boel in Lepelstraat:
Staand van links naar rechts:
Niels, Ellen, Johan, Dirk en Doeke
Zittend (de een wat gemakkelijker dan de ander) van links naar rechts:
Oma Betsy, opa Doeke, Vera, Maaike en Bart 
 
218
2016 Boerderij Tjerk Hanzes van der Meer
2016 Boerderij Tjerk Hanzes van der Meer
De nog steeds bestaande boerderij waar Tjerk Hanses van der Meer, de schoonvader van Johannes Botes, boerde rond 1800. Bij of in deze boerderij was de oude schuilkerk gevestigd waar voor 1863 onze familieleden en de katholieken uit Warga en Wartena gedoopt werden. 
 
219
2016 De nieuwe boerderij op de locatie van Het Hooghiem.
2016 De nieuwe boerderij op de locatie van Het Hooghiem.
De na 1967 nieuw opgebouwde boerderij op het Hooghiem is in 2014 weer gesloopt en heeft plaats gemaakt voor dit gebouw. 
 
220
2016 Hobbe van Baerdtstraat 27 te Joure
De woning waar Lodewijk en Martha woonden nadat zij zich terugtrokken uit het boereleven.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
221
2016 Snikzwaag-Broek Noord
2016 Snikzwaag-Broek Noord
Huidige situatie voormalig boerderijtje van Lodewijk en Martha. Behalve Jan Stephanus zijn alle kinderen van Lodewijk en Martha op dit boerderijtje geboren. 
 
222
2016 Woudfennen 14
De huidige situatie (in 2016) van het boerderijtje waar voorheen Lodewijk met zijn gezin boerde. Tegenwoordig woont zoon Piet (Petrus) met zijn vrouw Toos op dit boerderijtje.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
223
Bidprentje Theresia à Nijeholt
Bidprentje Theresia à Nijeholt
Bidprentje Theresia 
 
224
Brand in het 'Skûthûs' te Wartena
Brand in het "Skûthûs" te Wartena
Op 1 november 2016 is er brand uitgebroken in het "Skûthûs" te Wartena, de voormalige scheepswerf van onze voorouders. 
 
225
Briefkaartje van Eeltje
Briefkaartje van Eeltje
Briefkaartje van Eeltje aan zijn neef Meinte Gerben Boersma 
 
226
De Geschiedenis van de Scheepstimmerwerf te Wartena
De Geschiedenis van de Scheepstimmerwerf te Wartena
De werf die vele jaren belangrijk is geweest in de geschiedenis van onze familie. Hierbij een relaas over het wel en wee van de scheepswerf van verleden tot heden uitgezocht en beschreven door Ida de Greeff-van der Kolk 
 

    «Vorige 1 2 3 4 5