Alle Media


Treffers 101 t/m 150 van 226     » Zie Galerij

    «Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
101
1928 De Enkele Regel te Joure
1928 De Enkele Regel te Joure
Bekend terrein voor o.a. de bewoners uit de Houtmolensteeg die zich hier vlakbij bevond. Later was dit Hotel Bijkersma en Hotel Minnesma 
 
102
1928 De Fetsepomp in Dokkum
1928 De Fetsepomp in Dokkum
De plek waar men vroeger water haalde en waar de laatste nieuwtjes en/of roddels plaats vonden 
 
103
1928 Gezin Hiltje Rijpkema
1928 Gezin Hiltje Rijpkema
Zittend op het bankje: Wietske, moeder Hiltje en Martha, daarvoor in het gras: Beitske en Broer. 
 
104
1929 Trouwfoto van Johannes Hooghiemstra en Jeltje Hoekstra
1929 Trouwfoto van Johannes Hooghiemstra en Jeltje Hoekstra
 
 
105
1930 Boerderij van de Rijpkema's
1930 Boerderij van de Rijpkema's
Boerderij in Snikzwaag van de Rijpkema's in de periode tussen 1890 en 1930. Hier zijn Metje en Wietske de Boer geboren 
 
106
1930 De Fetsestraat in Dokkum
1930 De Fetsestraat in Dokkum
 
 
107
1930 De Libra van Kappie
1930 De Libra van Kappie
 
 
108
1930 Janke Erich en haar kinderen
1930 Janke Erich en haar kinderen
Deze foto is genomen omstreeks 1930.
Staand v.l.n.r.: Tjerk (1902), Wouter (1900) en Barbara (1895).
Zittend v.l.n.r.: Frans (1897), Janke (1867) en Bouke (1894) 
 
109
1930 Kakelsteeg omstreeks 1930
1930 Kakelsteeg omstreeks 1930
Een gedeelte van de luchtfoto uit 1930.
Een foto van de Kakelsteeg zoals wij deze vroeger kenden. Johannes Tjerks had al vrij snel hier een woning gekocht en verhuurde de voorkamer bij ondertekening van de koopakte en stalde 2 koeien op het achterpleintje. Dochter Pierkje is hier na de dood van haar vader blijven wonen. De aanwezigheid van 2 boompjes direkt naast elkaar verhinderen op deze foto het zicht op de woning van Johannes Tjerks. Geheel rechts staat "It Sael", het in die tijd beruchte opvangoord voor armen en daklozen. Iets daarboven is de kopergieterij van Keverling zichtbaar en daar weer boven is de oude gasfabriek nog in beeld. 
 
110
1930 Tjibbe en Maaike
1930 Tjibbe en Maaike
Op bezoek bij zoon Lume en schoondochter Geertje 
 
111
1930 Vissteeg met de oude sloot
1930 Vissteeg met de oude sloot
De oude sloot tussen de Vissteeg en Hooisma in is omstreeks 1953 gedempt 
 
112
1930 Vissteeg nr. 21, woning van Hijlke en Reinskje
1930 Vissteeg nr. 21, woning van Hijlke en Reinskje
De woning in de Vissteeg (omstreeks 1930, met destijds huisnummer 493, tegenwoordig nr. 21) van Hijlke en Reinskje. Voor de woning staat dochter Jantje. Hijlke had de woning al gekocht in december 1900 en heeft daar gewoond met Reinskje tot het overlijden van Reinskje in 1952. 
 
113
1930 Vissteeg, doorkijk in 1930
1930 Vissteeg, doorkijk in 1930
 
 
114
1931 Bruno Hooghiemstra
1931 Bruno Hooghiemstra
In diensttijd 
 
115
1931 Hooien
1931 Hooien
Dit filmpje laat zien hoe vroeger het hooi op de wagen werd geladen en met paard en wagen werd vervoerd naar de boerderij en hoe het hooi op het land werd gedroogd. Filmduur ongeveer 2 minuut en 30 seconden. 
 
116
1932 Foto Dominicus Jongma
1932 Foto Dominicus Jongma
 
 
117
1932 Foto van Johannes en Jan
1932 Foto van Johannes en Jan
Johannes en Jan met zijn tweeën op de foto 
 
118
1933 Gezin Hijlke Hooghiemstra
1933 Gezin Hijlke Hooghiemstra
Gezin Hijlke Hooghiemstra destijds wonende in de Vissteeg te Joure 
 
119
1933 Waarschijnlijk Johannes
1933 Waarschijnlijk Johannes
Een foto van een schaatser genomen in de winter van 1933. 
 
120
1935 Beitske de Boer
1935 Beitske de Boer
Beitske de Boer (als novice?) omstreeks 1935 
 
121
1935 Het Hooghiem van voor 1974
1935 Het Hooghiem van voor 1974
Hierbij een foto van de boerderij zoals deze er stond voor de brand in 1974. Vanaf deze foto valt reeds te herkennen dat deze boerderij (type stelp) hooguit van het jaar 1900 dateert. De Kadastrale kaart (zie afbeelding .. ) van 1823(?) geeft duidelijk aan dat oorspronkelijk hier een kop-hals-romp boerderij stond. Frappant is ook dat het oorspronkelijke “Hooghiem” noord-zuid gericht was gebouwd. De twee latere boerderijen werden in west-oostelijke richting gebouwd. Omstreeks 1910 is de molen, die aan de westkant van de boerderij stond, afgebroken  
 
122
1935 Johannes Hooghiemstra
1935 Johannes Hooghiemstra
Johannes Hooghiemstra op jongere leeftijd 
 
123
1935 Kakelsteeg
1935 Kakelsteeg
Een tekening van Marten Buis.
Links van de Jouster toren en direct boven de grazende koe in het weiland staan 2 boompjes vlak bij elkaar. Tussen die twee boompjes door is de voormalige woning van Johannes Tjerks zichtbaar. Geheel rechts staat "It Sael", een berucht opvangoord voor armen en daklozen in die tijd. De 2 woningen aan de meest linkse kant van de tekening zijn gebouwd na de grote brand in 1881. De oorspronkelijke woningen op die plaats vielen ten prooi aan die brand. 
 
124
1935 Sfeerfoto uit 1935 geeft een goed beeld van de leefomstandigheden in die tijd
1935 Sfeerfoto uit 1935 geeft een goed beeld van de leefomstandigheden in die tijd
Van links naar rechts: grootmoeder Lijsbert Swart, Pietertje, moeder Johanna, oom Andries van der Leest met op zijn arm zusje Theodora.
Daaronder met net het hoofd boven de tafel broer Antonius, daarnaast tante Djoeke (Theodora) van der Leest en tot slot een zuster van grootmoeder Lijsbert Swart namelijk Anna Swart 
 
125
1938 Maria Huisman
1938 Maria Huisman
 
 
126
1938 Trouwfoto Tjerk Douma
1938 Trouwfoto Tjerk Douma
Tjerk Douma trouwde met Maria Helena Bijl op 22 augustus 1938. 
 
127
1939 Trouwfoto Gerben Meinte Boersma en Baukje Maria van der Werf
Gerben (Germ) en Baukje trouwden op 25 mei 1939.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
128
1940 Beitske de Boer
1940 Beitske de Boer
 
 
129
1940 Bidprentje Dirkje Hooghiemstra
1940 Bidprentje Dirkje Hooghiemstra
Bidprentje Dirkje Hooghiemstra 
 
130
1940 Familiefoto Lume Hoogerhuis
1940 Familiefoto Lume Hoogerhuis
Familiefoto met vader Lume, dochter Baukje, zoon Tjibbe en moeder Geertje 
 
131
1940 Herman Nijholt
1940 Herman Nijholt
Als dank voor de redding van Theodorus van der Sloot kreeg Herman Nijholt twee konijntjes 
 
132
1940 Het overlijdensbericht van Lolke Broers de Boer
1940 Het overlijdensbericht van Lolke Broers de Boer
Lolke Broers heeft in 1927 zijn gezin verlaten en is naar Duitsland getrokken waar hij van boerderij naar boerderij trok om zich als melker/boerenknecht in zijn onderhoud te voorzien. Jarenlang is er gezocht waar en wanneer hij was overleden. Uiteindelijk is het bericht van overlijden tussen de spullen van zijn jongste dochter teruggevonden. Het overlijden van Lolke Broers is tot dusver niet in de bevolkingsregisters terug te vinden. 
 
133
1940 Hijlke Hooghiemstra omstreeks 1940
1940 Hijlke Hooghiemstra omstreeks 1940
Hijlke aan de wandel in de Midstraat 
 
134
1940 Hiltje Rijpkema onderweg
1940 Hiltje Rijpkema onderweg
Hiltje Rijpkema in de Midstraat van Joure gefotografeerd terwijl ze als baakster met haar koffertje onderweg is naar de volgende wereldburger. 
 
135
1940 Martha en Bernard
1940 Martha en Bernard
Martha en Bernard met de twee oudste kinderen 
 
136
1942 Dominicus Jongma
1942 Dominicus Jongma
 
 
137
1943 De kinderen van Johannes
1943 De kinderen van Johannes
Van links naar rechts:
Elizabeth Theresia, Maria Apolonia, Bauke Bernardus, Sjoerd Franciscus, Bernardus Tjerk  
 
138
1943 Nadere informatie over het overlijden van Lolke Broers de Boer
1943 Nadere informatie over het overlijden van Lolke Broers de Boer
Blijkbaar is er in de oorlog nog nadere informatie opgevraagd over de omstandigheden waaronder Lolke Broers de Boer is overleden. Bijgaand het antwoord. 
 
139
1944 Bidprentje Dominicus Jongma (ak)
1944 Bidprentje Dominicus Jongma (ak)
 
 
140
1944 Bidprentje Dominicus Jongma (vk)
1944 Bidprentje Dominicus Jongma (vk)
 
 
141
1944 Heerenveen met Broer de Boer en Abe Lenstra
1944 Heerenveen met Broer de Boer en Abe Lenstra
Broer de Boer speelde in de jaren 1944 en 1945 voor het in die tijd roemruchte Heerenveen. Op de foto links vooraan Broer de Boer en in het midden Abe Lenstra 
 
142
1945 Broer de Boer
1945 Broer de Boer
Broer de Boer omstreeks 1945 
 
143
1945 Maria Huisman op latere leeftijd
1945 Maria Huisman op latere leeftijd
 
 
144
1946 Egbert Bosma
1946 Egbert Bosma
Egbert Bosma 
 
145
1946 Lodewika Hooghiemstra
1946 Lodewika Hooghiemstra
 
 
146
1946 Trouwfoto Beitske de Boer en Piet Reus
1946 Trouwfoto Beitske de Boer en Piet Reus
 
 
147
1947 Bauke en Maria op bezoek in Baarn
1947 Bauke en Maria op bezoek in Baarn
Bauke en Maria op bezoek in Baarn bij schoonzoon Lolke Nijholt en hun dochter Johanna 
 
148
1947 Uittreksel Wouter Bonifatius Franciscus
1947 Uittreksel Wouter Bonifatius Franciscus
Het uittreksel door Wouter opgehaald bij de gemeente omdat hij zijn middenstandsdiploma had gehaald. 
 
149
1948 De Hobbe van Baerdtstraat
1948 De Hobbe van Baerdtstraat
De beginjaren van de Hobbe van Baerdtstraat. Eerst was het voor de woningen aan de rechter kant nog De Simonsteeg en links van het hek de Bûtsingel. Nadat het stratenplan zijn voltooiïng naderde op de tuinen van Taconis werd de naam veranderd in Hobbe van Baerdtstraat. Het eerste huis rechts van het hek werd in 1932 gebouwd door Bruno en Wietske Hooghiemstra, links aan de Bûtsingel woonde het gezin van Johannes Hooghiemstra. In deze tijd verkocht Wietske een stuk aan de zijkant van haar erf waar de 2/1 kap gebouwd werd. De eerste bewoners daar waren Pier Nijholt en Vellinga. Nog later, in 1963, toen de Hobbe van Baerdtstraat al helemaal doorgetrokken was tot aan de dr. Wumkesstraat, kwam op het streekje bij Johannes Hooghiemstra ook Jan Stefanus Hooghiemstra nog wonen 
 
150
1948 Rein als padvinder 1n 1948
1948 Rein als padvinder 1n 1948
Rein staat in de middelste rij en is de 2e padvinder vanaf links. 
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»