Alle Media


Treffers 151 t/m 200 van 204     » Klikplaatjes-overzicht

    «Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
151
1952 Hijlke en Reinskje samen in de Midstraat
1952 Hijlke en Reinskje samen in de Midstraat
De laatste keer van Hijlke en Reinskje samen op een foto 
 
152
1953 Bidprentje Maria Huisman (tekst)
1953 Bidprentje Maria Huisman (tekst)
Bidprentje Maria Huisman 
 
153
1954 Bidprentje Bauke
1954 Bidprentje Bauke
Bidprentje Bauke 
 
154
1955 Bidprentje Egbert Bosma
1955 Bidprentje Egbert Bosma
Bidprentje Egbert Bosma 
 
155
1955 Bidprentje Egbert Bosma (tekst)
1955 Bidprentje Egbert Bosma (tekst)
Bidprentje Egbert Bosma (tekst) 
 
156
1955 Bidprentje Hijlke Hooghiemstra
1955 Bidprentje Hijlke Hooghiemstra
Bidprentje Hijlke Hooghiemstra 
 
157
1955 Bidprentje Hijlke Hooghiemstra (tekst)
1955 Bidprentje Hijlke Hooghiemstra (tekst)
Bidprentje Hijlke 
 
158
1955 De Hobbe van Baerdtstraat
1955 De Hobbe van Baerdtstraat
Deze foto, genomen omstreeks 1954, is een voorbode van de enorme ontwikkeling die in Joure nadien plaats vond.  
 
159
1955 De Kerkstraat te Joure
1955 De Kerkstraat te Joure
De foto is genomen vanuit de Brugstraat (vroeger Het Achterom) richting de Kerkstraat. Linksaf gaat men de Hobbe van Baerdtstraat in en rechtsaf de Simonsteeg in naar de Midstraat 
 
160
1955 IJspret op de Vlakten
1955 IJspret op de Vlakten
Indien je geen lid was van de IJsvereniging in Joure dan ging je in de winter hierheen te schaatsen. Halverwege de foto, tegenover de schiphokken, het boerderijtje waar Lodewijk boerde en later Henny Hogeterp alvorens hij omstreeks 1956 naar Canada vertrok. 
 
161
1956 Bidprentje Joeke Schepen
1956 Bidprentje Joeke Schepen
Bidprentje Joeke 
 
162
1956 Bidprentje Joeke Schepen (tekst)
1956 Bidprentje Joeke Schepen (tekst)
Bidprentje Joeke (tekst) 
 
163
1957 Bidprentje Maria Hofmeijer-Hooghiemstra
1957 Bidprentje Maria Hofmeijer-Hooghiemstra
Bidprentje Maria Hofmeijer-Hooghiemstra 
 
164
1958 De 7 zonen van Bauke
1958 De 7 zonen van Bauke
De zeven zonen van Bauke gereed voor hun jaarlijkse uitstapje. Van links naar rechts:
Lodewijk, Jan, Johannes, Bernard, Joop, Hendrik en Tjerk 
 
165
1959 Bidprentje Lodewika Hooghiemstra
1959 Bidprentje Lodewika Hooghiemstra
Bidprentje Lodewika 
 
166
1959 Bidprentje Lodewika Hooghiemstra (tekst)
1959 Bidprentje Lodewika Hooghiemstra (tekst)
Bidprentje Lodewika (tekst) 
 
167
1959 Jeugdfoto Hannes
1959 Jeugdfoto Hannes
 
 
168
1959 Moeder Beitske met kinderen
1959 Moeder Beitske met kinderen
Moeder Beitske met kinderen voor de boerderij in Blauwhuis. Van links naar rechts: Barbara, Jan, Loeki, moeder Bets, Marga en Hilda met Loesje op haar arm. 
 
169
1960 De melkfabriek te Betterwird
1960 De melkfabriek te Betterwird
 
 
170
1960 Hiltje Rijpkema
1960 Hiltje Rijpkema
Hiltje op het Achterom op weg naar het Theresiahuis na een bezoek bij dochter Wietske in de Hobbe van Baerdtstraat. Het huis waar ze geweest is, is herkenbaar aan het puntdak en is linksachter haar zichtbaar op deze foto 
 
171
1961 Lolke en Johanna Nijholt
1961 Lolke en Johanna Nijholt
Lolke en Johanna uit Baarn  
 
172
1962 Bidprentje Lamberta à Nijeholt
1962 Bidprentje Lamberta à Nijeholt
Bidprentje Lamberta à Nijeholt 
 
173
1962 Foto van Tjerk
1962 Foto van Tjerk
 
 
174
1962 Gezinsfoto Johannes en Jeltje
1962 Gezinsfoto Johannes en Jeltje
Boven van links naar rechts:
Bauke, Bennie, Sjoerd.
Onderste rij van links naar rechts:
Elizabeth, Johannes, Jeltje en Apollonia 
 
175
1962 Johannes en Jeltje
1962 Johannes en Jeltje
 
 
176
1962b Bidprentje Lamberta à Nijeholt (tekst)
1962b Bidprentje Lamberta à Nijeholt (tekst)
Bidprentje Lamberta (tekst) 
 
177
1964 Dankprentje van Lolke de Boer (ak)
1964 Dankprentje van Lolke de Boer (ak)
 
 
178
1964 Dankprentje van Lolke de Boer (vk)
1964 Dankprentje van Lolke de Boer (vk)
 
 
179
1964 Kinderen Bauke
1964 Kinderen Bauke
Reünie van de kinderen van Bauke  
 
180
1964 Lolke de Boer
1964 Lolke de Boer
 
 
181
1967 Brand voormalige boerderij 'It Heechhiem'.
1967 Brand voormalige boerderij "It Heechhiem".
Het artikel van 12 juli 1967 over de brand op de voorpagina van de Leeuwarder Courant. Zoals het commentaar al aangeeft was de brand tegen de avond van 11 juli ontstaan. 
 
182
1970 Een gezicht op het Achterom te Dokkum
1970 Een gezicht op het Achterom te Dokkum
 
 
183
1971a Bidprentje Lolke Nijholt (voorkant)
1971a Bidprentje Lolke Nijholt (voorkant)
Voorkant bidprentje Lolke Nijholt 
 
184
1971b Bidprentje Lolke Nijholt (tekst)
1971b Bidprentje Lolke Nijholt (tekst)
Achterkant bidprentje Lolke Nijholt 
 
185
1972 Boter en Melk
1972 Boter en Melk
Een filmpje hoe vroeger de melk van de koe naar de fabriek werd vervoerd en hoe boter en melk werden geproduceerd. Vervolgens wat er van de melk werd gemaakt en wat er met de restproducten werd gedaan. Filmduur ongeveer 11 minuten. 
 
186
1973 Schoolfoto
Schoolfoto bij de fraters. 3 Hooghiemstra's in één klas. Middelste rij, 2e van links Dorothea, 4e van links Hannie en 5e van links Gerda.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
187
1978 Redding van verdrinkingsdood
1978 Redding van verdrinkingsdood
In 1978 is Rob op vier-jarige leeftijd door Petra de Jong gered van de verdrinkingsdood 
 
188
1980 Een overzichtskaartje van de oude binnenstad van Dokkum
1980 Een overzichtskaartje van de oude binnenstad van Dokkum
 
 
189
1990 Gezinsfoto in Warga
1990 Gezinsfoto in Warga
Iedereen weer bij elkaar. Moeder Wietske is jarig en wordt deze dag 80. Op de foto, links beginnend en dan met de klok mee:
Johan (Hannes), Regien (Zus), Hijlke, moeder Wietske, Lodewijk (Onnie), Broer, Bote, Klaas (Tonnes), Hille en Jouke 
 
190
1990 Het Hooghiem
1990 Het Hooghiem
Deze foto toont de nieuw opgebouwde boerderij na het volledig afbranden van het Hooghiem in 1967. Toen ik in 1990 nog in Warga woonde boerde de fam. Peenstra op deze boerderij. De boerderij staat aan de Oebele Omwei en valt onder Wartena. 
 
191
1990 Het Hooghiem nu nog een keer
1990 Het Hooghiem nu nog een keer
Nog een foto van het huidige "Hooghiem" maar net even anders. 
 
192
1990 Overzicht op hedendaagse luchtfoto
1990 Overzicht op hedendaagse luchtfoto
Een overzicht van hoe de pachtlanden qua gebruik tussen de jaren 1800 en 1840 bij het Hooghiem hebben gelegen. Frappant is dat het slotenpatroon, ondanks een ruilverkaveling, nog steeds bijna overeenkomt met de situatie in 1832. In 1832 was er echter nog geen directe verbindingsweg (zie luchtfoto) tussen Warga en Wartena. De weg is omstreeks 1870 aangelegd. Voor die tijd liep de verbinding destijds door de weilanden en over de kades naar het andere dorp 
 
193
1997 Bidprentje Apollonia Hooghiemstra
1997 Bidprentje Apollonia Hooghiemstra
Bidprentje Apollonia Hooghiemstra 
 
194
2005 De Kleine Oosterstraat te Dokkum
2005 De Kleine Oosterstraat te Dokkum
 
 
195
2014 Brent
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
196
2015 Opa en oma met de kleinkinderen
2015 Opa en oma met de kleinkinderen
Een vrolijke boel in Lepelstraat:
Staand van links naar rechts:
Niels, Ellen, Johan, Dirk en Doeke
Zittend (de een wat gemakkelijker dan de ander) van links naar rechts:
Oma Betsy, opa Doeke, Vera, Maaike en Bart 
 
197
2016 Boerderij Tjerk Hanzes van der Meer
2016 Boerderij Tjerk Hanzes van der Meer
De nog steeds bestaande boerderij waar Tjerk Hanses van der Meer, de schoonvader van Johannes Botes, boerde rond 1800. Bij of in deze boerderij was de oude schuilkerk gevestigd waar voor 1863 onze familieleden en de katholieken uit Warga en Wartena gedoopt werden. 
 
198
2016 De nieuwe boerderij op de locatie van Het Hooghiem.
2016 De nieuwe boerderij op de locatie van Het Hooghiem.
De na 1967 nieuw opgebouwde boerderij op het Hooghiem is in 2014 weer gesloopt en heeft plaats gemaakt voor dit gebouw. 
 
199
2016 Hobbe van Baerdtstraat 27 te Joure
De woning waar Lodewijk en Martha woonden nadat zij zich terugtrokken uit het boereleven.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
200
2016 Snikzwaag-Broek Noord
2016 Snikzwaag-Broek Noord
Huidige situatie voormalig boerderijtje van Lodewijk en Martha. Behalve Jan Stephanus zijn alle kinderen van Lodewijk en Martha op dit boerderijtje geboren. 
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»